Beta
Søket ga 1021 treff.

Jørgen Herman Vogt var justisminister fire ganger. I tillegg var han finansminister i 13 år, og med unntak av Marinedepartementet, rakk han også å bestyre alle andre departementer.

Gratulerer til Oslo Sanitetsforening! I dag har de mottatt pris fra oss for sitt arbeid mot vold i nære relasjoner med prosjektet «Ressursvenn – guide til en ny giv». Bra levert, OSF!

IKT-sikkerhetutvalget leverer sin NOU om nasjonal IKT-sikkerhet. Utvalgets leder, skattedirektør Hans Christian Holte, presenterer utvalgets anbefalinger og overrekker NOU-en til justis- og beredskapsminister Tor Mikkel Wara.

Justisminister Poul Christian Holst beskrives som en redelig byråkrat, en tilbakeholden, konservativ mann. Men han fikk mye av ansvaret for å ha besluttet bruk av militære styrker mot borgerne som feiret 17. mai i det såkalte Torvslaget i 1829.

Gratulerer til våre nye fengselsbetjenter! I dag har av et nytt kull fengselsbetjenter ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter (KRUS) mottatt sine vitnemål. Statssekretær Knut Morten Johansen sto for utdelingen. Han har selv bakgrunn som utdannet fengselsbetjent fra KRUS, og gratulerte de nye fengselsbetjentene med et spennende og fremtidsrettet yrkesvalg. I to år har studentene jobbet for å fullføre og bestå kravene til å bli høgskolekandidater i straffegjennomføring. Dagen markerer også overgang til pliktårstjeneste, og de nyuteksaminerte fengselsbetjentene står på farten til å flytte til stedet de skal bo det neste året.

Sikkerhetsnivået for norske pass må bedres for å møte nye sikkerhetskrav. Med nye pass får vi langt bedre verktøy til å avdekke forsøk på å tilegne seg en falsk identitet. Det bedrer tryggheten for folk flest.

Helene er ambassadør for Stopp hatprat. Hun har en klar melding til regjeringen.

Christian Krogh var den første norskfødte justisminister. I 1824 ble han nasjonalhelt, da han som leder av konstitusjonskomiteen på Stortinget skrev innstillingen som avviste Karl Johans grunnlovsforslag om å styrke kongemakten.

Kamp mot arbeidslivskriminalitet er et høyt prioritert satsingsområde for regjeringen. Kriminalitet i arbeidslivet går på tvers av landegrensene. Derfor må bekjempelsen også foregå gjennom internasjonalt samarbeid.

Justisminister Tor Mikkel Wara har i dag besøkt Vest politidistrikt i Bergen. Han har blitt orientert om arbeidet med nærpolitireformen, om endringer og resultater i straffesaksarbeidet og om «Dark Room»-etterforskningen. – Det jobbes godt i Vest politidistrikt. «Dark Room»-saken har krevd store ressurser midt oppe i en viktig reform. Derfor er jeg glad for at politiet i Vest klarer å levere, og at endringene nå har begynt å virke, sier Wara.

Politiets operasjonssentraler har en nøkkelrolle i den nye politistrukturen. Hvert politidistrikt har én operasjonssentral, og sentralens håndtering og prioritering av oppdrag er avgjørende for at politiet skal lykkes med å skape trygge lokalsamfunn.

Spennende stillinger, viktig arbeid: Vi søker utvalgssekretærer til Partnerdrapsutvalget.

Christian Adolph Diriks var Norges andre justisminister. Han er tillagt mye av æren for Grunnlovens klare språk. Det var han som sammen med Christian Magnus Falsen ordnet Grunnlovens bestemmelser i logisk rekkefølge, og skal også være den som utformet teksten til Grunnloven § 100 om trykkefrihet.

Justisminister Tor Mikkel Wara benyttet anledningen til å besøke Sivilforsvarets mobile forsterkningsenhet i Trøndelag da de økte beredskapen i forbindelse med Natos styrkedemonstrasjon utenfor Trondheim denne uken. Med en fremskutt avdeling på 20 mannskaper, transportmateriell og et stort telt for ledelses- og stabsfunksjoner, var Sivilforsvaret godt forberedt på å kunne yte rask bistand til publikum, politi og helse ved behov. Sivilforsvarets hovedoppgave er å beskytte befolkningen, og har en helt sentral rolle i totalforsvaret – vårt lands samlede sivile- og militære ressurser for å ivareta sikkerheten ved alvorlige hendelser og kriser. (Foto: Svein Martin Asmussen)

Nordmenn har godt inntrykk av politiet. I den årlige omdømmeundersøkelsen til Ipsos er politiet nest best av 13 offentlige etater. 76 prosent av befolkningen har et godt eller meget godt totalinntrykk av politiet.

Nye redningshelikoptre rykker stadig nærmere. Nå starter arbeidet med å oppgradere redningshelikopterbasen på Rygge.

NORGES FØRSTE JUSTISMINISTER: Hans fulle navn var Mathias Otto Leth Sommerhielm. Han ble født i Kolding i Danmark 22. august 1764, og ble i 1814 den første regjeringsråd for 3die departement.

Norske styresmakter rår til at alle skal kunne klare seg i tre døgn i eigen heim i ein krisesituasjon. I podkasten «72 timer» møter du ei rekkje kjende nordmenn som fortel kor godt førebudd dei eigentleg er. «72 timer» finn du der du høyrer podkastar og i NRK Radio https://radio.nrk.no/podkast/72_timer

Justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara hadde i dag besøk av Kenneth J. Braithwaite, USAs ambassadør til Norge. Dette var ambassadørens første møte med justisministeren, og de diskuterte blant annet samarbeid på justisområdet og cybersikkerhet, et tema som er høyt prioritert i både Norge og USA.

Hvordan kan politi og kommune samarbeide om forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme? Dette var det sentrale temaet da Vest politidistrikt i dag arrangerte den nasjonale konferansen mot radikalisering og voldelig ekstremisme i Bergen. Statssekretær Knut Morten Johansen åpnet konferansen, Linda Noor fra MinoTenk presenterte sin nye bok «Radikalisering – fenomen og forebygging», og Mohammed Kozbar, styreformann ved Finsbury Park moské i London, fortalte om hvordan de samarbeider med lokale myndigheter og lokalsamfunnet.

Laster...
Laster...