Beta
Søket ga 336 treff.
Hadia Tajik
2022-02-16 11:01:33

Det er nok cowboy-verksemd i bilpleiebransjen no!\n\nRegjeringa innfører ei ny godkjenningsordning for bilpleie frå 1. juli. \nDå må dei useriøse verksemdene anten legge ned eller legge om, for å innfri krava.\n\nDette er viktig både for å sikre arbeidstakarrettar, men òg for å bekjempe den svarte økonomien i bransjen. \nFellesskapet går glipp av milliardar av kroner, fordi nokre kjeltringar vil spele med andres liv og helse.

Hadia Tajik
2022-02-15 19:48:51

Det er fleirtal på Stortinget for å fjerne den generelle adgangen til midlertidige stillingar!\n \nDet betyr at snart, med eit knips og eit pennestrøk, så er arven etter Frp sin arbeidsministar, Robert Eriksson, borte.

Hadia Tajik
2022-01-31 14:45:53

No starter arbeidet med tillitsreformen i NAV. Dette kjem ikkje til å vere ein enkel reform å gjennomføre. Den krev langsiktig arbeid. Nettopp difor er eg oppteken av at dei som jobbar i NAV sjølv og skal vere med på eige gjennomføringa, og at me vil gjere dette i fleire trinn.\n \nMålet er klart: Fagfolk må få tillit som fagfolk, og ikkje oppleve å bli detaljstyrt. Folk som treng tenestene til NAV skal oppleve å bli møtt av nokon som har tid til dei, og tilgang til verkemidlene som skal til for å hjelpe.

Hadia Tajik
2021-09-28 20:41:48

Sofia sonderer med to kosebamser på Hurdalssjøen hotell 🥰

Hadia Tajik
2021-09-23 07:33:21

Vonar at det kjem gode ting for landet utav samtalane ved Hurdalssjøen ☺️🌹 Eg er i alle fall førebudd.

Hadia Tajik
2021-09-16 08:56:38

Småbarnsliv: Det er å stå opp kl 06 med ein baby som synes soving er keisamt... Underhalde ho med tøys og prompelydar, og til slutt ta ho med ut for å sjå på at du kastar søppel medan du peikar på fuglar og seier «pip-pip-fugl!» eller peikar på ein hund og seier «voff-voff». 😬❤️

Hadia Tajik
2021-09-13 23:41:54

🤩🌹✊🏻

Hadia Tajik
2021-09-13 19:19:05

Me ser på Dagsrevyen, et sushi og ventar… 🤞🏻🌹

Hadia Tajik
2021-09-13 09:50:55

Det beste med valdagen? Det er at då er det ikkje meir me politikarar kan gjere. Så eg har hatt ein ekstra roleg morgon med desse to ❤️ No er valet heilt opp til deg. Godt val! 🌹

Hadia Tajik
2021-09-09 20:47:04

I går var eg på Stavanger Universitetssjukehus og møtte dyktige tilsette på kvinneklinikken. Arbeiderpartiet vil styrke føde- og barselomsorgen. Mellom anna vil me: 🌹 Gje meir pengar til føde- og barselavdelingane 🌹 Doble talet på utdanningsstillingar for jordmødre 🌹 Ha fleire i faste, heile stillingar som jordmødre i kommunane 🌹 Sørge for at alle som bur meir enn 90 min frå sjukehuset, kan få jordmor med i ambulansen 🌹 Sikre at kvinner som treng litt ekstra tid å kome seg på etter fødsel, får den tida før dei vert utskrivne av sjukehuset Ps. Den nydelege babyen heiter Arne - og...

Hadia Tajik
2021-09-07 21:03:10

Eg har forhåndsstemt!🌹 Gjer det du og! Forhåndsstemme kan du gjere fram til 10. sept. Etter dét er det valdagen 13. september som gjeld.

Hadia Tajik
2021-09-04 19:36:21

Farga Hedmark raudt i dag, ilag med mellom anna Anette Trettebergstuen og Lise Selnes 🤩

Hadia Tajik
2021-09-04 10:42:55

Arbeiderpartiet vil satse på psykisk helse. Her kan du høyre meir om kva me vil gjere:

Hadia Tajik
2021-09-03 19:26:37

Landet treng eit nytt kulturløft! 🌹 Arbeiderpartiet vil knytte 1 % av statsbudsjettet til kultur. Veksten på statsbudsjettet skal kome heile landet til gode. Kunst og kultur gjev innsyn og utsyn. Det gjev påkobling og avkobling. Det er viktig når landet går godt og når me opplev krise, fordi det bygg oss som nasjon, og gjev oss perspektiv som menneske. I dag var eg i Olavshallen i Trondheim med stortingskandidatane Eva Kristin Hansen og May Britt Lagesen, og ordfører Rita Ottervik. Olavshallen er ein viktig kulturinstitusjon for heile regionen. I vårt alternative budsjett har me gjort framlegg om meir pengar...

Hadia Tajik
2021-09-02 20:46:38

I dag avslører DN at eit "betydelig antall personer (som) tilhører den norske finanseliten" er samla i ei gruppe på Whatsapp der det mellom anna blir diskutert korleis dei skal ta knekken på Arbeiderpartiet og miljørørsla. Det er bra at dette kjem fram i lyset. Det er eit døme på korleis personer med økonomisk makt somme gonger kan meine at dei har krav på meir politisk makt enn andre. Det har dei ikkje. Arbeiderpartiet vil gje meir makt til vanlege folk. Det betyr slutt på store skattekutt til dei rikaste, og ei maktforskyving - særleg i arbeidslivsspørsmål - til arbeidstakarane....

Hadia Tajik
2021-08-27 17:49:55

Olav Akselsen var ein politisk tungvektar og vestlandspatriot. Gjennom 20 år på Stortinget, leia han fire komitear, og var olje- og energiminister i Jens Stoltenberg si fyrste regjering. I dag var eg i bisetjinga hans i Stord Kyrkje, ilag med mange andre som han gjorde inntrykk på. Me i Arbeiderpartiet er takksame for at me fekk låne Olav i så mange år. Tankane går til kona, barna og resten av familien. 🕊

Hadia Tajik
2021-08-26 22:18:41

Starta dagen ilag med Jonas på Taxidepoet ved Sola flyplass for å snakke om liberaliseringa av drosjenæringa. 🚖 Arbeiderpartiet vil at: 🌹 Drosjen fortsatt skal vere ein del av det samla kollektivtransporttilbudet 🌹 Det skal vere fylkeskommunal antallsregulering av drosjeløyver med kvalifikasjons- og vandelskrav til løyvehaver 🌹Drosjepolitikken må vere basert på kontroll- og innrapporteringssystemar med same - eller tilsvarande funksjonalitet - som dagens taksameter 🌹 Me er for tilknytningsplikt til drosjesentral og generell driveplikt 🌹 Me er imot ei utvikling der utanlandske app-selskaper skal styre drosjemarkedet

Hadia Tajik
2021-08-25 17:30:06

Det er på tide å snakke fritt og uredd om levde kvinneliv. Me har mykje å lære av kvarandre. I siste utgåve av Tara kan du lese erfaringane til Kirsti Bergstø (SV), Anne Beathe Tvinnereim (Sp) og meg sjølv på kvinnehelse. Alle kvinner eg har møtt ber på slike historier. Og me treng politikarar som vil prioritere kvinnehelse når budsjettar skal lagast.

Hadia Tajik
2021-08-24 20:50:43

Har vore på gardsbesøk i Rogaland i dag. 🚜🐄🌱 Ved eit regjeringsskifte må me få til ein ny kurs for landbruket. Mange fortel at dei vurderer om dei kan, og orker, å fortsette i næringa. Arbeiderpartiet vil tette inntektsgapet mellom dei som jobber i landbruket og andre i samfunnet, og me vil sikre eit landbruk med variert bruksstruktur. Landet vårt treng eit nivå på matvareproduksjon som gjev oss meir tryggleik og større grad av sjølvforsyning. Då må me og vere villige til å betale for det. 🌹

Hadia Tajik
2021-08-16 10:31:56

Det er heilt naudsynt å sikre at pengar som tilhøyrer fellesskapet går til fellesskapet - og ikkje til å skape privat rikdom for nokre få 💪🏻 Difor vil Arbeiderpartiet ha ein gjennomgang av kva koronapengane har gått til. Me veit at: ❌ Smittevern og økonomisk handsaming ikkje gjekk hand i hand ❌ Store bedriftar har fått mykje hjelp, medan mange små bedrifter har falt utenfor ❌ Rekordmange har blitt arbeidsledige, samstundes som folk med mykje pengar ser rekordtal på børsen ❌ I tillegg tok eigarar av ein del bedriftar som fekk krisestøtte ut utbytte, fordi Arbeiderpartiets klare forslag om å...

Laster...
Laster...