Beta
Søket ga 479 treff.
Hårek Elvenes
2022-07-02 20:24:57

Super meningsmåling i TV2😄! Dette gir mersmak og inspirasjon😄!

Hårek Elvenes
2022-06-23 15:44:26

Hyggelig måling i dag😄 Høyre i siget på 29,1%👍Frisk solgangsbris😄!

Hårek Elvenes
2022-05-20 17:44:13

KUNNSKAPSLØST OM NATO\nGår i rette med SV i Dagbladet. Ingrid Fiskaa kommer med en rekke feilaktige påstander om Norges rolle og erfaringer i NATO. Om Sverige og Finland skulle gå med i NATO, ville det være et udelt gode for sikkerheten i hele Norden. \n\nDet er åpenbart problematisk for SV er at partiets fortelling om et nordisk forsvarssamarbeid som et alternativ til NATO, er falt dødt til jorda.

Hårek Elvenes
2022-05-06 16:01:46

Stilte utenriksministeren spørsmål i spørretimen om Ukraina. Dersom Putin 9.mai erklærer full invasjon av Ukraina, hva så?

Hårek Elvenes
2022-04-28 14:53:33

SV BEFFINER SEG I ET SIKKERHETSPOLITISK UTOPIA. FORKLARERER KLASSEKAMPEN GRUNNEN:\n\nKrigen i Ukraina har satt i gang en selvransakelse internt i SV. Partiet som ble i sin tid ble stiftet på motstand mot Nato og Norges sikkerhetspolitikk står nå midt oppi en nødvendig realitetsorientering. SV nestleder Torgeir Knag Fylkesnes avleverer høyttenkning i Klassekampen 26. april som tyder på at nestlederen fortsatt befinner seg i et sikkerhetspolitisk Utopia. En nordisk forsvarsallianse skal etter Fylkesnes syn gjøre norsk medlemskap i Nato overflødig, og Natos artikkel 5 erstattes av en nordisk artikkel 5.

Hårek Elvenes
2022-04-27 16:31:06

NORDISK FORVARSSAMARBEID KAN IKKE ERSTATTE NATO\nSkriver om nordisk forsvarssamarbeid. Et nordisk forsvarssamarbeid kan aldri erstatte NATO, men er et viktig supplement for å styrke nordisk sikkerhet. Etter den russiske invasjonen av Krim i 2014 har Sverige og Finland tatt skritt stadig nærmere NATO, og etter invasjonen av Ukraina er nå fullt medlemskap i NATO ikke lenger usannsynlig for våre to naboland.

Hårek Elvenes
2022-04-26 18:26:24

Skriver i Dagbladet: Mengden falske nyheter har økt drastisk gjennom mange år. Feilinformasjon gir grobunn for hat og splittelse i befolkningen. Høyre har fremmet forslag i Stortinget om gjennomføring av et systematisk og langsiktig nasjonalt arbeid mot falske nyheter og desinformasjon. Frie, redaktørstyrte medier har en uvurderlig rolle i kampen mot falske nyheter. Den uavhengige sannhetssøkende journalistikk utrustet med avansert teknologi er et kraftfullt våpen mot spredning av falsk informasjon, og må styrkes.

Hårek Elvenes
2022-04-09 08:53:29

«Dagens topptur»😄. Fin inngang til den stille uke😄!

Hårek Elvenes
2022-04-04 16:38:22

"For som stortingsrepresentant Hårek Elvenes minnet landsmøtet om: Vi vinner kanskje ikke stortingsvalg på forsvarspolitikk, men kan tape friheten". Dagens leder i VG siterer fra mitt innlegg på landsmøtet.

Hårek Elvenes
2022-03-23 20:51:21

Dagens måling😄. Tall som gir blod på tann😄!

Hårek Elvenes
2022-03-16 16:09:31

Skriver i Dagbladet. Russlands grufulle invasjon av Ukraina har ført til rekordoppslutning om Norges Nato-medlemskap. Tidligere ihuga NATO-motstandere innser nå at det bare er medlemskap i NATO som kan trygge Norges sikkerhet, i et Europa der Russland overfaller et naboland og et broderfolk. Ukraina kjemper for sin frihet og selvstendighet, og dermed på sett og vis Europas frihet og selvstendughet.

Hårek Elvenes
2022-03-01 22:20:27

Nær 96 prosent vil beholde Norges Nato-medlemskap! NATO er bærebjelken i norsk sikkerhetspolitikk. Vi trenger allierte, og allierte trenger oss. Russlands invasjon i Ukraina bør være en oppvekker for NATO-motstanderne i SV og Rødt.

Hårek Elvenes
2022-02-28 21:33:52

Med Russlands invasjon må vi stille spørsmålet om vårt eget forsvar må styrkes utover det som ligger i gjeldende Langtidsplan for forsvaret. Forsvarsbudsjettet er landets forsikringspremie. Uttaler meg i Vårt Land:

Hårek Elvenes
2022-02-23 21:05:37

Putins overkjøring av Ukraina er fullstendig uakseptabelt. Resultatet kan fort bli økt alliert nærvær i Øst-Europa. Hva blir neste? Mannen må stoppes. Les mer:

Hårek Elvenes
2022-02-11 09:36:53

Mer NH90 på NRK. Tiden er inne for å sette fart på arbeidet med å finne erstatning for NH90 manglende kapsitet. Kystvakten har behov for over 600 helikopterdøgn i 2022, mens NH90 klarer og levere 200 døgn, er min melding.

Hårek Elvenes
2022-02-09 14:19:35

På spørsmål fra meg til forsvarsministeren i Stortingets spørretime i dag om NH90 helikoptrene, fremkommer det av svaret at Norge vurderer og heve kontrakten med leverandøren av NH90 helikoptrene. De seks helikoptrene som er levert i foreløpig versjon, og som er forutsatt oppgradert til endelig versjon i 2023, blir ikke oppgradert før tidligst i 2024, om de i det hele tatt blir oppgradert. Norge trenger moderne helikoptre med full kapasitet både til fregattene og til Kysvakten. Våre strategiske interesser er uløselig knyttet til våre enorme havområder. Her har helikoptrene en meget viktig funksjon.

Hårek Elvenes
2021-09-10 13:17:56

Siste måling viser at det kun mangler 1685 stemmer for å kapre Høyres 6.mandat i Akershus. Det skal lønne seg å jobbe, og lønne seg ekstra å skape egen virksomhet. Jeg er opptatt av at Forsvaret må styrkes ytterligere og bedre veier, ikke minst ny E18. Din stemme avgjør👏👍!

Hårek Elvenes
2021-09-09 08:35:31

Ja til ny E18, ja til fritt skolevalg, ja til fritt behandlingsvalg, og NEI til økte skatter. Høyre er garantisten for dette.

Hårek Elvenes
2021-09-07 10:27:20

FLEST MENER HØYRE ER MEST OPPTATT AV FORSVARET

Hårek Elvenes
2021-09-03 10:54:31

ØKTE RØDGRØNNE SKATTER Høstens valg kan gi et rødgrønt flertall der det røde blir rødere enn noen gang. Det er garantert veien til økte skatter, i alle tenkelige varianter.

Laster...
Laster...