Beta
Søket ga 991 treff.

Vi har hatt tidenes mest krevende skogbrannsesong, med over 1900 skog- og gressbranner. – Først og fremst så har dette vært en seier for beredskapen i Norge. Brann- og redningsvesen, Sivilforsvaret og frivillige, alle har gjort en kjempejobb, sier statssekretær Thor Kleppen Sættem fra Justis- og beredskapsdepartementet.

Hvordan kan Europa og Afrika samarbeide om migrasjon og sikkerhet? Dette var tema for en ministerkonferanse i Wien forrige uke der justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara deltok sammen med statsråder fra EU, EØS, høytstående representanter fra en rekke afrikanske land og internasjonale organisasjoner. Menneskesmuglere, irregulær migrasjon og ekstremisme og terrorisme er trusler som påvirker både Afrika og Europa, og landene har derfor en felles interesse av å videreutvikle samarbeidet.

Nærpolitireformen skal sikre et operativt, synlig og tilgjengelig nærpoliti, med kapasitet til å forebygge, etterforske og påtale kriminelle handlinger. Reformen handler ikke bare om hvor politiet har sitt tjenestested. Den handler også om å utvikle bedre og mer effektive måter å løse oppgaver på. Her får du vite om seks standardfunksjoner som skal på plass i alle politidistrikt.

Den store NATO-øvinga Trident Juncture finn stad i Noreg i oktober og november. Meir enn 40.000 soldatar frå over 30 land skal delta. Enorme mengder utstyr og materiell må på plass i forkant. I dag var justis- og beredskapsminister Tor Mikkel Wara og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen til stades då eit skip med militært utstyr kom til Borg Havn i Fredrikstad. – Øvinga treffer heile det norske samfunnet, og gjev Noreg ei unik moglegheit til å øve heile bredda i totalforsvaret – sivilt og militært, seier Wara. Alle foto: Torgeir Haugaard, Forsvaret. https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/enorm-logistikkoperasjon-for-nato-ovinga-trident-juncture/id2610357/

Statsministeren har lagt ned grunnsteinen. Nå skal det bygges. Om to år skal Politiets nasjonale beredskapssenter stå klart.

Interessant og viktig innspill fra Morten Kinander om Riksrevisjonens rapport om objektsikring:

Bedre personvern, like muligheter. Derfor er EØS-avtalen viktig.

Statsråden deltar i flere debatter under Arendalsuka. Onsdag morgen diskuterte han digital sikkerhet med Espen Barth Eide (Ap). Dagen før var han i panelsamtale om gategjenger, organisert kriminalitet og ekstremisme med blant andre tidligere gjengleder Mikael Ali.

- Lovendringene knyttet til elektronisk kommunikasjon er et viktig for å digitalisere og effektivisere domstolene. Jeg er svært fornøyd med at vi får disse endringene raskt på plass, sier justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara (Frp).

Statsminister Erna Solberg og justis- og beredskapsminister Tor Mikkel Wara fikk onsdag 1. august en orientering om skogbrannsituasjonen i Norge. De fløy over skogbrannområder i Telemark og fikk takket operativt mannskap som har deltatt i slukkingsarbeidet.

Takk til brannmannskapene: – Jeg vil gi honnør til mannskapene som har kjempet mot skogbranner over hele Sør-Norge, sier statssekretær Knut Morten Johansen i Justis- og beredskapsdepartementet. Johansen reiste onsdag 18. juli sammen med kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland til Bykle kommune i Aust-Agder, der det har rast flere skogbranner. Dagen før besøket var det fem helikoptre som deltok i brannslukkingen i Bykle, et antall som på onsdag kunne nedskaleres til to. Slokkingsarbeidet har vært svært krevende, med stor slitasje på brannmannskapene. – Brannmannskapet har lagt ned en formidabel innsats for å slokke de flere hundre brannene som har oppstått...

Skogbrannfaren er nå så høy at rekordmange helikoptre er i beredskap. 11 skogbrannhelikoptre er klare til å håndtere og slukke nye branner i Sør-Norge (foto: DSB). https://www.regjeringen.no/id2607099

Denne sommeren sørger 3000 frivillige og 51 redningsskøyter for sikkerhet på sjøen. Justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara retter en stor takk til alle som bidrar.

Likestillings- og diskrimineringsombudet

En god dag på jobb! Justisminister Tor Mikkel Wara viste stort engasjement for grunnleggende rettigheter som frihet fra vold i nære relasjoner og hatkriminalitet i et spennende møte i går. To temaer vi prioriterer høyt! Han bekreftet at det nye ekspertutvalget som skal utrede svakheter i hjelpekjedene i forkant av et partnerdrap, endelig kommer til høsten. Og han var enig i at omvendt voldsalarm må tas mer i bruk. Og dessuten at arbeidet mot vold i nære relasjoner må styrkes i samiske miljøer: hele hjelpekjeden må ha kunnskap om samisk kultur, historie og taushetskultur, samt språklig tilrettelegging. Om hatkriminalitet var han, som oss, opptatt av riktig registrering av motivet bak hatkriminalitet i anmeldelser, og at økt bevissthet hos politiet bidrar til både riktigere statistikk og bedre etterforskning med flere domfellelser. Sammen med gode medarbeidere fra LDO og representanter fra hatkrimnettverket, var ministeren opptatt av å evaluerer tiltak og gjenta suksesser!

Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund fyller 100 år, og justisminister Wara gratulerte og takket dem på årets landsmøte: – Innsatsen som legges ned i kriminalomsorgen, både i friomsorgen og i fengslene, er eksepsjonell. Tusen takk for den jobben dere gjør!

– Terrorhendelsene som har skjedd i Vest-Europa de siste årene viser at bevæpnet politi kan begrense skadeomfanget og stanse et pågående angrep. Nå får også Oslo-politiet dette verktøyet i sommer, sier justis-, beredskaps og innvandringsminister Tor Mikkel Wara (FrP).

Nordisk nettverk for forebygging av ekstremisme skal blant annet sikre effektiv informasjonsutveksling mellom de nordiske landene om forebygging av voldelig ekstremisme. Statsråd Wara møtte nylig Inger Støjberg og andre nordiske kolleger i København. Møtet markerte også at Norge overtar formannskapet i gruppen for 2018/19.

I 2021 vil Norge etter planen ha 16 nye redningshelikoptre. De vil ha høyere hastighet og vesentlig bedre rekkevidde enn dagens Sea King, samt ha en stor og fleksibel kabin, velegnet til medisinsk behandling. Helikopteret har i tillegg utstyr for allværsoperasjon og bedre navigasjons- og søkeutstyr vil legge til rette for at folk kan oppspores raskere og mer effektivt.

Rask retur og rask integrering: Ankomstsenter Østfold skal være et sted der flest mulig får avgjort sin asylsøknad i løpet av kort tid.

Norge har inngått to nye avtaler om politisamarbeid i Norden. Det utvidete samarbeidet forbedrer mulighetene til å forebygge, forhindre og oppklare kriminalitet som skjer over landegrensene www.regjeringen.no/id2603227/

Laster...
Laster...