Beta
Søket ga 2519 treff.
Bjørnar Moxnes - Rødt
2022-05-12 08:28:51

Spot on fra Marie Sneve Martinussen!\n\n«DEMP PRESSET I ØKONOMIEN! \n\nI dag legger regjeringa fram revidert nasjonalbudsjett. Å revidere betyr å endre basert på hvordan verden har utvikla seg siden statsbudsjettet ble vedtatt i høst. Så hva har endret deg? I tillegg til krig i Ukraina, som allerede er møtt med solide krisepakker, har et ekstremt prissjokk rammet både folk og småbedrifter. \n\nInflasjon er viktige greier, for all del, men heldigvis er det et politisk valg hvordan man unngå for høy inflasjon. Jeg forventer derfor at fellesskapet stiller opp for de som sliter med priser som vokser over øra på folk....

Bjørnar Moxnes - Rødt
2022-05-06 14:44:51

De med lavest inntekt pleier også å få dårligere lønnsvekst. Marie Sneve Martinussen mener Vedum forsøker å regne seg vekk fra problemet i stedet for å løse det: \n\n– Det er mye som har vist seg å være galt med regnestykket, deriblant antagelsen om at alle får 3,7 prosent i lønnsvekst. Det er rørende naivt, sier Sneve Martinussen. \n\n- I perioden 2013 til 2021 lå snittet for hvert års frontfagsoppgjør på 2,65 prosent. Men de 40 prosentene av arbeidstagere med lavest inntekt, fikk imidlertid ikke så mye.

Bjørnar Moxnes - Rødt
2022-05-06 11:17:21

I dag legger Støre-regjeringa fram sitt EØS-utvalg, som skal utrede erfaringene med avtalen. Men vi trenger ikke noe utvalg for å fastslå at vi har en rekke eksempler på hvordan EØS-avtalen, blant annet gjennom EUs krav om uregulert import av arbeidskraft, legger kraftig press på norske lønns- og arbeidsvilkår, og på det organiserte arbeidslivet. \n\nDerfor mener Rødt at Stortinget bør fatte vedtak som går lengre enn bare å utrede erfaringer, med utgangspunkt i kravene fra LO og Fellesforbundet: \n\n«Stortinget ber regjeringen sikre at det utredes hvordan norske tariffavtaler og norsk arbeidslivslovgivning gis forrang foran EUs regler, i tråd med LO-kongressens...

Bjørnar Moxnes - Rødt
2022-05-05 19:51:48

Det er provoserende når helseministeren avfeier fagfolk og befolkning og bystyre og i sin kamp for å legge ned Ullevål sykehus. Jeg ble ikke imponert over statsråden svar. Blir du?

Bjørnar Moxnes - Rødt
2022-05-05 14:49:15

Tilbudet fra staten i jordbruksforhandlingene skulle bare mangle - men det er på langt nær nok. Skal vi hindre nedlagte gårder og rekordmange dyr levert til slakt, må inntektene for bonden opp!\n\nSå er det bare å notere seg at Høyre er «bekymret for pengebruken» hvis bøndene får mulighet til å betale regningene sine. Denne bekymringen for press i økonomien kan enkelt løses ved å innføre en rettferdig skattepolitikk som sørger for at landets rike og velstående betaler inn mer fellesskapet. \n\nEtter pandemi og med krigen i Ukraina ser de fleste behovet for mer selvforsyning. Den naive troen på frihandel, på...

Bjørnar Moxnes - Rødt
2022-05-05 10:21:30

I mars fortalte Nettavisen/Ringerikes Blad om tannlege Nilo Gosains kamp mot Nav og Navs rådgivende tannlege: \n\n– Alt handlet om penger og hva som var den rimeligste behandlingen, sa Gosain.\n\nSeher Aydar tok opp saken med Kjerkol i spørretimen i går, men er ikke fornøyd med svaret: \n\n– Å be de svakeste gruppene selv ta ansvar for at de får rett behandling ved å klage til statsforvaltningen, er ikke en akseptabel løsning. Det avslører at statsråden har sjokkerende lite innsikt i livene til folk som allerede plages av sykdom, rus og psykiske lidelser. Det kan ikke være deres ansvar å reparere...

Bjørnar Moxnes - Rødt
2022-05-04 12:24:22

Tida for overkjøring av lokalsamfunn er over, står det i Hurdalsplattformen. Likevel vil helseminister Ingvild Kjerkol tvinge gjennom nedleggelse av Ullevål sykehus MOT et stort flertall av Oslos innbyggere, flertallet i Oslo bystyre og et samlet fagmiljø. \n\nDette godtar vi ikke. \n\nKjerkol sier toget er gått - men i 1. mai-toget i Oslo var det parolen Redd Ullevål sykehus som samlet flest folk bak seg.\n\nRødt har nå fremmet forslag: «Stortinget ber regjeringen om å ikke gjennomføre statlig reguleringsplan for Nye Oslo universitetssykehus, slik at lokaldemokratiet ikke settes til side i behandling av planen».\n\nJeg forventer bred støtte til forslaget. På Stortinget...

Bjørnar Moxnes - Rødt
2022-05-04 08:47:24

- Rødt forventer at bøndenes krav blir innfridd til siste krone. Vi stiller oss bak bøndenes krav, sier landbrukspolitisk talsperson i Rødt, Geir Jørgensen.\n\nHan mener ikke kravet er spesielt høyt med tanke på at bøndene har tapt i forhold til andre grupper lenge, og de ekstraordinære utgiftene som har kommet.\n\n– Regjeringa må levere nå, ellers risikerer vi flere nedlagte gårdsbruk og avfolkning i distriktene.\n\n– Det har aldri vært viktigere å sikre norsk matforsyning, med et bakteppe av klimakrise og krig i Europa.

Bjørnar Moxnes - Rødt
2022-05-03 14:56:12

Å utlevere Julian Assange til USA vil være et angrep på pressefriheten. Rødt krever at han løslates.

Bjørnar Moxnes - Rødt
2022-05-03 10:20:47

Disse innstramningene er på langt nær nok!\n\n- Stortinget har fratredelsesytelser og etterlønn som er høyere enn det vanlige folk får hvis de blir arbeidsledige.\n– Både på etterlønn og pendlerboliger trengs det klarere innstramminger. \n\nDet er den eneste naturlige konsekvensen av utvalgets prinsipp om at ordningene skal «være rimelige sammenlignet med ytelser og velferdsordninger i samfunnet for øvrig».

Bjørnar Moxnes - Rødt
2022-05-02 20:15:40

Finansminister Vedum har lovet at vanlige folk vil få mer å rutte med i år, tross økt rente og prissjokk på mange varer. Men Vedums regnestykke holder ikke vann. \n\nFamilien som blir brukt i regnestykket har en samlet årsinntekt på én million etter skatt. Det er nesten dobbelt så mye som medianinntekten i Norge. \n\nVeldig mange vanlige familier vil altså ikke få bedre råd, de vil få dårligere råd. Likevel virker finansministeren tilfreds.

Bjørnar Moxnes - Rødt
2022-05-02 10:11:11

Viss Vedum trur dette roar gemytta hjå folk som er forbanna over priskrisene, tek han veldig feil, seier Marie Sneve Martinussen, finanstalsperson for Raudt.\n\n– Det er jo ganske naivt å rekne med at alle får ein lønsvekst på 3,7 prosent. Vi har sett mange gonger at store yrkesgrupper i hotell- og restaurantbransjen og i anleggsbransjen ikkje får det som er det vanlege lønsoppgjeret.\n\nHo meiner også at gjennomsnittstal er lite interessante for dei som brukar over snittet med drivstoff, til dømes i distrikta.\n\n– Eg synest dei bør slutte å bruke tida si på å finne opp magiske reknestykke for å komme...

Bjørnar Moxnes - Rødt
2022-05-01 21:47:32

Så rundes 1. mai-dagen av med Rudolf Nilsen, østkantens store dikter!\n\nFå har skildret arbeidsfolk og livet i storbyen med større kjærlighet enn Rulle - så ble han også arbeiderklassens yndling. Det vi fikk et glimt av i Erling Borgens serie om Einar Gerhardsen, i NRK-klippet fra 1967 der han leser opp strofene under her fra diktet Nr. 13 av Rudolf Nilsen, og stemmen dirrer av gjenklangen fra Rulles poesi og solidariteten den uttrykte.\n\nKlippet har jeg ikke her, men på plata «På Gjensyn» har Jon Arne Corell, Lars Klevstrand, Kari Svendsen, Steinar Ofsdal, Carl Morten Iversen og Moddi satt nye toner...

Bjørnar Moxnes - Rødt
2022-05-01 14:02:55

1. mai-tale i Stavanger

Bjørnar Moxnes - Rødt
2022-05-01 12:57:55

God stemning i strålende sol i Sandnes! Utrolig fint å være samla igjen på denne første maidagen, oppleve samholdet og fellesskapet. Det trengs mer enn noen gang 💪

Bjørnar Moxnes - Rødt
2022-05-01 09:11:20

På vei til Sandnes og Stavanger med talen på plass - gratulerer med dagen!

Bjørnar Moxnes - Rødt
2022-04-30 20:03:30

Vi lader opp til 1. mai med denne klare meldinga fra Lokomotivpersonalets Forening: «Hold løftene – stopp oppsplittingen av jernbanen»\n\nRegjeringa fjerner stordriftsfordelene ved å splitte opp togtrafikken på Østlandet. Fagforeninga frykter det blir umulig å bruke ansatte og togmateriell på tvers.\n\nDenne tullekonkurransen mellom to statlige selskaper er det bare å avlyse. Sørg heller for en samlet jernbane til beste for innbyggere og ansatte 💪

Bjørnar Moxnes - Rødt
2022-04-29 21:12:02

Det var et feilgrep av strategiske dimensjoner da Frp, Høyre, Ap, Venstre og MDG underla Norge EIs energibyrå Acer. Det riktige prinsippet er at vi skal ha full råderett over arvesølvet. Da må vi også ut av Acer 💪

Bjørnar Moxnes - Rødt
2022-04-29 13:38:22

- 40 % økning i bompengene er feil løsning. Høyre og Ap nærmest ber om å få et bompengeopprør i fleisen. Men det finnes et alternativ, sier Seher Aydar. \n\nFlertallet i Viken og Oslo er enige om en ny bompengeavtale. Rødt mener at de lemper kostnaden for milliardsprekken til Fornebubanen over på folk flest. \n\n- Fornebubanen trengs, og gravingen er for lengst i gang. Men dette er feil løsning. Nå får folk i Groruddalen en stor, ny bompengerekning for å bygge en T-bane til Bærum, sier Rødts stortingsrepresentant Seher Aydar fra Oslo. \n\nRødt har en annen løsning: \n\n- Staten må...

Bjørnar Moxnes - Rødt
2022-04-29 11:35:42

En ting skal Listhaug ha i denne saken: Reine ord for penga! Til forskjell fra Arbeiderpartiet, som later som de støtter prinsippet om at fremmede makter ikke skal ha militærbaser på norsk jord i fredstid - mens de går inn for en ny avtale som åpner for nettopp slike baser. \n\nRødts syn er klart: Vi står fast ved Basepolitikken som har vært en bærebjelke i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk siden Einar Gerhardsen-regjeringas erklæring i 1949. \n\nHensikten har siden 1949 vært å hindre at Norge ble et militært oppmarsjområde og bidra til lavere spenning i nordområdene. Varig militær tilstedeværelse, overvåking og...

Laster...
Laster...