Beta
Søket ga 823 treff.
Mari Holm Lønseth
2019-01-09 20:12:27

Lavere avgifter, mer vei og mindre innvandring. Dette er Trygve Slagsvold Vedum og Senterpartiets nye løfter til folket. Jeg vil herved ønske dem velkommen tilbake til borgerlig side! Les hele innlegget mitt her👇🏻

Mari Holm Lønseth
2019-01-08 11:46:00

Små, mellomstore og store bedrifter må få stabile rammevilkår for å etablere eller beholde hovedkontoret sitt i Trondheim. Jeg er redd det ikke er sånn i dag. Lurer på om noen i byens politiske ledelse har tatt en prat med Kremmerhuset for å høre hva kommunen kunne stille opp med for å beholde viktige arbeidsplasser i byen vår. 😒

Mari Holm Lønseth
2019-01-04 20:04:14

Ren trønderenergi er årets trønder! Gratulerer, Marit Bjørgen 😍

Mari Holm Lønseth
2019-01-04 15:47:17

En god kommentar om Innvandring👇🏻 Det er klart mange ville fått et bedre liv hvis de fikk opphold i Norge. Det alene kan ikke gi oppholdstillatelse. Vi har ikke råd til både en raus velferdsstat og høy innvandring. Høyre velger gode velferdsordninger til alle. En oppmykning av asyl- og innvandringspolitikken er ikke bærekraftig. Jeg tror regjeringsforhandlingene ender med en fortsatt streng, men rettferdig innvandringspolitikk. Dette er helt i tråd med Høyres politikk. Enig?

Mari Holm Lønseth
2019-01-04 11:49:29

Det må bli lettere for unge og småbarnsfamilier å komme inn på boligmarkedet. Vi har forenklet regelverket nettopp for å gjøre det raskere, enklere og billigere å bygge boliger sånn at prisene skal gå ned. Politikken virker, nå blir terskelen lavere for å komme inn på boligmarkedet 👏🏻

Mari Holm Lønseth
2019-01-03 15:34:50

Det er ikke lenge siden jeg og Mats Ramo foreslo å få på plass et Fontenehus i Trondheim. I dag hadde de sin første dag i Dronningens gate. Bra tilskudd til byen vår! 😊

Mari Holm Lønseth
2018-12-24 18:13:11

Søsters mi, kjæresten hennes og jeg kan nyte julefreden mens mamma og pappa står på kjøkkenet.😇 God jul alle sammen 💙

Mari Holm Lønseth
2018-12-23 19:55:59

Er det greit å be sin nyansatte rådgiver kjøre mot kjøreretningen? Nei. Dette føyer seg i rekken av Støres doble standarder. Han har et sett med regler for seg selv, og et annet for resten av oss. Det synes jeg ikke noe om. Enig?

Mari Holm Lønseth
2018-12-21 19:16:45

Koselig å møte nesten alle toppkandidatene til Trondheim Høyre på juleavslutning i dag.💙 God helg! ⭐️

Mari Holm Lønseth
2018-12-17 19:03:24

Det er bekymringsfullt at så mange barn lever i vedvarende lavinntekt. Ingen regjering har satset mer på tiltak for disse barna. Likevel må vi gjøre mer. Glad Linda varsler en ny strategi, og at man i denne strategien skal tenke helt nytt. Samarbeid med næringslivet, sosiale entreprenører og frivillige blir viktig i den nye strategien. Enig? 💙

Mari Holm Lønseth
2018-12-12 22:20:02

Julebord med gjengen 💙

Mari Holm Lønseth
2018-12-12 13:36:52

Woho! Nye Veier AS prioriterer E6 sør for utbygging 🎉🎉🎉 Det gjør at folk og varer kommer fort og trygt hjem. SV vil ikke ha ny, firefelts motorvei med 110 km/t-standard sør for Trondheim. Heldigvis bestemmer ikke SV. 😊

Mari Holm Lønseth
2018-12-12 12:31:39

Trønderske kommuner forstår nok eller bør forstå at når regjeringen og KrF har justert opp barnetrygden er det meningen at også de som mottar sosialhjelp skal komme bedre ut. Det må følges opp lokalt! 💙

Mari Holm Lønseth
2018-12-07 13:36:28

En glad gjeng på Brattøra i dag! Realisering av Ocean Space Center er viktig for å skape fremtidens arbeidsplasser og sikre Norges konkurransekraft. Nå har regjeringen valgt konsept for fornyelse av hele marienteknisk senter og i tillegg etablere fjordlaboratorier i Trondheim, rundt Hitra/Frøya og i Ålesund. Nå skal vi få fart på planlegginga 🤩

Mari Holm Lønseth
2018-12-06 16:00:58

Jeg kommer gjerne på besøk til Aud i Trondheim! 💙 Hjerteskjærende å lese om Aud som ikke synes livet har noen mening på grunn av ensomhet. Det er lange køer på for å få en besøksvenn gjennom Røde Kors.

Mari Holm Lønseth
2018-12-04 11:31:59

Vent nå litt. Er den styrende Ap-koalisjonen gjennom 16 år opprørt over mangelen på styring?🤔

Mari Holm Lønseth
2018-12-03 10:25:15

Skulle bare mangle at vi skal kunne håndhilse på hverandre uavhengig av religiøs overbevisning. Særlig i skolen er det viktig at de ansatte er gode forbilder og fremmer likestilling. Enig?👍🏻

Mari Holm Lønseth
2018-11-30 19:40:10

Et godt budsjett for mer kunnskap i skolen 👏🏻

Mari Holm Lønseth
2018-11-26 19:03:05

Strengere krav til resultater, ansvarliggjøring av den enkelte og bedre norskopplæring er noen av tiltakene som skal få innvandrere fortere i jobb. Vi har ikke råd til å miste noen ressurser på grunn av dårlig integrering. Enig? 👍🏻

Mari Holm Lønseth
2018-11-23 19:24:25

Røde Kors, Trondhjem Turistforening og Frivilligsentralen jobber sammen for å integrere innvandrere som bor i Norges beste by! Takk for at dere tok imot oss i dag 😊 God helg!

Laster...
Laster...