Beta
Søket ga 604 treff.

Alle barn og unge har rett til å leve frie og selvstendige liv! På det nye nettstedet "Nora" får barn og unge vite mer om rettighetene sine og hvem de kan kontakte for å få hjelp hvis de blir utsatt for negativ sosial kontroll.👇

Vet du hva en syklotron er? Ikke?🙃Masterstudent ved Universitetet i Oslo (UiO), Wanja Paulsen, er i fyr og flamme over denne maskinen og forteller deg hvorfor👇 Nå er den pusset opp for 24 millioner kroner og statsråd Iselin Nybø fikk klippe den røde snoren.✂️

Læhkoeh biejjine, vuorbbe biejvijn, lihkku beivviin! 🎉 I Samisk barnehage i Oslo har barna gledet seg til Samisk nasjonaldag lenge! Vi dro på besøk for å høre hva de liker best med feiringen. Oslo Sámi mánáidgárdemánát leat guhká illudan Sámi nationálabeaivái. Mii vulggiimet sin galledit gullat mii sin mielas lea buot suohttaseamos beaivvi ávvudemiin.

Lærerstudentene på USN - Universitetet i Sørøst-Norge er ikke i tvil om at læreryrket er et godt valg!👨‍🏫👩🏻‍🏫 Statsråd Iselin Nybø reiser nå til videregående skoler sammen med lærerstudenter med mål om at flere skal velge ett av verdens viktigste yrker!

Laster...
Laster...