Beta
Søket ga 198 treff.
Sveinung Rotevatn
2021-07-16 21:56:44

Politisk leiing i klima- og miljødepartementet på synfaring for å studere artsmangfaldet i Stor-Elvdal.

Sveinung Rotevatn
2021-07-15 07:38:58

Grottevandring i Breheimen nasjonalpark.

Sveinung Rotevatn
2021-07-11 18:07:09

På med uniformen.

Sveinung Rotevatn
2021-07-09 22:04:22

Lofotodden nasjonalpark. Spektakulært!

Sveinung Rotevatn
2021-07-07 18:58:56

Flott tur opp til Øvre Dividal nasjonalpark i dag! Etterfulgt av ein liten pause i nasjonalparkturneen for å leie konsulteringane før FNs klimatoppmøte, via video frå ein gamal militærleir på Skjold.

Sveinung Rotevatn
2021-07-05 19:47:05

Då var eg i gang med nasjonalparkturneen! I dag har eg vore i Øvre Pasvik. No går turen vidare til Stabbursdalen. Følg med på storyen, så får du sjå mykje flott natur dei neste to vekene. Kanskje sjåast vi på tur? 🐾

Sveinung Rotevatn
2021-07-03 15:53:38

Jølster maraton: Check ✅

Sveinung Rotevatn
2021-07-01 21:15:59

Tilbake på fastlandet etter fire minnerike dagar på Svalbard. Vi besøkte Longyearbyen, Hiorthamn, Ny-Ålesund og Svea. På turen hadde eg nyttige møte med viktige aktørar på Svalbard, studerte kulturminne og naturforvaltning, fekk sjå spektakulære landskap, opna ny nasjonalpark og lærte mykje frå nokre av våre flinkaste miljøforskarar. Her er nokre bilete frå turen. 📷 Snorre Tønset.

Sveinung Rotevatn
2021-06-29 17:27:13

Ute på tokt.

Sveinung Rotevatn
2021-06-23 19:02:57

Måsar, ja. Det er …flotte dyr.

Sveinung Rotevatn
2021-06-22 10:34:29

Eg veit ikkje kva nervepirrande oppgåver du har på jobb i dag. Men desse folka skal løfte opp kjølen til eit vikingskip som har vore i jorda sidan før Harald Hårfagre vart fødd.

Sveinung Rotevatn
2021-06-12 13:51:38

Det vart ikkje nokon parade under Regnbuedagene i Bergen i år. Men det vart båtkonvoi i staden for! Happy pride! 🌈🙌

Sveinung Rotevatn
2021-06-09 17:32:08

Takk til @eiriknewth (og hans 3D-printer) for ny ansiktsmaske. No kan den tatoiinske virusmutasjonen berre kome.

Sveinung Rotevatn
2021-06-09 08:51:42

“No, ungar, no skal de få høyre om ordninga med konvertering av CO2-kvoter frå kvotepliktig til ikkje-kvotepliktig sektor”

Sveinung Rotevatn
2021-06-08 18:40:33

Norske klimagassutslepp går nedover. Men skal vi lukkast med å nå klimamåla våre, må vi også lukkast med ny og banebrytande teknologi. I dag besøkte @gurimelby og eg karbonfangst- og lagringsprosjektet på Kollsnes i Øygarden. Her skal fanga CO2 sendast i røyr ut på sokkelen, og lagrast trygt under bakken. Dette har Venstre kjempa lenge for, og endeleg skjer det!

Sveinung Rotevatn
2021-06-03 11:29:29

I dag er det verdas sykkeldag. Eg nytta høvet til å teste Bring sin lastesykkel. Den gir null utslepp, null støy, null luftforureining og er enkel og rask å manøvrere rundt i byen for å levere pakkar til kundane. Gratulerer med dagen til alle syklistar! 🚲

Sveinung Rotevatn
2021-06-01 13:17:11

Det gjorde han 🐟💪🏻

Sveinung Rotevatn
2021-05-31 22:05:40

Oddvar har fått vaksine. Alt blir bra.

Sveinung Rotevatn
2021-05-31 07:50:17

Lågt skydekke i Bergen i dag. Men på Fløyen er sola på veg opp.

Sveinung Rotevatn
2021-05-30 19:36:33

Fiskehelg på Voss 🐟🌞

Laster...
Laster...