Beta
Søket ga 983 treff.
Helse- og omsorgsdep
2022-10-06 10:05:08

Rustar opp beredskapen og sørger for vaksinar og smittevernutstyr: regjeringa foreslår 1,9 milliardar kroner til innkjøp av vaksinar mot covid-19 i 2023. \nhttps://t.co/J711keTKpT \n#statsbudsjettet2023 #helse

Helse- og omsorgsdep
2022-10-06 10:02:24

Historisk satsing på fastlegeordninga: regjeringa foreslår å styrke fastlegeordninga med 690 millionar kroner i 2023, med ein heilårsverknad på 920 millionar. https://t.co/g5Rt8i7Mqk #statsbudsjettet2023 #vårfelleshelsetjeneste #helse

Helse- og omsorgsdep
2022-09-30 13:00:23

Helse- og omsorgsdepartementet lyser ut to utmerkingar i samband med Intensjonsavtalen for eit sunnare kosthald. Fristen for å nominere bidrag er 15. november.\n\nhttps://t.co/GA7Y4bKcaR

Helse- og omsorgsdep
2022-09-30 12:50:24

https://t.co/k9ilWVTZrl

Helse- og omsorgsdep
2022-09-20 10:21:41

Sist veke var Ingvild Kjerkol i Israel og Palestina der ho deltok på WHO Euros regionalmøte i Tel Aviv. Noreg hadde saman med WHO Euro tatt initiativ til ein spesialsesjon om å styrke tilgangen til nye innovative legemiddel. https://t.co/Ip3ikEipJ6\n#vårfelleshelsetjeneste https://t.co/83SWuEFbs7

Helse- og omsorgsdep
2022-09-19 16:04:08

Pakkeforløp psykisk helse og rus endrar namn til nasjonale pasientforløp psykisk helse og rus. Samtidig startar eit arbeid for å vidareutvikle forløpa. \nhttps://t.co/SFUtlLkWXh

Helse- og omsorgsdep
2022-09-07 12:26:07

RT @NorwayEU: 🇳🇴participated in the informal #EPSCO health minister meeting where health impacts of the war in #Ukraine was discussed. Through 🇪🇺's #UCPM we will continue to support medical evacuation and treatment of Ukrainians and work to strengthen preparedness and crisis response in Europe https://t.co/2WGrcbvp8V

Helse- og omsorgsdep
2022-09-06 15:27:35

Regjeringa får internasjonale innspel i arbeidet med å jamne ut sosiale helseskilnader. https://t.co/oLFbDFJQdS https://t.co/KsbJb2g7Qd

Helse- og omsorgsdep
2022-09-02 12:41:19

Noreg var med då ein ny medisinsk hub blei opna i Polen torsdag. Hensikten med denne huben er å gjere den medisinske evakueringa frå Ukraina smidigare. https://t.co/tEAPYrQGxx

Helse- og omsorgsdep
2022-08-30 14:01:58

– Eit mål med kreftstrategien er at Noreg skal vere blant dei landa med færrast kreftdødsfall, seier helse- og omsorgsminister Kjerkol.\n\nKjerkol gjestar podkasten Radium til @radforsk her 👇\nhttps://t.co/9NmH4OH3X2 https://t.co/Dzk40EGfxn

Helse- og omsorgsdep
2022-08-30 14:01:26

– Eit mål med kreftstrategien er at Noreg skal vere blant dei landa med færrast kreftdødsfall, seier helse- og omsorgsminister Kjerkol.\n\nKjerkol gjestar podkasten Radium til \n@radforsk her 👇\nhttps://t.co/9NmH4OH3X2 https://t.co/TfZgUjwwUb

Helse- og omsorgsdep
2022-08-30 14:00:26

– Eit mål med kreftstrategien er at Noreg skal vere blant dei landa med færrast kreftdødsfall, seier helse- og omsorgsminister Kjerkol.\n\nKjerkol gjestar podkasten Radium til @radforsk her 👉 https://t.co/9NmH4OH3X2 https://t.co/A5hzXicrMs

Helse- og omsorgsdep
2022-08-30 13:59:28

– Eit mål med kreftstrategien er at Noreg skal vere blant dei landa med færrast kreftdødsfall, seier helse- og omsorgsminister Kjerkol.\n\nKjerkol gjestar podkasten Radium her 👇 https://t.co/9NmH4OH3X2 https://t.co/z8odGHpRAC

Helse- og omsorgsdep
2022-08-30 09:17:29

@MortenElster Dette kan vere ei nyttig side: https://t.co/fiwrP57hz4

Helse- og omsorgsdep
2022-08-29 15:27:16

Helse- og omsorgsdepartementet har oppnemnd ny vitskapskomité for mat og miljø. Komiteen skal utarbeide uavhengige vitskapelege risikovurderingar av forhold som har betydning for helsemessig trygg mat. \nhttps://t.co/Tj0nIk8pwv

Helse- og omsorgsdep
2022-08-29 13:46:38

I dag opna helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol heimesjukehuset for psykisk sjuke barn og unge ved Nic Waals Institutt. Pasientane får behandling heime saman med familien sin, på skulen, i barnehage og andre stader. https://t.co/0QY8rJdK7j

Helse- og omsorgsdep
2022-08-26 12:32:45

Helse- og omsorgsdepartementet stadfester i forskrift apekoppar som ein allmennfarleg smittsam sjukdom, for å stoppe utbrotet i Noreg. \n\nhttps://t.co/ZGrlMWBYaB https://t.co/AXnFucPrQX

Helse- og omsorgsdep
2022-08-26 12:29:14

Helse- og omsorgsdepartementet stadfester i forskrift apekoppar som ein allmennfarleg smittsam sjukdom, for å stoppe utbrotet i Noreg. \n\nhttps://t.co/ZGrlMWBYaB https://t.co/7GANxhtY2b

Helse- og omsorgsdep
2022-08-26 11:08:25

Regjeringen vil ha en gjennomgang av organisering, roller og ansvar i den sentrale helseforvaltningen. Det gjelder Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Statens legemiddelverk, Direktoratet for e-helse og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet.\nhttps://t.co/wVBYnTv1U8

Helse- og omsorgsdep
2022-08-24 13:40:53

Regjeringa har sendt ein ambulansebuss til Ukraina. Bussen skal nyttast av ukrainsk helsepersonell og vil styrke deira moglegheit til å frakte pasientar både inne i Ukraina og ut av landet. \nhttps://t.co/iT50h4Mqx6 https://t.co/wSqDY3OIuM

Laster...
Laster...