Beta
Søket ga 1068 treff.
Helse- og omsorgsdep
2023-05-22 16:07:52

Kjerkol talte til Verdens helseforsamling om helseberedskap: https://t.co/AkCD2WdPMo

Helse- og omsorgsdep
2023-05-11 10:51:41

Regjeringa foreslår å legge om det fylkeskommunale tannhelsetilbodet til unge vaksne, slik at personar frå 21 til 24 år berre skal betale 25 prosent eigenandel. https://t.co/u9aRAU5VW7

Helse- og omsorgsdep
2023-05-11 10:51:20

Regjeringa gjennomfører endringar i organisering, roller og ansvar i den sentrale helseforvaltninga. Ein tar sikte på at endringane blir sett i verk 1. januar 2024. https://t.co/vaAWxuUdhB

Helse- og omsorgsdep
2023-05-11 10:51:01

Regjeringa foreslår ei varig budsjettauke til sjukehusa, i tillegg til ei ekstraordinær pris- og lønnsjustering av sjukehusa sine budsjett. Dette utgjer til saman 4,7 milliardar kroner. https://t.co/Wu6EGkYc9E

Helse- og omsorgsdep
2023-05-11 10:50:48

For å sikre eit trygt og godt helse- og omsorgstilbod til eldre, foreslår regjeringa å styrke tilsegnsramma for tilskot til heildøgns omsorgsplassar med 2 milliardar. Regjeringa foreslår også å utvide Tørn-prosjektet i KS til eit nasjonalt program. https://t.co/Tw7Bdz8Vat

Helse- og omsorgsdep
2023-05-11 10:50:25

Regjeringa styrkar fire tilskotsordningar til tiltak innan lågterskel psykisk helse- og rusarbeid med til saman 53 millionar kroner i forslaget til revidert nasjonalbudsjett for 2023. https://t.co/dMdnWJOckG

Helse- og omsorgsdep
2023-05-11 10:49:59

Regjeringa har foreslått ei styrking av budsjettet med 6 millionar kroner slik at det kan bli innført eigenandelsfritak for LAR-behandling ved sjukehusa frå 1. juli. Tiltaket kjem ei utsett gruppe til gode. https://t.co/PCxPATIcOE

Helse- og omsorgsdep
2023-05-05 14:15:41

– Livsvitenskapsbygget blir et unikt bygg der forskningsmiljøer i verdensklasse kan sørge for teknologiutvikling og innovasjon – sånn at vi kan gi bærekraftige helsetjenester både nå og i fremtiden, sier @ingvildkjerkol. @Kunnskapsdep

Helse- og omsorgsdep
2023-05-02 13:50:03

En ny rapport viser at det norske leverandørmarkedet for elektroniske pasientjournalløsninger er godt rustet til å møte etterspørselen fra kommuner og helseforetak: https://t.co/F4GXwtRCRF

Helse- og omsorgsdep
2023-05-02 09:30:30

👩🏽‍⚕️Frå 1. mai blei finansieringa av fastlegeordninga endra. Det skal bidra til betre tilgjengelegheit og at pasientane med størst behov får betre oppfølging frå fastlegen sin: https://t.co/6cEnMg3Qi6

Helse- og omsorgsdep
2023-04-26 09:23:20

EUs Mission on Cancer gir 66 millioner kroner til prosjektet PRIME-ROSE som skal ledes fra @Oslounivsykehus. Av dette skal 20 millioner kroner brukes i Norge.📷Mostphotos. \n➡https://t.co/0lBnPL2grw \n➡ https://t.co/cTBH7fzA0N https://t.co/Aze5Bc6qEq

Helse- og omsorgsdep
2023-04-20 13:21:25

Helse- og omsorgsdepartementet skal høsten 2023 legge frem Norges første stortingsmelding om helseberedskap. Torsdag avholdt departementet et innspillsmøte med frivillige organisasjoner: https://t.co/k9QHkpUVsT

Helse- og omsorgsdep
2023-04-18 10:12:38

Regjeringen satte i august ned et ekspertutvalg som fikk i oppdrag å utrede forslag til tiltak for å gjøre allmennlegetjenesten mer bærekraftig. I dag kom rapporten: https://t.co/fICGbqPMPq

Helse- og omsorgsdep
2023-04-16 22:01:27

Les mer om ambulansebussene 🚑 som Norge har utviklet og donert til Ukraina for å bistå med medisinsk evakuering av pasienter. Bussene er fullt utstyrt med medisinsk utstyr, og vi har gitt opplæring til ukrainsk helsepersonell. 👩🏻‍⚕️🩺👨🏼‍⚕️ https://t.co/R2ljIMDTwl

Helse- og omsorgsdep
2023-04-14 15:15:15

Regjeringen fortsetter arbeidet med å sikre en god legevakttjeneste i hele landet og utvider hvilke kommuner som kan søke om legevakttilskuddet. https://t.co/Y7G0jUUBlr https://t.co/jWnFkY6fZ8

Helse- og omsorgsdep
2023-04-13 11:16:25

Ekspertutvalget for allmennlegetjenesten har fått i oppdrag å utrede konkrete forslag til tiltak for å gjøre fastlegeordningen mer bærekraftig. De leverer sin rapport 18. april: https://t.co/BR4xpPNtN6

Helse- og omsorgsdep
2023-04-12 09:55:11

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol mottok i dag Varselutvalgets rapport Fra varsel til læring og forbedring: https://t.co/4iAiyKuqI5

Helse- og omsorgsdep
2023-04-11 09:31:29

Onsdag 12. april kl. 0900 tar helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol imot varselutvalgets NOU: https://t.co/CZ88PbfC5w

Helse- og omsorgsdep
2023-04-07 10:52:13

RT @UN: Health is a basic human right.\n\nEveryone should be able to access quality health services whenever & wherever they need them.\n\nOn F…

Helse- og omsorgsdep
2023-04-07 10:51:36

#WHO75: On World Health Day April 7 we pay tribute to @WHO! We 🇳🇴 thank you for 75 years of collaboration on global health and we are looking forward to a continued strong partnership #WeAreWHO #HealthForAll

Laster...
Laster...