Beta
Søket ga 3686 treff.
Fremskrittspartiet FrP
2022-05-28 10:30:00

Mary Ann meldte seg inn i Fremskrittspartiet for å kjempe frem gode maritime rammevilkår. Hun har allerede holdt tale for landsmøtet om sin hjertesak. Har du en politisk sak du brenner litt ekstra for?

Fremskrittspartiet FrP
2022-05-27 18:30:08

FrP kjemper for en bedre eldreomsorg. Alle eldre skal kunne leve gode liv, med trygghet, omsorg og aktivitet uansett om kommunen har god eller dårlig økonomi. Vi mener derfor at staten må ta over finansieringen av eldreomsorgen. Enig?

Fremskrittspartiet
2022-05-27 11:08:40

I Fremskrittspartiet er vi alltid på jakt etter nye talenter som kan være med å spre budskapet. Kanskje er du vår nye politiker? Meld deg inn i dag! 😄

Fremskrittspartiet FrP
2022-05-27 07:32:01

Politikere må slutte å pålegge familiene hvordan de skal leve sitt liv. Alle familier er unike og det betyr at en ordning som passer for noen, ikke nødvendigvis passer for andre. Det er ikke staten sin oppgave å bestemme hvordan familiene skal fordele foreldrepermisjonen. FrP vil gi familiene mer valgfrihet til å bestemme hvordan de vil leve sine liv. Bra?

Fremskrittspartiet FrP
2022-05-26 18:30:00

I motsetning til flere av partiene på venstresiden forstår FrP viktigheten av våre amerikanske venner. Putin blir ikke skremt av forsvaret til Tyskland og Frankrike, noe som betyr at USA står igjen som garantisten for Norges og Europas sikkerhet og frihet. Er du enig?

Fremskrittspartiet FrP
2022-05-26 10:32:01

Vil du påvirke ditt lokalmiljø? Neste år er det kommunevalg og vi trenger engasjerte lokalpolitikere! Bli medlem her: Frp.no/innmelding

Fremskrittspartiet FrP
2022-05-25 18:32:02

FrP vil alltid beskytte verdier som ytringsfrihet, religionsfrihet, likestilling og demokrati. Det er viktig at vi ikke har forståelse eller legger til rette for holdninger som bryter med disse verdiene. FrP kommer til å fortsette kampen mot ukultur som tvangsekteskap og vi mener det er helt åpenbart at de som kommer til Norge må lære seg norsk, følge norske lover og tilpasse seg det norske samfunnet og våre verdier. Hva mener du?

Fremskrittspartiet FrP
2022-05-25 07:32:01

Staten skal ikke tjene seg søkkrik på dyr strøm for folk flest og næringslivet. Vi vil derfor at makspris på strøm skal være 50 øre per kwt. Bra?

Fremskrittspartiet FrP
2022-05-24 18:32:00

Senterpartiet vil nå forby salg av Paracet og Ibux på bensinstasjoner og i dagligvarebutikker. Forskjellen på FrP og Senterpartiet er at FrP mener at du er best til å ta valg på vegne av deg selv. Vi sier nei til å forby hodepinetabletter på bensinstasjoner og i butikker! Hva mener du?

Fremskrittspartiet FrP
2022-05-24 07:32:03

Det er tydelig at vi har en regjering som ikke er opptatt av at folk skal ha god privatøkonomi. Folk flest får en trangere økonomisk hverdag enn tidligere når prisene øker og regjeringen ikke gjør noe. FrP vil at 50 øre skal være makspris på strøm per kwt, halvere matmomsen, fjerne drivstoffavgiftene og øke bunnfradraget slik at alle får beholde mer av sine egne penger. Er du enig i at regjeringen fremstår som tiltaksløs i møte med de høye prisene?

Fremskrittspartiet FrP
2022-05-23 18:32:04

– Høyre driver tilsynelatende en overbudskamp med regjeringen om hvem som kan ha en mest mulig feministisk likestillingspolitikk. Det fremste verktøyet ser ut til å være svarteliste og skamlegging. Mens Høyre vil bruke tid og ressurser på å lage svartelister, vil FrP ha likestillingspolitikk som faktisk virker, sier stortingsrepresentant Silje Hjemdal. Hva mener du om å svarteliste selskaper som ikke oppfyller FNs mål om likestilling?

Fremskrittspartiet FrP
2022-05-23 07:32:32

FrP vil bygge landet for fremtidige generasjoner og knytte landsdelene våre tettere sammen. Regjeringen tar derimot til orde for å kutte i nye veiprosjekter. FrP vil bygge gode, nye og trygge veier uten bompenger samtidig som vi tar vare på de veiene vi allerede har. Hva mener du om at regjeringen vil kutte i veibyggingen? 🚗

Fremskrittspartiet FrP
2022-05-22 18:30:01

Er du FrPs nye politiker? Vi trenger deg på laget! Her kan du lese mer om hva du kan bidra med og hva FrP jobber for🍎

Fremskrittspartiet FrP
2022-05-22 10:32:01

Sverige og Finland leverte sine Nato-søknader tidligere denne uka, men Rødt sier nei til finsk og svensk NATO-medlemskap. Hva mener du om at Rødt vil motarbeide Sverige og Finland sitt ønske om å bli med i NATO?

Fremskrittspartiet FrP
2022-05-21 18:32:00

Som medlem i Fremskrittspartiet kan du være med på mye gøy! Våre lokallag arrangerer flere spennende medlemsaktiviteter du kan være med på og medlemmene velger helt selv hvor aktive de ønsker å være. Vil du bli med på laget? Meld deg inn her: FrP.no/innmelding

Fremskrittspartiet FrP
2022-05-21 10:32:02

Det er en skandale at regjeringen fjerner FrPs gjennomslag om eldreombud. FrP vil fortsette å jobbe for eldreombud og de eldres rettigheter. Hva mener du om at regjeringen fjerner eldreombudet?

Fremskrittspartiet FrP
2022-05-20 18:32:00

Vi ønsker alle en fin helg. Hva skal du i helgen? 😀

Fremskrittspartiet FrP
2022-05-20 07:32:00

FrP har foreslått å fjerne drivstoffavgiftene, halvere matmomsen og at 50 øre skal være makspris på strøm per kwt, men regjeringen stemmer ned forslagene og sier at de skal vurdere situasjonen fremover. Det blir helt feil at staten tjener seg søkkrik på rekordhøye strømpriser og drivstoffpriser samtidig som folk flest får stadig mindre å rutte med. Prisene må ned!

Fremskrittspartiet FrP
2022-05-19 18:32:00

Der er totalt respektløst at klimaaktivister ødelegger for spørretimen i Stortinget ved å oppføre seg som pøbler. Hva mener du om oppførselen?

Fremskrittspartiet FrP
2022-05-19 07:32:01

Den beste måten å hjelpe folk på i en situasjon med høye priser er å fjerne avgifter. Drivstoffprisene kunne for eksempel vært rundt 8 kroner billigere dersom FrPs forslag hadde blitt vedtatt. Hva mener du regjeringen må gjøre?

Laster...
Laster...