Beta
Søket ga 3686 treff.
Fremskrittspartiet FrP
2022-06-07 15:41:58

Vi kan hjelpe langt flere mennesker i nærområdene enn om vi henter noen få utvalgte til Norge. Derfor vil FrP at Norge hente færre hit, og heller styrke innsatsen i trygge nærområder. Er du enig?

Fremskrittspartiet FrP
2022-06-07 07:32:03

Stortingsrepresentant Per Willy Amundsen er lite imponert over at regjeringen først nå har startet arbeidet med å finne alternative løsninger på passkrisen. Alle med norsk statsborgerskap skal ha tilgang på identifikasjonsdokumenter fra myndighetene! Er du enig?

Fremskrittspartiet FrP
2022-06-06 18:32:03

Flertallet på Stortinget nektet å hastebehandle et forslag fra Fremskrittspartiet om å fjerne avgiftene på bensin og diesel. Politikerne fra de andre partiene viser at de ikke bryr seg om folk sin privatøkonomi når de gang på gang sier nei til FrPs forslag som ville ha ført til at du får beholde mer av dine egne penger. Prisene på drivstoff, mat og strøm må ned🚗

Fremskrittspartiet FrP
2022-06-06 10:30:00

Vil du påvirke ditt lokalmiljø? Neste år er det kommunevalg og vi trenger engasjerte lokalpolitikere som vil utgjøre en forskjell for folk flest! Bli medlem her: Frp.no/innmelding

Fremskrittspartiet FrP
2022-06-05 18:32:04

FrP jobber for å bekjempe plast i havet og annen marin forsøpling. Hva mener du er det beste tiltaket for å holde havet rent?

Fremskrittspartiet FrP
2022-06-05 10:30:01

Glemte du noe på butikken i går? Fremskrittspartiet vil la butikker som ønsker det holde åpent også på søndager. Er du enig i at butikker bør få holde åpent når de vil?

Fremskrittspartiet FrP
2022-06-04 18:32:02

Er du enig med FrP i at folk må få beholde mer av sine egne penger, det må bygges mer vei og at de som er syke skal få behandling når de trenger det? Bli med på laget da vel! Du kan melde deg inn her: frp.no/innmelding

Fremskrittspartiet FrP
2022-06-04 10:30:02

For omtrent et år siden vedtok et nesten enstemmig Storting at det basert på faglige råd skal åpnes for en øvre tillatt hastighet på 120 kilometer i timen i Norge. Men det har ikke skjedd noe og FrP etterlyser derfor svar fra samferdselsministeren! Bra?

Fremskrittspartiet FrP
2022-06-03 18:32:03

Vi ønsker alle våre følgere en fin helg. Har du noen planer i helgen? 😀

Fremskrittspartiet FrP
2022-06-03 07:32:00

Den siste tiden har vi sett flere eksempler i Sverige og Norge på at demonstranter går til angrep på ytringsfriheten. Det er unødvendig og respektløst å brenne koranen eller bibelen, men folk skal ikke bli angrepet for det de mener. FrP vil alltid forsvare ytringsfriheten. Hva mener du?

Fremskrittspartiet FrP
2022-06-02 07:32:02

FrP foreslår å gi familiene full frihet til å bestemme over egen foreldrepermisjon. Det er fordi vi mener at valgfrihet og fleksibilitet er bedre enn tvang og overstyring. Enig? 👍

Fremskrittspartiet FrP
2022-06-01 18:30:00

I dag når bensinprisen nye rekorder. Statens inntekter har aldri vært større som en følge av høy oljepris og strømpris samtidig som folk flest over hele landet blir flådd ved drivstoffpumpene. Norge har råd til å fjerne avgiftene på drivstoff, men vi ser tydelig at ingen av de andre partiene er opptatt av folk sin privatøkonomi når de ikke støtter FrPs forslag som ville kuttet betydelig i prisene!

Fremskrittspartiet FrP
2022-06-01 07:32:00

FrP mener at veieier skal ta regningen dersom det oppstår skade på bilen som følge av dårlig veistandard på en offentlig vei. Bilistene betaler enorme summer for å bruke veien og da er det en selvfølge at veiene er godt vedlikeholdt og ikke ødelegger bilen din!

Fremskrittspartiet FrP
2022-05-31 17:31:12

FrP vil bygge mer vei, slik at du kommer deg raskt og trygt frem dit du skal. I tillegg vil vi ta bedre vare på veiene vi allerede har. Er du enig?

Fremskrittspartiet FrP
2022-05-31 07:32:02

I Norge tas avgjørelser om hvorvidt nye legemidler og andre metoder skal innføres i spesialisthelsetjenesten i Beslutningsforum. FrP mener det er feil at fire administrerende direktører i de regionale helseforetakene skal bestemme hvem som skal få leve og hvem som skal dø. Vi har derfor foreslått å endre ordningen, men forslaget fikk ikke flertall. Er du enig i at Norge har råd til å gi medisiner til de som trenger det?

Fremskrittspartiet FrP
2022-05-30 18:30:00

Etter gjentatte forsøk på få svar fra finansministeren om drivstoffprisene, har Steffensen valgt å utfordre den nåværende finansministeren fra Senterpartiet med et Facebook-innlegg fra den gang Trygve Slagsvold Vedum var opposisjonspolitiker om hvorfor vanlige folk skal ta regningen for de skyhøye drivstoffprisene. Hva tror du Vedum svarer seg selv?

Fremskrittspartiet FrP
2022-05-30 07:32:03

Nå ser vi konsekvensene av en feilslått energipolitikk i Europa. Det å legge ned norsk olje og gass, eller andre energikilder i andre Europeiske land har ført til at Putin har fått større makt. Det å gjøre Europa avhengig av russisk gass har vært en gedigen feil, som folk flest og bedrifter i Norge og Europa nå betaler prisen for.\n\nEnergipolitikk er frihetskamp. Der de andre partiene svikter, skal FrP stå skulder til skulder med våre oljearbeidere.

Fremskrittspartiet FrP
2022-05-29 18:30:00

Frustrasjon over å se manglende respekt for bruk av skattebetalernes penger, manglende kontroll på prosjekter med tilhørende kostnadssprekk og en hyppig bruk av formuleringen «vi har ikke noe valg» fra kommunedirektøren, var noen av årsakene til at Tore valgte å melde seg inn i Fremskrittspartiet og stille seg til disposisjon for lokallaget. Vil du også utgjøre en forskjell? Meld deg inn her: FrP.no/innmelding

Fremskrittspartiet FrP
2022-05-29 10:30:00

I store deler av verden har ikke folk ytringsfrihet, religionsfrihet, organisasjonsfrihet eller frie og uavhengige medier. Frihet er det som fører samfunnet fremover. Folk bør bestemme så mye som mulig over sine egne liv uten innblanding fra politikere. Uten frihet er vi ingenting. Enig?

Fremskrittspartiet FrP
2022-05-28 18:32:04

Fremskrittspartiet har alltid stått side om side med landets pensjonister. Vi har fått gjennomslag for å fjerne underreguleringen av pensjoner, men vi gir oss ikke og fortsetter kampen for å styrke pensjonistenes økonomi. Avkortingen for gifte og samboende pensjonister må fjernes og minstepensjonen må økes!

Laster...
Laster...