Beta
Søket ga 991 treff.

Politiets operasjonssentraler har en nøkkelrolle i den nye politistrukturen. Hvert politidistrikt har én operasjonssentral, og sentralens håndtering og prioritering av oppdrag er avgjørende for at politiet skal lykkes med å skape trygge lokalsamfunn.

Spennende stillinger, viktig arbeid: Vi søker utvalgssekretærer til Partnerdrapsutvalget.

Christian Adolph Diriks var Norges andre justisminister. Han er tillagt mye av æren for Grunnlovens klare språk. Det var han som sammen med Christian Magnus Falsen ordnet Grunnlovens bestemmelser i logisk rekkefølge, og skal også være den som utformet teksten til Grunnloven § 100 om trykkefrihet.

Justisminister Tor Mikkel Wara benyttet anledningen til å besøke Sivilforsvarets mobile forsterkningsenhet i Trøndelag da de økte beredskapen i forbindelse med Natos styrkedemonstrasjon utenfor Trondheim denne uken. Med en fremskutt avdeling på 20 mannskaper, transportmateriell og et stort telt for ledelses- og stabsfunksjoner, var Sivilforsvaret godt forberedt på å kunne yte rask bistand til publikum, politi og helse ved behov. Sivilforsvarets hovedoppgave er å beskytte befolkningen, og har en helt sentral rolle i totalforsvaret – vårt lands samlede sivile- og militære ressurser for å ivareta sikkerheten ved alvorlige hendelser og kriser. (Foto: Svein Martin Asmussen)

Nordmenn har godt inntrykk av politiet. I den årlige omdømmeundersøkelsen til Ipsos er politiet nest best av 13 offentlige etater. 76 prosent av befolkningen har et godt eller meget godt totalinntrykk av politiet.

Nye redningshelikoptre rykker stadig nærmere. Nå starter arbeidet med å oppgradere redningshelikopterbasen på Rygge.

NORGES FØRSTE JUSTISMINISTER: Hans fulle navn var Mathias Otto Leth Sommerhielm. Han ble født i Kolding i Danmark 22. august 1764, og ble i 1814 den første regjeringsråd for 3die departement.

Norske styresmakter rår til at alle skal kunne klare seg i tre døgn i eigen heim i ein krisesituasjon. I podkasten «72 timer» møter du ei rekkje kjende nordmenn som fortel kor godt førebudd dei eigentleg er. «72 timer» finn du der du høyrer podkastar og i NRK Radio https://radio.nrk.no/podkast/72_timer

Justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara hadde i dag besøk av Kenneth J. Braithwaite, USAs ambassadør til Norge. Dette var ambassadørens første møte med justisministeren, og de diskuterte blant annet samarbeid på justisområdet og cybersikkerhet, et tema som er høyt prioritert i både Norge og USA.

Hvordan kan politi og kommune samarbeide om forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme? Dette var det sentrale temaet da Vest politidistrikt i dag arrangerte den nasjonale konferansen mot radikalisering og voldelig ekstremisme i Bergen. Statssekretær Knut Morten Johansen åpnet konferansen, Linda Noor fra MinoTenk presenterte sin nye bok «Radikalisering – fenomen og forebygging», og Mohammed Kozbar, styreformann ved Finsbury Park moské i London, fortalte om hvordan de samarbeider med lokale myndigheter og lokalsamfunnet.

Politipatruljen er tilstede for befolkningen døgnet rundt, og utgjør grunnberedskapen lokalt. Politipatruljen tar i bruk nye arbeidsmetoder som lydavhør på stedet, som for alvor har festet seg som et viktig hjelpemiddel for politipatruljene.

LEDIGE JOBBER: Rettshjelpsutvalget er et offentlig utnevnt utvalg som skal gjennomgå ordningen for fri rettshjelp. Til utvalget søker vi sekretærer som skal bistå utvalget med juridiske og samfunnsøkonomiske utredninger av høy kvalitet, blant annet ved å skrive og ferdigstille utvalgets rapport og utforme forslag til lovtekster.

Uvær, naturhendelser, sabotasje, tekniske problemer, terror eller krigshandlinger kan føre til at du mister for eksempel strøm eller vann, og at det blir vanskeligere å få tak i nødvendige varer. Derfor bør vi alle ta noen enkle grep hjemme, slik at vi kan ta vare på oss selv og de rundt oss i 72 timer. På den måten er vi alle en del av Norges beredskap. Les mer på www.sikkerhverdag.no og www.oslo.kommune.no/egenberedskap

Statsministeren ba i dag på vegne av regjeringen om unnskyldning for måten norske myndigheter behandlet jenter og kvinner som hadde en relasjon til tyske soldater under 2. verdenskrig. Unnskyldningen betydde mye for Reidar Gabler, sønn av en av «tyskerjentene».

Justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara, kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland og olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg besøkte i dag flomområdene i Skjåk kommune. Der møtte de innbyggere, lokale myndigheter og beredskapsaktører. – Det er en fortvilet situasjon, det er ingen tvil om at det har vært alvorlige krefter ute og gått, sa Tor Mikkel Wara, som roste beredskapsarbeidet i kommunen. Wara mente også at det var nødvendig å se framover: – Nå når denne hendelsen er over, vil vi vurdere hva som gikk bra, og hva vi kan lære av. Vi skal selvfølgelig gå gjennom denne, slik vi...

Regjeringen ønsker å ansette flere polititjenestepersoner i 2019. Nærmere 180 nye politiårsverk ansettes neste år #statsbudsjettet

Arnfinn Bårdsen er valgt til ny norsk dommer ved Den europeiske menneskerettsdomstol. - Med valget av Arnfinn Bårdsen har domstolen fått en svært kompetent dommer, sier justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara.

Kun noen dager igjen til statsbudsjettet 2019 kommer. Justis- og beredskapsdepartementets budsjett blir tilgjengelig mandag 8. oktober kl 10:00. Gleder du deg? 😃

I dag er første dag i den nasjonale sikkerhetsmåneden – et nasjonalt løft for en trygg digital hverdag. Sikkerhetsmåneden skal gi reflekterte digitale innbyggere, ansvarsbevisste virksomheter og et motstandsdyktig samfunn. Jobber du en i liten eller mellomstor bedrift kan du bestille en spesialtilpasset opplæringspakke i informasjonssikkerhet.

Vold mot kvinner og vold i nære relasjoner er grov kriminalitet, og konsekvensene er svært alvorlige for den enkelte og samfunnet #stoppvoldmotkvinner

Laster...
Laster...