Beta
Søket ga 841 treff.
Helse- og omsorgsdep
2018-05-22 12:01:15

RT @NorwayInGeneva: Today @BentHHoyre met with colleagues from Brazil, France, Indonesia, Senegal, South Africa, and Thailand in the… https://t.co/NFQyuFduDo

Helse- og omsorgsdep
2018-05-21 13:53:08

@WHO tar utfordring fra Norge, Tyskland og Ghana om å lede arbeidet med en felles handlingsplan for å nå bærekraftsmålene på helse. Alle skal ha tilgang til rimelige og nødvendige helsetjenester. @BentHHoyre på helseforsamlingen i Genève med @DrTedros #WHA71 #UHC @NorwayInGeneva https://t.co/5PwRfplqAa

Helse- og omsorgsdep
2018-05-18 13:36:31

ParkinsonNet er et prøveprosjekt innen behandling av Parkinson. Nettverket skal gi best mulig oppfølging fra fagpersoner som ser pasienten som en partner. Helseministeren mener modellen også kan ha betydning for andre kroniske sykdommer: https://t.co/uOfF34YyIb https://t.co/1L960vhQb6

Helse- og omsorgsdep
2018-05-16 09:30:04

Vi har ei ledig stilling som spesialrådgivar i psykisk helse. Du vil få hovedansvar for å følge opp regjeringas mål om at psykisk helse skal vere ein likeverdig del av folkehelsearbeidet. Eit års engasjement. https://t.co/vkVPEs7Prx https://t.co/fIKpfLEVig

Helse- og omsorgsdep
2018-05-12 08:28:01

Tusen takk for den uvurderlige jobben dere gjør! #sykepleierdagen https://t.co/h4FAqXtgvk

Helse- og omsorgsdep
2018-05-10 08:33:02

- Det kan være nok å ta i et tak på dugnaden eller jobbe litt i hagen. Finn noe som passer deg og vær aktiv der du er – bli litt svett på ryggen i 30 minutter. Det er bra for både kroppen og toppen, sier eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen. #verdensaktivitetsdag #dine30 https://t.co/Hxxvv6ewEB

Helse- og omsorgsdep
2018-05-09 09:25:30

Ledig åremålsstilling som direktør i @Folkehelseinst! Har du faglig autoritet, god rolleforståelse og er strategisk orientert? Da kan denne spennende stillingen være noe for deg: https://t.co/AyHUHkxyGm https://t.co/HVnADZrZuk

Helse- og omsorgsdep
2018-05-05 08:30:03

Vasker du hendene dine ofte nok? Ved å vaske hendene kan du forhindre at bakterier gjør deg og andre syke. En enkel måte å bidra i kampen mot antibiotikaresistens. Vask hendene dine ekstra godt neste gang du er på do. #Håndhygienedagen https://t.co/q5adQpwqss

Helse- og omsorgsdep
2018-05-04 15:30:38

Før var jeg opptatt av å være annerledes enn alle andre. Men når en har ruset seg så lenge, så er det det vanlige livet en leter etter, sier Silje fra Bergen. https://t.co/vvA3EakZja

Helse- og omsorgsdep
2018-05-04 08:51:20

Hardt arbeid fra dere som jobber ute i kommunene har skapt resultater og vært med på å endre ruspolitikken. I dag snakker vi ikke om mennesker med rusproblemer. I dag snakker vi med mennesker med rusproblemer. @BentHHoyre om den nye #rusreformen på #Helsekonf

Helse- og omsorgsdep
2018-05-04 08:47:02

Bruk og besittelse av narkotika skal fortsatt være ulovlig. Det er viktig at vi gir tydelig beskjed om farene ved bruk av ulovlige rusmidler, spesielt til ungdommer. Forebygging og bedre oppfølging er essensielt. @BentHHoyre på #Helsekonf

Helse- og omsorgsdep
2018-05-04 08:44:06

Rusavhengige skal bli møtt med helsehjelp og respekt. Ikke med fordømmelse og straff. Det vil senke terskelen for å be om hjelp. Det vil senke terskelen for å gi hjelp. @BentHHoyre om den nye #rusreformen på #Helsekonf https://t.co/eqPMQm49P4

Helse- og omsorgsdep
2018-05-04 08:43:26

Holdningene til mennesker med rusproblemer har endret seg. I samfunnet. I helsetjenesten. Når vi i #rusreformen slutter å straffe mennesker for bruk og besittelse av ulovlige rusmidler til eget bruk – vender vi ryggen til de gamle holdningene for godt. @BentHHoyre på #Helsekonf

Helse- og omsorgsdep
2018-05-04 08:40:53

Norsk rusdebatt har endret seg. I dag har både politikere og media forstått at det ikke bare handler om selve rusbehandlingen, men om viktigheten av det som kommer etter behandlingen - oppfølging i kommunen, bolig og arbeid. @BentHHoyre på #Helsekonf https://t.co/wmej3gIAOI

Helse- og omsorgsdep
2018-05-03 10:33:23

Reformen #Levehelelivet handler om å spre de gode løsningene. Reformen kommer ikke fra et statsrådkontor i hovedstaden. Løsningene vi løfter fram i reformen, kommer fra kommunene selv. #Levehelelivet er i bunn og grunn kommunenes reform. Åse Michaelsen på #Helsekonf

Helse- og omsorgsdep
2018-05-03 10:29:21

Mange eldre og pårørende opplever at tjenestene er gode hver for seg - men ikke henger sammen. Flere kommuner har de sett det – og gjort noe med det. I #Levehelelivet løfter vi fram gode løsninger fra kommunene som gir mer sammenheng i tjenestene. Åse Michaelsen #Helsekonf

Helse- og omsorgsdep
2018-05-03 10:26:42

Eldre som får tidlig og god hjelp mestrer sykdommer og helseplager bedre og kan bo hjemme lenger. Blant løsningene i #Levehelelivet er forebyggende hjemmebesøk når eldre passerer en viss alder eller når livet deres endrer seg. Åse Michaelsen #Helsekonferensen

Helse- og omsorgsdep
2018-05-03 10:23:52

Uansett alder trenger mennesker andre mennesker. Det er viktig at eldre som flytter på institusjon har mulighet til å delta i samfunnsliv og kulturliv. Eldre bør få tilbud om minst en times aktivitet hver dag ut fra ønsker, interesser og behov. Åse Michaelsen på #Helsekonf https://t.co/ESr6Dpzv8C

Helse- og omsorgsdep
2018-05-03 10:20:09

Å spise handler om mer enn å bli mett. Mat og måltid er ernæring, trivsel og det forebygger sykdom. Vi ser en økende bevissthet om hvor viktig mat er for eldres helse. I #Levehelelivet løfter vi fram flere gode løsninger fra kommunene. Åse Michaelsen på #Helsekonf https://t.co/3wHLjGUhOm

Helse- og omsorgsdep
2018-05-03 10:17:12

For å lykkes med å forbedre tjenestene til eldre, har vi bestemt oss for å jobbe annerledes i reformen #Levehelelivet. Vi dro ut i kommunene for å lete etter løsningene. For ingen er gode til alt. Men alle er gode til noe. Åse Michaelsen på #Helsekonf

Laster...
Laster...