Beta
Søket ga 1021 treff.

Norsk politi er viktige bidragsytere til FNs arbeid for å fremme fredelige og rettferdige samfunn. Politiet er blant annet med på å bygge opp og styrke justissektoren i konfliktrammede land. Dette gjør det mulig å bekjempe internasjonal kriminalitet tettest mulig opp mot arnestedet, for eksempel narkotikakriminalitet og terrorisme. Langt unna både Norge og Schengens yttergrense, men likevel med betydning for kriminalitetsbildet og sikkerheten i vårt eget land. Les om hvorfor internasjonalt politisamarbeid er viktig i dette innlegget av Jon Christian Møller, politiråd ved FN-delegasjonen i New York.

Vanlige folk utfører livreddende førstehjelp og redder folk i fjellet, til sjøs og på land. Samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde var med de frivillige i redningstjenesten på øvelse før vinterferien.

En liten dumhet kan få store konsekvenser. Med kampanjen #Delbart vil Kripos forebygge deling av seksualiserte bilder og videoer.

Justisminister Olaus Michael Schmidt ville øke departementets bemanning, og anførte i den forbindelse: «Massen av Departementets Forretninger er dessuten saa stor, at disse, for at være overkommelige, stedse maae holdes nogenlunde à jour; enhver Restance af nogen Betydenhed bliver derfor saare trykkende og dens Oparbeidelse ved siden af de dagligen indkommende Sagers Behandling medfører et trættende Arbeide, der ikke i lang Tid kan udholdes uden Kræfternes og Arbeidslystens Slappelse eller ved endog Helbredens Forlis.»

Hva mener elevene på Oslo katedralskole om politikken til justis- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara? Bli med på politisk lunsj på Katta.

Justisministeren mottar NOU om organisering av norsk naturskadeforsikring.

Samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde åpnet i dag Samfunnssikkerhetskonferansen 2019. Der snakket hun om globale utviklingstrekk og konsekvenser for det norske samfunnet, med digitalisering som et hovedtema: – Vi har mange muligheter innenfor det digitaliserte samfunnet, men det skaper også utfordringer. Hovedbudskapet mitt er at vi må være forberedt og vi må ha kunnskap om hva som kan skje.

NYE STRATEGIER FOR DIGITAL SIKKERHET Regjeringen lanserte i dag nye nasjonale strategier for å styrke samfunnets digitale sikkerhet. Digital sikkerhet angår alle og er en hovedprioritet for regjeringen. – Skal et digitalt samfunn som Norge fungere, må risikoen for uønskede hendelser gjøres så liten som mulig. Strategiene blir svært viktig i dette arbeidet, sier samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde. I strategiene beskrives tiltak for til sammen om lag 1,6 milliarder kroner. Tiltak som er i gang eller som igangsettes i 2019. Den nasjonale strategien for digital sikkerhet og den nasjonale strategien for digital sikkerhetskompetanse ble lagt frem på en lanseringskonferanse onsdag...

NYTT CYBERKRIMSENTER: – Internett, nye tjenester og bruk av teknologi senker terskelen for å utøve kriminalitet. Men teknologien gir også politiet nye muligheter til å forebygge og etterforske straffbare handlinger. Jeg ser fram til at NC3 blir et ressurs-senter for politiet, men også for oss politikere og samfunnet ellers, sa justis- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara da han åpnet Nasjonalt cyberkrimsenter ved Kripos i dag. Nasjonalt cyberkrimsenter (NC3) skal bli en spydspiss for politiet i bekjempelsen av kriminalitet og trusler i det digitale rom. Senteret vil ha en viktig rolle i å fremme informasjonsdeling og samvirke mellom private og statlige...

Ingvil Smines Tybring-Gjedde, landets nye samfunnssikkerhetsminister, mottar nøkkel og ønskes velkommen til Justis- og beredskapsdepartementet av justis- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara.

Honnør til fremtidens arbeidstakere og ledere ved Ra ungdomsskole, som tar beredskap på alvor!

Andreas Arntzen rakk bare én periode som justisminister. I dag er han kanskje mer kjent på grunn av sine etterkommere.

Kriminalitet koster samfunnet milliarder av kroner hvert eneste år. Derfor er det viktig at kriminelle som har sonet straffen sin ikke faller tilbake til kriminaliteten, men bruker sine evner og ressurser som et positivt bidrag i samfunnet.

I morgen, fredag 11. januar, lanserer fem statsråder en ny handlingsplan for kvinner, fred og sikkerhet. På justisområdet har norsk politi en viktig rolle med å forebygge og bekjempe vold og overgrep mot kvinner, både i Norge og internasjonalt. Du kan følge lanseringen live her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/info_handlingsplan/id2624356/

VIktig melding, søk informasjon på for eksempel radio, TV og internett.

Kan elektrosjokkvåpen være et maktmiddel som reduserer politiets bruk av potensiell dødelig vold? Det skal politiet finne ut i et prøveprosjekt som er satt i gang fra 1. januar 2019. Da Bevæpningsutvalgets leverte sin utredning i desember 2017, anbefalte de at elektrosjokkvåpen utprøves slik at politiet i patruljerende tjeneste får et nytt taktisk våpen som er mindre dødelig enn skytevåpen. Foto: Politiet.

Bolighandelen skal bli tryggere. Vi foreslår et enklere regelverk som vil gi færre konflikter og større trygghet for både selger og kjøper. https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/tryggere-bolighandel/id2623525/

Ny politidirektør: Justisminister Tor Mikkel Wara presenterer landets nye politidirektør

Ledig stilling i Polaravdelingen! https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/161635/raadgiver-seniorraadgiver

Mange offentlig ansatte utsettes for hets og trakassering. Dette er et demokratisk problem. Derfor foreslår vi å skjerpe straffene for hets og trakassering, slik at de ansatte får bedre beskyttelse.

Laster...
Laster...