Beta
Søket ga 1068 treff.
Helse- og omsorgsdep
2023-03-31 12:36:28

Tobakksbruk og usunt kosthald er blant dei viktigaste årsakene til sjukdom og tidleg død, og ein viktig årsak til sosiale helseforskjellar i Noreg. På kosthaldsområdet vil regjeringa sette i gang eit eksternt utgreiingsarbeid for å finne treffsikre tiltak. https://t.co/nNeO7rlm1L

Helse- og omsorgsdep
2023-03-29 12:38:31

– Næringen og akademia er viktige for at vi skal kunne nå målene våre for utvikling som kan gjøre helse- og omsorgstjenesten vår enda bedre, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol. https://t.co/EefBek23mN

Helse- og omsorgsdep
2023-03-29 10:24:10

Førstkommande fredag 31. mars legg helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol fram regjeringa si folkehelsemelding i lokala til Raudekrossen i Hausmanns gate 7 i Oslo. Sjå det live her 👇 https://t.co/bPH2zrVxao

Helse- og omsorgsdep
2023-03-28 13:19:38

Helse- og omsorgsministeren og landbruks- og matministeren vil ha en tilpasning til EU-forordning om holdbarhetsmerking av egg i Norge. \nhttps://t.co/0KleWvXmMh

Helse- og omsorgsdep
2023-03-27 11:40:14

– Målet er at vi skal kunne levere enda bedre spesialisthelsetjenester til innbyggerne våre. Jeg ser frem til å sette meg inn i utredningen og forslagene sykehusutvalget har lagt frem, sier Ingvild Kjerkol👇 https://t.co/unhA8uIgWO

Helse- og omsorgsdep
2023-03-24 17:07:49

We are in this together!🇪🇺🇵🇱🇳🇴🇺🇦 Thank you for allowing🇳🇴health services, health personnel from Norwegian Armed Forces Joint Medical Service @Forsvaret_no and #SAS to help in the medical evacuation of Ukrainians to hospitals in Europe. @Helsedir @Oslounivsykehus #StandWithUkraine

Helse- og omsorgsdep
2023-03-23 12:41:19

Måndag 27. mars tar helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol imot sjukehusutvalet si utgreiing. Utgreiinga ser på erfaringane med dagens styring og organisering av sjukehusa og helseføretaksmodellen. https://t.co/ltyxBXoO5H

Helse- og omsorgsdep
2023-03-22 11:08:28

EU tar fleire grep for å styrke motstandskrafta si og skape robuste verdi- og forsyningskjeder. Slik skal tilgangen til legemiddel og medisinsk utstyr bli sikrare, også i ei krise. Kva betyr dette for Noreg? https://t.co/f1spTxBgVv

Helse- og omsorgsdep
2023-03-20 14:21:52

Norges bistand til medisinsk evakuering av pasienter fra Ukraina til sykehus i Europa er etterspurt av EU og Ukraina. Regjeringen forlenger avtalen med SAS om transport av pasienter fra 1. mai til 31. august. \nhttps://t.co/sBzVfr3aBv

Helse- og omsorgsdep
2023-03-17 12:03:11

Regjeringen har besluttet at sykehjemsbeboere og personer som er 75 år eller eldre anbefales en ny oppfriskningsdose mot covid-19 hvis det har gått mer enn seks måneder siden forrige dose: \nhttps://t.co/ZPmoiMZoRz

Helse- og omsorgsdep
2023-03-14 10:20:41

Regjeringen styrker og endrer finansieringen av fastlegeordningen for at tilgjengeligheten skal bli bedre og pasientene med størst behov skal få bedre oppfølging av fastlegen sin: https://t.co/6upDTnPoDi https://t.co/mmqGaixB3I

Helse- og omsorgsdep
2023-03-10 15:25:29

Den raude tråden i regjeringa sitt arbeid med folkehelsemeldinga er å jamne ut helseforskjellar: https://t.co/J9wtf3LU5B https://t.co/ISd1j051QO

Helse- og omsorgsdep
2023-03-10 13:18:41

Store sosiale forskjellar i levealder, ungdom med låg sosioøkonomisk status slit psykisk, og langt meir røyking bland personar med kortare utdanning. Dette er nokre av funna frå ein ekspertrapport som utgjer eit viktig grunnlag for folkehelsemeldinga 👇🏾 https://t.co/AG8lLHjzGa

Helse- og omsorgsdep
2023-03-10 11:17:24

I dag får @ingvildkjerkol overrekt ein rapport frå eitt av verdas fremste forskarmiljø på sosial ulikskap. Rapporten utgjer eit viktig grunnlag for folkehelsemeldinga. Sjå sendinga her 👇🏾 https://t.co/mohfZEI9lw

Helse- og omsorgsdep
2023-03-03 09:35:06

Den nasjonale overdosestrategien forlenges fram til forebyggings- og behandlingsreformen på rusfeltet er lagt fram ⬇\nhttps://t.co/iEuJ6mi3Lg

Helse- og omsorgsdep
2023-03-03 07:33:47

Regjeringen vurderer alternativer for digitalt helsekort for gravide. Oppfølgingen av gravide kvinner vil bli bedre og pasientsikkerheten vil øke med et digitalt helsekort: https://t.co/reTPOYC0XU

Helse- og omsorgsdep
2023-03-02 10:03:31

Torsdag 2. mars mottok helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol kvinnehelseutvalgets NOU «Den store forskjellen: Om kvinners helse og betydningen av kjønn for helse». https://t.co/3h1zVPuCZP

Helse- og omsorgsdep
2023-02-28 13:35:07

Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring forslag til endringer i bioteknologiloven: https://t.co/ys1Dnvgo3t

Helse- og omsorgsdep
2023-02-28 13:14:23

Norge har nå transportert over 1000 pasienter og pårørende fra Ukraina for medisinsk behandling i Norge og andre europeiske land. https://t.co/yVHcc81C0a

Helse- og omsorgsdep
2023-02-27 09:18:21

Kvinnehelseutvalet legg fram si utgreiing torsdag 2. mars. \n\nhttps://t.co/xUoXbf7d6I

Laster...
Laster...