Beta
Søket ga 488 treff.
Hårek Elvenes
2022-03-01 22:20:27

Nær 96 prosent vil beholde Norges Nato-medlemskap! NATO er bærebjelken i norsk sikkerhetspolitikk. Vi trenger allierte, og allierte trenger oss. Russlands invasjon i Ukraina bør være en oppvekker for NATO-motstanderne i SV og Rødt.

Hårek Elvenes
2022-02-28 21:33:52

Med Russlands invasjon må vi stille spørsmålet om vårt eget forsvar må styrkes utover det som ligger i gjeldende Langtidsplan for forsvaret. Forsvarsbudsjettet er landets forsikringspremie. Uttaler meg i Vårt Land:

Hårek Elvenes
2022-02-23 21:05:37

Putins overkjøring av Ukraina er fullstendig uakseptabelt. Resultatet kan fort bli økt alliert nærvær i Øst-Europa. Hva blir neste? Mannen må stoppes. Les mer:

Hårek Elvenes
2022-02-11 09:36:53

Mer NH90 på NRK. Tiden er inne for å sette fart på arbeidet med å finne erstatning for NH90 manglende kapsitet. Kystvakten har behov for over 600 helikopterdøgn i 2022, mens NH90 klarer og levere 200 døgn, er min melding.

Hårek Elvenes
2022-02-09 14:19:35

På spørsmål fra meg til forsvarsministeren i Stortingets spørretime i dag om NH90 helikoptrene, fremkommer det av svaret at Norge vurderer og heve kontrakten med leverandøren av NH90 helikoptrene. De seks helikoptrene som er levert i foreløpig versjon, og som er forutsatt oppgradert til endelig versjon i 2023, blir ikke oppgradert før tidligst i 2024, om de i det hele tatt blir oppgradert. Norge trenger moderne helikoptre med full kapasitet både til fregattene og til Kysvakten. Våre strategiske interesser er uløselig knyttet til våre enorme havområder. Her har helikoptrene en meget viktig funksjon.

Hårek Elvenes
2021-09-10 13:17:56

Siste måling viser at det kun mangler 1685 stemmer for å kapre Høyres 6.mandat i Akershus. Det skal lønne seg å jobbe, og lønne seg ekstra å skape egen virksomhet. Jeg er opptatt av at Forsvaret må styrkes ytterligere og bedre veier, ikke minst ny E18. Din stemme avgjør👏👍!

Hårek Elvenes
2021-09-09 08:35:31

Ja til ny E18, ja til fritt skolevalg, ja til fritt behandlingsvalg, og NEI til økte skatter. Høyre er garantisten for dette.

Hårek Elvenes
2021-09-07 10:27:20

FLEST MENER HØYRE ER MEST OPPTATT AV FORSVARET

Hårek Elvenes
2021-09-03 10:54:31

ØKTE RØDGRØNNE SKATTER Høstens valg kan gi et rødgrønt flertall der det røde blir rødere enn noen gang. Det er garantert veien til økte skatter, i alle tenkelige varianter.

Hårek Elvenes
2021-09-02 20:35:57

I følge ny meningsmåling i Aftenposten er Høyre klart størst i Akershus! 🥳 Vi jobber dag og natt gjennom resten av valgkampen for å sikre fire nye år med Erna 💙

Hårek Elvenes
2021-08-15 20:57:32

Høyre går frem med 3 prosentpoeng siden forrige TV2 måling!

Hårek Elvenes
2021-08-15 18:36:31

Vi lever i urolige tider, og en krevende sikkerhetspolitisk situasjon.

Hårek Elvenes
2021-08-14 16:24:35

Erna styrer stødig, er gjennomgangsmelodien fra velgerne😄! Og meter’n er intet hinder for velgerkontakten😄.

Hårek Elvenes
2021-08-12 22:09:30

Mer penger til staten løser langt i fra alle problemer i samfunnet vårt. Fremtidens utfordringer krever også nye ideer og bedre løsninger. Næringslivet har denne uken bedt partiene på Stortinget garantere at skattene ikke skal økes uansett utfall av høstens Stortingsvalg. Det kan vi gjøre. Men det kan derimot ikke venstresiden. Vi mener det er viktig at næringsliv og folk får beholde mer av sine egne penger. Er du enig? Stem Høyre! 💙

Hårek Elvenes
2021-08-12 14:57:39

ER DET VIRKELIG NØDVENDIG, RUSSLAND? Skriver i DB i dag om russernes nærgående øvingsaktivitet. Russland viser tydelig evne og vilje til å forstyrre allierte forsterkninger og redusere NATOs handlingsrom og bevegelsesfrihet. Maktpolitiske realiteter utenfor vår stuedør kan ikke oversees. Norges svar er likevel ikke mer nærgående øvingsaktivitet langs Russlands kyst. Derimot er regelmessig alliert trening langt fra Russlands grenser en normalsituasjon som signaliserer fasthet og forutsigbarhet. Å holde øye med den russiske militære aktiviteten på vår egen dørstokk er avgjørende for å ivareta vår egen sikkerhet og våre alliertes sikkerhe

Hårek Elvenes
2021-08-12 09:48:21

OPTIMISMEN ER TILBAKE IGJEN NHO spår rekordsterk vekst i norsk økonomi i 2021 og 2022. Finn.no melder om en oppgang i stillingsannonser på hele 50 prosent hittil i år i forhold til i fjor. Og det er særlig innen industrien og IT at det er gode tider.

Hårek Elvenes
2021-08-05 09:06:45

Dett går rette veien! Sysselsettingen tilbake på nivået før pandemien. Med klokt politisk lederskap har Norge taklet krisen godt.

Hårek Elvenes
2021-08-03 13:27:07

KINA MÅ TA ANSVAR Skriver i Forsvarets Forum: Skal atomopprustningen ikke løpe løpsk, må Kina erkjenne at landet er nødt til å inngå i internasjonale nedrustningsavtaler. Alternativet er ytterligere økt global spenning. Kina har de siste årene gjennomført en enorm militær opprustning, som blant annet har gitt landet verdens største marine målt i antall skip. Les mer:

Hårek Elvenes
2021-07-21 17:47:59
Hårek Elvenes
2021-07-20 17:03:17

Kystvaktfartøyene i havn på Sortland gjør honnør til Kronprinsens på bursdagen, med signalflaggene heist 🇳🇴!

Laster...
Laster...