Beta
Søket ga 1251 treff.
Rødt
2020-06-10 08:02:48

Rødts alternativ finner du i vårt #koronaprogram ✨ #fordifellesskapfungerer

Rødt
2020-06-09 08:04:09

Koronakrisa har nok en gang vist oss hvor viktig det er med en stor og stabil norsk matproduksjon basert på norske ressurser. Rødt vil sette et statlig mål om 50 prosent selvforsyningsgrad av mat, uten bruk av kraftfôr. Vi foreslår 3,05 milliarder til å reetablere et statlig kornlager, kutte moms på norsk frukt og grønt og en tiltakspakke for norsk landbruk basert på norske ressurser. Enig? 🌾🌾 #koronaprogram #fordifellesskapfungerer

Rødt
2020-06-06 17:02:57

En sterk førstelinje og lokalt selvstyre er en forutsetning for å håndtere en krise og å ta oss ut av den. Der står kommunene i front. Men kommuneøkonomien var i krise lenge før korona-viruset spredte seg. Investering i en sterkere kommuneøkonomi er en sikring av lokal beredskap og verdiskaping. Kommunene trenger også økonomisk handlingsrom til et skikkelig lønnsoppgjør for de som har taklet koronakrisa i førstelinje. Rødt foreslår 17 mrd. i umiddelbar styrking av kommuneøkonomien og 7 mrd. til et aktivitetsfond til nyinvesteringer og vedlikehold i kommunesektoren. ✨ #koronaprogram #fordifellesskapfungerer

Rødt
2020-06-05 08:02:44

På 11 år må vi minst halvere klimautslippene. Vi kan ikke vente. Men vi må også gjøre det på en måte som er sosialt rettferdig og bidrar til mindre forskjeller. Vi kan ikke føre en klimapolitikk der pisk og gulrot blir ujevnt fordelt. Det er urettferdig. Vi må sørge for at folk i distriktene, de som jobber i industrien og de med lav inntekt ikke betaler en urimelig stor del av regninga. Folk landet rundt er villig til å gi mye for klimaet hvis byrdene ved omstillingen rammer rettferdig og at de på toppen ikke bare kan betale seg unna...

Rødt
2020-06-04 15:06:07

Etter at Stoltenberg-regjeringa solgte Norsk Medisinaldepot i 2001, eies det i dag av det amerikanske helsekonsernet McKesson. Rødt foreslår å bruke 1,66 milliarder til til å sikre offentlig eierskap i medisinproduksjon, utredning av å gjenopprette et nasjonalt medisindepot, og anskaffelse av kritisk smittevernutstyr som strekker til 50 ukers lagerbeholdning for sykehusene, samt økte innkjøp av smittevernsutstyr i den kommunale helsetjenesten. #koronaprogram #fordifellesskapfungerer

Rødt
2020-06-04 08:06:24

Vi mener at også de på toppen må være med å betale for krisa. Men regjeringa har ikke stilt betingelser til eiere av bedrifter og eiendom for å få hente ut statlig krisehjelp. Dette må rettes opp i! Derfor bør vi innføre særskatt på overskudd for store kommersielle eiendomsutleiere, slik finansselskap allerede betaler. #koronaprogram #fordifellesskapfungerer

Rødt
2020-06-03 10:15:44

Visste du at over ni av ti nordmenn reiser én gang eller mindre med fly i året? ✈️✈️✈️ De vil ikke merke noe til vårt forslag om flyskatt, for der er avgiften 0 kr på første flytur per år, mens den øker jo mer man flyr. Vårt forslag vil altså ikke ramme folk flest, men derimot bidra til at de som reiser mye passer på å droppe de unødvendige flyturene som heller kan løses med et videomøte. #koronaprogram #fordifellesskapfungerer

Rødt
2020-06-02 19:02:57

Det var aldri meningen av Hellas alene skulle ta ansvaret for alle asylsøkerne som kommer til Europa. Norge har plass, ressurser og et ansvar for å hjelpe. Gi en ❤️ hvis du er enig i at det haster å evakuere barna fra Moria-leiren!

Rødt
2020-06-02 17:00:21

❤️

Rødt
2020-06-02 12:42:11
Rødt
2020-05-28 19:02:45

Hvis du er gammel nok til å dømmes for kriminalitet, er du vel også gammel nok til å stemme?

Rødt
2020-05-28 10:01:03

Hvis ikke vi – hvem?

Rødt
2020-05-26 14:30:57

Vi låner ordene til Bjørnar Moxnes: "I dag vil Stortinget gjøre en rekke vedtak som er viktige framskritt for kvinners rettigheter og som Rødt har kjempet for lenge. Dette er et klart svar til en regjering som flere ganger har angrepet kvinners abortrettigheter. Rødt støtter alle forslagene om tidlige undersøkelser av fosteret. Vi støtter også forslagene om assistert befruktning for enslige, lagring av ubefrukta egg på ikke-medisinsk grunnlag og forskning på befrukta egg. Så støtter vi ikke forslaget om eggdonasjon som det foreligger. Når Ap, SV og Frp åpner for eggdonasjon med økonomisk kompensasjon, så kan det legge et uheldig...

Rødt
2020-05-26 08:00:24

Visste du at EUs jernbanepakke 4 vil gjøre det ulovlig å stanse privatiseringen av jernbanen? Enda en gang prøver EØS-avtalen å påtvinge oss høyrepolitikk. Heldigvis kan vi fortsatt si nei! 🚆 #fordifellesskapfungerer

Rødt
2020-05-25 11:45:06

Koronakrisa gjør tannlegebesøk enda dyrere. Det forsterker Forskjells-Norge. Vi krever derfor at regjeringa kommer med målretta grep slik at de som har minst fra før ikke blir ramma igjen. Da må regjeringa sikre at prisen for tannbehandling ikke øker eller komme med tiltak som kompenserer for høyere tannlegeregninger. Opp med henda alle som mener at tenna er en del av kroppen! 🙋‍♀️

Rødt
2020-05-24 11:22:33

Eid Mubarak til alle som feirer! #eidmubarak

Rødt
2020-05-22 11:36:30

Gi en ❤️ hvis du er enig i at norsk jernbane skal styres fra Norge! 🚆#fordifellesskapfungerer

Rødt
2020-05-20 08:02:51

Flere land satte tidlig av ekstra midler til å bekjempe vold mot kvinner, hvorfor har ikke regjeringen gjort det samme? 🤔

Rødt
2020-05-19 11:01:25

Gi en 👍 om du også mener Norge bør hjelpe til med å evakuere Moria-leiren! #evakuermorianå

Rødt
2020-05-18 12:05:00

Rødt vil at Equinor selger seg ut av utlandet. Gi en ❤️ hvis du er enig.

Laster...
Laster...