Beta
Søket ga 1061 treff.
Helse- og omsorgsdep
2023-06-12 16:40:15

Regjeringen foreslår at unge voksne i alderen 21-24 år kun skal betale 25 prosent egenandel og at flere pasientgrupper skal få lovfestet rett til tannhelsetjenester. https://t.co/mGDIUHoUeu

Helse- og omsorgsdep
2023-06-09 15:22:08

– Regjeringen er bekymret for økt bruk av e-sigaretter blant barn og unge. Det er ingen tvil om at bruk av e-sigaretter innebærer helserisiko, sier helse- og omsorgsminister @ingvildkjerkol 👇🏽https://t.co/NPDfCwpfhF

Helse- og omsorgsdep
2023-06-09 12:28:15

– Måla våre er klare. Fleire skal oppleve god psykisk helse og livskvalitet, og god hjelp skal vere lett tilgjengeleg der det trengs, når det trengs. Det skal vi oppnå med denne planen, seier helse- og omsorgsminister @ingvildkjerkol.\nhttps://t.co/NXIgYGmPje https://t.co/BxUa1841zZ

Helse- og omsorgsdep
2023-06-09 12:02:56

– Måla våre er klare. Fleire skal oppleve god psykisk helse og livskvalitet, og god hjelp skal vere lett tilgjengeleg der det trengs, når det trengs. Det skal vi oppnå med denne planen, seier helse- og omsorgsminister @ingvildkjerkol. https://t.co/ZsLP2Z66rw https://t.co/aYRe7koKrD

Helse- og omsorgsdep
2023-06-08 19:57:16

– I 2030 vil det være flere eldre enn barn i Norge. Det er en historisk milepæl! For å møte denne samfunnsendringen trenger vi en oppdatert og helhetlig eldrepolitikk slik regjeringen nå vil legge frem, sier helse- og omsorgsminister @ingvildkjerkol https://t.co/JexV8REh8s

Helse- og omsorgsdep
2023-06-07 13:44:10

– Hjernehelse er fremdeles et nytt og ukjent begrep for mange, og arbeidet med hjernehelse må ha et langsiktig perspektiv. Vi skal derfor legge frem en ny og oppdatert strategi våren 2025, sier helse- og omsorgsminister @ingvildkjerkol. https://t.co/4YudvagfL0

Helse- og omsorgsdep
2023-06-07 09:40:59

EUs koronasertifikat legges ned og fjernes fra nettsidene til @helsenorge 30. juni. Få land krever nå koronasertifikat, men skal du ut å reise bør du sjekke hvilke krav som gjelder dit du skal. Sertifikatet kan lastes ned og skrives ut frem til 30. juni. https://t.co/8PcTF2Zxtb

Helse- og omsorgsdep
2023-06-06 13:27:06

'Since last year, Norway 🇳🇴 has had a fundamental role in the EU 🇪🇺 operation of evacuating 🇺🇦 patients', @JanezLenarcic said. On Monday, he visited aircrafts being used in the medical evacuation of patients from Ukraine together with @ingvildkjerkol https://t.co/7ZIRqEjhu7

Helse- og omsorgsdep
2023-06-05 09:36:15

Regjeringen har besluttet å si ja til nytt Mjøssykehus lokalisert i Moelv i Innlandet: https://t.co/MPc87FYYen

Helse- og omsorgsdep
2023-06-02 15:24:18

Helsenæring valgt som neste nasjonale eksportfremmesatsing: https://t.co/EICwFbZ3NQ

Helse- og omsorgsdep
2023-06-02 09:51:08

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol presenterer fredag 9. juni opptrappingsplanen for psykisk helse i Stavanger. https://t.co/BlbbzTrsln

Helse- og omsorgsdep
2023-05-26 13:47:18

Regjeringen har i dag oppnevnt det nye Bioteknologirådet. Tidligere stortingsrepresentant og spesialrådgiver Marianne Aasen har takket ja til vervet som leder. https://t.co/YKD3lLNbtk

Helse- og omsorgsdep
2023-05-26 12:05:08

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol mottok fredag 26. mai en rapport fra de regionale helseforetakene med nasjonale nøkkeltall og en omtale av de beste forsknings- og innovasjonsprosjektene i sykehusene i 2022: https://t.co/9nZ1vcIDyi

Helse- og omsorgsdep
2023-05-22 16:07:52

Kjerkol talte til Verdens helseforsamling om helseberedskap: https://t.co/AkCD2WdPMo

Helse- og omsorgsdep
2023-05-11 10:51:41

Regjeringa foreslår å legge om det fylkeskommunale tannhelsetilbodet til unge vaksne, slik at personar frå 21 til 24 år berre skal betale 25 prosent eigenandel. https://t.co/u9aRAU5VW7

Helse- og omsorgsdep
2023-05-11 10:51:20

Regjeringa gjennomfører endringar i organisering, roller og ansvar i den sentrale helseforvaltninga. Ein tar sikte på at endringane blir sett i verk 1. januar 2024. https://t.co/vaAWxuUdhB

Helse- og omsorgsdep
2023-05-11 10:51:01

Regjeringa foreslår ei varig budsjettauke til sjukehusa, i tillegg til ei ekstraordinær pris- og lønnsjustering av sjukehusa sine budsjett. Dette utgjer til saman 4,7 milliardar kroner. https://t.co/Wu6EGkYc9E

Helse- og omsorgsdep
2023-05-11 10:50:48

For å sikre eit trygt og godt helse- og omsorgstilbod til eldre, foreslår regjeringa å styrke tilsegnsramma for tilskot til heildøgns omsorgsplassar med 2 milliardar. Regjeringa foreslår også å utvide Tørn-prosjektet i KS til eit nasjonalt program. https://t.co/Tw7Bdz8Vat

Helse- og omsorgsdep
2023-05-11 10:50:25

Regjeringa styrkar fire tilskotsordningar til tiltak innan lågterskel psykisk helse- og rusarbeid med til saman 53 millionar kroner i forslaget til revidert nasjonalbudsjett for 2023. https://t.co/dMdnWJOckG

Helse- og omsorgsdep
2023-05-11 10:49:59

Regjeringa har foreslått ei styrking av budsjettet med 6 millionar kroner slik at det kan bli innført eigenandelsfritak for LAR-behandling ved sjukehusa frå 1. juli. Tiltaket kjem ei utsett gruppe til gode. https://t.co/PCxPATIcOE

Laster...
Laster...