Beta
Søket ga 89 treff.
Siv Mossleth - Senterpartiet
2022-06-17 13:47:36

I dag behandles revidert statsbudsjett i Stortinget. Det skal bli en fornøyelse å stemme for gratis ferger i Nordland, for at Narvik kommune skal få kjøpt flyplasstomta, og for laksetrapper i Vefsna og i Beiarelva.\n\nDette blir bra! Lurøy kommune, Røst kommune, Værøy kommune, Meløy kommune, Træna kommune, Gildeskål kommune, Rødøy kommune, Vågan kommune (Lofoten), Vega kommune, Hábmera suohkan - Hamarøy kommunePer Kristian Arntzen, Rune Edvardsen, Lurøy Senterparti, Røst Senterparti, Værøy Senterparti, Meløy Senterparti, Træna Senterparti, Gildeskål Senterparti, Rødøy Senterparti, Vågan Senterparti, Vega Senterparti, Narvik Senterparti, Beiarn Senterparti, Vefsn Senterparti Hamarøy Senterparti, Dønna Senterparti, Alstahaug Senterparti, Herøy Senterparti

Siv Mossleth - Senterpartiet
2022-06-17 13:18:39

I dag behandles revidert statsbudsjett i Stortinget. Det skal bli en fornøyelse å stemme for gratis ferger i Nordland, for at Narvik kommune skal få kjøpt flyplasstomta, og for laksetrapper i Vefsna og i Beiarelva.\n\nDette blir bra! Lurøy kommune, Røst kommune, Værøy kommune, Meløy kommune, Træna kommune, Gildeskål kommune, Rødøy kommune, Vågan kommune (Lofoten), Vega kommune, Hábmera suohkan - Hamarøy kommunePer Kristian Arntzen, Rune Edvardsen, Lurøy Senterparti, Røst Senterparti, Værøy Senterparti, Meløy Senterparti, Træna Senterparti, Gildeskål Senterparti, Rødøy Senterparti, Vågan Senterparti, Vega Senterparti, Narvik Senterparti, Beiarn Senterparti, Vefsn Senterparti Hamarøy Senterparti, Dønna Senterparti, Alstahaug Senterparti, Herøy Senterparti

Siv Mossleth - Senterpartiet
2022-06-17 13:18:39

I dag behandles revidert statsbudsjett i Stortinget. Det skal bli en fornøyelse å stemme for gratis ferger i Nordland, for at Narvik kommune skal få kjøpt flyplasstomta, og for laksetrapper i Vefsna og i Beiarelva.\n\nDette blir bra! Lurøy kommune, Røst kommune, Værøy kommune, Meløy kommune, Træna kommune, Gildeskål kommune, Rødøy kommune, Vågan kommune (Lofoten), Vega kommune, Hábmera suohkan - Hamarøy kommunePer Kristian Arntzen, Rune Edvardsen, Lurøy Senterparti, Røst Senterparti, Værøy Senterparti, Meløy Senterparti, Træna Senterparti, Gildeskål Senterparti, Rødøy Senterparti, Vågan Senterparti, Vega Senterparti, Narvik Senterparti, Beiarn Senterparti, Vefsn Senterparti Hamarøy Senterparti, Dønna Senterparti, Alstahaug Senterparti, Herøy Senterparti

Siv Mossleth - Senterpartiet
2022-06-13 17:40:36

Fin helg med Nordland Senterparti. Det er viktig å bygge laget og legge strategier for mer Senterpartipolitikk🍀💚🍀

Siv Mossleth - Senterpartiet
2022-06-10 16:57:47

Høyere utdanning på Nesna er beskyttet av KONGEN i statsråd 🤗🤗🤗 Det måtte markeres med skilting og kakefest 🤗 Kurt-Are Einmo setter skiltet på plass, etter at ny regjering har fått utdanninga på plass 💚❤️💚

Siv Mossleth - Senterpartiet
2022-06-04 13:17:17

Vårt mål om økt norsk produksjon av jordbruksmat er viktigere i dag enn det har vært på flere tiår. Det er derfor ikke til å tro at Høyre kritiserer dagens regjering for pengebruken i den avtalen som er forhandlet fram mellom staten, Bondelaget og Bonde- og Småbrukarlaget.

Siv Mossleth - Senterpartiet
2022-06-02 19:03:22

Gras blir mat og møkk. Møkk blir biodrivstoff og gjødsel. Gjødsel, vann, CO2 og sollys blir til gras og oksygen. Gras blir mat og møkk. \n\nBiogass kan i følge EUs fornybardirektiv (REDII) gi 200% klimakutt når husdyrgjødsel benyttes som råstoff. Når CO2 fra biogassen utnyttes til lny matproduksjon, gir dette også betydelige negative utslipp (minus 150% eller mer).\n\nDet grønne skiftet i landbruket kan bli et stort pluss for å nå klimamålene, og det kan skapes ny næring, samtidig!

Siv Mossleth - Senterpartiet
2022-06-01 16:02:13

Klær og tekstiler påvirker klimaet! Er det bra å bytte ut «fast fashion» med klær som varer? Er det kult å reparere klær og sko? Eller leie i stedet for å eie selskapskjolen? \n\nLinda Monsen Merkesdal og jeg har i dag lyttet til folk som vil få ned utslipp, endre vaner og finne løsninger 🤗🤗🤗

Siv Mossleth - Senterpartiet
2022-05-27 15:58:46

Kampen mot korrupsjon er viktig! Vanlige folk taper på denne kriminaliteten. Lobbyisme er en vanskelig sak. Politikere skal selvsagt lytte til ulike folk i ulike næringer og situasjoner, men påvirkning må ikke være de rikes rett. Det er viktig å lytte til vanlige folk! #osce #oscepa #combatingcorruption

Siv Mossleth - Senterpartiet
2022-05-25 20:05:18

I dag møtte jeg journalister og menneskerettighetsforkjempere fra Kasakhstan og Kirgisistan, som leder av den norske OSSE PA-delegasjonen. Norge må fortsette å følge med på hva som skjer i Sentral-Asia. Vi må støtte sivilsamfunnets kamp for demokrati og ytringsfrihet. Takk til Den norske Helsingforskomiteen for å ha ordnet møtet! \n#oscepa #norwegianhelsinkicommittee #dennorskehelsingforskomiteen #helsingforskomiteen #humanrights #humanright #freemedia #mediafreedom

Siv Mossleth - Senterpartiet
2022-05-23 23:30:34

Putins regime slår hardt ned på enhver form for opposisjon og protest - dette har eskalert med krigen i Ukraina. Nå er politikeren Vladimir Kara-Murza @vkaramurza fengslet etter en ny «fake news-lov». Men det blir ikke stille fra russere som er i opposisjon til Putins diktatur. Nå hører vi Evgenia Kara-Murza sin sterke stemme, også i Norge. OSSE PA skal bidra til at alternative russiske stemmer blir hørt, og at politiske fanger ikke blir glemt. #freekaramurza #oscepa #dennorskehelsingforskomiteen #helsingforskomiteen #freerussiafoundation #standwithukraine #centerforcivilliberties

Siv Mossleth - Senterpartiet
2022-05-16 16:59:02

Nå har vi endelig partier i regjering som viser vilje til å dekke inntektsgapet mellom landbruket og andre grupper 💚❤️💚\n\n

Siv Mossleth - Senterpartiet
2022-05-12 23:17:29

Herlig med mange ordførere fra Nordland på Stortinget i dag 🤗🤗🤗

Siv Mossleth - Senterpartiet
2022-04-29 21:01:06

Frivilliges innsats hjelper mennesker i kritiske situasjoner. De kan redde liv. Vi besøkte Norsk Folkehjelp Korgen for å ta pulsen på frivilliges innsats i Frivillighetens år. #norskfolkehjelp #frivillighetensår2022 #frivillighet #frivillig #fjellet #utpåturaldrisur #senterpartiet

Siv Mossleth - Senterpartiet
2022-04-27 14:17:49

Dette er stort 😊🤩😊\n118 studenter har Nesna som førstevalg som studiested og 402 har Nesna på lista! \n\n

Siv Mossleth - Senterpartiet
2022-04-25 18:18:25

Virkelig flott å møte Sps fylkestingsgruppe i Nordland igjen 🤗\n(Jeg snek meg med på bildet 🎶🎶🎶😁)

Siv Mossleth - Senterpartiet
2022-04-07 20:52:47

Andøya flystasjon får en ny framtid. \n\n

Siv Mossleth - Senterpartiet
2022-04-05 19:30:18

Folkestyre = frie og rettferdige valg!

Siv Mossleth - Senterpartiet
2022-03-25 21:17:30

Skolen i Skjomen er vel bygdas hjerte ❤️Naturen er fine furumoer og steile fjell 💚 Skjoma gir strøm til folk og industri 💦 I drift -73, uten tanke på miljø og villaks 🤔\nSkjoma er et sår som ikke gror 🥲\n\nBygda ber ikke å få elva tilbake 🙏\nMen de krever minstevannføring 💪💪\n\nRen vannkraft er bra energi, men revisjonen av konsesjonsvilkårene til Statskraft må rette opp tapet av mulighetene for et godt innlandsfiske. Det vil være god restaurering av natur, og forbedring av et ødelagt økosystem. Minstevannføringen kan variere i løpet av året. Målet er å ivareta villaksens behov på best måte,...

Siv Mossleth - Senterpartiet
2022-03-24 00:44:37

Fornybar og rimelig kraft til folk og industri er viktig. Ny regjering har stoppet bygging av nye utenlandskabler, også hybridkabler. Krafta skal ikke selges til høyest mulig pris, men gi mest mulig lokal og nasjonal verdiskaping. \n\nFint å besøke Fauske og Sørfold i dag. Det er fantastisk at Elkem Salten i det nye gjenvinningsanlegget gjenvinner nesten 1/3 av energien. Elkem Salten er et av verdens mest energieffektive silisiumverk. Silisium trengs, også i mobilen din. \n\nFra Senterpartiet besto laget av Sigbjørn Gjelsvik - Sp, Marlen Rendall Berg- Ordfører Fauske, Gisle Erik Hansen, Vebjørn Varlid og Siv Mossleth

Laster...
Laster...