Beta
Søket ga 1021 treff.

Fortsatt mye å sette seg inn i for justisminister Tor Mikkel Wara. Denne uken har han besøkt Kripos, som har orientert ham om organisering, oppgaver og prioriteringer, særlig arbeidet mot seksuelle overgrep mot barn og hvordan de jobber åpent og skjult på internett. En av Kripos sine hovedoppgaver er å bistå politidistriktene med kriminalteknisk kompetanse, og på data-laboratoriet fikk han se hvordan Kripos sikrer bevis og informasjon fra ulike databeslag.

Regjeringen ønsker å gi politiet utvidet adgang til bevæpning ved sårbare objekter www.regjeringen.no/jd

Tor Mikkel Wara presentert som ny justis-, beredskaps- og innvandringsminister.

Statsminister Erna Solberg held pressekonferanse om utnemning av ny justisminister.

Øvelse «Bratt lende» i Hemsedal Redning av skikjørere i bratt terreng har økt kraftig. I Hemsedal ble det derfor denne uka gjennomført en øvelse og demonstrasjon av alpin redning for politisk ledelse i Justis- og beredskapsdepartementet. Med i øvelsen var nød- og beredskapsaktører som 330-skvadronen/ Sea King, alpin redningsgruppe, lavinehund, skipatrulje fra Hemsedal alpinsenter (Skistar), politi og Røde Kors. Redning i bratt terreng krever få, men spesialisert innsatspersonell med spisskompetanse på slike oppdrag. Bakgrunnen for at det er flere redningsoppdrag i bratt terreng, er økt interesse for toppturer, off piste-kjøring og lignende. Den snørike vinteren har medført stor pågang på...

Før påsken åpnet justisminister Per Sandberg kommunikasjonssentralen til Røde Kors. Mye snø og snøskredfare gjør fjellvettreglene like aktuelle: www.rodekors.no/fjellvett

Ny personopplysningslov vil styrke personvernet og skjerpe kravene til virksomheter som behandler personopplysninger. Det handler om #dintrygghet. https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/forslag-til-ny-personopplysningslov/id2594896/

Innføring av politikontakter er en viktig del av politireformen. Politikontaktene jobber med lokal forebygging i alle landets kommuner, og vil være et fast bindeledd mellom politi og kommune. #Tryggelokalsamfunn

God på forvaltningsrett? Vi søker jurist til utvalg som skal revidere forvaltningsloven #ledigstilling https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/149356/

Justis- og beredskapsdepartementet inviterer til heldagsseminar for advokater om internasjonale barnebortføringssaker. Mer informasjon og påmelding på www.barnebortføring.no.

Spaden er stukket i jorden. Om to og et halvt år kan politiet ta i bruk sitt nye beredskapssenter.

Soningskøen er historie. Dermed kan avtalen om leie av fengselsplasser i Nederland sies opp. Nye fengselsplasser og to på en celle skal hindre ny kø.

Justis-, beredskaps- og innvandringsminister Sylvi Listhaug har åpnet den siste av Sivilforsvarets seks nye mobile forsterkningsenheter (MFE) i Bodø. Enhetene er Sivilforsvarets nye spydspiss ved store hendelser.

Det er viktig at de som skal inn til soning ikke må sette livet på vent i en soningskø. Med modulfengsler går antall fengselsplasser opp, mens soningskøen går ned.

Erstatningsnivået for barn og unge heves betydelig. Nye regler sikrer rettferdige og korrekte erstatningsutbetalinger til barn.

Viktig lovforslag lagt fram i dag:

Sjelden utlysning, viktig stilling:

Politikvarteret tar deg med bak politistasjonens vegger. Denne gangen til selve hjertet i politiet: Operasjonssentralen.

Samfunnssikkerhetsavdelingen har ansvar for samfunnssikkerhet og beredskap, krisehåndtering og sikkerhetsstyring i justissektoren. Vi har ledig stilling som innebærer løpende saksbehandling av aktuelle saker og oppgaver innen avdelingens samlede oppgaveportefølje.

Norge har som første land fått sertifisert innsatsteam for helse til bruk i kriser internasjonalt og nasjonalt #helse #beredskap

Laster...
Laster...