Beta
Søket ga 284 treff.
Marit Knutsdatter Strand
2022-02-04 11:11:25

Tjenester nær folk handler også om hvor store avstander det er i fylkene! Hvis du vil stemme ja til Oppland (eller Innlandet), bruk stemmeretten 10.-17. februar via www.innlandetfylke.no/stem\n\nJønnes (H) og jeg debatterer oppløsinga på radio NRK P1 www.nrk.no/innlandet mandag ca. kl. 15:10 - hør om du vil løse opp gigantfylket Høyre tvang igjennom da de styrte Norge. Senterpartiet tror på nærhet enten det er stortingsvalgkretser, politiet, fylket eller andre deler av samfunnet. Stem og bestem!\n\nhttps://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/8QLw62/regionreformen-kan-gaa-opp-limingen

Marit Knutsdatter Strand
2022-01-30 19:10:35

Senterpartiet er opptatt av god beredskap i hele landet! Justisminister Emilie Enger Mehl og følge var med på rundtur i Oppland: beredskapssenter i Gran, politistasjon på Dokka og beredskap i Valdres under og etter uværet i november #trefall #beredskap #helenorge #nødnett #nærfolk #politi #brannvesen #ambulanse

Marit Knutsdatter Strand
2022-01-28 13:23:38
Senterpartiets Studieforbund – læring og mestring i 60 år!

Senterpartiets Studieforbund fyller 60 år i 2022. Fra den spede tilblivelsen på et møterom på Stortinget i juni 1962, har studieforbundet vokst og utviklet seg til å bli en selvstendig og viktig del av Senterbevegelsen.

Marit Knutsdatter Strand
2022-01-26 19:54:34

Vi trenger flere kvalifiserte lærere, og 4 i matematikk er ikke det som avgjør aleine om du skal kunne gå lærerutdanning eller ei

Marit Knutsdatter Strand
2022-01-25 09:44:15

Fagskoler er viktig for å sikre praktisk god utdanning til flere, der man får med seg mye nyttig kompetanse for å gjøre jobber som krever høyere utdanning. Maren og jeg besøkte Noroff fagskole i går, og fikk høre om deres store vekst i linjetilbud og studenter. IT-sikkerhet og digital ledelse er blant områdene der de har vokst mye, og stadig flere bedrifter ønsker seg påfyll til sine ansatte med kortere kurs. Selv med fersk mastergrad fra et universitet, trenger flere å fylle på med praksisnær kompetanse fra Noroff. Senterpartiet heier på fagskoler, og er glad regjeringa jobber for å løfte...

Marit Knutsdatter Strand
2022-01-24 13:36:21

Vi står i en strømkrise som vi løpende håndterer etter beste evne. Med "vi" så mener jeg nå både alle husholdninger som står i dette daglig, virksomheter som må planlegge for å håndtere dette på lang sikt, og politisk. Regjeringa og Stortinget må sikre at økonomien kan bære dyrere strøm, at internasjonal handel med strøm blir styrt bedre, og at vi har en bedre beredskap rundt energien vi alle avhenger av. Studentene er en viktig gruppe vi må sørge for at ikke blir varig skadelidende av pandemi og strømkrise, og de får nå strømstøtte som stipend.

Marit Knutsdatter Strand
2022-01-17 18:52:00

Strømpakke for jordbruket er på plass! Godt nytt at regjeringa nok en gang står på for å sikre norsk matproduksjon, tross skyhøye kostnader på flere innsatsfaktorer inkludert strøm. Før jul vedtok Stortinget nesten 1 mrd kr ekstra til landbruket for å bøte på kostnadsnivået, samt bidra til investeringer og aktivitet. Vi trenger norsk mat både på grunn av den gode kvaliteten, verdien den har for folkas og dyras helse, og norsk beredskap - for å nevne noe. Det vil Senterpartiet sikre også for framtida.

Marit Knutsdatter Strand
2022-01-17 10:31:22

God lesing om alt fra arbeidsmarked, tillitsreform og styring til Mercedes /8

Marit Knutsdatter Strand
2022-01-13 11:55:55

– Det er ikke sikkert jeg ville fortsatt på videregående hvis jeg ikke hadde fått muligheten til å ha noen timer praktiske fag på ungdomsskolen, sier Magnus. Arbeidslivsfag var en viktig seier for Senterpartiet under rødgrønn regjering, der elevene skulle få praktiske utfordringer som ruster dem både til studieforberedende og yrkesfag i videregående skole. Les om den formidable innsatsen som blir lagt ned i Gausdal for å gi elevene et godt tilbud i arbeidslivsfag - nærmest mot alle naturlover og begrensa ressurser.

Marit Knutsdatter Strand
2022-01-09 19:54:18

Regjeringa øker strømstøtta!

Marit Knutsdatter Strand
2022-01-05 09:52:29

Vi vil ha flere norske arbeidsplasser, mer norsk verdiskapning og gjerne grønn omstilling kombinert med økt eksport av varer. Da må vi ikke eksportere primærressurser, men foredla varer. Da må vi trygge tilgangen på nok norsk fornybar kraft her til lands.

Marit Knutsdatter Strand
2022-01-04 20:36:35

Godt nytt år 2022! Det er litt av et år vi har lagt bak oss. Høstens hendelser er friskest i minnet; Historisk godt valgresultat i Stortingsvalget i Oppland med 26 % til Senterpartiet der Bengt og jeg fikk fornya tillit på opplandsbenken. Historisk godt resultat nasjonalt til Senterpartiet med 13,5 %, og en stor stortingsgruppa med god representasjon fra store deler av landet. Senterpartiet fikk statsråd Ola Borten Moe i Kunnskapsdepartementet, og jeg fikk med meg Maren Grøthe i utdanningskomiteen på Stortinget. Langt viktigere enn posisjoner, er den nye kursen for Norge meisla ut i Hurdalsplattformen. Hele landet skal bli...

Marit Knutsdatter Strand
2021-12-22 13:04:57

Ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år! Valget 13. september stemte folk på ny regjering. Den har sittet sia 14. oktober. Det er kjempemoro å jobbe med så mange driftige folk, og vi gleder oss til fortsettelsen! Vi har mye vi vil ta tak i. Pass på helsa og dem du har rundt deg 🌟

Marit Knutsdatter Strand
2021-12-19 18:52:45

Et av de viktigste yrkene i Norge, både før, under og etter pandemien som herjer nå: sjukepleiere! Hurra for enda flere av dem! Dette er av studiene som har ventelister på studieplassene tilgjengelige i hele landet, kjempebra å få til enda flere studieplasser. https://www.nrk.no/trondelag/oppretter-fem-hundre-studieplasser-for-sykepleiere_-mener-behovet-er-svaert-stort-1.15778207

Marit Knutsdatter Strand
2021-12-18 09:37:26

Regjeringa jobber døgnet rundt med å håndtere de tøffe taka vi står i med koronasmitte og høye strømpriser. Godt å se det gjør en viktig forskjell flere steder.

Marit Knutsdatter Strand
2021-12-13 13:05:07

Strøm-kompensasjon for husholdninger, regjeringa vil sikre folk mulighet til å ha varmen på videre i vinter: https://www.nve.no/reguleringsmyndigheten/nytt-fra-rme/nyheter-reguleringsmyndigheten-for-energi/kompensasjonsordning-for-hoye-strompriser/

Marit Knutsdatter Strand
2021-12-08 17:58:59

Utgifter til tjenester nær folk - og alle de viktige ansatte som står i dette hver dag - blir fulgt tett av regjeringa. Ikke nøl med å synliggjøre kostnadene med koronatiltak! https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/kommunene-blir-kompensert-for-koronatiltak/id2891403/?utm_source=regjeringen.no&utm_medium=email&utm_campaign=nyhetsvarsel20211208

Marit Knutsdatter Strand
2021-12-08 11:35:45

Strømstøtte til studentene: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/strom/id2891421/

Marit Knutsdatter Strand
2021-12-05 09:58:29

Stedlig ledelse og nok ressurser til å ha gode fagmiljø må til for at domstoler skal sikre din og min rettssikkerhet i hele landet. Da må domstolreformen reverseres.

Marit Knutsdatter Strand
2021-09-28 11:51:51

Stortingsperioden 2017-21 er historie, og vi feira med middag på Oslo Rådhus. Nå ser vi fram til fire nye år med enda mer jobbing for tjenester nær folk og styrka beredskap 🍀

Laster...
Laster...