Beta
Søket ga 111 treff.

Plast i havet er en av våre aller største miljøutfordringer. FrP har fått gjennomslag for en historisk opptrappingsplan mot marin forsøpling. Hva synes du om FrPs plasttiltak? Les mer her👇

FRP VIL SATSE PÅ IDRETT og KULTUR FOR BARN OG UNGE - ikke gigantiske prestisjeprosjekter Vi reagerer på en kulturelite med enorm innflytelse - gigantiske prestisje prosjekter betalt ukritisk av offentlige midler, som bla KUNSTSILO i Kristiansand, er vi helt imot. Fremskrittspartiet vil ivareta norsk kulturarv, og støtte idrett og kultur for barn og unge. I dag bruker vi vanvittig med penger på kulturuttrykk som er for spesielt interesserte. De kan finansiere seg selv. Les mer i Dagsavisen om hva min kollega og hva vi i FrP mener.

SP GJØR NOE ANNET - IGJEN... I et ledd for å stoppe elektrifiseringspolitikken, fremmet FrP et forslag i mars hvor de ville stoppe elektrifisering med strøm fra land. Men SP stemte ned forslaget. Det vil anslagsvis koste norske skattebetalere rundt 40 (!!) milliarder kroner. Foreløpig er det lagt opp til å strekke kabler fra land og ut til plattformene🤔🤔 Det har ført til at en del er bekymret for økte strømpriser for forbrukere og bedrifter. SP gjør igjen noe annet enn de faktisk sier - hvor mye kan vi egentlig stole på partiet?

Har du hørt politikere snakke om "Nye grønne arbeidsplasser"? -men hva innebærer det egentlig? Jeg spurte SV hvordan de vil erstatte 10.000 oljearbeidsplasser på Sørlandet men fikk ikke noe svar.. FrP heier på norsk industri, norske arbeidsplasser og norsk petroleumsnæring.

Norge er en sjøfartsnasjon og både opphugging og nybygging av skip må skje i Norge. Dessverre vil V, H og KrF tillate at spanske og polske verft får krisemidler fra Norge. Det er så tåpelig at jeg nærmest blir målløs. Frp vil sikre at pengene brukes i Norge og skaper nye lokale arbeidsplasser, som på green yard i Kvinesdal.

FRIHET - la oss ALDRI glemme Frigjøringsdagen er viktig, også for de unge. Grunnen til at vi i dag markerer og feirer 8. mai, må ikke gå i glemmeboken. Gratulerer med dagen🇳🇴🇳🇴

Jeg vil ikke ha bompenger i Sirdal. Flere partier har nylig foreslått at ny tunnel gjennom Haughomfjellet skal betales med bompenger og 60 kroner pr.passering. FrP vil ha ny tunnel, og staten og fylkeskommunen skal betale, ikke bilistene.

SOSIALISTISK STYRE?? FrP vet hva vi vil - vi skal være her for folket. Vi vil skape verdier, ikke bygge ned. Ønsker du virkelig en regjering med SP, i samarbeid med AP og SV? SV skal vedta et nytt partiprogram der det legges opp til høyere skatt på inntekt. I tillegg skal skattenivået opp på formue, arv, utbytte og eiendom..... Er det dette velgerne ønsker? Vi ønsker ikke - FrP vet hva vi vil. Ei riktig god helg ønskes til alle🌞🌞

Bystyret i Kristiansand nektet i forrige uke å ta opp to innbyggerforslag til behandling. I den anledning så har min gode partikollega i FrP, Stian Storbukås, vært medforfatter av et interessant leserinnlegg som kan leses i sin helhet nedenfor. HERR ORDFØRER, SP,AP – HVORFOR IKKE LYTTE? Å lytte til innbyggerne er alfa og omega for oss som folkevalgte representanter. Åpenhet, dialog, involvering, ansvarlighet er svært viktig, men dessverre blir ordene ofte «floskler» i festtaler og i valgkamp, noe vi til gangs fikk demonstrert i bystyremøte i Kristiansand den 14. april. To saker fra innbyggerne var satt opp på dagsorden, to...

Våren er på vei, men fortsatt er det fantastiske forhold for ski i fjellet Agder leverer som alltid - og det skal vi i FrP også. Følg oss gjerne her på Facebook og les mer om hva vi vil på www.frp.no

PIGGDEKKAVGIFT?? Diskusjonen løper i flere byer. I Kristiansand er politikerne nå i ferd med å putte enda en avgift på bilistene. Senterpartiet (SP) er på vippen, og det såkalte distriktspartiet ønsker en piggdekkavgift velkommen. SP er følgelig garantisten for dette i Kristiansand. FrP er selvsagt mot en slik avgift. Bilistene betaler allerede mer enn nok.

Se videoen. Det er så dumt som det kan bli. Stortingsflertallet vil mangedoble Co2-avgiften og tvinge fiskerne til å fylle diesel i Danmark for at det skal se bra ut på norsk "klimaregnskap". Jeg tok saken opp i spørretimen men fikk bare et blabla-svar tilbake. Si gjerne hva du synes?

STØTT IDRETTEN OG FRIVILLIGHETEN Som Stortingsrepresentant for FrP og 1. kandidat for FrP Vest-Agder så er jeg opptatt av rammevilkårene til spesielt barn og unge. I dag så tenker jeg på frivillighet og idrett, og da spesielt inn mot bredden og massene. Den 25. mars 2021 stilt jeg bla følgende spørsmål til næringsministeren fra Venstre: Er statsråden enig med FrP i at Cultiva i Kristiansand bør kunne gi støtte til utslitte kunstgressbaner? Min begrunnelse og næringsministerens fullstendige svar kan dere lese på link under. Jeg er absolutt ikke fornøyd med svaret. For vanlige folk fremstår det som helt feil at...

Gartnerløkka koster 3,4 milliarder og må nedskaleres. Frp tar opp saken på Stortinget men H, KrF, AP og SP vil tvinge det gjennom til enhver pris og gjenninnføre bompenger. Frp vil nedskalere gartnerløkka og bygge ytre ringvei først. Hvem er du mest enig med?

Agder Energi er i ferd med å fusjonere med det vindkraftbaserte selskapet Glitre. Kommunene på Agder vil da miste kontrollen i sitt eget selskap og vi risikerer å bli en produksjonsfilial mens makten i selskapet er i Drammen og Oslo. Derfor sier FrP nei til en kraftsentralisering, og nei til sammenslåing. Er du enig med oss?

Cultiva har 2,2 milliarder på bok og de er innbyggerne i Kristiansand sine penger. Cultiva gir penger til Kilden og annen finkultur men gir ikke penger til nedslitte kunstgressbaner. Hvis ikke Cultiva kan støtte det innbyggerne trenger, så mener FrP at de må legges ned. Enig?

Frp har alltid sagt at vi vil nedskalere gartnerløkka og bygge ytre ringvei først. Vi har også fremmet et forslag om det på Stortinget. Nå får vi til og med støtte fra direktøren i statens vegvesen, som sier det FrP alltid har sagt👍. Likevel ønsker både H, KrF, AP og SP å bygge gartnerløkka til 3,4 milliarder betalt med bompenger. Merk at de rødgrønne med SP og AP i spissen er helt tause. De er pådriverne for gjenninnføring av bompenger men håper dette skal gå under radaren. Frp sier nei til gjenninnføring av bompenger i Kristiansand. Hvem er du enig...

Strømmarkedet er en jungel, og det er forbrukerne som taper. Halvparten av strømkundene sier de føler seg lurt. Forbrukerrådet sier de blir det. Strømselskapene tilbyr hundrevis av forskjellige avtaler men leverer det samme produktet, nemlig strøm i stikkontakten. Hemmelige prispåslag, endringer uten varsel og tilbud om "grønn strøm" som er prikk lik vanlig strøm, men bare dyrere. Nå har jeg og FrP fremmet flere forslag til forbedringer som skal komme forbrukerne til gode.

Dette er en viktig sak. På 70 og 80 tallet ble mange norske nordsjøarbeidere utsatt for kjemikalier, benzen, kvikksølv og annet i deres arbeid. Helseplagene kom krypende etterhvert. Flere har blitt ufør, mange har blitt skadet, noen har dødd. Mange står ribbet tilbake og makter ikke ta en rettslig kamp alene, mot milliardkonsern med skarpskodde advokater for å få erstatning. Den siste tiden har jeg møtt flere skadde oljearbeidere, historiene og helsetilstanden deres gjør inntrykk. De skadde trenger ikke lenger å kjempe kampen helt alene. Som Stortingsrepresentant har jeg det privilegiet at jeg kan ta opp enhver sak i landets...

Stortingsrepresentant Gisle M. Saudland - FrP sitt framsidebilete
Laster...
Laster...