Beta
Søket ga 953 treff.

NYTT CYBERKRIMSENTER: – Internett, nye tjenester og bruk av teknologi senker terskelen for å utøve kriminalitet. Men teknologien gir også politiet nye muligheter til å forebygge og etterforske straffbare handlinger. Jeg ser fram til at NC3 blir et ressurs-senter for politiet, men også for oss politikere og samfunnet ellers, sa justis- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara da han åpnet Nasjonalt cyberkrimsenter ved Kripos i dag. Nasjonalt cyberkrimsenter (NC3) skal bli en spydspiss for politiet i bekjempelsen av kriminalitet og trusler i det digitale rom. Senteret vil ha en viktig rolle i å fremme informasjonsdeling og samvirke mellom private og statlige...

Ingvil Smines Tybring-Gjedde, landets nye samfunnssikkerhetsminister, mottar nøkkel og ønskes velkommen til Justis- og beredskapsdepartementet av justis- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara.

Honnør til fremtidens arbeidstakere og ledere ved Ra ungdomsskole, som tar beredskap på alvor!

Andreas Arntzen rakk bare én periode som justisminister. I dag er han kanskje mer kjent på grunn av sine etterkommere.

Kriminalitet koster samfunnet milliarder av kroner hvert eneste år. Derfor er det viktig at kriminelle som har sonet straffen sin ikke faller tilbake til kriminaliteten, men bruker sine evner og ressurser som et positivt bidrag i samfunnet.

I morgen, fredag 11. januar, lanserer fem statsråder en ny handlingsplan for kvinner, fred og sikkerhet. På justisområdet har norsk politi en viktig rolle med å forebygge og bekjempe vold og overgrep mot kvinner, både i Norge og internasjonalt. Du kan følge lanseringen live her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/info_handlingsplan/id2624356/

VIktig melding, søk informasjon på for eksempel radio, TV og internett.

Kan elektrosjokkvåpen være et maktmiddel som reduserer politiets bruk av potensiell dødelig vold? Det skal politiet finne ut i et prøveprosjekt som er satt i gang fra 1. januar 2019. Da Bevæpningsutvalgets leverte sin utredning i desember 2017, anbefalte de at elektrosjokkvåpen utprøves slik at politiet i patruljerende tjeneste får et nytt taktisk våpen som er mindre dødelig enn skytevåpen. Foto: Politiet.

Bolighandelen skal bli tryggere. Vi foreslår et enklere regelverk som vil gi færre konflikter og større trygghet for både selger og kjøper. https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/tryggere-bolighandel/id2623525/

Ny politidirektør: Justisminister Tor Mikkel Wara presenterer landets nye politidirektør

Ledig stilling i Polaravdelingen! https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/161635/raadgiver-seniorraadgiver

Mange offentlig ansatte utsettes for hets og trakassering. Dette er et demokratisk problem. Derfor foreslår vi å skjerpe straffene for hets og trakassering, slik at de ansatte får bedre beskyttelse.

Jørgen Herman Vogt var justisminister fire ganger. I tillegg var han finansminister i 13 år, og med unntak av Marinedepartementet, rakk han også å bestyre alle andre departementer.

Gratulerer til Oslo Sanitetsforening! I dag har de mottatt pris fra oss for sitt arbeid mot vold i nære relasjoner med prosjektet «Ressursvenn – guide til en ny giv». Bra levert, OSF!

IKT-sikkerhetutvalget leverer sin NOU om nasjonal IKT-sikkerhet. Utvalgets leder, skattedirektør Hans Christian Holte, presenterer utvalgets anbefalinger og overrekker NOU-en til justis- og beredskapsminister Tor Mikkel Wara.

Justisminister Poul Christian Holst beskrives som en redelig byråkrat, en tilbakeholden, konservativ mann. Men han fikk mye av ansvaret for å ha besluttet bruk av militære styrker mot borgerne som feiret 17. mai i det såkalte Torvslaget i 1829.

Gratulerer til våre nye fengselsbetjenter! I dag har av et nytt kull fengselsbetjenter ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter (KRUS) mottatt sine vitnemål. Statssekretær Knut Morten Johansen sto for utdelingen. Han har selv bakgrunn som utdannet fengselsbetjent fra KRUS, og gratulerte de nye fengselsbetjentene med et spennende og fremtidsrettet yrkesvalg. I to år har studentene jobbet for å fullføre og bestå kravene til å bli høgskolekandidater i straffegjennomføring. Dagen markerer også overgang til pliktårstjeneste, og de nyuteksaminerte fengselsbetjentene står på farten til å flytte til stedet de skal bo det neste året.

Sikkerhetsnivået for norske pass må bedres for å møte nye sikkerhetskrav. Med nye pass får vi langt bedre verktøy til å avdekke forsøk på å tilegne seg en falsk identitet. Det bedrer tryggheten for folk flest.

Helene er ambassadør for Stopp hatprat. Hun har en klar melding til regjeringen.

Christian Krogh var den første norskfødte justisminister. I 1824 ble han nasjonalhelt, da han som leder av konstitusjonskomiteen på Stortinget skrev innstillingen som avviste Karl Johans grunnlovsforslag om å styrke kongemakten.

Laster...
Laster...