Beta
Søket ga 799 treff.
Haltbrekken på Tinget
2021-08-04 18:08:07

Senterpartiet kritiserte nylig Miljøpakken i Trondheim, for å bruke penger på elektrisk oppvarming av bussholdeplasser vinterstid. Dette er et tiltak som høres ekstravagant ut, men som har stor betydning for sikkerhet og for at folk med funksjonsnedsettelse skal kunne bruke bussholdeplassen vinterstid. I tillegg redusere det utgiftene til brøyting og sikrer at bussen kommer fram. Investeringene er spart inn iløpet av fire år. Det var kanskje disse argumentene som gjorde at Sp stemte for dette i bystyret i Trondheim. Men da blir det litt merkelig å kritisere det noen år etterpå. Senterpartiet vil heller bruke disse pengene på vedlikehold av...

Haltbrekken på Tinget
2021-08-03 20:07:52

Hvem skulle trudd! Namdalen, dalen der Terje Tysland kasta el-gitaren etter Åge Aleksandersen under ei øving på samfunnshuset, har blitt kommune-Norges solcellehovedstad! Kommunehuset, barnehagen og omsorgsboligen har installert solceller. Bønder i dalen har det på låvetakene. Når du kan utvinne strøm fra sola i Namdalen, ja da kan det gjøres hvor som helst. SV - Sosialistisk Venstreparti vil ha en kraftig satsing på solenergi. Vi vil teppelegge landets tak og bruke dem i kampen mot klimakrisen. Det trengs når vi ser de forferdelige brannene i Europa, oversvømmelsene og alle menneskene som legger på flukt. Midt oppi dette gir Namdalen håp....

Haltbrekken på Tinget
2021-08-03 08:27:10

Laksemilliardæren bak oppdrettsselskapet Salmar, har tjent enorme penger på den norske modellen. I flere år har han måttet betale en høyere formuesskatt enn i dag. Allikevel truer han med utflagging. Forskningen gir ingen støtte til Witzøes argumenter om at formuesskatten hemmer sysselsettingen. I oktober i fjor kom resultatet fra en rapport regjeringen hadde bestilt om formuesskattens betydning for små og mellomstore bedrifter. Dette gjelder altså ligaen under Witzøe og SalMar, men samtidig er det denne gruppen bedrifter som gjerne har blitt framstilt som særlig sårbare for formuesskatten. Hovedfunnet i rapporten er at formuesskatten bidrar til å øke antall arbeidsplasser i...

Haltbrekken på Tinget
2021-08-01 20:03:05

Alle skal ha et sted å bo, uten å bli flådd, uten å ha råd til noe annet. I Trondheim har Svartlamon Boligstiftelsen nylig overtatt ei blokk, hvor du kan bo, uten å bo deg ihjel. SV - Sosialistisk Venstreparti vil ha en tredje boligsektor for å få peisene ned. Med en tredje boligsektor menes et alternativ til den kommersielle, markedsbaserte boligsektoren, og den mindre, offentlige boligsektoren, som er rettet mot de mest vanskeligstilte gruppene i samfunnet. Det er nettopp dette Boligstiftelsen i Trondheim har gjort. https://www.nidaros.no/martine-31-og-familien-fryktet-de-matte-flytte-fra-byen-sa-dukket-denne-muligheten-opp-vi-foler-oss-kjempeheldige/f/5-113-220898?hideLimbs=1

Haltbrekken på Tinget
2021-07-30 08:53:24

Han her har tjent milliarder på reine norske fjorder, på laks. Nå truer han med å flytte ut av landet framfor å skulle bidra til fellesskapet han har blitt så rik i. Det er frekt og ufattelig smålig! Jeg kan garantere Witzøe at en rødgrønn regjering vil sørge for at han bidrar langt mer til skolene, eldreomsorgen og samferdsel enn i dag! I Rørvik i dag skal jeg diskutere dette på Klassekampen sin sommerbåt.

Haltbrekken på Tinget
2021-07-29 20:45:29

Reindrifta presses fra mange kanter. Kraftutbygging, hyttefelt, veier av alle slag og gruvedrift. Reindrifta er bærebjelken i den samiske kulturen. De siste ukene har jeg sammen Hilde Danielsen, SVs andre kandidat i Sør Trøndelag, truffet reindriftssamer som har kunnet fortelle om de utfordringene de står oppe i. Den sterkeste talen kom under Olavsfestdagene Trondheim fra Maja Kristine Jåma. På Fosen i Trøndelag har de drevet reindrift i generasjoner. Utbygginger, nå sist vindkraft truer deres eksistens grunnlag. Vi må stå opp for vårt urfolk samene og reindrifta. Vår mest miljøvennlige kjøttproduksjon.

Haltbrekken på Tinget
2021-07-29 07:59:11

«I detta krig I alla krig For hvem ger de sina liv?» Elden, utendørsteateret som spilles på Røros hver sommer, er en sterk opplevelse. Historien er fra svenskenes krigstog mot Norge på starten av 1700 tallet. I Trøndelag ble det ledet av general Armfeldt. Under tilbaketrekkingen, etter at den svenske kongen Karl 12. var skutt lenger sør i Norge, frøys og sulta ihjel tusenvis av svenske i Tydalsfjellene. Teateroppsetningen er høyst aktuell også i dag. Krigens grusomheter er like jævlige i dag som da. Men, vi har som land en mulighet og en plikt til å hjelpe mennesker som er...

Haltbrekken på Tinget
2021-07-27 20:14:57

På Tyholt i Trondheim planlegges det nye Ocean Space Centre. Et viktig forskningssenter for utslippsfrie løsninger til havs. Men, vi må sikre at det blir en bra plassering. Hvor vi tar hensyn til folks hverdagsnatur. Jeg er helt enig med Silje Naper Salomonsen i Trondheim SV som sier: - Den massive utbyggingen på Tyholt forutsetter en anleggsperiode med massetransport nesten like lang som en barndom for ungene i nabolaget, og skissene som har blitt presentert for Ladehammeren, fortjener en seriøs vurdering. Under er Efia Marie Damba og meg sjøl fra området tidligere i sommer. SV kommer til å jobbe for...

Haltbrekken på Tinget
2021-07-21 20:00:06

Sommeren 1997 bodde jeg her, sammen mange andre, i telt. I flere år hadde Natur og Ungdom og resten av miljøbevegelsen sloss mot planene om bygging av sterkt forurensende gasskraftverk i Øygarden i Hordaland og Kårstø i Rogaland. Til sammen ville gasskraftverkene forurense like mye som over 700.000 privatbiler, hvert eneste år. I starten av 1997 ble Fellesaksjonen mot gasskraftverk stiftet på et hemmelig møte på Geilo. Folk fra Oslo, Bergen og andre steder, møttes for å legge planer for bruk av sivil ulydighet. Vi skulle stoppe gasskraftverkene. I løpet av noen måneder skrev 1500 personer seg på lister og...

Haltbrekken på Tinget
2021-07-21 09:57:28

Sola kan bli en av de viktigste energikildene i Norge i årene framover. Vi kan hente store mengder fornybar strøm ved å legge solceller på takene våre. De siste årene har det skjedd en revolusjon i utviklingen av solceller og prisene har falt kraftig. Solenergi har i mange år blitt sett på som noe vi kun kan bruke til å få leselys på hytta. Det er fortsatt en del som ikke har den store troen på sola som energikilde her i Norge. Men når de finner det lønnsomt å installere solceller på flyplassen i Longyearbyen, er det soleklart at det...

Haltbrekken på Tinget
2021-07-09 23:05:34

Dette er ei vi hadde hatt godt av å ha på Stortinget. Ei som jobber for rettferdighet, for naturen og for vårt urfolk. De siste årene har jeg vært så heldig å få kjenne Hilde. Hu er tøff, direkte og står på for de viktige sakene. Stortinget hadde hatt godt av Hilde!

Haltbrekken på Tinget
2021-07-09 16:26:32

Naturen er der for oss alle. En hotellkjede skal ikke kunne tjene penger på vår felles utsikt fra Nordkapp platået. SVs Jan Olsen, ordfører i Nordkapp kommune har ført en tøff kamp. Og vunnet!

Haltbrekken på Tinget
2021-07-04 20:03:21

Vil du ha en grønn og rettferdig kursendring av Norge, da hjelper det lite med en grå regjering som skal søke støtte hos Høyre. Denne saken viser vel at Sp egentlig ikke ønsker forandring. Det vil SV ha.

Haltbrekken på Tinget
2021-07-04 15:48:48

Å fly er noe av det mest forurensende vi kan gjøre. Men om noen år kan vi ha utslippsfrie fly, iallfall på kortbanenettet, mellom steder der vi ikke har tog. På Lade i Trondheim utvikles elflyene. Ganske kult!

Haltbrekken på Tinget
2021-06-29 11:03:53

Det å ta vare på parkene i byene er viktig. I Trondheim har Trondheim SV sørga for en skikkelig oppgradering av Ladeparken. Her kan du ta med ungene, gå rundt, høre fuglesang i byen og slappe av. Helt gratis. https://www.adressa.no/pluss/nyheter/2021/06/26/Koronamidler-satte-fart-p%C3%A5-oppgradering-av-Ladeparken-24159757.ece?fbclid=IwAR1m-9Ds6SZMar3VxE49DY7ZwLXdzWS9LdFRjRUefBt7MmR9Q2hod5B_hyE

Haltbrekken på Tinget
2021-06-26 08:10:53

I ei uke har Hilde M G Danielsen og jeg tråla den sørlige delen av Trøndelag (tidligere kjent som Sør-Trøndelag) på kryss og tvers. Fra Trondheim, til Oppdal, via Melhus, til Vanvikan, til Røros (så klart), Selbu og så Ørlandet. Hva husker jeg best? Jo dyr. Hilde har litt bedre dyretekke enn meg, men jeg klarte da å håndtere noen sauer og en hund sjøl tilslutt. SV - partiet #fordemangedyra

Haltbrekken på Tinget
2021-06-25 19:42:41

På Tyholt i Trondheim har vi en liten grønn lunge hverdagsnatur. Her leiker ungene i akebakken som kalles Spruten. Vi er avhengige av å ha noen grønne lunger rundt oss. Men her kan det komme en voldsom utbygging. Ocean Space Centre. Et senter som skal teste noen av framtidens teknologier. Det er viktig, men la oss sørge for at plasseringa blir riktig og det blir en bygning vi er stolte av. Det er et enormt naboengasjement og jeg har stilt spørsmål til næringsminister Iselin Nybø om alternative muligheter er undersøkt godt nok, deriblant Ladehammeren, som vil gi nærhet til sjøen.

Haltbrekken på Tinget
2021-06-25 17:00:51

Siste dag av forsommerens valgkampturne gikk til kysten av Trøndelag og Ørlandet. Norge har vært gode på å verne områdene høyt til fjells. Ikke så gode på å ta vare på kystområdene. Det vil vi i SV gjøre noe med. Sammen Øyvind Næss og andre i Ørland SV skal vi få sikra de naturrike områdene langs kysten av Trøndelag. Nå er jeg klar for en bitteliten ferie før valgkampen starter foe alvor. Og skulle den gå skikkelig skeis kan jeg bare dra tilbake til Vallersund gård og sauene der. Vi kom godt overens. #fordemange

Haltbrekken på Tinget
2021-06-24 20:09:54

I sommer er det 30 år siden jeg lenka meg fast for første gang, for å forsvare naturen. De siste fire årene har jeg sloss for å ta vare på naturen og kutte utslippene, som stortingsrepresentant. Det håper jeg å kunne fortsette med etter høstens valg.

Haltbrekken på Tinget
2021-06-24 18:02:12

Garbergelva! Elva som renner fra Stråsjøen til Selbusjøen. Ei verdifull elv mange har jobba lenge for å verne. Den ene planen om kraftutbygging er stansa, men fortsatt ønsker noen å bygge kraftverk her ved Kjeldstadfossen. Det vil SV - Sosialistisk Venstreparti stoppe. Lena Iren Horie, Hilde M G Danielsen og jeg vil verne elva, ja det vil resten av SV også. Her hadde vi valgkampåpning med Selbu SV i dag!

Laster...
Laster...