Beta
Søket ga 708 treff.

17. mai er grunnlovens dag. Grunnloven ble underskrevet av Riksforsamlingen på Eidsvoll 17. mai 1814. Den er med sine 204 år Europas eldste og verdens nest eldste grunnlov som fortsatt er i bruk. Grunnloven skaper stabilitet i statsstyret og garanterer norske borgere grunnleggende rettigheter som religionsfrihet, organisasjonsfrihet og ytringsfrihet. Det er vel verdt en feiring! Gratulerer med dagen! 🇳🇴🇳🇴🇳🇴

Politiet topper listen over attraktive arbeidsgivere hos jusstudentene. Men også andre i justissektoren scorer høyt, blant annet tingrettene, Høyesterett og Økokrim. Og Justis- og beredskapsdepartementet gjør det heller ikke så verst.

Sivilforsvaret er viktig for den sivile beredskapen i Norge, ikke minst ved branner, naturhendelser og leteaksjoner. I 2017 deltok 4 502 personer fra Sivilforsvaret i 202 hendelser. En ny godtgjøringsordning sikrer at de som tjenestegjør får kompensasjon for tapt arbeidsinntekt, og at tjenesten ikke blir en økonomisk belastning https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ny-godtgjoringsordning-for-sivilforsvaret/id2599660/ Foto: Arild Ødegaard / Sivilforsvaret

Ungdomskriminaliteten øker i deler av Oslo. Regjeringen møtte denne uken politiet på Stovner for å diskutere hvordan utviklingen kan stanses.

Nødmeldesentraler vegg i vegg! Politiets operasjonssentral og 110-sentralen for Østfold og Akershus er nå samlokalisert vegg i vegg i politihuset i Ski. – Å samlokalisere brann og politi vegg-i-vegg er en viktig del av nærpolitireformen. Erfaringene fra de allerede samlokaliserte nødmeldingssentralene har vist at dette gir store faglige gevinster som kommer befolkningen til gode, sier justis-, innvandrings og beredskapsminister Tor Mikkel Wara (FrP). Torsdag markerte han sammenslåingen i politihuset i Ski. Sentralene betjener fylkene Østfold og Akershus (minus Asker og Bærum), flere enn 720 000 innbyggere i 38 kommuner. -Samlokaliseringen av brann og politi er både spennende og viktig. Målet...

GDPR og nye personvernregler: Ny lov kommer tidligst i juli.

Redningstjenesten er viktig for beredskapen. Beredskapsminister Tor Mikkel Wara fikk en tur med redningskøyten Klaveness Marine da han besøkte Hovedredningssentralen i Bodø tidligere denne uken.

Fortsatt mye å sette seg inn i for justisminister Tor Mikkel Wara. Denne uken har han besøkt Kripos, som har orientert ham om organisering, oppgaver og prioriteringer, særlig arbeidet mot seksuelle overgrep mot barn og hvordan de jobber åpent og skjult på internett. En av Kripos sine hovedoppgaver er å bistå politidistriktene med kriminalteknisk kompetanse, og på data-laboratoriet fikk han se hvordan Kripos sikrer bevis og informasjon fra ulike databeslag.

Regjeringen ønsker å gi politiet utvidet adgang til bevæpning ved sårbare objekter www.regjeringen.no/jd

Tor Mikkel Wara presentert som ny justis-, beredskaps- og innvandringsminister.

Statsminister Erna Solberg held pressekonferanse om utnemning av ny justisminister.

Øvelse «Bratt lende» i Hemsedal Redning av skikjørere i bratt terreng har økt kraftig. I Hemsedal ble det derfor denne uka gjennomført en øvelse og demonstrasjon av alpin redning for politisk ledelse i Justis- og beredskapsdepartementet. Med i øvelsen var nød- og beredskapsaktører som 330-skvadronen/ Sea King, alpin redningsgruppe, lavinehund, skipatrulje fra Hemsedal alpinsenter (Skistar), politi og Røde Kors. Redning i bratt terreng krever få, men spesialisert innsatspersonell med spisskompetanse på slike oppdrag. Bakgrunnen for at det er flere redningsoppdrag i bratt terreng, er økt interesse for toppturer, off piste-kjøring og lignende. Den snørike vinteren har medført stor pågang på...

Før påsken åpnet justisminister Per Sandberg kommunikasjonssentralen til Røde Kors. Mye snø og snøskredfare gjør fjellvettreglene like aktuelle: www.rodekors.no/fjellvett

Ny personopplysningslov vil styrke personvernet og skjerpe kravene til virksomheter som behandler personopplysninger. Det handler om #dintrygghet. https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/forslag-til-ny-personopplysningslov/id2594896/

Innføring av politikontakter er en viktig del av politireformen. Politikontaktene jobber med lokal forebygging i alle landets kommuner, og vil være et fast bindeledd mellom politi og kommune. #Tryggelokalsamfunn

God på forvaltningsrett? Vi søker jurist til utvalg som skal revidere forvaltningsloven #ledigstilling https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/149356/

Justis- og beredskapsdepartementet inviterer til heldagsseminar for advokater om internasjonale barnebortføringssaker. Mer informasjon og påmelding på www.barnebortføring.no.

Spaden er stukket i jorden. Om to og et halvt år kan politiet ta i bruk sitt nye beredskapssenter.

Soningskøen er historie. Dermed kan avtalen om leie av fengselsplasser i Nederland sies opp. Nye fengselsplasser og to på en celle skal hindre ny kø.

Justis-, beredskaps- og innvandringsminister Sylvi Listhaug har åpnet den siste av Sivilforsvarets seks nye mobile forsterkningsenheter (MFE) i Bodø. Enhetene er Sivilforsvarets nye spydspiss ved store hendelser.

Laster...
Laster...