Beta
Søket ga 842 treff.
Sosialistisk Venstreparti
2021-11-15 08:05:45

Alle barn må få være med på lek og læring! I dag starter budsjettforhandlingene. SV kommer til å jobbe for å få gratis skolefritidsordning i hele landet.

Sosialistisk Venstreparti
2021-11-09 20:00:34

Vi må aldri glemme fascismens grusomme konsekvenser og vi skal aldri slutte å kjempe mot høyreekstremisme og hat ✊❤️ I dag markeres Krystallnatten. Den 9. november 1938 innledet nazistene omfattende pogromer i Tyskland og Østerrike. 1400 synagoger ble brent ned, over 7 500 butikker ble vandalisert og hundrevis av jøder ble drept og arrestert.

Sosialistisk Venstreparti
2021-11-09 11:04:36

Vi har fått Ap/Sp-regjeringas forslag til statsbudsjett og det er for smått og for grått. Etter åtte år med Høyrestyre er forskjellene i Norge for store og klimagassutslippene for høye. Da trengs mer enn vi så fra regjeringa i går. Klimapolitikken og den grønne næringspolitikken må kraftig forsterkes! Forskjellene må ned gjennom et mer omfordelende skattesystem, vi må bygge ut og utvide velferden vår og reversere de usosiale og hårreisende kuttene Høyre sto for som rammer de med aller minst. Nå skal SV lese budsjettet fra Ap og Sp grundig, og så skal vi legge fram vårt eget alternative budsjett....

Sosialistisk Venstreparti
2021-11-08 15:34:15

I dag la regjeringen frem sine endringer i budsjettet. Det er noen nye tiltak, men ikke en ny retning for landet, slik SV vil. Nå er det opp til regjeringen å komme SV i møte og sikre flertall for budsjettet. SV er klare til å forhandle om de løsningene Norge trenger, for å sikre rettferdig fordeling, god velferd og at Norge tar ansvar for klimakrisen. Budsjettet må gå mye lenger på områder som ulikhet, klima og velferd!

Sosialistisk Venstreparti
2021-11-04 11:27:06

@haltbrekken snakker om hva som skjer i Skottland og hvorfor det er så viktig.

Sosialistisk Venstreparti
2021-11-01 11:25:54

Vi må slutte å snakke om hva vi ikke skal gjøre og heller snakke om alt vi MÅ og KAN gjøre. Oljeletingen må stoppes og alle partier må legge fram sin plan for å nå klimamålene. Nå samles verdens ledere for å diskutere vår felles framtid og Norge må gå foran!

Sosialistisk Venstreparti
2021-10-18 12:32:53

SVs nestleder @kirstibergsto blir leder for Stortingets arbeids- og sosialkomite! Hun får ansvar for å behandle viktige saker som et trygt og organisert arbeidsliv, et Nav som er tilpassa folk, at folk har lønn eller inntekt det går an å leve av og velferdsstatens grunnmur. ❤💚

Sosialistisk Venstreparti
2021-10-12 14:48:25

Arven etter Høyre er åtte år med skattekutt, velferdskutt, og utilstrekkelige klimakutt. Nå må vi sette i gang jobben med å gjøre Norge grønnere og mer rettferdig!

Sosialistisk Venstreparti
2021-10-10 08:37:28

I dag er det verdensdagen for psykisk helse. Tema i år er livet under og etter pandemien. Etter halvannet år med mye ensomhet og mindre kontakt er det mange som har fått utfordringer som følger dem videre. Det er helt vanlig. Menneskene rundt dem kan være til stor hjelp. Sosial støtte, venner og fellesskap hjelper og forebygger psykisk sykdom. Vær oppmerksom på og til stede for folkene rundt deg – og følg opp dem som sliter. Vi må snakke om psykisk helse! ❤️

Sosialistisk Venstreparti
2021-10-08 15:49:16

Dagens fredspris var god og viktig. Nobelprisen er en utrolig viktig anerkjennelse for arbeidet journalister over hele verden gjør for å avsløre maktmisbruk, vold, korrupsjon og autoritære staters handlemåter. Ytringsfrihet og journalistikk er under angrep fra mektige og pengesterke aktører. Vi ser det i kampen mot falske nyheter og konspirasjonsteorier. Og vi ser det i hvordan autoritære regimer på frammarsj utsetter journalister for vold, tortur og overvåking. Den jobben folk som Maria Ressa og Dmitrij Muratov og institusjonene de er tilknyttet gjør er uvurderlig for hele verden. Vi gratulerer!

Sosialistisk Venstreparti
2021-10-05 11:45:03

Gratulerer med verdens lærerdag! Tusen takk for den ekstraordinære innsatsen dere har lagt ned for barn og unge gjennom en lang og krevende tid 💚 ❤️ La oss feire verdens lærerdag med en ny kurs i skolepolitikken: ✅ Stopp avskiltingen av erfarne lærere. ✅ Stopp bruken av ukvalifiserte i norske klasserom. ✅ Mer ressurser til skolen, og en tillitsreform som gir lærerne tid til det viktigste: elevene sine.

Sosialistisk Venstreparti
2021-10-01 10:40:53

Ap og Sp strakk seg ikke langt nok for miljø og rettferdighet. Hva gjør vi da? Jo, vi kjører på! SV har en sterk posisjon i Stortinget. Den skal vi bruke til å sørge for resultater som merkes i folks hverdag, forandring som får forskjellene ned og handling for klima og natur. Skal vi vinne fram trenger vi styrke. Bli med oss i dag! SV.no/bli-medlem

Sosialistisk Venstreparti
2021-09-30 19:34:11

Det er klart vi kan stoppe urettferdigheten og ulikheten som vokser frem i Norge. Det er ingen grunn til å verne Høyres skattegaver til Norges rikeste eller la usosiale kutt stå igjen. SV vil ha en økonomisk politikk for de mange, ikke for de få på toppen. Enig med oss? Meld deg inn! SV.no/bli-medlem

Sosialistisk Venstreparti
2021-09-30 14:12:44

Det er mulig å kutte norske utslipp! SV har lagt frem en plan for hvordan vi kan kutte med 70%, tiltak for tiltak og kutt for kutt. Nå starter jobben med å sikre en kraftfull politikk for klima og natur. Er du med oss? Bli medlem! SV.no/bli-medlem

Sosialistisk Venstreparti
2021-09-29 19:15:48

Det ble ikke godt nok for miljø og fordeling. Siden valget har vi jobbet hardt for en regjering som reduserer forskjellene og tar kraftfulle grep mot klima- og naturkrisa. Nå går SV i opposisjon. Vår lojalitet ligger hos de velgerne som har stemt på oss. Bli medlem og kjemp med oss for en kraftfull politikk for å få forskjellene og ulikhetene ned! SV.no/bli-medlem

Sosialistisk Venstreparti
2021-09-29 13:14:32

Det ble ikke godt nok for miljø og fordeling. Vi er svært skuffet over at det ikke er grunnlag for en rødgrønn regjering i denne omgang. Siden valget har vi jobbet hardt for en regjering som reduserer forskjellene og tar kraftfulle grep mot klima- og naturkrisa. Hele tiden har vi vært klar på at det ville være den helhetlige politikken for rettferdig fordeling og helheten på klima og natur som ville avgjøre om SV går i regjering. Det er fordi vi ser at helheten på disse områdene ville blitt for svak at vi nå går i opposisjon og kjemper for...

Sosialistisk Venstreparti
2021-09-27 20:01:16

Stortingsrepresentanten fra Hedmark takker av i dag etter 24 år på Stortinget. Hun har vært en utrettelig stemme for dem som har minst i det norske samfunnet, for flyktninger, for mennesker med nedsatt funksjonsevne, de utsatte, de sårbare. Hun har brukt hver våkne time til å gi en stemme til de som ikke har en, og på å gi makt og styrke til dem som trenger det mest. Hun ser seg ikke tilbake, hun kjemper videre for et mer rettferdig Norge. Det burde vi alle sammen. Hvis vi alle var litt mer som Karin Andersen ville verden vært et mye...

Sosialistisk Venstreparti
2021-09-23 13:03:52

Da er sonderingene igang! 🥳 @audunlysbakken og @kirstibergsto setter seg ned med Arbeiderpartiet 🌹 og Senterpartiet 🍀 på Hurdal. Vi er klar for å skape forandring, for rettferdighet og miljø! Hva håper du en ny regjering får til? ❤️💚

Sosialistisk Venstreparti
2021-09-17 12:21:21

Vi har fått et nytt flertall i Norge, og nå skal SV gjøre alt vi kan for å skape forandring. Derfor trenger vi flest mulig på laget. Vi bygger en folkebevegelse for rettferdighet og miljø, kanskje det er nå du skal bli med? sv.no/bli-medlem

Laster...
Laster...