Beta
Søket ga 147 treff.
Ingvild Wetrhus Thorsvik
2023-02-16 10:30:42

Derfor har vi levert seks forslag som tar sikte på å bedre livs- og boforholdene for enslige mindreårige asylsøkere, herunder at også enslige mindreårige over 15 år bør være under barnevernets omsorg:

Ingvild Wetrhus Thorsvik
2023-02-16 10:30:42

Venstre mener at det er på høy tid å ikke bare sette spørsmålstegn ved hvorfor forsvunne enslige mindreårige asylsøkere ikke letes etter, men også hvorfor disse barna forsvinner. @SOSBarnebyer

Ingvild Wetrhus Thorsvik
2023-02-16 10:30:41

Det er svært bekymringsfullt og alvorlig at nesten 1000 enslige mindreårige asylsøkere har forsvunnet fra asylmottak og omsorgssentre siden 2015, og at politiet sjelden leter etter disse barna og ungdommene.

Ingvild Wetrhus Thorsvik
2023-02-02 16:43:34

RT @GlasnostGone: Good news: An international center for the prosecution of the "crime of aggression” in #Ukraine will be set up in The Hague - head of the European Commission, @vonderleyen announced today. “Russia must be held accountable in court for its odious crimes." https://t.co/EfsCGFjHmQ https://t.co/j136RGXnZ9

Ingvild Wetrhus Thorsvik
2023-01-17 20:20:34

Grisene kan ikke vente lenger. Vi fikk gjennomslag for flere viktige forslag til bedring av dyrevelferden i fjor, noe regjeringen gjør sitt beste for å trenere fremfor å følge opp. Grisene trenger politisk handling NÅ!

Ingvild Wetrhus Thorsvik
2023-01-17 20:20:34

ilagt 115 hastevedtak. Av disse 25 vedtak om avliving. Dette er fullstendig uholdbart og det må settes inn tiltak straks. Det holder ikke å si at næringen selv må rydde opp og vise til at det kommer en dyrevelferdsmelding en gang i fremtiden, slik landbruksministeren gjør.

Ingvild Wetrhus Thorsvik
2023-01-17 20:20:33

Minstekravene er allerede utdaterte og alt for svake, og så klarer ikke 56% en gang å etterleve disse. Det er helt forferdelig!

Ingvild Wetrhus Thorsvik
2023-01-17 20:20:31

1/4 gir ikke god nok oppfølging av syke og skadde dyr(skader fra halebiting, halthet, sykdom mv), 1/3 bryter krav til rotemateriale(som fører til at grisene blir enda mer understimulerte, noe som bla resulterer i halebiting), 1/4har brudd på bruk av strø(tørt og mykt sted å ligge

Ingvild Wetrhus Thorsvik
2023-01-17 20:20:30

56%, altså OVER HALVPARTEN, av svinebøndene bryter lovens minstekrav på ett eller flere punkter. Jeg er rystet over funnene til Mattilsynet.

Ingvild Wetrhus Thorsvik
2023-01-17 20:20:30

🧵Mattilsynet har gjennom de to siste årene ført tilsyn med 582 svinebesetninger over hele landet. Sluttrapporten for denne tilsynskampanjen ble presentert i dag, og dommen over norsk svinenæring er knusende.

Ingvild Wetrhus Thorsvik
2023-01-11 10:34:19

https://t.co/RHDiqJqxx0

Ingvild Wetrhus Thorsvik
2023-01-11 10:14:54

Klar beskjed fra rolleforståelseutvalget: samrøret mellom NNPF og politiet er et faktum. https://t.co/RyQaKXKsg5

Ingvild Wetrhus Thorsvik
2023-01-06 11:25:26

I Rogaland går overgripere fri på grunn av mangel på ressurser. Istedenfor å fikse det så prioriterer Ap og Sp 9 nye kontorer for politiet som ingen har etterspurt. https://t.co/m1yPVS3EtG

Ingvild Wetrhus Thorsvik
2022-12-21 12:03:33

@HFMarthinussen @TuvaMoflag @AUnneland Justisministeren svarte at hun ikke kunne se noe i saken tilsier at det er behov for å endre kravet om at allmenne hensyn må være til stede for å kunne beslutte bøtesoning i de tilfellene hvor den botlagte ikke har betalingsevne. Vi følger opp

Ingvild Wetrhus Thorsvik
2022-12-21 12:02:13

@HFMarthinussen @TuvaMoflag @AUnneland Jeg sendte dette spørsmålet tilbake i oktober: https://t.co/iTy7m6Vhse

Ingvild Wetrhus Thorsvik
2022-12-02 15:08:03

Sjukeste begrunnelsen for at justisdepartementet ikke frykter en nedkjølende effekt https://t.co/j35iIK0Sz0

Ingvild Wetrhus Thorsvik
2022-12-01 19:24:38

RT @Rotevatn: Kven i podden har ei skummel fortid i Extinction Rebellion? Ny episode ute no, der du høyrer podkast. @ingvild_wetrhus @KristinStinson. https://t.co/shKy6UrvIi

Ingvild Wetrhus Thorsvik
2022-12-01 10:43:28

@JohnnyJeep1 Så snill! Tusen takk!

Ingvild Wetrhus Thorsvik
2022-11-25 14:16:37

Det må fortsatt ryddes opp etter politiets ulovlige tvangsbruk på rusfeltet. Dessverre ser det ikke ut til at alle politiske partier enda helt forstår at Riksadvokaten ikke plutselig har endra loven, men at den jobben ligger til oss på Stortinget 🤷‍♀️ https://t.co/OYTYunRPCV

Ingvild Wetrhus Thorsvik
2022-11-10 19:58:34

RT @LiveKleveland: JA! Venstre vil forby import av pels https://t.co/jR9AZaqef6 via @Venstre 🦊@Dyrevern

Laster...
Laster...