Beta
Søket ga 1021 treff.

I dag ble 25. juni-rapporten lagt frem, og justis- og beredskapsministeren kaller inn til pressekonferanse. Den strømmes også på https://www.regjeringen.no/id2983590/

Justisdepartementet
2023-06-08 11:21:01

Justis- og beredskapsminister Emile Enger Mehl kaller inn til pressekonferanse om 25. juni-rapporten som blir lagt frem i dag.\n\nSted: Marmorhallen (KLD), Kongens gate 20, Oslo\nTid: Klokken 13.30\n\nPåmelding innen klokken 13. Flere detaljer: https://t.co/ZdBICKSw8g

Justisdepartementet
2023-06-06 15:21:45

🇳🇴Minister of Justice and Public Security Emilie Mehl had the pleasure to host EU Commissioner for Crisis Management, Mr. @JanezLenarcic, today. Agenda included UCPM support for Ukraine, forest fires, CBRN preparedness and EU's Disaster Resilience Goals. https://t.co/M1lU0OXL2V

Justisdepartementet
2023-06-06 15:19:31

🇳🇴Minister of Justice and Public Security Emilie Mehl had the pleasure to host EU Commissioner for Crisis Management, Mr. Janez Lenarčič, today. Agenda included UCPM support for Ukraine, forest fires, CBRN preparedness and EU's Disaster Resilience Goals. https://t.co/AUHyjxuo8C

Justisdepartementet
2023-06-05 10:31:23

Justis- og beredskapsminister Emilie Mehl fikk i dag overlevert Totalberedskapskommisjonens rapport av Harald Sunde.\n\n– Denne rapporten vil bli et viktig verktøy for å utvikle beredskap som står seg for fremtiden, sier Mehl. \n\nLes mer om rapporten på https://t.co/ZYTLaQLSfX https://t.co/0BCHvy8mKi

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl mottar mandag 5. juni Totalberedskapskommisjonens rapport.\n\nRapportens innhold blir under overrekkelsen presentert av kommisjonens leder, tidligere forsvarssjef Harald Sunde. \n\nOppdraget regjeringen ga kommisjonen var å vurdere styrker og svakheter ved dagens beredskapssystemer, samt komme med forslag om hvordan samfunnets samlede ressurser bør innrettes for å styrke samfunnssikkerheten og beredskapen.

Justisdepartementet
2023-06-05 08:29:53

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl mottar Totalberedskapskommisjonens rapport i dag klokken 10. Rapporten presenteres av kommisjonens leder, tidligere forsvarssjef Harald Sunde.\n\nMer info på https://t.co/13q4RGoKtq

Justisdepartementet
2023-06-01 12:29:51

Onsdag 14. juni rundt klokken 12 testes det nye nødvarslingssystemet på mobil. Da vil alle nyere og oppdaterte mobiltelefoner på 4G-/5G-nettet pipe og vibrere så lenge de ikke er avskrudd eller satt i flymodus.\n\nLes mer: \n👉 https://t.co/BpdKX6mWrc\n👉 https://t.co/1ZdkrfMXoH https://t.co/WpCT2xLKil

Justisdepartementet
2023-05-26 12:29:20

Nå er det under én uke til våpenamnestiet er over. \n\n– Jeg oppfordrer alle som har ulovlige våpen å levere dem til politiet nå. Sammen kan vi forebygge ulykker og bekjempe kriminalitet, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.\n\nLes mer 👉 https://t.co/9C6zKal1dL https://t.co/PMN9ptIwQd

Nå er det under én uke igjen av våpenamnestiet. 📅❗\n\nAmnestiet har vart siden 1. januar og varer ut mai, så det er fortsatt mulig for de som har ulovlige uregistrerte våpen å levere de inn til politiet uten å få straff. Hittil har det blitt levert inn 8103 våpen til politiet.\n\n– Ulovlige våpen kan komme i feil hender og ende i kriminelle miljøer. Jeg er glad disse våpnene nå er borte fra et potensielt ulovlig marked og ikke kan gjøre skade, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl. \n\n– Jeg oppfordrer alle som har ulovlige våpen å levere dem til...

Justisdepartementet
2023-05-23 16:25:43

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl deltok i dag på nyopninga av Ila fengsel og den nye avdelinga for innsatte med store psykiske lidelser. \n\n– Dette er ein milepæl for norsk kriminalomsorg, sa Mehl i opningstala si. \n\nLes heile tala her 👉 https://t.co/nw9kmQH5kn https://t.co/RZQjqh6vJI

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl deltok i går på FNs høynivåmøte om forebygging av naturkatastrofer og samfunnssikkerhet.\n\n– Klimatilpasning og å redusere risikoen for katastrofer er essensielt for å nå FNs bærekraftsmål. Vi må stå sammen om å skape tryggere og mer motstandsdyktige samfunn for alle, sa Mehl før møtet.\n\nStatsråden hadde også møter med blant annet FNs spesialutsending for katastrofeforebygging, Mami Mizutori, samt representanter fra Belgia og Fiji.\n\nI 2015 vedtok medlemslandene i FN – der Norge er medlem – det såkalte Sendai-rammeverket katastrofeforebygging. Målet med rammeverket er å forebygge og redusere risiko, og det skal fremme samfunnssikkerhet både lokalt, nasjonal...

Justisdepartementet
2023-05-18 16:52:22

17. mai holdt statsråd Mehl tale og overrakte HM Kongens hilsen til norsk-amerikanere og nordmenn i New York. Hun brukte anledningen til å oppfordre til å feire demokrati og fortsette kampen mot diskriminering og ulikhet. https://t.co/pQ2IyU3Wtr

17.mai holdt justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl det offisielle Norges 17. mai-tale og overrakte den tradisjonelle ,hilsenen fra HM Kongen til rundt 2000 frammøtte norsk-amerikanere og nordmenn i Sjømannskirken i New York. Etter arrangementet så hun barnetoget.\n\n– La oss bruke denne anledningen til å sette pris på og feire demokrati og et samfunn der alles stemmer blir hørt uavhengig av bakgrunn eller tro. Respektere mangfold og opprettholde rettsstaten. Fortsette kampen mot diskriminering og forskjellsbehandling, og jobbe for et mer inkluderende og rettferdig samfunn for alle, sa statsråden i talen sin.\n\nStatsråden besøker også FN under sitt besøk i New York.

Justisdepartementet
2023-05-12 08:47:50

Regjeringen foreslår å styrke kriminalomsorgen, som lenge har stått i en krevende økonomisk situasjon, med mer enn 100 millioner kroner. Midlene skal blant annet gå til å bedre kvinners soningsforhold.\n\n➡️ https://t.co/nB6ooOn5h7 https://t.co/bNWFzzqzAT

Regjeringen foreslår å styrke kriminalomsorgen, som lenge har stått i en krevende økonomisk situasjon, med mer enn 100 millioner kroner. Midlene skal blant annet gå til å bedre kvinners soningsforhold.\n\n– Det er allerede gjennomført nødvendige tiltak for å bedre kvinners soningsforhold, blant annet omgjøringen av Skien fengsel til et kvinnefengsel og bygningsmessige og bemanningsmessige tiltak på Bredtveit. Dette gjøres innenfor en allerede anstrengt økonomi. Kvinner skal ha gode og likeverdige soningsforhold som menn. Dette forslaget bidrar til å oppnå det, sier justis- og beredskapsminister Emile Enger Mehl.\n\nLes mer om styrkingen av kriminalomsorgen i revidert nasjonalbudsjett i linken under.

Norge er i en krevende tid og regjeringens viktigste oppgave er å sikre tryggheten i hele landet. Regjeringen foreslår derfor å øke politiets budsjett med ytterligere 400 millioner kroner for å bidra til gode polititjenester og lokal tilstedeværelse. I tillegg får politiet 155 millioner kroner for å kompensere for høyere priser.\n\nDet er en av de største prioriteringene til politiet i et revidert nasjonalt budsjett i nyere tid.\n\n– For å sikre tryggheten til folk må vi sørge for at politiet kan være til stede i hele Norge. Politiet har vært i en krevende økonomisk situasjon. Derfor er det viktig og riktig...

Justisdepartementet
2023-05-11 11:55:53

Regjeringen foreslår å øke politiets budsjett med ytterligere 400 millioner kroner, og 155 millioner kroner for å kompensere for høyere priser. Det er en av de største prioriteringene til politiet i et revidert nasjonalt budsjett i nyere tid.\n\nhttps://t.co/UJyRMPEUyV

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl og forsvarsminister Bjørn Arild Gram mottok i går rapporten Sikkerhetsfaglig råd fra direktør i Nasjonal sikkerhetsmyndighet Sofie Nystrøm. \n\nRådene skal gi myndighetene oversikt over de viktigste sikkerhetsutfordringene Norge står overfor.\n\n– Regjeringen mener vi må har offensive og målrettede tiltak som svarer på utfordringene vi står overfor. NSMs sikkerhetsfaglige råd vil ytterligere bidra til at vi utvikler effektive tiltak som reduserer våre sårbarheter, sier Mehl (Sp). \n\nDet sikkerhetsfaglige rådet blir NSMs viktigste innspill i langtidsplanene til Justis- og beredskapsdepartementet og Forsvarsdepartementet, sammen med fagmilitært råd og rapportene fra forsvarskommisjonen og totalberedskapskommisjonen.\n\n👉 Les mer på https://www.regjeringen.no/id2976099/\n\n📖...

Justisdepartementet
2023-05-09 15:30:00

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl og forsvarsminister Bjørn Arild Gram mottok i dag rapporten Sikkerhetsfaglig råd fra @NSM_no. \n\nRådene skal gi myndighetene oversikt over de viktigste sikkerhetsutfordringene Norge står overfor. \n\nLes mer 👉 https://t.co/S758LEbEnX https://t.co/lTyHrxghFn

Laster...
Laster...