Beta
Søket ga 929 treff.
Bent Høie
2021-05-30 06:56:42

Mange er opptatt av tilliten til myndighetene under pandemien, men det handler også om tilliten mellom oss.

Bent Høie
2021-05-28 10:55:35

Høyre gikk til valg for fire år siden på det som mange andre har omtalt som vår tids viktigste sosiale reform, nemlig rusreformen. Regjeringen fremmet en reform og et lovforslag til Stortinget som ville vært det endelige oppgjøret med den stigmatiseringen vi i all for lang tid har påført mennesker med rusavhengighet. Vi vet at mange av disse nettopp har begynt å bruke rus for å døyve smerten som følge av vold, kriminalitet eller overgrep som de ble utsatt for i barne- og ungdomsårene. Det er vondt å tenke på at vi i så mange år har møtt disse menneskene...

Bent Høie
2021-05-26 09:57:28

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland og helse- og omsorgsminister Bent Høie inviterer til pressekonferanse om koronasituasjonen i dag 26. mai klokka 13.00. Du kan også følge sendingen på https://www.regjeringen.no/id2850937/

Bent Høie
2021-05-17 06:57:00

Jeg har fine barndomsminner fra 17. mai. Brusen og isen, så klart. Den hvite skjorten og det røde flagget. Det underlige alvoret som senket seg over de voksne når 17. mai-talen ble holdt. Vi ungene løp knisende forbi med stappfulle mager og halvfulle brusflasker og fanget opp ord vi ikke forsto. Frihet. Fellesskap. Solidaritet. Høytidelige ord som ble hentet fram sammen med slips og bunadssølv, pusset blanke og strøket glatte før de voksne rensket stemmen, rettet ryggen og tok dem i bruk. Jeg har tenkt på disse talene og disse ordene mange ganger det siste året. Når befolkningen slo ned...

Bent Høie
2021-05-12 18:10:51

Vaksinene er et av våre viktigste våpen i kampen mot koronaviruset. Nå endrer vi vaksinestrategien slik at unge over 18 år tilbys vaksine etter at alle over 45 år er vaksinert. Vi skal også vurdere å omfordele vaksiner til flere kommuner med vedvarende høyt smittetrykk.

Bent Høie
2021-05-12 18:00:13

Statsminister Erna Solberg inviterer til pressekonferanse om koronasituasjonen onsdag 12. mai kl. 18.00. Pressekonferansen vil mellom anna handle om vaksinasjonsstrategien. Helse- og omsorgsminister Bent Høie, helsedirektør Bjørn Guldvog og smitteverndirektør Geir Bukholm vil òg vere til stades på pressekonferansen.

Bent Høie
2021-05-12 13:35:04

Spennende innlegg i BT om hvordan vi alle kan bidra til å gjøre helsetjenesten enda bedre ved å delta i kliniske studier. Medisinske fremskritt gir fremtidens pasienter enda bedre behandling! Regjeringens mål er å doble antall kliniske studier innen 2025. Mange flere pasienter skal delta i kliniske studier, og kliniske studier skal være en integrert del av behandlingstilbudet til pasienter. Det skal gjøre fagmiljøene bedre i stand til å ta i bruk ny kunnskap, og bidra til at flere pasienter får muligheten til å prøve ut ny, lovende behandling.

Bent Høie
2021-05-12 10:43:26

Statsminister Erna Solberg inviterer til pressekonferanse om koronasituasjonen onsdag 12. mai kl. 18.00. Pressekonferansen vil mellom anna handle om vaksinasjonsstrategien. Helse- og omsorgsminister Bent Høie, helsedirektør Bjørn Guldvog og smitteverndirektør Geir Bukholm vil òg vere til stades på pressekonferansen.

Bent Høie
2021-05-11 14:40:34

Tusen takk til alle dem som står på ute i kommunene og sørger for så god fremdrift i vaksineringen! Vaksineringen i Norge fortsetter i godt tempo, takket være en formidabel innsats fra blant annet kommunene, helsetjenesten og Folkehelseinstituttet, i tillegg til at befolkningen viser stor oppslutning til vaksinasjonsprogrammet. Fremover vil det komme enda flere vaksiner og med det vil tempoet i vaksineringen øke ytterligere. Dette er også en av faktorene som bidrar til at gjenåpningen av Norge kan fortsette utover våren og sommeren.

Bent Høie
2021-05-05 14:12:00

Regjeringen ønsker å bruke koronasertifikat til å åpne opp mer og kunne holde mer åpent gjennom resten av pandemien. Et koronasertifikat skal på en sikker måte kunne dokumentere navn og fødselsdato, om du har fått vaksine, om du nylig har fått en negativ test og om du er immun etter å ha hatt korona. Den første versjonen av det norske koronasertifikatet er klar. Denne versjonen vil digitalt kunne vise testresultat, og om du er vaksinert mot korona. Dette vil du kunne se på helsenorge.no, og det vil også være mulig å laste ned en utskrift. Denne første versjonen av løsningen...

Bent Høie
2021-05-05 13:00:17

Statsminister Erna Solberg, helse- og omsorgsminister Bent Høie og kultur- og likestillingsminister Abid Raja inviterer til pressekonferanse om koronasituasjonen onsdag 5. mai kl. 13.00. Pressekonferansen vil mellom anna handle om framdrifta i arbeidet med å lage eit koronasertifikat.

Bent Høie
2021-05-05 06:55:10

Statsminister Erna Solberg, helse- og omsorgsminister Bent Høie og kultur- og likestillingsminister Abid Raja inviterer til pressekonferanse om koronasituasjonen onsdag 5. mai kl. 13.00. Pressekonferansen vil mellom anna handle om framdrifta i arbeidet med å lage eit koronasertifikat.

Bent Høie
2021-05-03 19:30:16

Høyres kamp for avkriminalisering fortsetter også i neste stortingsperiode. Erna Solberg og Sveinung Stensland kommer med mange gode forslag i programmet som jeg også støtter.

Bent Høie
2021-05-03 15:23:35

Fullvaksinerte trenger ikke lenger gå i smittekarantene. De som har fått én dose, og det har gått mellom tre og 12 uker siden de fikk dosen, får også unntak fra smittekarantene dersom de testes mellom døgn 3 og 7 etter nærkontakten med en smittet. Dette gjør vi i tråd med råd fra FHI og Helsedirektoratet.

Bent Høie
2021-04-30 19:30:00
Bent Høie
2021-04-30 14:08:30

Selv om det siste året vært en vanskelig tid med mye bekymringer, savn og begrensninger, har vi stått i pandemien sammen. Noen vil stå igjen med konsekvensene av pandemien lenger enn andre. Vi har nå fått rapporten fra ekspertgruppen ledet av Peder Kjøs, og jeg gleder meg til å lese den. Regjeringen vil gjøre alt den kan for at de som har hatt det vanskelig under pandemien blir godt ivaretatt. Forslagene fra ekspertgruppen vil være en del av regjeringens beslutningsgrunnlag for nye og styrkede tiltak innenfor psykisk helse og rus.

Bent Høie
2021-04-30 12:35:12

En ekspertgruppe ledet av Peder Kjøs har sett på konsekvensen pandemien har hatt for folks psykiske helse og rusbruk. Peder Kjøs overleverer ekspertgruppens rapport til statsminister Erna Solberg og helse- og omsorgsminister Bent Høie på en pressekonferane 30. april kl. 12.35.

Bent Høie
2021-04-30 10:11:28

En ekspertgruppe ledet av Peder Kjøs har sett på konsekvensen pandemien har hatt for folks psykiske helse og rusbruk. Peder Kjøs overleverer ekspertgruppens rapport til statsminister Erna Solberg og helse- og omsorgsminister Bent Høie på en pressekonferane 30. april kl. 12.35.

Bent Høie
2021-04-28 09:50:28

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland og helse- og omsorgsminister Bent Høie inviterer til pressekonferanse om koronasituasjonen i dag 28. april klokka 13:00. Du kan også følge sendingen på https://www.regjeringen.no/id2846201/ #koronanorge #korona

Bent Høie
2021-04-27 21:32:30

Heier på Lothepus! Vi må bite tennene sammen - holde avstand, bruke munnbind og bli ferdige med dette. 👍

Laster...
Laster...