Beta
Søket ga 3406 treff.
Fremskrittspartiet
2021-08-31 23:38:17

FrP er opptatt av at folk skal få rask og god hjelp når de trenger det. Det spiller ingen rolle om det er det offentlige eller private som hjelper folk å bli friske. Å ta i bruk ledig kapasitet i det private kan bidra til å redusere helsekøene, samtidig som et mangfoldig tilbud styrker folks valgfrihet. Er du enig i at venstresidens ideologiske kamp mot private helse- og omsorgstjenester må ta slutt?

Fremskrittspartiet FrP
2021-08-31 18:31:01

Norge bør være siste land i verden som faser ut olje- og gassnæringen. Venstresidens klimapolitikk vil øke globale utslipp, redusere norsk velstand, svekke global fattigdomsbekjempelse og flytte makt til Midtøsten og Russland. FrP vil ikke at norsk energiproduksjon skal overtas av land med dårligere miljøregnskap, mer forurensende produksjon og mindre fokus på miljøteknologi. Hva mener du?

Fremskrittspartiet FrP
2021-08-31 07:32:00

Du skal ikke straffes med skyhøye drivstoffpriser fordi du trenger bilen for å komme deg på jobb eller levere på skole og barnehage. Derfor vil FrP redusere drivstoffavgiftene. Fremskrittspartiet er bilistenes parti, og vil aldri gå med på økninger i CO2- avgiften som gjør bensin og diesel enda dyrere. Vil du beholde mer av dine egne penger?

Fremskrittspartiet FrP
2021-08-30 18:30:03

For FrP er det viktig at du enkelt og trygt kan komme deg dit du skal, enten det er på reise, for å levere i barnehage og skole eller for å komme deg på jobb. I nærområdet ditt skal du kunne ferdes trygt og kunne sende barna dine på skolen uten bekymring for farlige gang- og sykkelveier. Enig?

Fremskrittspartiet
2021-08-30 12:39:58

FrP vil bygge landet for fremtidige generasjoner og knytte landsdelene våre tettere sammen. Vi vil satse på gode og trygge veier, slik at du kan bruke mindre tid i kø og mer tid sammen med dem du er glad i. Derfor vil vi bygge mer vei, samtidig som vi tar vare på veiene vi allerede har. Vil du ha trygghet på veien? Stem FrP 13. september!

Fremskrittspartiet FrP
2021-08-30 07:32:02

FrP vil fortsette veiutbyggingen i høyt tempo. Vedlikeholdsetterslepet på både riks- og fylkesveier skal bygges videre ned. Vi vil bygge ut veinettet uten bompenger og sier nei til veiprising. Bra?

Fremskrittspartiet FrP
2021-08-29 10:33:00

Bilen er en nødvendighet i vårt land – ikke et skatteobjekt. Du skal ikke måtte bruke opp pengene dine på nødvendige reiser eller straffes for å levere i barnehage og skole. Derfor jobber FrP for lavere bilavgifter. Er du enig i at kampen mot bilistene må ta slutt?

Fremskrittspartiet FrP
2021-08-28 18:31:00

Sosialistene vil gjøre det vanskeligere og dyrere for deg som er avhengig av bilen. FrP vil ikke at du skal straffes for å trenge bilen. Stopp Rødt, SV og MDG – Stem FrP. Les mer her:

Fremskrittspartiet
2021-08-28 10:27:09

Du skal ikke straffes for å trenge bilen. Mens sosialistene vil gjøre det vanskeligere og dyrere for deg som er avhengig av bilen for å komme deg på jobb eller levere i barnehage og skole, vil FrP ha bedre veier og lavere bilavgifter. Stopp Rødt, SV og MDG – Stem FrP 🍎

Fremskrittspartiet FrP
2021-08-28 10:27:01

Du skal ikke straffes for å trenge bilen. Mens sosialistene vil gjøre det vanskeligere og dyrere for deg som er avhengig av bilen for å komme deg på jobb eller levere i barnehage og skole, vil FrP ha bedre veier og lavere bilavgifter. Stopp Rødt, SV og MDG – Stem FrP 🍎

Fremskrittspartiet FrP
2021-08-26 18:31:03

Alderdommen skal være belønningen for innsatsen tidligere i livet. Derfor vil FrP ha en verdig eldreomsorg med kvalitet, valgfrihet og livsglede. Er du enig i at politikerne ikke skal kunne prioritere bort de eldre? Stem FrP🍎

Fremskrittspartiet
2021-08-26 15:30:01

Noen ganger er det ekstra ku(lt) med valgkamp! 🐮

Fremskrittspartiet FrP
2021-08-26 07:32:00

FrP mener at alle eldre fortjener god omsorg, uavhengig av hvor de bor. Det er derfor viktig med valgfrihet og kvalitet i eldreomsorgen, slik at de eldre føler at de lever sine egne liv og ikke på en institusjon. Enig? 😀

Fremskrittspartiet FrP
2021-08-25 07:33:02

FrP mener at du skal trives på dine eldre dager. Vi skal ha en verdig eldreomsorg med kvalitet, valgfrihet og livsglede. Det skal være nok sykehjemsplasser til alle som trenger det, og folk skal selv velge hvor de ønsker å få hjelp og hvem de ønsker å få den av. Enig?

Fremskrittspartiet FrP
2021-08-24 18:30:00

Det er viktig å ta vare på de norske verdiene som har gjort landet vårt til et av verdens beste steder å bo. FrP mener derfor det er viktig at alle som kommer hit tar til seg norske verdier, norsk kultur og blir en ordentlig del av samfunnet. Kvinnediskriminerende holdninger og ukultur hører ikke hjemme i Norge. Enig?

Fremskrittspartiet FrP
2021-08-24 07:32:00

Altfor mange innvandrere lever av sosialhjelp og kan ikke godt nok norsk. FrP mener at vi må stramme til disse ordningene og stille strengere krav til at den enkelte innvandrer integreres inn i det norske samfunnet. Enig?

Fremskrittspartiet
2021-08-23 18:31:07

Norge er helt avhengig av en god integreringspolitikk som setter tydelige krav til den enkelte. Det er viktig å lære seg norsk og komme seg i jobb, slik at man ikke havner utenfor det norske samfunnet. Å stille krav er å bry seg. Er du enig?

Fremskrittspartiet FrP
2021-08-23 07:30:00

Det norske samfunnet er helt avhengig av en streng og ansvarlig innvandringspolitikk. Fremskrittspartiet vil sikre god integrering av menneskene vi allerede har bosatt. Da må vi stille tydelige krav til den enkelte. Det å stille krav slik at mennesker ikke havner utenfor det norske samfunnet fordi de ikke kan språket eller ikke kommer seg i jobb, er å ta ansvar. Det handler om å verne om de sterke, norske verdiene som gjør landet godt å bo i for alle. Les mer her:

Fremskrittspartiet FrP
2021-08-22 18:31:00

Sosialistene vil ha en kraftig økning i innvandringen til Norge, i tillegg til å senke kravene for å bli statsborger. FrP vil ha en streng og ansvarlig innvandringspolitikk. Det norske samfunnet er avhengig av en integreringspolitikk som stiller tydelige krav til den enkelte om å lære seg norsk og komme seg i arbeid. Det handler om å ivareta de norske verdiene som gjør landet godt å bo i for alle. Stopp Rødt, SV og MDG – Stem FrP.

Fremskrittspartiet
2021-08-21 11:04:08

Sosialistene vil ha en kraftig økning i innvandringen til Norge, i tillegg til å senke kravene for å bli statsborger. FrP vil ha en streng og ansvarlig innvandringspolitikk. Det norske samfunnet er avhengig av en integreringspolitikk som stiller tydelige krav til den enkelte om å lære seg norsk og komme seg i arbeid. Det handler om å ivareta de norske verdiene som gjør landet godt å bo i for alle. Stopp Rødt, SV og MDG – Stem FrP🍎

Laster...
Laster...