Beta
Søket ga 1021 treff.

Arbeidet med sikring og forebygging pågår kontinuerlig, men vi kan ikke avverge alle uønskede hendelser. Derfor har vi godt trente beredskapsressurser som bistår med håndtering av ulykker og andre uønskede hendelser. I tillegg er det viktig med evaluering og læring i etterkant av hendelser, også når det fungerer bra. Selv om redningsmannskapene hadde ekstremt vanskelige forhold etter jordskredene i Jølster, løste de oppgavene sine bra. – Jeg tror allerede nå at vi kan si at ressursene fant hverandre, sier Haavard Stensland, fylkesberedskapssjef i Vestland.

Det er ikke bare barn og unge som gleder seg til Norway Cup. Det gjør også mange i politiet. Tommel opp for «Sikkerhet med et smil» 😁 https://www.politiforum.no/artikler/sikkerhet-med-et-smil-er-politiets-norway-cup-motto-mange-lager-hull-i-ferien-for-a-fa-vaere-med-pa-dette/470528

Ni av ti skogbranner skyldes menneskelig aktivitet. Bålbrenning og grilling er de vanligste årsakene. Nå har store deler av landet høye temperaturer, lite nedbør og økende skogbrannfare. Da er viktig å være varsom med bruk av åpen ild. Les om bål, grilling og skogbrann på www.sikkerhverdag.no

Viktig melding om økt skogbrannfare fra DSB.

Ønsker du å arbeide med utviklingen av norsk kriminalpolitikk? Vil du bidra til politikkutforming, analyser og langsiktig planlegging i justissektoren? Da kan dette være jobben for deg! https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/172995/fagdirektoer

Husk redningsvest! I fritidsbåter under åtte meter skal alle ha på seg flyteutstyr når båten er i fart. Den som kjører båten har ansvar for at barn under 16 år har på seg egnet flyteutstyr. Les mer om vest på www.sikkerhverdag.no

Justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr har i dag deltatt på EUs uformelle justis- og innenriksministermøte i Helsingfors. På agendaen sto blant annet Europas fremtidige migrasjonspolitikk og interne sikkerhet. – EU har en sentral rolle i det internasjonale samarbeidet på justis- og innenriksfeltet. Dette gjelder ikke minst innen asyl- og innvandringspolitikken, der både Norge og EU arbeider for å forhindre irregulær migrasjon og for å etablere gode returordninger. Et sterkt og godt politisamarbeid er også viktig for indre sikkerhet i Europa.

Er du en tydelig og motiverende leder, kan du bredden i kommunikasjonsfaget og mestrer høyt tempo? Da kan du være den vi leter etter. https://www.regjeringen.no/no/dep/jd/jobbijd/stillinger/vi-soker-kommunikasjonssjef/id2663234/

I dag tar vi det for gitt at norske statsborgere som er gamle nok kan stemme. Men det var faktisk ingen selvfølge før. Først i 1919 kunne alle nordmenn stemme, uavhengig av økonomi og sosial bakgrunn. I dag markerer vi at det er akkurat 100 år siden alle fikk stemmerett.

Har du lyst til å være med å bidra til strategisk styring av justissektoren? Er du klar for utfordrende oppgaver på et samfunnsområde med stor politisk oppmerksomhet? Departementet søker avdelingsdirektør i Enhet for økonomi og styring. Søknadsfristen er 12. august.

Samfunnssikkerhetsministeren på demonstrasjon av drukningsberedskap Vi går nå inn i de månedene med flest drukningsulykker. Tirsdag deltok statsråden på en demonstrasjon av drukningsberedskap i regi av Oslo brann- og redningsetat (OBRE). -Det er viktig at hver og en av oss tar ansvar for egen sikkerhet, for eksempel ved å bruke redningsvest og at vi alle passer på hverandre, sier samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde (Frp). –Jeg ønsker å få oppmerksomheten til folk, og be dem være på vakt så de ikke kommer i en situasjon hvor de trenger hjelp. Og så ønsker jeg å vise hvor fantastiske brann- og redningsetaten er,...

Skogbrannfare selv om juni var våt Det skal svært lite til for å starte en brann når det blir tørt i skog og mark. Den aller viktigste beredskapen er å utvise stor aktsomhet i naturen og følge med på skogbrannvarsler. Selv om det har regnet mye i juni, kan det raskt bli stor skogbrannfare. Husk! Det er forbudt å tenne bål i skog og annen utmark i perioden fra 15. april til 15. september. Nå finnes informasjon om skogbrannfare på flere språk: https://www.sikkerhverdag.no/…/dette-ma-du-vite-for-du-ten…/

Samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde (Frp) ringte fredag Norges Luftsportforbund for å formidle en kondolanse i forbindelse med at en person omkom under et søk med småfly forrige helg. Den omkomne deltok i søket etter en person som hadde falt over bord fra passasjerferja Stavangerfjord utenfor Mandal natt til lørdag. Statsråden formidlet samtidig en hilsen til de to andre i småflyet, som overlevde den dramatiske styrten. Smines Tybring-Gjedde fremhevet under samtalen at det er viktig at vi lærer av hendelsen, og at hun vil se på om det er nødvendig med tiltak som kan gjøre slike oppdrag tryggere.

Skogbrannfaren kan øke raskt Selv om det har regnet mye i juni, kan det raskt bli stor skogbrannfare. Regjeringen har derfor sørget for en like god beredskap som i fjor, da det brant mye. Det skal svært lite til for å starte en brann når det blir tørt i skog og mark. Den aller viktigste beredskapen er å utvise stor aktsomhet i naturen og følge med på skogbrannvarsler. -I 2018 var det rekordmange skogbrannhelikoptre i beredskap. Det samme antallet - 22 - eller flere kan vi spille på også i år, sier samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde. -Aldri har rammen for...

Justis- og beredskapsdepartementet søker etter avdelingsdirektør i Avdeling for kriminalitetsforebygging (konstitusjon, ett år):

Beredskapsutvalget foreslår en sektorovergripende fullmakts- og suspensjonshjemmel i en egen krisefullmaktslov. «Når krisen inntreffer» er overlevert samfunnssikkerhetsministeren:

I dag er det verdens blodgiverdag. I Norge er det kun to prosent av befolkningen som er blodgivere. Derfor trenger vi flere. Helsevesenet trenger blod til blant annet å behandle mennesker som er rammet av kreft, brannskader og ulykker, til fødende og nyfødte. Blodgivere styrker beredskapen – #giblod!

Vil endre passregler for å hindre at norske barn blir sendt til koranskoler

Regjeringen vil ta passet fra barn og unge som står i fare for å bli sendt ut av landet mot sin vilje.

I fem år på rad har politistudentene utmerket seg med å være mest fornøyd med studiene. En ny undersøkelse viser at de også er mest fornøyd med praksisen de gjennomfører i løpet av utdanningen. Heia Bli politi - Politihøgskolen! 👍😄🚓

Nye politihelikoptre er nå kommet til Norge. Tre nye helikoptre vil være i full drift i 2020, en vesentlig styrking av politiets beredskap. Oppgavene blir søk, observasjon, spaning, transport og innsetting av innsatspersonell. Helikoptrene kan også benyttes som ildstøtteplattform for skarpskyttere, og er bygget slik at omkonfigurering gjøres raskt og enkelt. Det nye helikoptret kan frakte seks innsatspersonell i tillegg til besetningen på to, og det har en betydelig større rekkevidde sammenlignet med dagens politihelikopter.

Laster...
Laster...