Beta
Søket ga 1012 treff.

Nå pågår Øvelse Nord – Norges største fullskala samvirkeøvelse for beredskap! \n\nDenne uken hadde justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl gleden av å åpne øvelsen og treffe flere av aktørene som var tilstede på denne viktige øvelsen.\n\n– Beredskap handler om å planlegge for å kunne håndtere det uforutsette. Derfor øver vi. God beredskap handler ikke bare om å planlegge for hva vi tror kan komme til å ramme oss. Det handler også om å være forberedt på å bli rammet av det ukjente, sa statsråden i åpningstalen sin.\n\nUnder øvelsen får de ulike beredskapsaktørene som deltar mulighet til å spille ut...

Husk at deling av videoer som viser vold eller overgrep i sosiale medier er straffbart. Hvis du kommer over denne type videoer kan du:\n\n🗣️ Melde fra til den aktuelle appen eller nettjenesten, og be om at videoen fjernes.\n\n⛔ Ikke dele videoen videre. Ta vare på videoen hvis den skal brukes som bevismateriale, ellers: slett den fra din egen enhet.\n\n👮 Kontakte politiet på nett eller ring 02800 for veiledning og råd.\n\nLes mer i posten under eller på https://www.politiet.no/rad/trygg-nettbruk/deling-av-voldsvideoer/.

Det er meldt om økt skogbrannfare flere steder i landet til helgen, og vi minner derfor om bålforbudet som trådte i kraft forrige helg. Du kan lese mer om bålforbudet og hva det innebærer i posten under. 🔥\n\nDet er også betydelig skredfare flere steder i landet, så husk og ta forholdsregler og sjekk www.varsom.no om du planlegger å ferdes i skredutsatte områder. 🏔️!\n\nHa en trygg og god helg!

Justisdepartementet
2023-04-21 14:02:55

Justis- og beredskapsminister Enger Mehl åpner Øvelse Nord i Bodø mandag 24. april kl 12:00 på Nord Universitet. Den årlige fullskala beredskapsøvelsen er Nordens største fastlandsøvelse. Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Trude Larstad, 936 67 742. \n(Foto: Øvelse Nord) https://t.co/ZZ7miNmFBi

Mandag 17. april besøkte justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl Indre Østfold. \n\nHer fikk hun blant annet en orientering av Sivilforsvaret om status på distriktets tilfluktsrom, samt en omvisning i et større tilfluktsrom i Askim.\n\nProgrammet inkluderte også et besøk i Indre Østfold fengsel, avdeling Eidsberg, der justisministeren fikk høre mer om fengselets aktiviseringsteam. Aktiviseringsteamet jobber med innsatte som av ulike grunner er utelukket fra eller ikke klarer å benytte seg av det ordinære sysselsettingstilbudet og fellesskapet i fengselet. Formålet er å forebygge og redusere isolasjon i fengsel. Statsråden fikk også en omvisning i fengselet. \n\nI tillegg var justisministeren på besøk...

Er du i ein konflikt du ikkje klarar å løyse på eiga hand? 😾 \nDå kan kanskje Konfliktrådet hjelpe.\n\nKonfliktrådet er eit statleg konfliktløysingsorgan som i tillegg til å behandle straffbare forhold også behandlar sivile saker.\n\nHer kan partane, saman med ein upartisk meklar, møtast for å finne ei løysing på konflikten. \n\nKonfliktrådsbehandling er gratis og tilgjengeleg for alle i heile landet. Det finst 22 konfliktråd og ca. 550 meklarar – som hjelper til slik at dei det gjeld får innsikt i kvarandre sine handlingar, synspunkt, følelsar og kan stille spørsmål.\n\nBesøk www.konfliktraadet.no for meir informasjon om korleis dei kan hjelpe.\n\n📈👇 Under kan...

Jobber du med, eller er interessert i, forebygging av vold i nære relasjoner? Hold av tirsdag 18. april!\n\nDa arrangerer nemlig RVTS Øst konferanse om samarbeid og samordning i arbeidet mot vold i nære relasjoner på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet.\n\nKonferansen er dessverre fulltegnet for fysisk deltakelse, men man kan delta digitalt – og den er gratis. \n\nKlikk deg inn på arrangementet under for mer informasjon om program og påmelding. 👇

Det ble dessverre en tragisk inngang på årets påske. Fire menneskeliv har gått tapt i tre snøskred. Det gjør sterkt inntrykk. Når slike ulykker skjer står frivillige i redningstjenesten klare for å gi uvurderlige bidrag for å hindre at liv av går tapt, og i påskeuka er mange av dem i beredskap for å sikre at vi andre får hjelp hvis uhellet skulle være ute.\n\nForrige uke fikk justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl være med da frivillige fra sju forskjellige redningsorganisasjoner hadde sin årlige påskeøvelse. Her er hennes beste tips for en trygg og god påske: \n\n⛷️ Ta forholdsregler før...

Tenker du å tenne bål i påsken? Da kan det være verdt å ta med seg noen av Sikkerhverdag.nos tips til trygg bålbrenning:\n\n🔥 Ta hensyn til skogbrannfare og vindforhold.\n🔥 Det bør være en voksen, edru person som er ansvarlig for bålet.\n🔥 Det er ikke lov å brenne bål på svaberg.\n🔥 Ha egnede slokkemidler lett tilgjengelig. \n🔥 Når du forlater bålplassen skal bålet være helt slokket.\n\nSjekk ut resten av tipsene og les mer om bålbrenning og grilling på https://www.sikkerhverdag.no/brann/forebygge-brann/dette-ma-du-vite-for-du-tenner-bal/.\n\n🚫 Husk at det innføres bålforbud uka etter påske – nærmere bestemt 15. april. \n\nGod og trygg bålkos i påsken! 🐣🐰\n\n📷: Josh Campbell/Unsplash

Ta forholdsregler og ta vare på hverandre i påsketrafikken. 🚗🏍️🚚\n\nFølg politiets trafikkvettregler og sørg for at alle kommer trygt fram dit de skal i påsken. 🐣🐰

Regjeringen har lagt fram et lovforslag om å styrke kontrollen med oppkjøp som kan være i strid med nasjonale sikkerhetsinteresser.\n\n– Bergen Engines-saken viste behovet for å ha gode mekanismer og virkemidler for å sikre nasjonal kontroll og nasjonal sikkerhet. Nå tar regjeringen tak i utfordringene med hvem som eier virksomheter i Norge, sier justis- og beredskapsminister @Emilie Enger Mehl (Sp).\n\nLovforslaget innebærer blant annet:\n\n🔸 at departementene gis økt mulighet til å gjøre bestemmelsene i sikkerhetsloven, \n🔸 å senke terskelen for at erverv i virksomheter må meldes inn til myndighetene\n🔸 at både avhender og virksomheten, i tillegg til erverver, er forpliktet til...

Firbeint samarbeid ga stort narkotikabeslag! 🐾🐶

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl ser svært alvorlig på situasjonen for kvinner som soner i fengsel, og spesielt på Bredtveit. Nå varsler hun akuttiltak for å bedre forholdene. Blant annet vil Skien fengsel gjøres om til kvinnefengsel.\n\n– Det har vært for dårlige soningsforhold for kvinner på Bredtveit i mange år. Selvmordet for snart to uker siden kommer på toppen av årevis med lav bemanning og for dårlige bygningsmessige forhold. Jeg har bedt Kriminalomsorgsdirektoratet gjøre akutte tiltak for å bedre forholdene på Bredtveit, og vurdere større endringer på lenger sikt, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl. \n\nMehl varsler følgende...

Justisdepartementet
2023-03-23 11:01:03

Statsråd Mehl varsler akuttiltak for å bedre forholdene i Bredtveit kvinnefengsel – og gjør Skien fengsel om til kvinnefengsel.\n\nLes mer om tiltakene på https://t.co/EmEXZgO1JS\n\n📷@Kriminalomsorg1 https://t.co/zT6Fa6DvK1

Justis- og beredskapsdepartementet ba i begynnelsen av mars Nasjonal sikkerhetsmyndighet om å gjøre en vurdering av om det bør innføres tiltak eller råd knyttet til bruken av den kinesisk-eide appen TikTok og den russisk-eide appen Telegram på tjenesteenheter. \n\nNSM vurderer at TikTok eller Telegram ikke bør installeres på offentlig ansattes tjenesteenheter som er tilknyttet virksomhetens interne digitale infrastruktur eller tjenester. De vurderer at dette også bør gjelde ansatte i privat sektor som er underlagt sikkerhetsloven helt eller delvis.\n\n– Jeg støtter NSMs vurdering. Derfor kommer Justis- og beredskapsdepartementet i dag til å sende brev til alle departementer der vi fraråder å...

Justisdepartementet
2023-03-21 12:23:50

På bakgrunn av vurdering av @NSM_no fraråder Justis- og beredskapsdepartementet å installere TikTok og Telegram på tjenesteenheter i departementene.\n\nLes mer på https://t.co/VVQv7dIddr https://t.co/1NRMCYBlDw

En ny rapport anbefaler at Politidirektoratet (POD) rendyrker rollen som direktorat og at flere oppgaver blir overført til andre deler av politiet. Rapporten er laget av Direktoratet for forvaltning og økonomistyring - DFØ på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet.\n\n– Da Senterpartiet og Arbeiderpartiet kom i regjering varslet vi en gjennomgang av PODs oppgaver. Den har vi nå fått, og jeg vil takke DFØ for en grundig rapport. Vi skal nå se til at den blir fulgt opp, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.\n\nFør POD ble opprettet i 2001 lå den sentrale ledelsen av politiet i Justis- og beredskapsdepartementet.\n\n– Rapporten...

Har nettbrettet ditt gått konken, eller har du sluttet å få sikkerhetsoppdateringer på telefonen din? 📱🛠️\n\nDet er en kjent problemstilling at produsentene av slike produkter kutter oppdateringer på eldre modeller, selv om loven sier at slike produkt skal holde i minst fem år.\n\nDet har regjeringen nå gjort noe med. Med de foreslåtte endringene i forbrukerkjøpsloven vil du ha krav på oppdateringer, slik at både maskinvare og programvare skal holde i minst fem år.\n\nEn annen god nyhet er at man foreslår å utvide perioden der selger har ansvaret for å bevise at et produkt ikke har mangler fra seks måneder til...

Torsdag 9. mars deltok justis- og beredskapsminister @Emilie Enger Mehl på justis- og innenriksministermøte i Brussel.\n\nEt sentralt tema under møtet var fremtiden for visumpolitikken, som er et av Schengen-samarbeidets viktigste verktøy for å ha kontroll med hvem som reiser inn i Schengen-området og er med på å redusere risiko for irregulær migrasjon.\n\nMehl understreker at visumpolitikken er et viktig virkemiddel for å forbedre samarbeidet med land om retur av personer uten lovlig opphold. \n\n– Vi må vurdere strengere virkemidler mot land som ikke samarbeider om å ta imot egne borgere med ulovlig opphold i Norge eller Schengen. Dette kan være å...

Visste du at 44 prosent av dommarane i Noreg er kvinner, mens for Europa er talet 56 prosent? \n\nI dag er det den internasjonale dagen for kvinnelege dommarar. 👩‍⚖️♀️\n\nI posten under har Domstoladministrasjonen samla tal som synar korleis kvinner er representert blant dommarar både i Noreg og i verda.\n\nSjekk dei ut da, vel!

Laster...
Laster...