Beta
Søket ga 582 treff.
Mari Holm Lønseth
2021-08-08 13:17:04

👇🏻

Mari Holm Lønseth
2021-08-05 10:48:29

Dagens stabel til å støtte mobilen på i debatt på TV2. Hvilken bok ser mest spennende ut? Jeg holder en knapp på Trondheim byleksikon🥰

Mari Holm Lønseth
2021-08-04 20:11:25

Høyre vil gjøre det lettere for folk å velge bussen. Vi må få ned utslippene fra transport om vi skal nå klimamålene. Da er Senterpartiets forslag om mindre penger til blant annet buss i Trondheim helt feil vei å gå! 🙃 Enig?

Mari Holm Lønseth
2021-08-04 09:56:41

Høyre vil ha nytt Senter for psykisk helse på St. Olavs! Det trenger vi for å gi bedre behandling til pasientene. I går kom regjeringen med en viktig avklaring som gjør at St. Olavs og NTNU kan gå videre med planlegging av Senter for psykisk helse. Dette skal vi jobbe for å få på plass!

Mari Holm Lønseth
2021-08-02 20:46:20

Fine folk klar for valgseier 💙 God stemning på dagens postkasseaksjon!

Mari Holm Lønseth
2021-08-02 14:42:48

Vettet er jevnt fordelt i Norge. Høyre mener beslutninger bør tas best nærmest mulig folk. Derfor har vi styrket lokaldemokratiet med Høyre i regjering. Visste du at med Høyre i regjering får kommunene gjennomslag i 8/10 innsigelsessaker, mens med Senterpartiet fikk kommunene gjennomslag i bare 4/10. Det hjelper ikke bare å snakke om lokaldemokrati - vi må levere i praksis. Det gjør Høyre! Med Nikolai Astrup

Mari Holm Lønseth
2021-07-29 09:04:51

Fritt behandlingsvalg er en viktig pasientrettighet. Den bør utvides, ikke skrotes slik Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV vil.

Mari Holm Lønseth
2021-07-28 20:01:49

Havene må ryddes for søppel. Marint søppel truer livene i havet, og derfor livet på land. Mausund Feltstasjon gjør en viktig innsats for å rydde Trøndelags-kysten.

Mari Holm Lønseth
2021-07-28 13:17:03

Vi skal få fart på Norge igjen! Det viktigste fremover er å ta Norge trygt ut av krisa. Da må vi skape mer og inkludere flere, tette kunnskapshull i skolen og få ned helsekøene. Enig? Les mer her 👇🏻

Mari Holm Lønseth
2021-07-20 12:17:25

Det går godt med kommuneøkonomien! Det er viktig for å gi alle gode barnehager, skoler og en trygg eldreomsorg. I årevis har vi hørt Ap og Sp svartmale om situasjonen i kommune-Norge. Tall fra SSB sier imidlertid noe helt annet: de siste fem årene har kommunene mer enn doblet beløpene de har på bok og det er store overskudd. Og godt er det! 😀 Husk det neste gang påstander om sultefôring av kommunene slenges frem!

Mari Holm Lønseth
2021-07-15 10:07:36

Håper du nyter sommeren 😎 Noen rolige dager på hytta igjen for meg før valgkampen braker løs. Fin avveksling med maling, vasking og mye tid til matlaging 💙

Mari Holm Lønseth
2021-07-04 18:16:41

Flere trenger bedre psykisk helsehjelp! Det er min hjertesak som jeg håper du vil lese mer om 👇🏻 Det må gjøres mer for å gi alle som trenger det god og rask psykisk helsehjelp. Løsningen er ikke færre pasientrettigheter, slik Arbeiderpartiet ønsker seg. Stadig flere, særlig unge opplever psykiske helseproblemer. Mange av de unge som står utenfor utdanning eller arbeidsliv, gjør det på grunn av psykiske helseproblemer. Alt for mange opplever at hjelpa kommer for sent, eller at de ikke får god nok nytte av de ikke får hjelp, eller at de ikke får god nytte av den hjelpen de...

Mari Holm Lønseth
2021-07-02 14:02:29

Visste du at avfallsforbrenningsanlegget på Tiller er et av Trondheims største utslippspunkt? 😨 Vi må kutte utslipp. Inne på dette forbrenningsanlegget skal Statkraft finne ut hvordan CO2 kan fanges og lagres. Regjeringen stiller opp med penger, sånn at prosjektet etterhvert kan bli virkelighet 💪🏻 Bra?

Mari Holm Lønseth
2021-07-01 12:36:58

Høyre vil skape pasientens helsetjeneste. Gjennom fritt behandlingsvalg har pasienter fått velge mellom offentlige, private og ideelle sykehus - staten tar regninga. I denne saken forteller Ida Mie Eilertsen hvorfor dette er viktig: – For første gang på 15 år har jeg nå gått åtte måneder uten selvskading. Mange har spurt hvordan jeg har råd til å være i privat behandling og blir overrasket når jeg sier at jeg ikke betaler noe. Tilbud som dette burde ha vært bedre opplyst, sier hun. Vi må utvide, ikke avvikle fritt behandlingsvalg, slik Ap vil. Høyre lover at 100 000 flere skal få...

Mari Holm Lønseth
2021-06-30 16:25:10

Høyre vil få fart på Norge! Da trenger vi nye jobber i hele landet. Regjeringens nye distriktsstrategier skal gjøre det enda bedre og enklere å skape jobber i distriktene. ✅ Rekordstore investeringer i samferdsel - fremover enda mer til fylkesveier. ✅ Flere skal fullføre videregående, flere skal velge yrkesfag og flere skal få ta desentralisert utdanning. ✅ Styrke de geografiske driftsenhetene i politiet. ✅ Legge til rette for vekst i turistnæring og reiseliv. ✅ Styrke lokaldemokratiet og gjøre det lettere for kommunene å legge til rette for næringsvirksomhet lokalt.

Mari Holm Lønseth
2021-06-29 08:43:05

Bedre vei, enklere å ta utdanning og mer lokalt selvstyre! Høyre vil at det skal skapes nye jobber i privat sektor i hele landet. Les her hvordan vi vil gjøre det 👇🏻

Mari Holm Lønseth
2021-06-28 19:22:29

Postnummeret foreldrene dine har valgt skal ikke avgjøre hvor du kan begynne på skole. Jeg vil flytte makt fra politikere til elevene. Det er elevene som vet best hvor de vil gå på skole, og de fleste kommer inn på førstevalget sitt. Joachim måtte bytte adresse for å komme seg inn i et nytt miljø. Sånn bør det ikke være. Elevene bør få velge selv. Enig?

Mari Holm Lønseth
2021-06-27 10:59:31
Bli med på Team Erna!

Team Erna er et sted hvor du kan melde inn hvilke aktiviteter du som frivillig ønsker å bidra med denne valgkampen.

Mari Holm Lønseth
2021-06-26 12:20:16

God lørdag 💙 postkasseaksjon med blide Høyrefolk!

Mari Holm Lønseth
2021-06-25 16:51:20

Kandidatsamling med disse flotte folkene 💙 Sammen skal vi få fart på Norge med Erna som statsminister!

Laster...
Laster...