Beta
Søket ga 381 treff.
Kristelig Folkeparti
2023-08-30 13:00:09

Vi er hele mennesker hele livet‼️ Derfor kjemper KrF for en trygg og verdig alderdom for alle💛 Eldreomsorgen må se hele mennesket, med fysiske, sosiale, åndelige eller kulturelle behov❗ For at ingen skal bekymre seg for å bli eldre i Norge, må vi styrke fellesskapene rundt de eldre, sørge for tilgjengelig aktivitetstilbud og i større grad verdsette den usynlige omsorgen fra pårørende. Er du enig?

Kristelig Folkeparti
2023-08-30 10:00:11

Vurderer du å stemme KrF til høsten? Vi gir deg 10 gode grunner til hvorfor du skal gjøre det💛 Her er grunn nr 6👇

Kristelig Folkeparti
2023-08-29 16:37:20

KrF får 4,9% på fersk måling fra VG! Det motiverer💪🏼💛 \n\nI kveld kan du følge Olaug i partilederdebatt på TV2 kl. 21:40🌟 Ønsk henne lykke til i kommentarfeltet❤️

Kristelig Folkeparti
2023-08-29 10:00:09

Kvinner som føder i Norge burde få tilgang på bedre fødselsomsorg❗️ I alle andre situasjoner hvis man blir skadet får du tilbud om hjelp, operasjoner eller rehabilitering. Men etter en fødsel overlates kvinnene altfor ofte til seg selv. Og mange tør ikke spørre om hjelp, eller fortelle hvordan de har det💔\n\nHele seks av ti kvinner sliter med store plager åtte måneder etter fødsel⚠️ Oppfølging av kvinner i barsel er kommunenes ansvar og har store variasjoner. I fjor fremmet KrF åtte forslag om bedre barselomsorg, hvor fire av dem ble vedtatt i Stortinget💛\n\nGang på gang har fagmiljøene slått alarm og situasjonen...

Kristelig Folkeparti
2023-08-28 20:00:09

Vurderer du å stemme KrF til høsten? Vi gir deg 10 gode grunner til hvorfor du skal gjøre det💛 Her er grunn nr 5👇

Kristelig Folkeparti
2023-08-26 10:00:08

Vurderer du å stemme KrF til høsten? Vi gir deg 10 gode grunner til hvorfor du skal gjøre det💛 Her er grunn nr 4👇

Kristelig Folkeparti
2023-08-25 20:33:14

Familiene er det mest grunnleggende felleskapet vi har, uavhengig av hvordan våre familier er satt sammen. Skal vi bygge gode samfunn, starter mye med familiene. Vi vil gi familiene tid sammen, ikke mer overtid. KrF ønsker å skape tid til det viktigste💛

Kristelig Folkeparti
2023-08-25 09:00:56

KrF får 4,7% på fersk måling fra TV2💪\n\nVil du ha et sterkt KrF? Da må du huske å stemme på KrF før 11. september💛

Kristelig Folkeparti
2023-08-23 12:43:46

Vurderer du å stemme KrF til høsten? Vi gir deg 10 gode grunner til hvorfor du skal gjøre det💛 Her er grunn nr 2👆🏼

Kristelig Folkeparti
2023-08-23 09:16:27

Å innføre mobilforbud i grunnskolen mener KrF er en no brainer💥 Skolen burde være et fristed fra skjerm for barna våre📱Er du enig?

Kristelig Folkeparti
2023-08-22 10:41:41

Eldreomsorg handler ikke om system, det handler om folk💛 KrF vil ha en omsorgstjeneste hvor systemet passer til den som er eldre og ikke den eldre skal måtte passe i systemet. Er du enig?

Kristelig Folkeparti
2023-08-19 10:00:08

Dessverre er barnas fritidsaktiviteter noe av det første som ryker når økonomien strammer seg til hos foreldrene. Det er det vi ser nå😢 Fra politisk hold må vi sikre at alle barn kan delta på en fritidsaktivitet, ikke bare øvre middelklasse‼️ Derfor er det uforståelig at regjeringen reverserte utrullingen av fritidskortet, som ville gitt alle barn 2000kr til bruk på en fritidsaktivitet. Regjeringen burde snu, og gjeninnføre fritidskortet! Er du enig?

Kristelig Folkeparti
2023-08-18 10:00:09

Forskning viser at lesing på skjerm gir mindre læring📗 KrF mener derfor at skolen trenger flere bøker, ikke flere nettbrett💪 Er du enig?

Kristelig Folkeparti
2023-08-17 19:58:45

Olaug er klar for valgkampens første partilederdebatt i Arendalsuka😍 Følg med på NRK kl. 21:15💛 Ønsk henne lykke til i kommentarfeltet👏🏼

Kristelig Folkeparti
2023-08-17 10:10:15

KrF får 4,8% på fersk måling fra TV2🌟\n\nVil du ha et sterkt KrF? Da må du huske å stemme på KrF denne høsten 💛

Kristelig Folkeparti
2023-08-17 10:00:07

Sammenhengen mellom unges psykiske problemer og bruk av sosiale medier er svært sterk❗ KrF mener det trengs en verifiserbar aldersgrense på 13 år for sosiale medier💪🏼 I dag er aldersgrensen 13 år, men det er enkelt å lyve på alderen for å opprette en slik konto📱 Derfor mener vi at aldersgrensen må følges av krav om registrering og innlogging med verifiserbar løsning, som for eksempel BankID✅ Er du enig?

Kristelig Folkeparti
2023-08-16 10:00:10

Alle barn skal ha en god og trygg oppvekst💛 Sosiale medier fører til en rekke utfordringer for barn og unge som utestengelse, digital mobbing, svekket konsentrasjonsevne og forsterket psykisk uhelse. Disse negative trendene noe KrF vil jobbe aktivt for å snu❗\n\nGjennomsnittlig skjermtid blant ungdom i Norge er omtrent 5 timer per dag. I skolen kan mobilen sette en stopper for viktige menneskelige relasjoner og være en distraksjon fra å lære seg både faglige, men også sosiale ferdigheter📱 Derfor vil KrF ha en mobilfri barne- og ungdomsskole👊🏼 Er du enig?

Kristelig Folkeparti
2023-08-15 10:00:10

Vi må gjøre skolen klar for barna, ikke barna klare for skolen✏️ Gjennomføringen av seksårsreformen har gjort at barna mister viktig frilek i en spesielt sårbar alder preget av stor fysisk og psykisk utvikling😢 Det haster å rette dette opp!\n\nKrF vil ha en skole på barnas premisser, som tar utgangspunkt i deres modningsnivå. Derfor har vi fremmet forslag i Stortinget om å erstatte 1.klasse med en førskole for seksåringene💛 Er du enig?

Kristelig Folkeparti
2023-08-14 14:02:17

Å kutte til friskoler er ingen «rydde-jobb» som Arbeiderpartiet kaller det❌ Det er smålige ideologiske kutt som går aller mest ut over skolehverdagen for friskoleelever og familienes valgfrihet. Friskoler truer ikke den offentlige skolen, men er tvert imot et viktig supplement💪 Elever er ulike, da trenger vi også ulike skoler💛 Enig?

Kristelig Folkeparti
2023-08-08 20:01:04

Dag Inge Ulstein møtte ny landsbruksminister til debatt i politisk kvarter mandag morgen. Ulstein utfordret statsråden på at det har gått mer enn 650 dager uten at regjeringen engang har levert en plan for opptrapping❗❗\n\nRegjeringen burde vite at en høster som en sår, men dessverre har det ikke blitt sådd fremtidstro for bøndene. Lovnaden om en opptrappingsplan ble gitt i oktober 2021. Nå er vi godt over halvveis i 2023, men regjeringen har fortsatt ikke lagt fram noe plan. Det burde bekymre nordmenn som ønsker norsk mat, god beredskap og norsk matsikkerhet.\n\nLandbruksbarometeret for 2023 kunne nylig melde om at kun...

Laster...
Laster...