Beta
Søket ga 212 treff.

Høyre liker ikke distriktsarbeidsplasser

Vi har hørt om byavtaler som tar sikte på å få til vekst i store byer. Hva er bygdevekstavtaler? Jeg snakket litt med rådgiver Nils Ramsøy Ramsøy om dette.

Senterpartiet jobber langs flere spor for å få ned kostnadene, og dermed sørge for at vi kan få bygd ut flere veiprosjekt. Vi ønsker å få ned kostnadene på de største prosjektene gjennom å redusere fartsgrensene fra 110 km/t til 100 km/t eller 90 km/t, eller vurdere 2/3-felt i stedet for 4- felt. På den måten kan vi frigjøre penger til viktige prosjekt som E45 Kløfta.

Fiskerinæring rammes av høye strømpriser!

Det er et brutalt maktspråk fra de største aktørene i havbruksnæringa. Og det maktspråket må Nord-Norge snarest ruste seg til å svare på.\n\nFor det maler et beksvart bilde av et Nord-Norge som ligger under havbruksnæringas hæl. Her skal vi skjelve i skrekk - alle fra vanlige arbeidsfolk til ordførere - når de nye hjørnesteinsbedriftene skal lobbyere regjeringa.

Bruk sunn fornuft! Det er nok kontroll i åpen gruppe..

Bare slik at dere husker hva som skjedde.

Norges Grunnlov paragraf 1. gjelder ikke lenger. Eu overstyrer oss når det gjelder naturressursene våre..\n\nKrF ba om at man måtte vurdere om Acer vedtaket var i strid med grunnloven. FrP, Høyre, Venstre og Ap stemte imot å gjøre denne juridiske vurderingen. Om vurderingen hadde blitt gjort så ville et vedtak i denne saken ha krevd 2 tredjedels flertall. Nå styrer Eu all politikk når det gjelder energiproduksjon..\nGrunnloven gjelder ikke og dette er alvorlig..\n\nKongeriket Norge er et fritt, selvstendig, udelelig og uavhendelig rike. Dets regjeringsform er innskrenket og arvelig monarkisk.

Viktige grep som betyr noe

«Tåkeprat» er blitt en naturlig\nkommunikasjonsform - for noen!\n \nKronikk\nTrygve Nilsen pensjonist.\n \n \nI denne kronikken vil jeg rette fokus på hvorfor noen politikere benytter «tåkeprat» som kommunikasjonsform?\n \nHvorfor må en del politikere ty til «tåkeprat»?\nI flere tiår er tåkeprat blitt benyttet som kommunikasjonsform av ulike politiske grupperinger. Så kan man jo undres på hva tåkeprat er, og hvorfor den stadig vekk benyttes? En vanlig forklaring på tåkeprat er at man ikke sier det man i utgangs punkt ønsker å si. Man uttrykker seg bevisst uklart for å gi rom for flere mulige tolkinger. Det kan også være slik at man...

Viktig at ikke Finnmark blir glemt..Artig sak fra Nordland

Vedum sier høyresidas tro på at markedet selv skal regulere strømforsyningen har en stor del av skylda for de skyhøye strømprisene.

Sju fylke blir atterreist med Senterpartiet i regjering! 🎉🤩\n\nEin stor siger for folkestyret! 💚\nVelkomen tilbake! 🍀

Dette innlegget fra Lars berører meg sterkt. Var så heldig å få treffe Jon - Arne i forbindelse med møter jeg har vært med på i Tromsø. Nevner fort møter i regi av gjenreis kystnorge og naturvernforbundet.

Viktig å beholde redningsskøyta i Mehamn. Sikkerhet til sjøs er ikke noe en tuller med. Her forventer jeg handling fort..

Lurer du litt på dette med strømpriser ?

Nu kommer snart ei ny kvotemelding og jeg håper den vil legge til rette for at lov og orden kommer tilbake i fiskeriforvaltninga \nLegger ut noe jeg har skrevet tidligere om dette:\n\nEt lite regnestykke om fiskekvoter brukt lokalt….\n\nI loven står det at fisken eies av folket.\n\nI Norge har ca 40 båter alene hele 122 trålkonsesjoner. Disse 40 båtene «eier» alene ca 30 prosent av disse trålkonsesjonene på til sammen ca 470 000 tonn torsk. Av det disponerer «

Nødvendig artikkel fra statssekretær i Kommunaldepartementet Nancy P. Anti som på en glimrende måte forklarer hva som må til for å snu utviklingen\nHun sier: Vi har vært gjennom en lang periode med en hard sentraliseringspolitikk, og har i årevis blitt fortalt at kommuner under en viss størrelse ikke har livets rett. Les denne

https://e24.no/privatoekonomi/i/8Q0Mox/oekonomiprofessor-derfor-boer-ikke-vedum-senke-drivstoffprisene?fs=e&s=cl

Laster...
Laster...