Beta
Søket ga 170 treff.
Jon-Ivar Nygård
2022-09-06 16:11:39

Vi kan ikke eksperimentere med folks privatøkonomi. Norge trenger trygg styring.

Jon-Ivar Nygård
2022-09-05 19:43:44
Jon-Ivar Nygård
Jon-Ivar Nygård
2022-09-05 17:27:20

Vi skjermer folk og bedrifter ved å bruke inntil 10 milliarder kroner av Statnetts såkalte flaskehalsinntekter for å dekke økte utgifter hos nettselskapene. Slik unngår en gjennomsnittlig husholdning rundt 3000 kroner i økte utgifter. Resten av inntektene skal gå til å utbedre strømnettet.

Jon-Ivar Nygård
2022-09-05 14:53:40

Today I had a visit from Luxembourg's Deputy Prime Minister and Minister for Mobility and Public Works, Francois Bausch and Energy Minister Claude Turmes. We discussed, among other things, how to decarbonise the transport sector.

Jon-Ivar Nygård
2022-09-02 16:36:34

Kollektivtransporten ble hardt rammet under pandemien. Heldigvis ser det ut til at vi har lagt det verste bak oss, men vi ser en ny normal med noe færre reisende enn før. Hjemmekontor og redusert reiseaktivitet medfører lavere inntekter for fylkeskommunene. De får derfor en omstillingspakke til kollektivtransporten på 500 millioner kroner 💴🚎🚌🚍

Jon-Ivar Nygård
2022-08-26 15:19:21

Gratulerer til Sindre Lysø 🎉🌹🌹. Bra mann på rett plass 👏🏼👏🏼

Jon-Ivar Nygård
2022-08-25 21:22:49

I dag fikk jeg være med på tur med en av de som bidrar til det grønne skiftet. Tore Eriksen fra brødrene Stenskjær transport kjører biogass-lastebil, det bidrar til kutt i klimagassutslippene. \n\nTransportsektoren står for store klimagass-utslipp, skal vi klare å kutte 55% innen 2030 er vi avhengige av at flere velger grønne løsninger som Br. Stenskjær og Tore har gjort, det har jeg stor tro på at vi skal få til. \n\nTakk til Norges Lastebileier-Forbund - NLF som organiserte turen.

Jon-Ivar Nygård
2022-08-25 21:22:49

I dag fikk jeg være med på tur med en av de som bidrar til det grønne skiftet. Tore Eriksen fra brødrene Stenskjær transport kjører biogass-lastebil, det bidrar til kutt i klimagassutslippene. \n\nTransportsektoren står for store klimagass-utslipp, skal vi klare å kutte 55% innen 2030 er vi avhengige av at flere velger grønne løsninger som Br. Stenskjær og Tore har gjort, det har jeg stor tro på at vi skal få til. \n\nTakk til Norges Lastebileier-Forbund - NLF som organiserte turen.

Jon-Ivar Nygård
2022-08-24 15:06:10

Forrige uke hadde jeg gleden av å besøke Innlandet sammen med gode kolleger fra Stortinget og kommunene for å få informasjon om de store jernbaneprosjektene som er under bygging. Vi så på det forberedende arbeidet på Stange stasjon og byggingen av ny Minnevika jernbanebru. Når dette står ferdig vil det gi betydelig reisetidsforbedringer og økt kapasitet på Dovrebanen. Dette er en viktig del av Intercity-utbyggingen på Østlandet.

Jon-Ivar Nygård
2022-08-18 23:42:49

Enig med VG. Jonas var den eneste som klarte å sette strømkrise inn i den internasjonale situasjone vi nå lever i. Regjeringen har tatt kraftfulle grep for å hjelpe folk i en vanskelig tid, men vi må passe på pengebruken så ikke folks økonomi og arbeidplasser settes i spill gjennom høy rente og ukontrollert prisstigning. Vi må også holde sammen i Europa så ikke Putin lykkes med å spille oss ut mot hverandre.

Jon-Ivar Nygård
2022-08-18 10:15:10

Regjeringen vil ha ordnede lønns- og arbeidsvilkår i transportsektoren, også for de som kjører varebil. I sommer var jeg med Statens vegvesen på varebilkontroll på Svinesund.\n\nI løpet av høsten vil regjeringen legge fram en handlingsplan mot sosial dumping i transportsektoren. Denne vil omhandle tiltak innenfor:\n\n🚛 Regelverk\n🚛 Tilsyn, kontroll og håndheving\n🚛 Samarbeid mellom myndigheter og veitransportnæringen\n🚛 Internasjonalt samarbeid\n🚛 Rekruttering og kompetanseheving

Jon-Ivar Nygård
2022-08-15 19:09:18

Dramatisk å se kollapsen av Tretten bru med egne øyne. Norske veier og bruer er og skal være trygge, likevel kan vi ikke sikre oss mot alt. Nå vil Statens vegvesen sette i gang en ekstern granskning av hva som skjedde med Tretten bru, slik vil vi få svar på hva som har skjedd og kunne lære av kollapsen.

Jon-Ivar Nygård
2022-08-14 15:37:25

Rakk også litt båtlivets gleder 🛥☀️☀️😎(Første badet i årsom ikke har gjort vondt kroppen) 🏊‍♂️

Jon-Ivar Nygård
2022-08-11 15:09:00

Åpning av nye Ski stasjon i dag! En viktig milepæl er nådd for å kutte reisetid og knytte bo- og arbeidsmarkedsregioner sammen. Håper alle andre har en like fin dag!

Jon-Ivar Nygård
2022-08-10 18:06:28

Vi har dessverre allerede nå nådd fjorårets totale antall dødsulykker. Særlig motorsykkelulykker med godt voksne førere har hatt økning . Jeg understreker at vi vet lite om årsaker til økningen, men førerfeil vet vi er en dominerende årsak. Derfor må det jobbes målrettet mot denne gruppen. Stikkord er bedre ferdigheter gjennom oppfriskning av kunnskap.

Jon-Ivar Nygård
2022-08-09 18:44:47

Bra andre dag på jobb etter ferie! \n\nFørst besøkte jeg Trafoen i Kristiansand. De gjør en viktig jobb for å styrke trafikksikkerheten gjennom å skape refleksjon og bevissthet om risiko i trafikken.\n\nVidere hadde vi et godt møte med Nye Veier og ordførerne i Gjesdal, Bjerkreim og Lindesnes.

Jon-Ivar Nygård
2022-08-02 16:00:40

Fint i Henningsvær 🎏🎣😃

Jon-Ivar Nygård
2022-07-29 23:29:31

Flott forestilling i @brottetamfi i kveld. Drømmen om Amerika er vel verdt å få med seg 👏🏼👏🏼

Jon-Ivar Nygård
2022-07-27 14:18:07

Når tror du det blir mulig å reise med passasjerfly drevet av elektrisitet i Norge? Det pågår testing i liten skala, og tidligere i sommer fikk jeg være med Avinor på en testflygning. Norge har mange muligheter til å bidra til et teknologiskifte. 🛩\n\nLes mer om elfly i Norge her: www.bit.ly/elflyinorge

Jon-Ivar Nygård
2022-07-27 13:49:21

Kortreist ferie i dag. Flatskjæra leverer alltid 🛥☀️😎

Laster...
Laster...