Beta
Søket ga 151 treff.
Siv Mossleth - Senterpartiet
2023-03-31 11:41:52

Melkøya skal ikke elektrifiseres med landstrøm!\n\nVi skal selvfølgelig følge opp landsmøtets vedtak om å ikke elektrifisere Melkøya med landstrøm, men vi skal gjøre det på rett sted, til rett tid.\n\nNorsk olje- og gass er viktig. Næringen skaper arbeidsplasser og virksomhet mange steder i landet, og er i dag vårt viktigste bidrag til et Europa med energimangel. Samtidig skal vi omstille samfunnet som innebærer å kutte klimagassutslippogså fra olje- og gassnæringen. Det må vi også gjøre på Melkøya, som i dag er et av Norges største punktutslipp. \n\nMen, hva betyr det for ny- og eksisterende industri på fastlandet om det er...

Siv Mossleth - Senterpartiet
2023-03-30 10:09:18

Tystnaden i Sápmi viser oss skyggesider av samfunnet. Den tar opp tabubelagte temaer. Men det er også en film som viser at selv etter traumatiske opplevelser kan livet bli bra igjen. Det finnes alltid håp!

Siv Mossleth - Senterpartiet
2023-03-29 18:27:08

LANDBRUK: Det er «riski-business» å gjøre Norge avhengige av mer matimport. \n\nDenne gode gjengen fra næringskomiteen jobber for mer norsk mat på alle fat.\nSenterpartiet besøker Norges Bondelag som vil ha en snuoperasjon i norsk landbruk.

Siv Mossleth - Senterpartiet
2023-03-26 21:15:44

Jeg tenker at det er veldig bra med Senterpartiet i regjering 🍀 Nå har jeg endelig fått DEKNING på hytta 🤗🤗🤗 Bedre dekning er bra 💪💪😊👍

Siv Mossleth - Senterpartiet
2023-03-20 22:00:55

Årets landsmøte er nå gode minner, og vedtatt god Sp-politikk! Det var trivelig å være nordlending i Trøndelag i helga 💚 \n\nNordland Senterparti fikk gjennomslag for viktige saker, eksempelvis:\n🍀Melkøya skal ikke elektrifiseres med landstrøm\n🍀styrking av totalberedskapen i nord\n🍀fortsette styrkinga av norsk matproduksjon i hele landet gjennom aktive politiske grep og norske resursser\n🍀inkludere mennesker som står utenfor arbeidslivet\n🍀løfte kommunenes inntektsnivå\n🍀fylkenes inntektssystem må tilpasses slik at også ulønnsomme kollektivtilbud kan driftes

Siv Mossleth - Senterpartiet
2023-03-19 17:29:31

Snøhvit Future kan ikke inkludere elektrifisering av Melkøya med landstrøm. Da blir det den onde stemora vi ser.

Siv Mossleth - Senterpartiet
2023-03-16 09:24:54

NorthConnect er endelig død 🍀🍀🍀\nEndelig fikk vi begravd NorthConnect-kabelen. Vi trenger å bruke norsk energi til folk og industri til ok priser i Norge. Bedrifter står i kø for å koble seg til nettet. Vi må bruke krafta her! \n\nKabelens endelige død, og billigere flybilletter og bedre flytilbud, er gode nyheter å ta med i bagasjen når vi nå reiser på Senterpartiets landsmøte!

Siv Mossleth - Senterpartiet
2023-03-15 09:03:50

Billigere flypriser og bedre tilbud! Nok en lagseier landes! Først kuttet vi prisene på fergene. Nå kuttes prisene på flyene, der trafikken er lavest og kostnadene høyest!\n\nLavere priser og bedre tilbud vil bety mye, spesielt for folk og næringsliv i Nord-Norge og på Vestlandet. I Nordland vil dette vil bety mye for folk som flyr til og fra Brønnøy, Sandnessjøen, Mosjøen, Rana, Værøy, Røst, Leknes, Svolvær, Skagen og Andenes.\n\nNordland Senterparti har grunn til å feire!🤗🤗🤗 \nDet blir halvering av makspris fra 1. april 2024 for FOT-fly og 1. august 2024 for helikopterruten Værøy–Bodø.(Forpliktelser til offentlig tjenesteytelse = FOT.)

Siv Mossleth - Senterpartiet
2023-03-14 23:10:18

Det flott å møte mange engasjerte folk som står på for lokalsamfunnene sine. Ole André Myhrvold - Senterpartiet og jeg startet dagen med å lytte til ordførere fra Lofoten og Vesterålen. De jobber for bedre nett og mer kraft til folk og næringsliv. \n\nSå var det regionmøte på Scandic Meyergården med folk fra Rana, Hemnes, Lurøy og Træna. Her tok vi opp samferdsel, næringsliv, landbruk, kraft, helse og andre aktuelle saker. \n\nLurøy, Rana og Træna har flotte og sterke kvinner som Senterpartiets ordførerkandidater. Det er Iren Beathe Teigen, Hilde Lillerødvann og Lena Holmen. \n\nNår jeg reiser i Nordland er flyene...

Siv Mossleth - Senterpartiet
2023-03-08 19:33:19

Norge skal ha en desentralisert sykehusstruktur. \n- Vi må øke grunnfinansieringa.\n- Vi må ha mer demokratisk kontroll.\n- Vi må skille mellom investeringer og drift.\n\nKjersti Toppe er en av de kloke hjernene bak FOLKETS HELSETJENESTER, Senterpartiet sitt alternativ for nasjonal helse- og sykehusplan fra 2015. Den er enda aktuell, og Hurdalsplattformen gir gode muligheter for å gå i riktig retning. \n\nDet er selvsagt mye bra på norske sykehus i dag og mange flinke folk. Men helsetjenestene våre er viktige. Alle trenger trygghet! New Public Management-psykosen har gått altfor langt. Vi kan ikke bruke samme økonomiske tankegang på sjuke folk og spiker....

Siv Mossleth - Senterpartiet
2023-03-07 22:46:38

Nordland Senterparti vil:\n- Jobbe for at alle potensielle produksjonsmetoder for kraft utredes og gis vilkår for å kunne utvikles, også kjernekraft.\n- Støtte all kraftproduksjon som i større grad enn andre ivaretar vår unike natur.\n- Ivareta konkurransefortrinnet lav og stabil kraftpris gir vårt næringsliv.

Siv Mossleth - Senterpartiet
2023-03-06 22:05:58

Fint å besøke fengelet på Fauske i dag! Straff skal gjennomføres på en måte som er tillitsvekkende for samfunnet og som motvirker straffbare handlingar. Det skal legges til rette for at lovbrytere kan gjøre en egen innsats for å endre det kriminelle handlingsmønsteret sitt. \n\nMarlen Rendall Berg- Ordfører Fauske, John-Erik Vika, statssekretær, og jeg fikk høre om et veldrevet fengsel og flinke ansatte 😊😊😊

Siv Mossleth - Senterpartiet
2023-03-03 14:39:11

Hva har fødende kvinner og fersk fisk til felles??? De har det travelt å komme fram! Men vi hører kanskje oftere om den ferske fisken enn de fødende kvinnene? \n\nSamferdsel i Nordland er utrolig viktig. Det betyr så mye for folk og for bedriftene. \n\nVi fikk sleng på bilen på Hamarøy, ble litt sjøsjuke når vi tok hurtigbåten til Steigen og hadde mye turbulens med Widerøe-flyet over til Leknes. Men vi har en helt klar retning. E6 Sørfoldtunellene må prioriteres. Hverdagsveiene må prioriteres høyere, kysten må prioriteres høyere og det må bli billigere å fly på kortbanenettet. \n\nSelv om jeg...

Siv Mossleth - Senterpartiet
2023-02-24 14:26:04
Siv Mossleth - Senterpartiet
Siv Mossleth - Senterpartiet
2023-02-24 10:53:10

Dear colleagues who share our OSCE values and our respect for the Helsinki Agreement. An agreement which underlines human rights, freedom of the press, and respect for others’ borders.\n\nI deeply condemn the Russian delegation for coming to Vienna. You should not be here. You should all be at home in Russia, working to pull out the Russian soldiers who are attacking Ukraine. Who are attacking freedom. And if you are unwilling to do this, shame on you. \n\nWe have seen a year of brutality and war crimes, of daily bloodshed, of millions fleeing and thousands of lives lost. Ukraine defends...

Siv Mossleth - Senterpartiet
2023-02-20 11:20:56

Tone Sofie Aglen spør om noen vil lytte til det begynnende opprøret… \n\nJa, Senterpartiet er tydelige på at vi vil redusere flyprisene der det ikke er kommersielt lønnsomt å fly. Vi har et mål om halvering av prisene på FOT-rutene, og bedre tilbud på kortbanenettet. Vi har det i Hurdalsplattformen, og det er absolutt noe vi målbevisst jobber for! \n\nNå har vi fått på plass gratis ferger til øyer og steder uten veiforbindelse, og halvering av fergeprisene ellers. Dette er å ta hele landet i bruk i praksis. Folk og næringsliv i distriktene får reduserte kostnader. \n\nNå står billigere flybilletter...

Siv Mossleth - Senterpartiet
2023-02-18 19:42:47

Har Senterpartiet fått varig fotfeste i nord?

Siv Mossleth - Senterpartiet
2023-02-17 16:21:48

Helgeland Rehabilitering og det distriktsmedisinske senteret i Brønnøy har vært i fokus i dag. Det er utrolig viktig å se helheten i helsetjenestene. \n\nHans Inge Myrvold - Stortingsrepresentant Senterpartiet og jeg har møtt dedikerte og flinke folk! Og hilset på den nye sykehusdirektøren i Helgelandssykehuset

Siv Mossleth - Senterpartiet
2023-02-14 08:48:08

Takk for god informasjon og et fint møte 🤗🤗

Siv Mossleth - Senterpartiet
2023-02-13 21:17:15

Den Magiske Fabrikken gjenvinner matavfall og husdyrgjødsel til klimavennlig biogjødsel, biogass og grønn CO2. Landbruket er en del av løsninga! \n\nBiogass er også mulig å produsere på mindre anlegg, og noen bønder ønsker egne anlegg. Biogass er klimasmart, sirkulært og en av fremtidens energikilder.

Laster...
Laster...