Beta
Søket ga 355 treff.

Her er oversikt over nasjonale tiltak, som gjelder for hele landet. Lokale utbrudd og mer smitte noen steder, gjør at det er behov for å ha strengere regler lokalt og regionalt. Se din kommunes nettsider for oppdatert informasjon der du bor. Andre spørsmål om korona? 👉🏻 helsenorge.no/koronavirus #koronaNorge #korona

Ole Erik Almlid er klar for Den nasjonale bærekraftskonferansen - Veien mot 2030. Er du? Meld deg på i dag! https://berekraft.regjeringen.no/baerekraftskonferansen/

Har du interesse for arbeidsrett og vil jobbe i eit departement? Vi har no ei ledig stilling som førstekonsulent (jurist) i Arbeidsgiverpolitisk avdeling. https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/204433/foerstekonsulent-jurist-i-arbeidsgiverpolitisk-avdelingen

Fra 388 nominasjoner til 3 finalister! Henningsvær, Skien/Porsgrunn og Saupstad/Kolstad skal nå konkurrere om Attraktiv by-prisen for 2021. - Årets finalister bruker samarbeid til å drive by- og stedsutviklingen på ulike nivåer - i bydelen, i tettstedet og i byområdet. Det er innovasjon i hvordan en samarbeider i praksis og hvordan dette skaper medeierskap og lokalt engasjement, sier juryleder Alexandria Algard Gratulerer til Vågan kommune (Lofoten), Skien kommune, Porsgrunn kommune og Trondheim kommune ! https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/henningsvar-skienporsgrunn-og-saupstadkolstad-konkurrerer-om-attraktiv-by-prisen-2021/id2850262/

Visste du at vi har fått nye navn på Norge? 🤩 https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/samiske-og-kvensk-navn-pa-norge-er-pa-plass/id2847044/

Vi har nå to spennende ledige stillinger. Ønsker du å jobbe som avdelingsdirektør med ansvar for arbeidet med statsbudsjettet, eller som rådgiver/seniorrådgiver i Arbeidsgiverpolitisk avdeling, håper vi du vil søke nå. https://bit.ly/2SppnjC #ledigstilling #nyjobb #søkejobb

Kan statlige arbeidsgivere bli best på inkludering? Hva skal til for å endre praksis, kultur og holdninger på en arbeidsplass? Dette får du vite mer om hvis du melder deg på webinar 29. april. #semuligheter

Hva skal til for at unge vil bo, arbeide og investere fremtiden sin i distriktene? 🐷🐂🍀🌸I dag har Distriktspanelet gitt ti råd til fremtidens distriktspolitikk til Erna Solberg og Linda Hofstad Helleland.

Statsminister Erna Solberg og distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland mottek ti råd frå ungdommens distriktspanel måndag 26. april.

Statsminister Erna Solberg og distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland mottek ti råd frå ungdommens distriktspanel måndag 26. april.

Henning Knudsen er jurist og jobber med arbeidsgiverpolitikk i KMD. Som blind har han en litt annerledes arbeidshverdag en mange andre. Men der andre ser problemer, ser han muligheter og finner løsninger. Det er nettopp dette inkluderingsdugnaden handler om. #semuligheter www.semuligheter.no

Har du innsikt i og interesse for arbeidsgiverpolitikken i staten? Vi søker nå etter avdelingsdirektør for arbeidslivskunnskap og utvikling. https://bit.ly/3tMou2g #nyjobb #ledigstilling

Her er oversikt over nasjonale tiltak, som gjelder for hele landet. Tiltakene gjelder fra 16. april og inntil videre. Områdene som har svært strenge tiltak lokalt og regionalt, vil fortsatt beholde disse tiltakene. Andre spørsmål om korona? Se helsenorge.no/koronavirus #koronaNorge #korona

Vi søker nå etter ny statsforvalter i Agder på åremål. https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/203935/statsforvalter-i-agder-aaremaal #nyjobb #ledigstilling

Er du en av de mange som pleier å dra på campingferie? Nå vil regjeringen ta grep for å forenkle regelverket og forbedre brannsikkerheten for campingnæringen. − Campingnæringen er en viktig del av turistnæringen i Norge, og sysselsetter mange mennesker over hele landet. Etter innspill fra næringen foreslår regjeringen nå et nytt avstandskrav på fire meter mellom alle campingenheter på campingplasser, sier Nikolai Astrup. https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nye-regler-for-a-oke-brannsikkerheten-pa-campingplasser/id2844587/ #bobil #camping #campingferie Norsk Bobil og Caravan Club Norsk Bobilforening NAF Campingbil.net Bobilverden.no @Direktoratet for byggkvalitet

– Det er kommunene som fordeler disse pengene videre, sier Linda Hofstad Helleland og mener det er viktig at kommunene er raske med å fordele pengene til virksomheter som har det tøft. https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nye-750-millioner-i-koronastotte-til-naringslivet/id2843940/

FutureBuilt forlenges nå for 10 nye år! Målet er å vise at det er mulig å realisere klimanøytrale byområder og arkitektur med høy kvalitet. - Jeg er sikker på at den forlengede avtalen, FutureBuilt 2.0, vil være er et viktig bidrag til innovasjon innen byggenæring og byutvikling. Målet er å vise frem 50 forbildeprosjekter som reduserer klimagassutslippene med minst 50 prosent, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup. FutureBuilt er et samarbeid mellom Oslo kommune, Bærum kommune, Asker kommune, Drammen kommune, Nordre Follo kommune, Lillestrøm kommune Enova, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Husbanken, Direktoratet for byggkvalitet, Grønn Byggallianse og Norske arkitekters landsforbund. https://www.futurebuilt.no/...

—Gratulerer med den internasjonale romdagen! I dag feirer vi den romske kulturen som har rike tradisjoner med musikk, dans og mat, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland. Les mer her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/gratulerer-med-dagen-romer-tavel-bachtalo-to-maro-djes/id2843204/

Vi har nå tre ledige stillinger. Vil du være med på å videreutvikle den statlige arbeidsgiverpolitikken eller er interessert i urfolks- og menneskerettigheter? Da håper vi å motta din søknad. https://www.jobbnorge.no/search/nb?OrderBy=Published&Period=All&employer=1996#1

Hvordan skal Norge skape verdier med data som ressurs? Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland inviterer til webinar i samarbeid med DigitalNorway mandag 22. mars. https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/naringsutvikling-og-innovasjon-med-data-som-ressurs/id2839228/

Laster...
Laster...