Beta
Søket ga 1302 treff.
Rødt
2020-12-14 11:58:57

En undersøkelse fra AAP-aksjonen viser at det tar mye lengre tid for syke mennesker å bli ferdig avklart for uføretrygd enn de får stønad for. Hva tenker du om det? 🤔 #forskjellsnorge

Rødt
2020-12-13 20:03:51

Denne uka kom skattelistene for 2019. Hva kan vi lære av dem? Marie Sneve Martinussen presenterer hovedpunktene i en ny episode av 🕓 Tid for tall. #tidfortall #mariesnevemartinussen #skattelistene

Rødt
2020-12-13 18:02:54

📰 Avisa Rødt Nytt deles ut til tusenvis på gater og torg over hele landet seks ganger i året. Men å lage avis er dyrt! Ved å gi en julegave til Rødt Nytt er du med på å sikre at mange flere får tilgang til informasjon om kampen mot Forskjells-Norge. 💳 Bruk kontonummer 7874.05.56478. Ingen bidrag er for små, ingen for store. #rødtnytt #fordifellesskapfungerer

Rødt
2020-12-12 20:02:42

Helt siden Stortinget strammet inn reglene for innleie av arbeidskraft har arbeidsgiverne og NHO jobbet for å sno seg unna. Nå har de rødgrønne partiene samla seg bak Rødts forslag: Bemanningsbyråer blir forbudt og skal vekk fra byggeplassene rundt Oslofjorden! 🛠️ 💪 #fordifellesskapfungerer #arbeidsliv #arbeidslivspolitikk #bemanningsbransjen

Rødt
2020-12-11 20:08:25

Alt for få fredspriser har blitt delt ut i tråd med Alfred Nobels grunnide om nedrustning og fredsarbeid. Derfor foreslår Rødt at Nobelkomiteens medlemmer skal velges ut på faglige kvalifikasjoner og tilslutning til Alfred Nobels grunnide om nedrustning og fred, ikke som belønning for «lang og tro tjeneste» i partipolitikken. Hva mener du?

Rødt
2020-12-10 21:02:27

Heismontørenes Fagforening kjemper nå en viktig kamp på vegne av oss alle. Mímir Kristjánsson, førstekandidat for Rødt Rogaland, forklarer det godt i sin appell fra støttemarkering for Alexander Jordnes og Heismontørenes Fagforening. 💪

Rødt
2020-12-09 21:27:05

Over 21 000 mennesker står i fare for å miste retten til arbeidsavklaringspenger det kommende året. Når de borgerlige partiene stemmer ned alle forslag om å gi disse en hjelpende hånd, går de inn for en politikk som produserer fattigdom. Denne må du få med deg! 🔥

Rødt
2020-12-08 21:04:24

Vi mente 50 var for lite i høst. Men Norge har fortsatt ikke tatt imot én eneste Moria-flyktning. Kriteriene for å slippe inn i Norge er nå så strenge at ingen kvalifiserer. Å dele inn flyktninger i verdige og uverdige basert på religion, hører ikke hjemme i et demokrati. Det er ikke gode, norske verdier.

Rødt
2020-12-06 19:33:01

Marie Sneve oppsummerer budsjettforliket mellom regjeringen og Frp i siste episode av ⏱ Tid for tall. Hva syns du om prioriteringene?

Rødt
2020-12-05 20:09:37

🔥 Denne må du få med deg! Bjørnar Moxnes med reine ord for penga i vindkraftdebatten.

Rødt
2020-12-04 21:12:49

Fremskrittspartiet og regjeringens budsjettforlik setter aksjonærene foran arbeidsfolk. De prioriterer å kutte i den planlagte formuesskatten for dyre luksusvillaer. I vårt forslag vil vi prioritere målrettede krisepakker for arbeidsfolk og miljø, foran skattekutt til de rikeste. Hvilket budsjett mener du Norge trenger?

Rødt
2020-12-04 13:30:39

I Vestfold og Telemark fylke og Sandefjord kommune har Rødt foreslått at fylket og kommunen skal bruke eiermakta si til å sørge for at WizzAir ikke får fly fra Sandefjord lufthavn Torp før de sørger for skikkelige vilkår for sine ansatte. Hva syns du om forslaget? ✈️

Rødt
2020-12-03 21:27:26

Tirsdag leverte velferdstjenesteutvalget sin rapport om pengestrømmer i velferden. Men hva viser egentlig rapporten? Bjørnar Moxnes anklager nærigsminister Iselin Nybø for «politisk motivert vranglesning» av rapporten. Hva mener du? 🤔

Rødt
2020-12-03 11:56:20

Mennesker med nedsatt funksjonsevne skal få innfridd sine menneskerettigheter på lik linje med andre i samfunnet. Derfor vil Rødt innlemme CRPD – FNs konvensjon om like rettigheter til personer med nedsatt funksjonsevne – i lovverket. #fordifellesskapfungerer

Rødt
2020-12-02 21:14:02

I går la det såkalte Velferdstjenestutvalget fram sin rapport. Nå går debatten om hva rapporten egentlig viser. Seher Aydar peker på et sentralt poeng: milliardoverskudd til velferdsprofitørene betyr milliardunderskudd i felleskassa.

Rødt
2020-12-01 21:00:19

Rødt vil ha norske styrker hjem, og amerikanske baser ut. Enig?

Rødt
2020-12-01 11:53:23

Les mer: https://www.fn.no/om-fn/fn-dager/kalender/verdens-aids-dag

Rødt
2020-11-30 08:02:39

Rødt vil reversere regjeringas kutt, og styrke sykehusene med til sammen 1 milliard. Hva syns du er viktigst – sykehus for folk eller prestisjeprosjekter for direktører?

Rødt
2020-11-29 21:06:56

🎄 🎅🏼 Knut Nærum har skrevet en julekalender i 24 deler for Rødt! Hver dag fram til julaften poster vi en ny luke her på Facebook og på rødt.no/julekalender. Noen som gleder seg til jul? #spentadvent #julekalender #rødjul #knutnærum

Rødt
2020-11-29 19:03:21

Mustafa Hasan har gått på skole i Norge siden første klasse. Neste år skulle han vært russ, og er som mange andre i full gang med å planlegge russebuss. I stedet risikerer han å bli tvangssendt til Jordan, fordi norske myndigheter fortsetter å straffe barn for foreldrenes feil. #LaMustafaBli #LaMustafaHasanBli

Laster...
Laster...