Beta
Søket ga 710 treff.

Hva koster kriminalitet? De samfunnsøkonomiske kostnadene er anslått til mellom 110 og 177 milliarder kroner i 2019, med et beste anslag på 144 milliarder kroner. \n\nPå oppdrag fra JD, har Samfunnsøkonomisk analyse kartlagt samfunnsøkonomiske konsekvenser av kriminalitet. I dag tok statssekretær John-Erik Vika imot rapporten. \n\nhttps://www.regjeringen.no/id2905499/\n\nSamfunnsøkonomisk analyse - SØA

Hva koster kriminalitet? De samfunnsøkonomiske kostnadene er anslått til mellom 110 og 177 milliarder kroner i 2019, med et beste anslag på 144 milliarder kroner. \n\nPå oppdrag fra JD, har Samfunnsøkonomisk analyse kartlagt samfunnsøkonomiske konsekvenser av kriminalitet. I dag tok statssekretær John-Erik Vika imot rapporten. \n\nhttps://www.regjeringen.no/id2905499/\n\nSamfunnsøkonomisk analyse - SØA

I dag innledet justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl på konferansen «EØS-rettens betydning for norsk forvaltning»: \n\nEØS-avtalen påvirker store deler av norsk rett. Hvordan løser vi utfordringene og utnytter mulighetene dette byr på? \n\nFlere hundre deltakere var i dag samlet da Justis- og beredskapsdepartementet, Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Kunnskapsdepartementet holdt kick-off-konferanse for å heve kunnskap og kompetanse om EØS-rett.\nhttps://www.regjeringen.no/id2904275/\n\nEmilie Enger Mehl Kunnskapsdepartementet (Norge) Arbeids- og inkluderingsdepartementet - Norge BI Norwegian Business School Oslo Uni

Russlands angrep på Ukraina har skapt en ny sikkerhetspolitisk situasjon som også får konsekvenser for det sivile samfunnet i Norge. \n– Regjeringen vil styrke sikkerheten til den norske befolkningen og norske interesser – og vi vil gjøre det raskt, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp)\n\nhttps://www.regjeringen.no/id2904784/

Justisdepartementet
2022-03-18 12:29:37

Russlands angrep på Ukraina: Regjeringen vil styrke sikkerheten til den norske befolkningen og norske interesser – og vi vil gjøre det raskt, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp). https://t.co/g38ZPAHJbV https://t.co/HkG5UsoT3G

Statsminister Jonas Gahr Støre gjer greie for regjeringa si handtering av krigen i Ukraina i Stortinget fredag 18. mars kl. 09.00. Ca. 15 minutt etterpå, tentativt kl. 11.15, inviterer statsministeren til pressekonferanse om same tema i Marmorhallen.\n\nForsvarsminister Odd Roger Enoksen, arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen og justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl vil òg delta på pressekonferansen.

-Regjeringen vil nå hente inntil 5.250 ukrainske flyktninger til Norge. Mottak av flyktninger må skje i nasjonal regi og i ordnede former. I likhet med andre land vil vi nå hente flyktninger gjennom ordningene som FNs Høykommissær for flyktninger og andre land i Europa har lagt opp til. Det er flott at mange vil stille opp, men jeg ber nå alle som vil hjelpe om å gjøre det på andre måter enn å organisere transport til Norge, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.

Statsminister Jonas Gahr Støre, helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol og justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl inviterer til pressekonferanse om flyktninger fra Ukraina torsdag 17. mars kl. 18.00.

Justis- og beredskapsdepartementet har i dag gitt en instruks til Utlendingsdirektoratet (UDI) om at kommuner som har ukrainske flyktninger boende i kommunen, men utenfor asylmottakssystemet, kan få tilskudd fra UDI. Ordningen er frivillig for kommunene.\n\nLes mer her ⬇️

Justisdepartementet
2022-03-16 14:13:04

https://t.co/14iJYxLYXC

EØS-rett i norsk rett – utfordringer og muligheter: 22. mars inviterer Justis- og beredskapsdepartementet, Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Kunnskapsdepartementet, i samarbeid med Partnerforum, til kick-off-konferanse om EØS-rett.\n\nArrangementet er relevant for alle som er opptatt av EØS-rett, styring og forvaltning.

Justisdepartementet
2022-03-11 14:19:21

https://t.co/HhKx7plt6s

Informasjonsmøte om flyktningsituasjonen - KS

10. mars ble det avholdt et informasjonsmøte for kommuner og fylkeskommuner om flyktningsituasjonen knyttet til krigen i Ukraina. Arbeids- og inkluderingsdepartementet, justis- og beredskapsdepartementet, IMDi og UDI deltok. Se opptak av møtet her.

Justisdepartementet
2022-03-10 16:39:09

Justis- og beredskapsminister Emilie Mehl om Ukraina-situasjonen for Stortinget: - Etatene våre jobber på spreng for å få opp kapasiteten både hva gjelder registrering, mottak, bosetting og alle de tjenestene som flyktningene kommer til å trenge. https://t.co/vxhniUI6Pj

I dag holdt justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl en redegjørelse om Ukraina-situasjonen for Stortinget. \n- Vi står ovenfor en massefluktsituasjon i Europa, som også påvirker vårt land. Selv om de fleste ukrainske flyktningene så langt har reist til andre land enn Norge, forbereder vi oss nå på å ta imot mange tusen ukrainere i tiden fremover. Etatene våre jobber på spreng for å få opp kapasiteten både hva gjelder registrering, mottak, bosetting og alle de tjenestene som flyktningene kommer til å trenge, sa justis- og beredskapsministeren. \nLes hele redegjørelsen her\nhttps://www.regjeringen.no/no/aktuelt/redegjorelse-for-stortinget-av-justis-og-beredskapsministeren-om-ukraina-situasjonen/id2903746/

Justisdepartementet
2022-03-08 15:32:23

På kvinnedagen er det ekstra vondt å se hvordan en invasjon i Ukraina har drevet over to millioner, de fleste kvinner og barn, på flukt. Norge er klar til å hjelpe, sa justis- og beredskapsminister etter møtet med utenriksministeren og FNs høykommissær for flyktninger, Grandi. https://t.co/1fRzJs62ME

I dag er det kvinnedagen og det føles ekstra vondt å se en urettferdig og grusom invasjon i Europa som nå har drevet over to millioner ukrainere på flukt, flest kvinner og barn. Norge skal stille opp og vi er forberedt til å hjelpe, sa justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl etter møte hun og utenriksministeren hadde med FNs høykommissær for flyktninger, Filippo Grandi. Møte med høykommissæren har vært nyttig og det gjorde dypt inntrykk på meg å høre hans oppfatning av situasjonen både i Ukraina og nabolandene. Utviklingen i Ukraina er veldig bekymringsfull. Krigen har fortsatt ikke vart i...

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl har i dag besøkt ankomstsenteret på Råde. \n\n-Det har vært et sterkt besøk, men også godt. Jeg har møtt mange som har vært veldig redde, som nå er takknemlige, og som fortsatt er i en veldig vanskelig situasjon. De får livene sine satt på vent, og mange har familiemedlemmer som sitter igjen i Ukraina, sier Mehl.

Justisdepartementet
2022-03-04 21:26:40

Norway is offering temporary collective protection to Ukrainians and is establishing more places in reception centres: https://t.co/2R0kUv57U8

Statsminister Jonas Gahr Støre og justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl inviterer til eit pressetreff om situasjonen i Ukraina.

Laster...
Laster...