Beta
Søket ga 4702 treff.
Arbeiderpartiet
2023-08-28 10:24:06

Velferden vår blir sterkere når fagfolk har gode vilkår!🌹💪

Arbeiderpartiet
2023-08-27 15:00:19

Annerledesdagen søndag gir rom for familieliv og fellesskap, frivillig engasjement, idrett og kulturliv. Vi vil bevare søndagen som annerledesdag!\n\nI flere kommuner viser Høyre at de ønsker å åpne for søndagsåpne butikker. Det vil gå ut over de ansatte og bedriftene som må holde åpent flere dager i uken. Samtidig vil det kunne gå ut over landets idrettslag, frivillighet og friluftsliv.\n\nArbeiderpartiet verner om fortsatt søndagsfri.🌹

Arbeiderpartiet
2023-08-27 11:55:02

Vi satser på økt heltid og styrka kompetanse for de som arbeider i eldreomsorgen!\n\nDet skal være trygt å bli eldre i Norge. Derfor satser vi på fagfolk i hele og faste stillinger, faste team av ansatte slik at de eldre møter kjente fjes i hverdagen, aktivitetsgaranti og en egen ordning for helseteknologi. Det vil sikre vår felles eldreomsorg for framtida. 👩‍⚕️🧑‍⚕️

Arbeiderpartiet
2023-08-26 19:41:18

Det skal være trygt å bli eldre i Norge. Derfor prioriterer vi fagfolk og kompetanse for god kvalitet i eldreomsorgen. Neste år skal vi bruke 300 millioner kroner neste år på 1500 nye sykehjemsplasser, i tillegg til å\n🧑‍⚕️ Utvide Tørn-prosjektet som hjelper kommuner å få flere ut i hele og faste stillinger og nye arbeidsformer som gir fagpersoner mer tid med de eldre\n👩‍⚕️ Øke andelen hele og faste stillinger.\n👨‍⚕️Styrke det forebyggende og helsefremmende arbeidet med faste team, aktivitetsgaranti, og en egen ordning for helseteknologi.\n\nVi får til mer sammen enn hver for oss 🌹

Arbeiderpartiet
2023-08-26 19:14:28

Det skal være trygt å bli eldre i Norge! Neste år vil vi sette i gang med bygging av ytterligere 1500 nye sykehjemsplasser. Totalt har vi lagt til rette for 3500 nye sykehjemsplasser siden vi kom i regjering 🌹

Arbeiderpartiet
2023-08-25 14:24:13

Alle eldre skal kunne leve trygge og aktive liv. Da trenger vi gode aktivitetstilbud, trygg omsorg og god helsehjelp!\n\nVi vil:\n🌹 Sikre at eldre som kan og vil får bo i egen bolig lengst mulig\n🌹 Legge til rette for at det finnes gode aktivitetstilbud og møteplasser\n🌹 Gi trygghet for en sykehjemsplass når man trenger det

Arbeiderpartiet
2023-08-24 21:52:56

Ukrainas uavhengighetsdag, 24. august, er nå vår felles frihetsdag. Gratulerer med nasjonaldagen, Ukraina! Slava Ukraini!🇺🇦

Arbeiderpartiet
2023-08-24 11:09:48

Arbeid til alle har alltid vært jobb nummer én. Det er gjennom arbeid vi legger grunnlaget for velferden.🌹

Arbeiderpartiet
2023-08-23 15:05:19

Eldre skal være trygge på at fellesskapet stiller opp! For å lykkes med en god, trygg og lokal eldreomsorg trenger vi flere ansatte ikke mer privatisering.🌹

Arbeiderpartiet
2023-08-23 12:15:38

Vi fortsetter å styrke det lokale politiet i hele landet og åpner ti nye polititjenestesteder i 2024! Det er i tillegg til ti nye tjenestesteder i 2022 og 2023. Regjeringen har dermed opprettet 20 nye polititjenestesteder, slik vi lovet i Hurdalsplattformen👮

Arbeiderpartiet
2023-08-22 19:08:59

Alle skal ha en trygg og god alderdom.🌹 På LIBOS i Lillestrøm er det en trygg og fin atmosfære, og de eldre møter kjente fjes. Det gjør at det er et fint sted å være både for beboere og ansatte.

Arbeiderpartiet
2023-08-21 17:10:50

Første skoledag er en stor dag for alle førsteklassinger og deres foreldre ❤️ Jonas Gahr Støre og Tonje Brenna fikk være med på skolestarten til stolte og spente elever på Vestli skole.

Arbeiderpartiet
2023-08-21 13:36:40

Velferden vår blir sterkere når fagfolk har gode vilkår. Vi skal sikre trygghet og forutsigbarhet i hverdagen til ansatte i omsorgsyrkene slik at de kan levere gode tjenester. Det betyr hele, faste stillinger i stedet for å jakte vakter og stillingsprosenter for å få hverdagen til å gå opp.🌹

Arbeiderpartiet
2023-08-21 10:16:24

Lykke til med skolestart! ✏️🎒📚

Arbeiderpartiet
2023-08-20 18:08:41
Arbeiderpartiet
2023-08-20 14:42:53
Arbeiderpartiet
2023-08-19 13:00:57
Arbeiderpartiet
2023-08-17 23:40:14

Vi vil bygge fornybarsamfunnet på skuldrene av den kunnskapsrike industrien vi har, i stedet for å si den opp. 💪🌹

Arbeiderpartiet
2023-08-17 23:02:57

Arbeiderpartiet er garantisten for en trygg eldreomsorg. Vi sier ja til kjente fjes og faste ansatte, og nei til høyresidens kommersialisering og kutt.🌹

Arbeiderpartiet
2023-08-17 18:23:15

Arbeiderpartiet i regjering har gjennomført en rekke viktige saker som gir mer trygghet, flere muligheter og sterkere fellesskap for folk i hele Norge.\n\nVi får til mer sammen enn hver for oss! 🌹

Laster...
Laster...