Beta
Søket ga 730 treff.
regjeringen
2022-10-04 16:43:30

Oktober er nasjonal sikkerhetsmåned, og i år oppleves den mer aktuell enn noen gang. \n\nHeldigvis kan du gjøre enkle grep for å forebygge cyberangrep – for eksempel huske å skru på tostegsinnlogging på alt fra banktjenester til sosiale medier. 📱💻\n\nPå nettsidene til Nasjonal sikkerhetsmyndighet og @norsis.no får du råd og veiledninger til hvordan du eller bedriften din kan styrke den digitale sikkerheten.🔒

regjeringen
2022-10-03 16:06:14

Her får Kongen trontalen, regjeringens programerklæring for kommende år, av statsminister Jonas Gahr Støre. \n\nStortinget samles i oktober hvert år og åpnes av Kongen. \n\n– Valgene vi tar nå, i en tid med store omveltninger, kan bestemme hvordan landet vårt vil se ut, ikke bare i år og til neste år, men i tiår fremover, leste kong Harald på vegne av regjeringen under åpningen av det 167. storting.\n\nLes trontalen på regjeringen.no eller se link i bio.

regjeringen
2022-10-02 14:45:54

Nordmenn kjøper og kaster for mye klær hvert år, og altfor mye havner i restavfallet. Nå har regjeringen satt sammen en gruppe som skal se på hvordan de som selger og lager tekstiler i Norge, kan holdes ansvarlig for avfallet som oppstår. De skal også se på hvordan man kan få til mer ombruk. Gruppa skal bestå av bransjen selv sammen med miljøorganisasjonene og avfallsbransjen, og den skal ledes av bransjeorganisasjonen Virke.

regjeringen
2022-09-30 18:43:26

– Hendelsen i Østersjøen har ført til økt oppmerksomhet om sikkerheten på norske olje- og gassinstallasjoner. Norske myndigheter har et særskilt ansvar for å ivareta sikkerheten på norsk sokkel og for alle ansatte som jobber der. Og vi er Europas største gassleverandør og har ansvar for å sikre en kritisk del av energiforsyningen til Europa, sier statsminister @jonasgahrs\n \n– Vi ser svært alvorlig på gasslekkasjene i svensk og dansk farvann og har styrket vår beredskap. Forsvaret har god oversikt over aktivitet i våre nærområder. De er i tett dialog med Politiet og andre etater i forbindelse med dette, sier forsvarsminister Bjørn...

regjeringen
2022-09-30 08:29:17

La deg inspirere av @skaugumbestikk ! Bedriften ansetter folk som har stått utenfor arbeidslivet, og bruker tid hver dag på å skape et godt miljø på arbeidsplassen. \n\nÅ få flere unge i arbeid er en viktig prioritering for regjeringen. - Da blir du en del av felleskapet og bidrar til produktiviteten i landet, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen.

regjeringen
2022-09-29 08:38:07

Visste du at asfalten blir stadig mer klimavennlig? For at Norge skal nå klimaforpliktelsene må alle bidra. Asfaltbransjen har kuttet mer enn kravet, og endret: \n\n• Råvarene i asfalten – bruker nå mer bio-råstoff, økt gjenbruk o.l.\n• Produksjonen - asfaltverkene drives nå på strøm og pellets, ikke diesel.\n• Transport og logistikk

regjeringen
2022-09-28 18:36:04

– Mandag oppstod det store skader på de to rørledningene Nord Stream I og II som går fra Russland til Europa. Informasjonen vi har fått i dag styrker antakelsen om at skadene skyldes en villet handling. \n\n– Jeg forstår at mange nordmenn blir urolige når noe slikt skjer. Vi har ingen konkrete indikasjoner på at det er direkte trusler mot norske olje- og gassinstallasjoner. Myndighetene og selskapene samarbeider tett om å iverksette de riktige tiltakene for å trygge våre olje- og gassinstallasjoner, og mannskapene som jobber der. De er mange og viktige.\n\nDet sa statsminister @jonasgahrs under en pressekonferanse i dag....

regjeringen
2022-09-28 14:28:41

Kraftprodusentene og havbruksnæringen tjener milliarder på våre felles ressurser. Nå foreslår regjeringen at fellesskapet skal få tilbake mer av verdiene som skapes.\n \nI 2023 vil utgiftene i statsbudsjettet vokse betydelig på viktige områder, og mye mer enn den underliggende veksten i statens inntekter fra fastlandsøkonomien. Gapet er på flere titalls milliarder kroner. \n \n– Vi har i realiteten to måter å tette dette gapet på; store kutt i velferd som pensjon, helse, politi og eldreomsorg eller gjennom skatteøkninger. Utgiftskutt som gir inndekning i den størrelsesorden det er behov for nå, vil ikke være forenlig med det samfunnet vi vil at...

regjeringen
2022-09-23 12:19:41

I dag er det den internasjonale tegnspråkdagen, og 1. januar i år ble endelig norsk tegnspråk formelt anerkjent som det nasjonale tegnspråket! 🧏🧏‍♀️👍👌👋 \n\nTil våren kommer tegnspråkutvalget med sin rapport om norsk tegnspråk. Å utvikle språk og en språklig identitet er en menneskerett og et viktig utgangspunkt for en aktiv, norsk språkpolitikk. \n\n@stiftelsensigno er en tegnspråklig arbeidsplass, og med sine 1300 ansatte, hvor mange av dem er døve og hørselshemmede, er de også Norges største arbeidsgiver for døve og hørselshemmede.\n\nHos en av deres virksomheter, Signo Rycon, gis det tilbud til en gruppe døve og hørselshemmede som dessverre står utenfor arbeidslivet....

regjeringen
2022-09-21 09:31:30

⚡️Energikrisen i Europa viser at det haster med å bygge ut mer fornybar energi. Vindkraft bidrar til mer kraft og lavere strømpriser til folk og industri, og er helt avgjørende for at vi skal lykkes med å etablere nye industrier i det grønne skiftet.\nRegjeringen har nå åpnet opp for å konsesjonsbehandle nye vindkraftprosjekter. Da er det helt avgjørende å spille på lag med kommunene for å finne områder som egner seg. Regjeringen ønsker at lokalsamfunnene som stiller naturområdene sine til disposisjon, skal få en del av verdiskapingen.\n \nStokkfjellet vindkraftverk i Selbu kommune i Trøndelag er et godt eksempel på et...

regjeringen
2022-09-20 22:08:21

– Russlands krig i Ukraina og dei mange samansette krisene i verda kastar mørke skuggar over FNs generalforsamling i år. Men vår tids største utfordringar kan berre løysast i fellesskap, seier statsminister @jonasgahrs \n\nHan deltek på FNs 77. generalforamling saman med utanriksminister @annikenhuitfeldt utviklingsminister @annebeathekt og klima- og miljøminister @espenbartheide \n\nLes meir om kva den norske delegasjonen deltek på i New York i lenke i bio.

regjeringen
2022-09-19 16:03:51

Regjeringen foreslår å øke strømstøtten til idrett og frivillighet til 90 prosent over 70 øre per kWt fra oktober. Strømstøtten fortsetter da på samme nivå som for husholdninger. Regjeringen vil sikre raskere utbetaling for de som ikke har mulighet til å legge ut selv eller få utsettelse. I tillegg oppfordres energiselskapene til å innvilge betalingsutsettelse til frivillige lag og foreninger som venter på å få utbetalt strømstøtte.\n\n- Gjennom både økt bevilgning, bedre tilgang på betalingsutsettelser og raskere utbetaling gir vi idretten og frivilligheten økt forutsigbarhet gjennom vinteren, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.\n\nVil du lese mer? Finn hele saken på...

regjeringen
2022-09-19 10:10:54

72 nye valpekull av fjellrev ble født i Norge i sommer, totalt ble det registrert 334 fjellrevvalper. Dette er det største antallet nye valpekull siden overvåkningen av fjellrev startet for nesten 20 år siden. I Norge er fjellreven en truet art. I 2000 var det kun 40 - 60 fjellrever igjen i hele Skandinavia.\n \n- Dette er en god miljønyhet! Fjellreven er en solid suksesshistorie for god, norsk miljøforvaltning over lang tid. Det viser at politikk fungerer. Men selv om det nå går bedre med fjellreven er det mange arter som sliter og virkelig begynner å merke klimaendringene. Derfor har...

regjeringen
2022-09-16 14:18:52

I dag presenterte regjeringen en ny pakke med blant annet lånegarantier og en ny energitilskuddsordning for næringslivet. Bakgrunnen er at krigen i Europa bidrar til ekstraordinært høye strømpriser i deler av Norge. Selv om det går svært godt i norsk økonomi, forteller flere bedrifter at de sliter med strømregningen.\n \n– Arbeidet med strømstøtte for næringslivet har vært en krevende balansegang, der vi på den ene siden må unngå å skape ytterligere press i norsk økonomi, samtidig som vi ønsker å gi strømintensive bedrifter hjelp til å omstille seg. Gjennom et godt samarbeid med partene i arbeidslivet har vi laget bedre...

regjeringen
2022-09-14 08:40:18

Norge har undertegnet et nytt regnskogsamarbeid med Indonesia. Partnerskapet skal støtte Indonesias planer om å oppnå større opptak av karbon fra skog- og arealbruk enn utslippene innen 2030. De siste seks årene har Indonesia rapportert en redusert avskoging på 90 prosent.\n \n- Indonesia er verdensledene i å redusere avskoging. Deres innsats og formidable resultater har global betydning i kampen mot klimaendringene, sa klima- og miljøminister Espen Barth Eide da han sammen med sin indonesiske kollega Siti Nurbaya Bakar undertegnet avtalen i Jakarta.\n \nIndonesia har den tredje største bevarte tropiske skogen i verden. Indonesia har som mål å redusere avskogingen slik at skogen...

regjeringen
2022-09-10 16:20:46

Alle skal få elske akkurat dem de vil❤️ Derfor går vi i regnbuetoget🌈\n\nDet finnes ikke mange fanesaker som er viktigere eller vakrere enn akkurat disse:\n\nFrihet. Likeverd. Kjærlighet. \n\nDerfor går vi i toget. \n\nFor å vise frem alle regnbuens farger. \n\nFor å vise solidaritet.\n\nOg for å vise at vi aldri lar oss skremme til taushet❤️\n\nUnder regnbuetoget gikk @jonasgahrs, @trettebergstuen, @emiliemehl, @sandraborch og @annikenhuitfeldt blant annet sammen med Karoline og Tina som i august mottok et hatbrev på grunn av kjærligheten mellom dem.

regjeringen
2022-09-10 08:10:46

I dag er det verdensdagen for selvmordsforebygging. \n\n658 mennesker tok livet sitt i Norge i 2021.\nDet er 658 for mange.\n\nSelvmord har store konsekvenser. \nFor familier, venner, lokalmiljø og for samfunnet. Derfor jobber regjeringen med forebygging, og å styrke tilbudet til de som trenger det mest.\n\nDet kan være vanskelig og ubehagelig å snakke om selvmordstanker, men det er ikke farlig. Tvert imot, det å snakke om selvmordstanker kan redde liv.\n\nDersom du sliter med tanker om å ta ditt eget liv, eller er bekymret for noen du kjenner – gå til helsenorge.no for mer informasjon om hvor du kan henvende deg for...

regjeringen
2022-09-08 20:30:13

– En historisk epoke og et langt liv i tjeneste for Storbritannia er slutt. Det står stor respekt av dronning Elizabeths livsgjerning, sier statsminister @jonasgahrs \n\n– I syv tiår år har hun representert kontinuitet og samhold, også i det nære forholdet mellom våre to land og våre kongefamilier. Våre varmeste tanker går nå til de mange i Storbritannia og i Samveldet av nasjoner som har mistet en kjær monark, og til dronningens nære familie, sier statsministeren.

regjeringen
2022-09-08 16:17:09

I dag er den internasjonale dagen for lese- og skriveferdigheter. \n\nPå Gamlebyen skole i Oslo har de en fulltidsansatt bibliotekslærer som brenner for litteratur og jobber med å inspirere barn til å bli glad i å lese ❤\n \nI år har regjeringen gitt 17 millioner kroner til 26 kommuner som vil utvikle skolebibliotekene sine.

regjeringen
2022-09-02 13:08:41

Norske barn og unge er dårligst i Norden til å svømme. Svømmeferdigheter og livredning er livsviktig og fra 2020 ble det et krav i ungdomsskolen om at elevene skal få øve på livberging i vann ute, uansett hvor de bor. På mandag åpnet kunnskapsministeren redningsselskapets Trygg i vann-kampanje, som hjelper skolene med å nå målet.

Laster...
Laster...