Beta
Søket ga 3777 treff.
Sofie Marhaug
2023-12-12 23:32:14

@feskehau @olehagen Ikke vanskeligere enn at staten Norge faktisk regner ut konsesjonskraftprisen hvert eneste år. Eller å sette et tak for strømstøtten. \n\nMen ja, veldig god «sosialistisk» argumentasjon der; markedet er den beste måten å sette prisen!

Sofie Marhaug
2023-12-12 23:24:41

@feskehau @olehagen Ja, men vi er jo ikke for det markedet. Altså, et premiss for dette angrepet på Rødt og deler av fagbevegelsen er jo antakelsen om at vi bare er for å øke strømstøtten, når det vi foreslår er å ta et oppgjør med det børsbaserte kraftmarkedet og for politisk regulering.

Sofie Marhaug
2023-12-12 23:19:04

@feskehau @olehagen Men hva mener du om energiloven av 1990, som jo vitterlig innebærer en kommersialisering av vannkraften? Er det sosialisme? Var sosialdemokratene på 60-tallet bare FrPs nyttige idioter da de regulerte prisene med makspris på vanlig forbruk og høyere pris på overforbruk?

Sofie Marhaug
2023-12-12 23:10:48

@feskehau @olehagen Jaja, hvis du mener liberaliseringen av energiloven – med kommersialisering av de offentlig eide kraftselskapene – og tilhørende utbygging av vindkraft (privat eid, 67 prosent fra utlandet), så må du gjerne mene det. Men å kalle det sosialisme? God bedring!

Sofie Marhaug
2023-12-12 23:07:48

@feskehau @olehagen Hvis du er redd for sosialisering av tapene og privatisering av gevinsten, burde du ærlig talt begynne å bekymre deg langt mer for det såkalte havvindeventyret. 😃

Sofie Marhaug
2023-12-12 23:05:59

@feskehau @olehagen Kanskje kunne vi unngått nedlegging/utflagging. Jeg mener det er BRA med kraftforedlende industri i Norge. Det er kortreist kraft til en produksjon som ellers vil være ekstremt klimafiendtlig. \n\nNå vrir vi produksjonen over på ren råvareproduksjon.

Sofie Marhaug
2023-12-12 23:04:22

@feskehau @olehagen Nei, jeg sier ikke at vi skal betale for dem nå. Jeg sier at vi skal redusere gevinsten til kraftprodusentene. Hvorfor mener du at de er snillere kapitalister enn andre? Jovisst er det stor grad av offentlig eierskap (ikke for vind riktignok), men de drives kommersielt.

Sofie Marhaug
2023-12-12 23:02:09

@feskehau @olehagen Ellers vil jeg sitere dette sitatet som jeg tror beskriver folks forhold til ikke bare offentlig eierskap, men også en samfunnsmessig (ikke markedsbasert) distribusjon av kraften, som sosialdemokrater delte før, og som jeg mener sosialister bør forstå i dag: https://t.co/6ify9qf9xX

Sofie Marhaug
2023-12-12 23:00:49

@feskehau @olehagen Ja. Mye av industrien har fastprisavtaler som ligger rundt den maksprisen vi foreslår (men ikke Alcoa på Lista og REC Solar), men det er ikke sikkert det blir så lett å reforhandle i et marked der europeisk gasspris er drivende.

Sofie Marhaug
2023-12-12 22:58:22

@feskehau @olehagen gjennom generasjoner! Både i den forstand at vi har bygget vannkraftanleggene, elektrifisert og industrialisert landet ved hjelp av dem, og også i den forstand at vi har mistet verdifull natur.

Sofie Marhaug
2023-12-12 22:57:06

@feskehau @olehagen Jeg ØNSKER meg industri i Norge, men nå gjør vi oss avhengig av olje og gass blant annet fordi vi lar prisen på europeisk gass være prisdrivende for det som burde være vårt konkurransefortrinn: nemlig den rimelige, fornybare vannkraften som fellesskapet har betalt prisen for –

Sofie Marhaug
2023-12-12 22:55:50

@feskehau @olehagen Vi vil at industrien skal beholde fortrinnet med rimelige strømpriser. Det trenger vi for i omstillingen. Nå risikerer vi at bedrifter som Alcoa og REC Solar flytter produksjonen til land som har billig arbeidskraft og høye utslipp. Norsk olje og gass kommer seirende ut.

Sofie Marhaug
2023-12-12 22:43:28

@feskehau @olehagen Du må gjerne mene at dette er feil, men det handler jo om å REDUSERE gevinsten til produsentene, ikke øke strømstøtten (som er FrPs modell). \n\nJeg vet ikke om du synes kostprinsippet som gjelder for vann og avløp er omfordeling fra folk til kapitaleiere, men det mener ikke jeg.

Sofie Marhaug
2023-12-12 22:41:45

@feskehau @olehagen Nei, det er det ikke. Det er å organisere dette likere hvordan vi hadde det før, med makspris på vanlig forbruk (som i større grad speiler kostpris), og høyere pris for luksusforbruk for å unngå sløsing. Her er forslagene vi stilte senest i forrige uke, og har fremmet ofte: https://t.co/GRTxp3vBtl

Sofie Marhaug
2023-12-12 22:24:59

@feskehau @olehagen Åja! Så sosialdemokratiet handler bare om skatteseddelen? Var det ikke sosialdemokratisk politikk før liberaliseringen av kraftmarkedet på 90-tallet. \n\nSpennende historieforståelse! For øvrig er FrPs forslag ikke å gjøre noe med markedet, men utbetale mer strømstøtte.

Sofie Marhaug
2023-12-12 11:50:57

@casanor11 @NorskIndustri @KnutESunde Nei, korrupsjon er et juridisk begrep som IKKE disse forskerne har benyttet seg av. Så det stemmer ikke.

Sofie Marhaug
2023-12-12 11:31:31

@casanor11 Ingen har beskyldt noen for korrupsjon. De har pekt på de økonomiske interessene til bestiller. Det er en helt legitim innvending, som skjerper oss som lesere i energipolitiske diskusjoner.

Sofie Marhaug
2023-12-12 10:30:29

@casanor11 Det er helt reelle innvendinger mot kjernekraft. Men det er ikke et problem at ansatte ved NTNU uttaler seg. (Som på alle andre universiteter, er det delte meninger om kjernekraft ved NTNU.)\n\nVi trenger en åpnere energidebatt, der ikke NHO er eneste premissleverandør.

Sofie Marhaug
2023-12-12 09:35:08

@HerdisHelle Haha! Ja, moralens høyborg.

Sofie Marhaug
2023-12-12 09:28:53

Denne saken er så sprø. Tenk å tipse om NHOs interne etikkregelverk i forsøket på å begrense den akademiske ytringsfriheten!

Laster...
Laster...