Beta
Søket ga 263 treff.
Karin Andersen
2020-03-31 12:30:37

Veldig glad for at de andre partiene ble med på å gi kommunene flere milliarder nå og en klar garanti for at tapte inntekter på skatt og annet skal staten dekke. Dette var viktig nå for flere kommuner var i fare for å måtte redusere driften. Det er det dummeste som kunne skje nå.Milliarden til fylkene og kollektivtrafikken var også viktig for nå stopper det helt opp for mange kollektivselskap. Det ble 1 milliard til studentene. I tillegg er partiene om å sette av en milliard til å utført viktige utbedrings- og vedlikeholdstiltak innen offentlig infrastruktur, som kan settes i...

Karin Andersen
2020-02-13 17:20:50

Justisministeren feilinformerte Stortinget om noe så alvorlig som at et menneskes dødsfall i politiets varetekt. Han døde ikke på sykehuset slik ministeren svaret meg. Når de kan lyve om så alvorlige ting, kan jo ikke stole på noe som blir sagt, heller ikke når de påstår at ting foregår riktig og forsvarlig. Dette må få konsekvenser og innsatte på Trandum nå få forsvarlige helsetjenester. SV - Sosialistisk Venstreparti Mona Dabour Advokatforeningen Den norske legeforening Jussbuss

Karin Andersen
2020-02-08 14:16:35
Litt mer raushet
Karin Andersen
2020-01-26 15:16:24

Thoresen reagerer sterkt på at statsminister Erna Solberg (H) velger å bytte ut arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) midt i mistillitsprosessen mot sistnevnte. – Det er bra at Hauglie går av, men dette skjer på helt feil måte. Hun burde ha gått av enten ved et mistillitsforslag eller ved å ta et steg fram og si «jeg har ikke gjort jobben min». Nå sniker hun seg ut bakveien, mener Thorsen. Dette er SV - Sosialistisk Venstreparti helt enig i. Elisabeth Thoresen Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) FO - Fellesorganisasjonen. Lik og del.

Karin Andersen
2020-01-17 10:46:14

Innlandet kan gi økt verdiskapning på 20 mrd kr og 25 000 arbeidsplasser i 2050, ifølge en SINTEF rapport. Det haster, for klima og for å få arbeidsplassene her. SV - Sosialistisk Venstreparti Hamar Arbeiderblad Glåmdalen Østlendingen NRK Innlandet Innlandet SV

Karin Andersen
2020-01-08 13:13:28

Nøden er stor. Barna må evakueres raskt. Frivillige organisasjoner må inn, for dette er dårlig organisert. Begge deler kan Norge bidra til. Mens vi alle kan bidra litt til Dråpen i Havet eller Leger Uten Grenser som er der og gir litt håp i et hav av fortvilelse og nød. SV - Sosialistisk Venstreparti

Karin Andersen
2020-01-08 13:10:10

Ferjeopprøret støttes. Regjeringa svikter passasjerene og fylkene. De vet det er for lite penger til moderne utslippsfrie ferjer og lave billettpriser. Tallene er klare og både Storting og regjering vet det, men regjeringspartiene svikter. For dette gjelder distriktene og kollektivtrafikken og da er det jo ikke så viktig for dem. Da det stod om bompenger hadde regjeringa krisemøter og de skaffet penger, men når det gjelder ferieutgifter, gir de blaffen. Fylkene har tatt ansvar og gått foran i å skaffe nullutslippsferjer og båter. Regjeringa vet det koster mye mer enn det fylkene får penger til, men de bryr seg ikke...

Karin Andersen
2020-01-06 18:55:55

Reis til Moria Erna Solberg,- du kan redde liv her,- hvis du vil. Det står bare på viljen, for mulighetene har vi. Vi kan evakuere mindreårige enslige og vi kan finansiere de frivillige som tross alt er her og redder liv, men de lever fra hånd til munn på innsamlinger og private midler. Norge kan gjøre mer og ikke snu seg vekk fra denne humanitære katastrofen som øker for hver dag som går. Det haster, vinteren er kald,- og elendigheten nesten endeløs her. SV - Sosialistisk Venstreparti Dråpen i Havet Flyktninghjelpen Redd Barna Norsk Folkehjelp Audun Lysbakken Lars Haltbrekken Aftenposten...

Karin Andersen
2020-01-04 18:13:26
Om oss - AAP-aksjonen

Gi oss tryggheten tilbake

Karin Andersen
2019-12-19 15:55:31

Var i retten i dag. Saken der Stålsett ble dømt til 45 dagers betinget fengsel. Han stod som en påla, ikke ett sekund opptatt av seg selv, kun av at alt skal være korrekt og at problemet handler om at mennesker i limbo ikke får arbeide lovlig. Han tok et kraftfullt oppgjør med en politikk som ikke virker og som stiller de mest sårbare i en helt hjelpesløs situasjon. Vi kan bedre hvis vi vil. La oss endre loven, åpne for at de som reelt sett ikke kan returneres får jobbe lovlig mens de er her.

Karin Andersen
2019-12-04 11:06:31

Nå kommer nye debatter om Pisa-testene og det er bra. Det legges alt for mye vekt på dem og for lite på å sikre at kompetanse og metode for de som eksempelvis sliter med lese og skrivevansker, noe vi vet gjør at mange gir opp. denne skrev jeg i 2014. Like riktig i dag den. Lik og del.

Karin Andersen
2019-12-02 08:23:03

Når folk beskriver møtet sitt med Nav som verre enn sykdommen, når folk blir fengslet uten grunn og ikke får den hjelpen de trenger og har krav på, må alle forstå at det trengs en skikkelig rundvask til Jul. @SVparti.

Karin Andersen
2019-11-28 19:23:48

Det er jo ikke greit at folk jobber ulovlig, men vi skal gjøre slikt arbeid lovlig.Vi i SV - Sosialistisk Venstreparti har foreslått i vårt alternative budsjett å lage lovendringer slik at disse ureturnerbare kan gis midlertidig arbeidstillatelse, sier Andersen. Det stemmes over forslaget 5 desember. og når politiet legger vekk en mengde saker med kjent gjerningsperson der noen har lidd skade , men går etter denne saken der ingen har lidd tap eller skade, så må jeg si at prioriteringen er feil.

Karin Andersen
2019-11-26 20:43:35

Etter avsløringen kommer det nå krav om endringer i hvordan Nav utøver sin makt i forhold til brukernes rettigheter. – Når Trygderetten eller andre rettsinstanser sier loven brytes, må praksis endres omgående og gjennomgående. Finnes det internasjonale forpliktelser, skal de stå i lovtekst heretter. Alle må innse nå at det må store endringer til, men jeg har dessverre liten tro på at sittende regjering har tenkt å endre på et komma mer enn det som trengs for å unngå flere justismord. Holdningen og hardheten vil de nok beholde og det skader folk, sier SVs Karin Andersen.

Karin Andersen
2019-11-15 20:27:31

Så mange feige voksne som visste gjør saken hjerteskjærende. Magni og Astri fortjener oppreisning. Dette må samfunnet gjøre for å bøte litt på uretten. Dette må vi da kunne enes om på tvers av alle partier. SV - Sosialistisk Venstreparti Stortinget

Karin Andersen
2019-11-13 11:43:40

I spørretimen i stortinget i dag vil ikke statsministeren være med på at vi må skrive folks rettigheter etter konvensjoner eller forpliktelser klarere inn i loven, slik at det ikke kan misforstås, selv om alarmen har gått etter NAV-skandalen og folk havner i fengsel. Hvis vi slutter oss til slike avtaler er det fordi vi skal følge dem og ikke til pynt i festtaler. Å ikke gjøre det rammer systematisk vanskeligstilte, sjuke, arbeidsledige, funksjonshemmede, flyktninger og alle de vi vet har lite makt og penger. Usosialt og urettferdig.

Karin Andersen
2019-11-08 14:21:00

Det trengs klare forskrifter som sikrer at de som har krav på BPA, får det. Det er et symptom på at forvaltningen gjør som de vil – og at det er for mye opp til de som trenger hjelp å slåss for egne rettigheter. Hele ordningen bør over i folketrygden som et hjelpemiddel.

Karin Andersen
2019-11-05 14:57:22
(+) – Må satse på Curida for å løse legemiddelmangelen

Stortingsrepresentant Karin Andersen (SV) mener Elverum-bedriften Curida er en del av løsningen på legemiddelmangelen i Norge.

Karin Andersen
2019-10-28 16:17:47

Hvor lenge har statsråden og Regjeringen visst dette og hvorfor fikk ikke statsadvokaten vite at det kunne vært begått så alvorlige feil at folk ble dømt for trygdesvindel på feil grunnlag? Statsråden må komme til Stortinget og forklarer seg umiddelbart. Det trengs en «rund-vask» i hele systemet. SV - Sosialistisk Venstreparti Dagbladet Nettavisen TV 2 Nyhetene

Karin Andersen
2019-10-28 08:29:22

Endelig ser det ut til at de andre partiene forstår at disse reglene som gjør at den forelderen som har fått tilkjent foreldreretten, må betale bidrag til barnebortføreren i utlandet. Nå må regjeringen komme med lovendringer. Se Nettavisen i dag.

Laster...
Laster...