Beta
Søket ga 488 treff.
Hårek Elvenes
2022-09-08 19:42:31

Rest in peace, Her Majesty❤️

Hårek Elvenes
2022-09-06 22:18:01

Høyre er nå på samme høyder som under Willoch og Nordvik😄👍!

Hårek Elvenes
2022-09-02 22:05:49

Noen tanker i Dagbladet i dag om hvordan forsvarsviljen kan utnyttes bedre. Forsvarsvilje og forsvarsevne er uløselig knyttet sammen:

Hårek Elvenes
2022-08-25 10:45:43
Hårek Elvenes
2022-08-24 16:10:17

Skriver i Forsvarets Forum i dag: Krigen i Ukraina slår inn i norsk forsvarsplanlegging:

Hårek Elvenes
2022-08-20 15:38:28

Spør forsvarsministeren om kaiplass for de nye kystvaktfartøyene/Jan Mayen-klassen. Fartøyene er vesentlig større, kan gjennomføre lengre tokt enn dagens fartøy. Mens Nordkapp-klassen har en lengde på 105 meter, bredde på 14,6 meter og et deplasement på 3200 tonn, har Jan Mayen-klassen en lengde på 136,4 meter, bredde på 21,4 meter og et deplasement på 9612 tonn.

Hårek Elvenes
2022-08-17 07:53:18

EN STERK TILLITERKLÆRING\nGreit; måling er måling, valg er valg. MEN 30 % til H i dagens måling er en sterk tillitserklæring fra velgerne😄. Og inspirerende til tusen👍!

Hårek Elvenes
2022-08-16 07:43:16

Skal Forsvaret vokse må kullene på Krigsskolene økes. Det haster! Nå går de store kullene som ble uteksaminert tidlig på 90-tallet over i pensjonistenes rekker.

Hårek Elvenes
2022-08-11 09:19:46

Regjeringen bør revurdere standpunktet om å tillate russiske fiskefartøy adgang til norske havner. NRK sak i dag med Høyres synspunkt:

Hårek Elvenes
2022-07-02 20:24:57

Super meningsmåling i TV2😄! Dette gir mersmak og inspirasjon😄!

Hårek Elvenes
2022-06-23 15:44:26

Hyggelig måling i dag😄 Høyre i siget på 29,1%👍Frisk solgangsbris😄!

Hårek Elvenes
2022-05-20 17:44:13

KUNNSKAPSLØST OM NATO\nGår i rette med SV i Dagbladet. Ingrid Fiskaa kommer med en rekke feilaktige påstander om Norges rolle og erfaringer i NATO. Om Sverige og Finland skulle gå med i NATO, ville det være et udelt gode for sikkerheten i hele Norden. \n\nDet er åpenbart problematisk for SV er at partiets fortelling om et nordisk forsvarssamarbeid som et alternativ til NATO, er falt dødt til jorda.

Hårek Elvenes
2022-05-06 16:01:46

Stilte utenriksministeren spørsmål i spørretimen om Ukraina. Dersom Putin 9.mai erklærer full invasjon av Ukraina, hva så?

Hårek Elvenes
2022-04-28 14:53:33

SV BEFFINER SEG I ET SIKKERHETSPOLITISK UTOPIA. FORKLARERER KLASSEKAMPEN GRUNNEN:\n\nKrigen i Ukraina har satt i gang en selvransakelse internt i SV. Partiet som ble i sin tid ble stiftet på motstand mot Nato og Norges sikkerhetspolitikk står nå midt oppi en nødvendig realitetsorientering. SV nestleder Torgeir Knag Fylkesnes avleverer høyttenkning i Klassekampen 26. april som tyder på at nestlederen fortsatt befinner seg i et sikkerhetspolitisk Utopia. En nordisk forsvarsallianse skal etter Fylkesnes syn gjøre norsk medlemskap i Nato overflødig, og Natos artikkel 5 erstattes av en nordisk artikkel 5.

Hårek Elvenes
2022-04-27 16:31:06

NORDISK FORVARSSAMARBEID KAN IKKE ERSTATTE NATO\nSkriver om nordisk forsvarssamarbeid. Et nordisk forsvarssamarbeid kan aldri erstatte NATO, men er et viktig supplement for å styrke nordisk sikkerhet. Etter den russiske invasjonen av Krim i 2014 har Sverige og Finland tatt skritt stadig nærmere NATO, og etter invasjonen av Ukraina er nå fullt medlemskap i NATO ikke lenger usannsynlig for våre to naboland.

Hårek Elvenes
2022-04-26 18:26:24

Skriver i Dagbladet: Mengden falske nyheter har økt drastisk gjennom mange år. Feilinformasjon gir grobunn for hat og splittelse i befolkningen. Høyre har fremmet forslag i Stortinget om gjennomføring av et systematisk og langsiktig nasjonalt arbeid mot falske nyheter og desinformasjon. Frie, redaktørstyrte medier har en uvurderlig rolle i kampen mot falske nyheter. Den uavhengige sannhetssøkende journalistikk utrustet med avansert teknologi er et kraftfullt våpen mot spredning av falsk informasjon, og må styrkes.

Hårek Elvenes
2022-04-09 08:53:29

«Dagens topptur»😄. Fin inngang til den stille uke😄!

Hårek Elvenes
2022-04-04 16:38:22

"For som stortingsrepresentant Hårek Elvenes minnet landsmøtet om: Vi vinner kanskje ikke stortingsvalg på forsvarspolitikk, men kan tape friheten". Dagens leder i VG siterer fra mitt innlegg på landsmøtet.

Hårek Elvenes
2022-03-23 20:51:21

Dagens måling😄. Tall som gir blod på tann😄!

Hårek Elvenes
2022-03-16 16:09:31

Skriver i Dagbladet. Russlands grufulle invasjon av Ukraina har ført til rekordoppslutning om Norges Nato-medlemskap. Tidligere ihuga NATO-motstandere innser nå at det bare er medlemskap i NATO som kan trygge Norges sikkerhet, i et Europa der Russland overfaller et naboland og et broderfolk. Ukraina kjemper for sin frihet og selvstendighet, og dermed på sett og vis Europas frihet og selvstendughet.

Laster...
Laster...