Beta
Søket ga 744 treff.
Justisdepartementet
2022-04-06 17:56:52

- Vi ser grusomme bilder fra de krigsrammede byene i Ukraina. Regjeringen stiller med bidrag fra Kripos i etterforskningen av mulige krigsforbrytelser i Ukraina ved Den internasjonale straffedomstolen. Arbeidet vil bli krevende og omfattende, sier Mehl https://t.co/a7DiwWXfCo

Norge stiller med bidrag til den internasjonale etterforskningen av mulige krigsforbrytelser i Ukraina.\n \n– Vi ser grusomme bilder fra de krigsrammede byene i Ukraina. Regjeringen stiller med bidrag fra Kripos i etterforskningen av mulige krigsforbrytelser i Ukraina ved Den internasjonale straffedomstolen. Arbeidet vil bli krevende og omfattende, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Justisminister Emilie Enger Mehl var i Kirkenes og møtte Sjef PST Hans Sverre Sjøvold og politimester Ellen Katrine Hætta. Sikkerhetssituasjonen i Europa er endret. Det stiller nye krav til beredskapen i Norge og PST vurderer at etterretningstrusselen fra Russland i Norge er økt.\n \n– Regjeringen vil styrke sikkerheten til den norske befolkningen og norske interesser – og vi vil gjøre det raskt. Vi foreslår derfor en rekke tiltak for å trygge Norge. Vi må forebygge, oppdage og motvirke etterretning, sabotasje og påvirkning fra fremmede stater i Norge. Det arbeidet vil vi styrke med totalt 100 millioner kroner, sier Mehl.\n \n–...

Justisdepartementet
2022-04-06 08:29:41

Regjeringen vil styrke sikkerheten, særlig i nord - https://t.co/U8mdKkItMZ https://t.co/JDcZMkVoOf

Mange millioner mennesker er på flukt, og situasjonen er uforutsigbar så lenge den russiske invasjonen av Ukraina fortsetter. Regjeringen har gjennomgått aktuelt regelverk og Justis- og beredskapsdepartementet sender i dag flere forslag på tvers av ulike sektorer på høring. Dette inngår i beredskapen for å kunne ta imot titusenvis av flyktninger i Norge. \n– Vi skal ta imot de som kommer hit med raushet og varme, og sørge for at de får en trygg og god hverdag i Norge. Forslagene vi sender på høring i dag er midlertidige og skal gjøre det mulig for kommunene å ta imot mange på...

Justisdepartementet
2022-03-30 17:26:40

Ukrainske kvinner og jenter på flukt må beskyttes mot vold, overgrep og utnyttelse. Det sa statssekretær Idsøe da han åpnet konferansen departementet arrangerte sammen med Europarådet. Over 90 % av de på flukt er kvinner. Faren er stor for at de utsettes for vold og overgrep. https://t.co/JH6z90oMIC

Ukrainske kvinner og jenter på flukt må beskyttes mot overgrep, vold og utnyttelse. Det sa statssekretær Idsøe da han åpnet konferansen departementet arrangerte i dag sammen med Europarådet. Over 90 % av 4 millioner ukrainere på flukt er kvinner og barn. Faren er stor for at kvinner og jenter utsettes for vold, overgrep og menneskehandel i denne situasjonen. Målet med konferansen er å øke kunnskapen om situasjonen og utveksle erfaringer om tiltak for å beskytte mot vold, overgrep og utnyttelse etter internasjonale og europeiske standarder. Justis- og beredskapsdepartementet løfter frem kjønnsbasert vold og vold i nære relasjoner som tverrgående tema...

Justisdepartementet
2022-03-29 20:22:12

Hasteinnkaller produsenten av norske pass - https://t.co/U8mdKkItMZ https://t.co/25E0AMKQoq

Norge ønsker rask overføring av flyktninger fra Moldova\n-For Norge er det viktig å kunne starte overføringene av flyktninger fra Moldova raskt, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).\nMehl deltok mandag på EUs ekstraordinære justis- og innenriksministermøte i Brussel om situasjonen knyttet til krigen i Ukraina. \nRegjeringen har besluttet å overføre ukrainske flyktninger fra Moldova, i første omgang 2 500 personer.\n-Norge har bedt om at vi får lister med personer, som vi kan overføre fra Moldova. Regjeringen er opptatt av at vi får fortgang i arbeidet, slik at vi får hjulpet og avlastet Moldova, og at vi får mennesker som...

Justisdepartementet
2022-03-28 18:46:01

RT @NorwayEU: 🇳🇴 stands ready to receive Ukrainian refugees and assist Moldova in bringing people who need help to safety. Norwegian Minister of Justice @EmilieMehl at #JHA Ministerial in Brussels today. #StandWithUkraine @EUCouncil @EUHomeAffairs @Justisdep https://t.co/trXZPHnplj

Justisdepartementet
2022-03-28 08:14:47

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) reiser i dag til Brussel for å delta på EUs ekstraordinære justis- og innenriksministermøte om Ukraina. Temaer er flyktningsituasjonen, kontroll på EUs yttergrense og andre sikkerhetsspørsmål, samt støtte til berørte EU-land. https://t.co/eXmJMTM4Qk

Statsminister Jonas Gahr Støre, arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen og justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl inviterer til pressekonferanse om krigen i Ukraina og konsekvensar for Noreg fredag 25. mars kl. 13.30.

Justisdepartementet
2022-03-25 13:26:17

Regjeringen starter til høsten en helhetlig gjennomgang av brann- og redningsområdet. - Vi må se på hva som er behovene i samfunnet, og hvordan brann- og redningstjenesten kan møte det på en best mulig måte, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp). https://t.co/eTN6HBrHdy

Gjennomgang av brann og redning\n\nRegjeringen skal gjennomføre en helhetlig gjennomgang av brann- og redningsområdet. Arbeidet starter til høsten.\n\n- Vi må se på hva som er behovene i samfunnet, og hvordan brann- og redningstjenesten kan møte det på en best mulig måte. Denne regjeringen vil gi tryggheten tilbake i hele landet og ønsker å styrke det lokale nivået i beredskapsarbeidet, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).\n\nDet er snart 13 år siden sist det ble gjort en slik gjennomgang.\n\n- Vi er avhengige av et brann- og redningsvesen som er der folk bor og ferdes, og som gir rask bistand når...

Hva koster kriminalitet? De samfunnsøkonomiske kostnadene er anslått til mellom 110 og 177 milliarder kroner i 2019, med et beste anslag på 144 milliarder kroner. \n\nPå oppdrag fra JD, har Samfunnsøkonomisk analyse kartlagt samfunnsøkonomiske konsekvenser av kriminalitet. I dag tok statssekretær John-Erik Vika imot rapporten. \n\nhttps://www.regjeringen.no/id2905499/\n\nSamfunnsøkonomisk analyse - SØA

Hva koster kriminalitet? De samfunnsøkonomiske kostnadene er anslått til mellom 110 og 177 milliarder kroner i 2019, med et beste anslag på 144 milliarder kroner. \n\nPå oppdrag fra JD, har Samfunnsøkonomisk analyse kartlagt samfunnsøkonomiske konsekvenser av kriminalitet. I dag tok statssekretær John-Erik Vika imot rapporten. \n\nhttps://www.regjeringen.no/id2905499/\n\nSamfunnsøkonomisk analyse - SØA

I dag innledet justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl på konferansen «EØS-rettens betydning for norsk forvaltning»: \n\nEØS-avtalen påvirker store deler av norsk rett. Hvordan løser vi utfordringene og utnytter mulighetene dette byr på? \n\nFlere hundre deltakere var i dag samlet da Justis- og beredskapsdepartementet, Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Kunnskapsdepartementet holdt kick-off-konferanse for å heve kunnskap og kompetanse om EØS-rett.\nhttps://www.regjeringen.no/id2904275/\n\nEmilie Enger Mehl Kunnskapsdepartementet (Norge) Arbeids- og inkluderingsdepartementet - Norge BI Norwegian Business School Oslo Uni

Russlands angrep på Ukraina har skapt en ny sikkerhetspolitisk situasjon som også får konsekvenser for det sivile samfunnet i Norge. \n– Regjeringen vil styrke sikkerheten til den norske befolkningen og norske interesser – og vi vil gjøre det raskt, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp)\n\nhttps://www.regjeringen.no/id2904784/

Justisdepartementet
2022-03-18 12:29:37

Russlands angrep på Ukraina: Regjeringen vil styrke sikkerheten til den norske befolkningen og norske interesser – og vi vil gjøre det raskt, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp). https://t.co/g38ZPAHJbV https://t.co/HkG5UsoT3G

Statsminister Jonas Gahr Støre gjer greie for regjeringa si handtering av krigen i Ukraina i Stortinget fredag 18. mars kl. 09.00. Ca. 15 minutt etterpå, tentativt kl. 11.15, inviterer statsministeren til pressekonferanse om same tema i Marmorhallen.\n\nForsvarsminister Odd Roger Enoksen, arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen og justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl vil òg delta på pressekonferansen.

Laster...
Laster...