Beta
Søket ga 1021 treff.
Justisdepartementet
2023-05-09 13:54:58

I disse dager vil rundt 70.000 nordmenn bli invitert til å delta i Nasjonal trygghetsundersøkelse. \n\n– Resultatene er viktige for å sørge for folks trygghet, sier statssekretær John-Erik Vika (Sp).\n\nLes mer 👉 https://t.co/IUtlkPy0dh

I disse dager får rundt 70.000 nordmenn en invitasjon til å svare på Nasjonal trygghetsundersøkelse. Undersøkelsens sendes ut av NOVA, OsloMet på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet. 🔎🧑‍🤝‍🧑\n\nFormålet med undersøkelsen er å kartlegge uro og utsatthet for lovbrudd i den norske befolkningen. Undersøkelsen gir et bilde av hvor mye kriminalitet befolkningen faktisk blir utsatt for, eller som de er bekymret for.\n\n❗ I tilsvarende undersøkelse fra 2020 svarte så mange som én av tre at de hadde blitt utsatt for lovbrudd det året, noe som er betydelig høyere enn de tallene som fremkommer i politistatistikken. Dette gir grunn til å tro...

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl og forsvarsminister Bjørn Arild Gram mottar Nasjonal sikkerhetshetsmyndighet sin rapport Sikkerhetsfaglig råd. Du kan også følge sendinga på www.regjeringen.no/id2975506/

Fred, frihet og demokrati må aldri tas for gitt – og heller ikke hva det koster å kjempe for dem.\n\nI dag er det 8. mai og vi markerer Norges frigjørings- og veterandag. Da feirer vi friheten og hyller dem som har kjempet – og fortsatt kjemper – for å bevare våre viktigste verdier. \n\nJustis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl var i år vertskap for årets veteranlunsj på Akershus festning der hun fikk møte både norske veteraner. \n\n– Alle dere som har vært i tjeneste for Norge, som med flagget på skulderen har gjort en innsats for landet vårt og vår...

Regjeringen har lagt fram forslag til Norges første lov om digital sikkerhet for Stortinget. Loven skal bidra til å styrke den digitale sikkerheten i virksomheter som har særlig betydning for samfunnet. 💻🔐\n\n– Det er viktig at Norge nå får en lov som stiller krav til digital sikkerhet i virksomheter som har en viktig rolle i samfunnet. Denne regjeringen mener at grunnleggende krav til digital sikkerhet i slike virksomheter er helt avgjørende for å sikre velferdssamfunnet, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).\n\nLovforslaget følger opp stortingsmeldingen om Nasjonal kontroll og digital motstandskraft. Digital sikkerhet er en avgjørende forutsetning for en...

Narkotikahunder er et verdifullt verktøy i kriminalomsorgen. 🐶🐾\n\nÅ avdekke rusmiddelinntak er nødvendig for å kunne lykkes med behandlingstiltak, og for å kunne ivareta sikkerheten under straffegjennomføringen. Hundene hjelper til med dette.\n\nGratulerer til Pepsi og Max med nye og viktige jobber! Du kan lese mer om narkotikahunder i posten under. 👇

Justisdepartementet
2023-05-05 10:27:26

Justis- og beredskapsminister Mehl og forsvarsminister Gram mottar rapporten Sikkerhetsfaglig råd fra @NSM_no tirsdag 9. mai klokken 9 i Oslo. \n\nPåmelding innen mandag 8. mai klokken 14. Alle detaljer på https://t.co/FaaCmfj0Kd. \n\n@Forsvarsdep https://t.co/Icl4EN2dS3

Høye søkertall til den nye brann- og redningsskolen! 👩‍🚒👨‍🚒🎓\n\n646 søkere – blant dem 106 kvinner – har det nye fagskolestudiet Brann, redning og samfunnssikkerhet som førstevalg i årets studieopptak. Det gjør studiet til det andre mest populære fagskolestudiet i landet. 🥳\n\n− Den nye utdanningen vil gi et kompetanseløft for brann og redning over hele landet, og dermed styrke beredskapen både lokalt og nasjonalt, sa justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl da hun la ned grunnsteinen til den nye Brann- og redningsskolen i april 2022.\n\nNå er skolen ferdig, og i januar 2024 starter de første studentene på det helt nye fagskolestudiet...

Nå pågår Øvelse Nord – Norges største fullskala samvirkeøvelse for beredskap! \n\nDenne uken hadde justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl gleden av å åpne øvelsen og treffe flere av aktørene som var tilstede på denne viktige øvelsen.\n\n– Beredskap handler om å planlegge for å kunne håndtere det uforutsette. Derfor øver vi. God beredskap handler ikke bare om å planlegge for hva vi tror kan komme til å ramme oss. Det handler også om å være forberedt på å bli rammet av det ukjente, sa statsråden i åpningstalen sin.\n\nUnder øvelsen får de ulike beredskapsaktørene som deltar mulighet til å spille ut...

Nå pågår Øvelse Nord – Norges største fullskala samvirkeøvelse for beredskap! \n\nDenne uken hadde justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl gleden av å åpne øvelsen og treffe flere av aktørene som var tilstede på denne viktige øvelsen.\n\n– Beredskap handler om å planlegge for å kunne håndtere det uforutsette. Derfor øver vi. God beredskap handler ikke bare om å planlegge for hva vi tror kan komme til å ramme oss. Det handler også om å være forberedt på å bli rammet av det ukjente, sa statsråden i åpningstalen sin.\n\nUnder øvelsen får de ulike beredskapsaktørene som deltar mulighet til å spille ut...

Husk at deling av videoer som viser vold eller overgrep i sosiale medier er straffbart. Hvis du kommer over denne type videoer kan du:\n\n🗣️ Melde fra til den aktuelle appen eller nettjenesten, og be om at videoen fjernes.\n\n⛔ Ikke dele videoen videre. Ta vare på videoen hvis den skal brukes som bevismateriale, ellers: slett den fra din egen enhet.\n\n👮 Kontakte politiet på nett eller ring 02800 for veiledning og råd.\n\nLes mer i posten under eller på https://www.politiet.no/rad/trygg-nettbruk/deling-av-voldsvideoer/.

Det er meldt om økt skogbrannfare flere steder i landet til helgen, og vi minner derfor om bålforbudet som trådte i kraft forrige helg. Du kan lese mer om bålforbudet og hva det innebærer i posten under. 🔥\n\nDet er også betydelig skredfare flere steder i landet, så husk og ta forholdsregler og sjekk www.varsom.no om du planlegger å ferdes i skredutsatte områder. 🏔️!\n\nHa en trygg og god helg!

Justisdepartementet
2023-04-21 14:02:55

Justis- og beredskapsminister Enger Mehl åpner Øvelse Nord i Bodø mandag 24. april kl 12:00 på Nord Universitet. Den årlige fullskala beredskapsøvelsen er Nordens største fastlandsøvelse. Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Trude Larstad, 936 67 742. \n(Foto: Øvelse Nord) https://t.co/ZZ7miNmFBi

Mandag 17. april besøkte justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl Indre Østfold. \n\nHer fikk hun blant annet en orientering av Sivilforsvaret om status på distriktets tilfluktsrom, samt en omvisning i et større tilfluktsrom i Askim.\n\nProgrammet inkluderte også et besøk i Indre Østfold fengsel, avdeling Eidsberg, der justisministeren fikk høre mer om fengselets aktiviseringsteam. Aktiviseringsteamet jobber med innsatte som av ulike grunner er utelukket fra eller ikke klarer å benytte seg av det ordinære sysselsettingstilbudet og fellesskapet i fengselet. Formålet er å forebygge og redusere isolasjon i fengsel. Statsråden fikk også en omvisning i fengselet. \n\nI tillegg var justisministeren på besøk...

Er du i ein konflikt du ikkje klarar å løyse på eiga hand? 😾 \nDå kan kanskje Konfliktrådet hjelpe.\n\nKonfliktrådet er eit statleg konfliktløysingsorgan som i tillegg til å behandle straffbare forhold også behandlar sivile saker.\n\nHer kan partane, saman med ein upartisk meklar, møtast for å finne ei løysing på konflikten. \n\nKonfliktrådsbehandling er gratis og tilgjengeleg for alle i heile landet. Det finst 22 konfliktråd og ca. 550 meklarar – som hjelper til slik at dei det gjeld får innsikt i kvarandre sine handlingar, synspunkt, følelsar og kan stille spørsmål.\n\nBesøk www.konfliktraadet.no for meir informasjon om korleis dei kan hjelpe.\n\n📈👇 Under kan...

Jobber du med, eller er interessert i, forebygging av vold i nære relasjoner? Hold av tirsdag 18. april!\n\nDa arrangerer nemlig RVTS Øst konferanse om samarbeid og samordning i arbeidet mot vold i nære relasjoner på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet.\n\nKonferansen er dessverre fulltegnet for fysisk deltakelse, men man kan delta digitalt – og den er gratis. \n\nKlikk deg inn på arrangementet under for mer informasjon om program og påmelding. 👇

Det ble dessverre en tragisk inngang på årets påske. Fire menneskeliv har gått tapt i tre snøskred. Det gjør sterkt inntrykk. Når slike ulykker skjer står frivillige i redningstjenesten klare for å gi uvurderlige bidrag for å hindre at liv av går tapt, og i påskeuka er mange av dem i beredskap for å sikre at vi andre får hjelp hvis uhellet skulle være ute.\n\nForrige uke fikk justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl være med da frivillige fra sju forskjellige redningsorganisasjoner hadde sin årlige påskeøvelse. Her er hennes beste tips for en trygg og god påske: \n\n⛷️ Ta forholdsregler før...

Tenker du å tenne bål i påsken? Da kan det være verdt å ta med seg noen av Sikkerhverdag.nos tips til trygg bålbrenning:\n\n🔥 Ta hensyn til skogbrannfare og vindforhold.\n🔥 Det bør være en voksen, edru person som er ansvarlig for bålet.\n🔥 Det er ikke lov å brenne bål på svaberg.\n🔥 Ha egnede slokkemidler lett tilgjengelig. \n🔥 Når du forlater bålplassen skal bålet være helt slokket.\n\nSjekk ut resten av tipsene og les mer om bålbrenning og grilling på https://www.sikkerhverdag.no/brann/forebygge-brann/dette-ma-du-vite-for-du-tenner-bal/.\n\n🚫 Husk at det innføres bålforbud uka etter påske – nærmere bestemt 15. april. \n\nGod og trygg bålkos i påsken! 🐣🐰\n\n📷: Josh Campbell/Unsplash

Ta forholdsregler og ta vare på hverandre i påsketrafikken. 🚗🏍️🚚\n\nFølg politiets trafikkvettregler og sørg for at alle kommer trygt fram dit de skal i påsken. 🐣🐰

Regjeringen har lagt fram et lovforslag om å styrke kontrollen med oppkjøp som kan være i strid med nasjonale sikkerhetsinteresser.\n\n– Bergen Engines-saken viste behovet for å ha gode mekanismer og virkemidler for å sikre nasjonal kontroll og nasjonal sikkerhet. Nå tar regjeringen tak i utfordringene med hvem som eier virksomheter i Norge, sier justis- og beredskapsminister @Emilie Enger Mehl (Sp).\n\nLovforslaget innebærer blant annet:\n\n🔸 at departementene gis økt mulighet til å gjøre bestemmelsene i sikkerhetsloven, \n🔸 å senke terskelen for at erverv i virksomheter må meldes inn til myndighetene\n🔸 at både avhender og virksomheten, i tillegg til erverver, er forpliktet til...

Laster...
Laster...