Beta
Søket ga 953 treff.

Ekteparet Chris og Maatia Rickard var blant de første 100 personene som ble heist opp fra «Viking Sky» til et helikopter. Imponert over nordmenns stå på-vilje, profesjonalitet og omsorg skriver Chris at det var først «i løpet av den verste opplevelsen i livet vårt, at vi virkelig forsto og verdsatte hvor fantastisk det norske folk er». #beredskap #hovedredningssentralen Røde Kors Helse Møre og Romsdal Molde, Norway

Regjeringen har lagt frem en ny handlingsplan mot voldtekt. Den fokuserer blant annet på målrettet forebygging, et godt hjelpetilbud etter voldtekt og god etterforskningskvalitet. Les handlingsplanen på https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/handlingsplan-mot-voldtekt-20192022/id2637644/

Samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde var søndag i Molde, der hun møtte mange av dem som deltok i redningen av Viking Sky: – Det er ingen tvil om at dette har vært en svært, svært krevende situasjon. På vegne av regjeringen vil jeg rette en stor takk til alle de involverte som virkelig har vist mot og raushet og ikke minst profesjonalitet under hele aksjonen. Jeg er veldig imponert over redningsmannskapene og alle de nødetatene og frivillige som har deltatt. Jeg vil rette en spesiell takk til mannskapet om bord på de sivile og militære helikopterne som har stått på under...

- Norsk IKT-kompetanse bidrar i Mosambik. Jeg vil skryte av Sivilforsvaret og DSB. De er med på å gjøre det tryggere både i Norge og internasjonalt, sier samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde (FrP).

Vi har god rettssikkerhet i Norge. Hvert år lager World Justice Project – en uavhengig, tverrfaglig organisasjon som arbeider for å fremme rettssikkerhet – en undersøkelse av rettsikkerheten i verden. Også i år gjør Norge det bra: Vi ligger som nummer to av 126 stater. Les undersøkelsen på https://worldjusticeproject.org/our-work/research-and-data/wjp-rule-law-index-2019

Siden 1814 har over 90 personer hatt stillingen som justisminister i Norge. Hvem var disse personene, når var de justisministre og hvilke saker var de opptatt av? Morten Ruud har skrevet om dem på www.regjeringen.no/justisministre

Vi søker deg med erfaring fra sikkerhetsledelse i større virksomhet – er du den vi ser etter?

Styrket kontroll av Europas yttergrense gir økt sikkerhet i Norge Tor Mikkel Wara (Frp) deltok torsdag 7. mars på EUs rådsmøte om justis- og innenrikspolitikk i Brussel. Sikkerheten i Norge øker ved at Europas yttergrense nå skal styrkes. -Norge har bidratt i det viktige arbeidet med å styrke yttergrensen i Europa. Det gir økt sikkerhet i Norge, sier justis- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara (FrP). Det er prioritert for regjeringen å ha tett justispolitisk samarbeid med EU om grenseoverskridende kriminalitet, menneskehandel og terrorisme. Gjennom europeisk samarbeid skaper vi økt sikkerhet og trygghet for norske borgere og resten av Europa. Under...

Røde Kors arrangerer i år Finsekurset for 60. gang. Deltakere fra alle deler av redningstjenesten lærer seg å lede redningsoperasjoner under vanskelige vinterforhold.

Mannskaper fra politiet, ambulansetjenesten og brannvesenet øver på PLIVO-prosedyren på Jessheim denne uka. PLIVO er nødetatenes felles prosedyre for håndtering av hendelser der det utøves livstruende vold med våpen eller farlige gjenstander mot flere personer.

TILTAK MOT PASSKØ: Justis- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara har i dag hatt møte med konstituert politidirektør Håkon Skulstad om passkø og aktuelle tiltak på Østlandet. Politiet utvider nå åpningstidene i de tre aktuelle politidistriktene Oslo, Øst og Sør-Øst. Fra 2020 vil politiet sende SMS-varsling til de som må fornye passet sitt – i god tid før det går ut.

Luftambulansetjenesten er helt avgjørende for effektiv behandling, transport og beredskap i akutte situasjoner. Den bidrar til trygghet og sørger for kompetent hjelp ved akutt sykdom eller skade. Statsministeren og samfunnssikkerhetsministeren har besøkt luftambulansebasen i Ål. Sistnevnte fikk en ordentlig luftetur da basepersonalet trente på underhengende uthenting.

Norsk politi er viktige bidragsytere til FNs arbeid for å fremme fredelige og rettferdige samfunn. Politiet er blant annet med på å bygge opp og styrke justissektoren i konfliktrammede land. Dette gjør det mulig å bekjempe internasjonal kriminalitet tettest mulig opp mot arnestedet, for eksempel narkotikakriminalitet og terrorisme. Langt unna både Norge og Schengens yttergrense, men likevel med betydning for kriminalitetsbildet og sikkerheten i vårt eget land. Les om hvorfor internasjonalt politisamarbeid er viktig i dette innlegget av Jon Christian Møller, politiråd ved FN-delegasjonen i New York.

Vanlige folk utfører livreddende førstehjelp og redder folk i fjellet, til sjøs og på land. Samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde var med de frivillige i redningstjenesten på øvelse før vinterferien.

En liten dumhet kan få store konsekvenser. Med kampanjen #Delbart vil Kripos forebygge deling av seksualiserte bilder og videoer.

Justisminister Olaus Michael Schmidt ville øke departementets bemanning, og anførte i den forbindelse: «Massen av Departementets Forretninger er dessuten saa stor, at disse, for at være overkommelige, stedse maae holdes nogenlunde à jour; enhver Restance af nogen Betydenhed bliver derfor saare trykkende og dens Oparbeidelse ved siden af de dagligen indkommende Sagers Behandling medfører et trættende Arbeide, der ikke i lang Tid kan udholdes uden Kræfternes og Arbeidslystens Slappelse eller ved endog Helbredens Forlis.»

Hva mener elevene på Oslo katedralskole om politikken til justis- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara? Bli med på politisk lunsj på Katta.

Justisministeren mottar NOU om organisering av norsk naturskadeforsikring.

Samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde åpnet i dag Samfunnssikkerhetskonferansen 2019. Der snakket hun om globale utviklingstrekk og konsekvenser for det norske samfunnet, med digitalisering som et hovedtema: – Vi har mange muligheter innenfor det digitaliserte samfunnet, men det skaper også utfordringer. Hovedbudskapet mitt er at vi må være forberedt og vi må ha kunnskap om hva som kan skje.

NYE STRATEGIER FOR DIGITAL SIKKERHET Regjeringen lanserte i dag nye nasjonale strategier for å styrke samfunnets digitale sikkerhet. Digital sikkerhet angår alle og er en hovedprioritet for regjeringen. – Skal et digitalt samfunn som Norge fungere, må risikoen for uønskede hendelser gjøres så liten som mulig. Strategiene blir svært viktig i dette arbeidet, sier samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde. I strategiene beskrives tiltak for til sammen om lag 1,6 milliarder kroner. Tiltak som er i gang eller som igangsettes i 2019. Den nasjonale strategien for digital sikkerhet og den nasjonale strategien for digital sikkerhetskompetanse ble lagt frem på en lanseringskonferanse onsdag...

Laster...
Laster...