Beta
Søket ga 871 treff.
Helse- og omsorgsdep
2019-02-07 16:24:53

- Jeg kan veldig lite om fotball. Men en ting har jeg skjønt. En god leder kan få fantastiske ting til å skje, sa ⁦@BentHHoyre⁩ til ledere i helsesektoren på NSHs lederkonferanse. https://t.co/vUplNncAHn

Helse- og omsorgsdep
2019-02-07 12:05:59

- Jeg er veldig glad for å kunne overrekke NSHs helselederpris til Tron Simen Doksrød. Årets helseleder har store ambisjoner, samtidig som han er opptatt av at arbeidsmiljøet er preget av tillit, trivsel og lojalitet. Dette leves ut i praksis. @BentHHoyre https://t.co/H4REBhMbnw

Helse- og omsorgsdep
2019-02-06 09:39:31

Gratulerer med Samefolkets dag! Lihkku Sámi álbmotbeivviin! Læhkoeh Saemiej åålmegebiejjine! Vuorbbe Sámeálmmukbiejvijn! https://t.co/9Fla7OvBAu

Helse- og omsorgsdep
2019-02-05 15:42:48

Gratulerer til hjerteforsker Torbjørn Omland og demensforsker Knut Engedal med forskningsprisene fra Nasjonalforeningen for folkehelsen! @Nf_folkehelsen

Helse- og omsorgsdep
2019-02-05 15:41:28

Gratulerer til hjerteforsker Torbjørn Omland og demensforsker Knut Engedal med forskningsprisene fra Nadjonalforeningen for folkehelsen! @Nf_folkehelsen

Helse- og omsorgsdep
2019-01-22 14:58:24

RT @Austlid: Sammen skal vi skape et aldersvennlig Norge - ser fram til rådsamarbeid @DrevlandH @helse_og_omsorg @IKTNorge https://t.co/r3ARBoSinw

Helse- og omsorgsdep
2019-01-22 14:52:44

I dag hadde Rådet for et aldersvennlig Norge sitt første møte og statssekretær Anne Bramo åpnet møtet. Les mer om rådet her: https://t.co/cc85aqZcgM https://t.co/9qkxrsKcHe

Helse- og omsorgsdep
2019-01-22 14:50:48

RT @Rf_psykiskhelse: Statssekretær Maria Jahrmann Bjerke i @helse_og_omsorg om de «friske» versus de som «aldri» blir friske? @fagligforum #psykiskhelsekongress Om drivere som vil endre helsetjenesten https://t.co/eUlWwVhK68

Helse- og omsorgsdep
2019-01-15 13:02:46

Les hele #sykehustalen her: https://t.co/PZjitGTMky

Helse- og omsorgsdep
2019-01-15 12:04:04

Vi må ha et finansieringssystem som ikke er avhengig av hvor pasienten er, og hvilken teknologi som brukes. Derfor gjør vi nå flere endringer i ordningen. @BentHHoie #sykehustalen

Helse- og omsorgsdep
2019-01-15 12:00:35

Tidligere har det ikke vært konkrete mål for ventetider for psykisk helse og rus. Det kommer nå i 2019. - @BentHHoyre #sykehustalen

Helse- og omsorgsdep
2019-01-15 11:55:57

Brukerne av helsetjenesten er eksperter på eget liv. Pakkeforløpene sørger for bedre involvering og bedre behandling. #sykehustalen

Helse- og omsorgsdep
2019-01-15 11:53:14

Persontilpasset medisin gir oss nye, fantastiske muligheter. Systemet for nye metoder må utvikle seg for å ta høyde for denne utviklingen. @BentHHoie #sykehustalen

Helse- og omsorgsdep
2019-01-15 11:50:21

I #sykehustalen vil jeg løfte frem persontilpasset medisin, pakkeforløp for rus og psykisk helse og digitalisering av helsetjenesten. - @BentHHoie

Helse- og omsorgsdep
2019-01-15 11:37:11

Vi må tilpasse tjenestene enda mer til den enkelte- @BentHHoyre #sykehustalen

Helse- og omsorgsdep
2019-01-15 11:36:22

Vi har et felles mål – at pasientene skal få et best mulig tilbud - @BentHHoyre #sykehustalen

Helse- og omsorgsdep
2019-01-15 11:35:53

Sykehusene skal: bedre kvaliteten og pasientsikkerheten. #sykehustalen

Helse- og omsorgsdep
2019-01-15 11:35:42

Sykehusene skal: Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling #sykehustalen

Helse- og omsorgsdep
2019-01-15 11:35:32

Sykehusene skal: redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen. #sykehustalen

Helse- og omsorgsdep
2019-01-15 08:33:18

Se #sykehustalen direkte fra klokken 11.30 ved å trykke på lenken. https://t.co/uzjoNSAsK3

Laster...
Laster...