Beta
Søket ga 454 treff.
Heidi Nordby Lunde
2020-09-27 10:17:43

Oslo-skolen ble et begrep og leverte i årevis landets beste resultater til tross for et svært mangfoldig elevgrunnlag. Nå bygges den ned, sten for sten. Det er et tap for den enkelte elev, men også et tap for fremtidens Oslo!

Heidi Nordby Lunde
2020-09-26 22:35:16

70-tallet ringte og ville ha den mislykkede industripolitikken sin tilbake. Mer stat kan ikke være svaret, når utfordringene vi står ovenfor krever innovasjon, nytenking og nyskaping!

Heidi Nordby Lunde
2020-09-23 21:49:48

Lykken er unge, kloke, reflekterte stemmer som skriver prinsipielt og godt om ytringsfrihet som grunnlaget for et rettferdig og inkluderende samfunn - og gledeligere er det når det er fra nestlederen i AUF Innlandet. Det lover godt for framtida! 🌹💙

Heidi Nordby Lunde
2020-09-10 17:37:08

Mens våre barn må forberede seg på å jobbe mer, stå lenger i arbeid og spare mer selv for å få pensjon, så maner besteforeldrene til opprør for å kreve at mer oljepenger brukes på deres pensjoner slik at de ikke skal merke noe når nedgang i økonomien fører til massepermitteringer og arbeidsledighet. Spørsmålet er hvem som raner hvem...

Heidi Nordby Lunde
2020-09-08 10:35:29

Sundvolden Hotel var åstedet for det siste møtet Høyres programkomite hadde før fremleggelsen av programmet i går. Her er det både nye ideer, bedre løsninger og god, gjenkjennelig Høyre-politikk. 👫👨🏼‍🤝‍👨🏾 Verdiene må skapes før de kan deles, og velferdssamfunnet vårt er avhengig av lønnsomme bedrifter som gir nordmenn en jobb å gå til. Derfor må vi skape mer og inkludere flere! 🌱🏗👷🏼Vi vil bruke naturressursene i Norge til å skape flere arbeidsplasser gjennom forutsigbare rammevilkår for petroleumsnæringen, en kartlegging av mineralressursene i landet og på sokkelen, og legge til rette for økt utvinning gjennom innovasjon og enkle reguleringer og planprosesser....

Heidi Nordby Lunde
2020-09-01 00:29:05

Når vi mener at stabile familieforhold gir bedre grunnlag for integrering og nye muligheter i Norge, så må det selvsagt også gjelde for likekjønnede partnere. Vi er ikke for likebehandling fordi det er lett, men fordi det nettopp er vanskelig. Først og fremst for de menneskene det gjelder, som flykter fra regimer som ikke aksepterer kjærlighet som trumfer tradisjonelt aksepterte grenser. Men ingen er fri før alle er fri - og Norge bør gå foran i å gi frihet fra forfølgelse og gjenforening i kjærlighet. 🌈💙🏳️‍🌈 #mitthøyre #åpnehøyre

Heidi Nordby Lunde
2020-08-20 16:42:30
Heidi Nordby Lunde sitt framsidebilete
Heidi Nordby Lunde
2020-08-01 18:04:24

Når dyr og ofte dårlig service får bedre regulering og ny konkurranse, så er ikke det å slippe fanden løs - men å frata han makt. Siden jeg ikke har lappen, så tar jeg gjerne taxi og er veldig for et velregulert taximarked, med anstendige arbeidsforhold og priser. Men jeg har nesten kuttet ut på grunn av uanstendig pris, service og ikke minst de hatefulle kommentarene drosjeeiere og sjåfører sender og legger inn i kommentarfelt til oss som ønsker en omregulering. Å sette meg alene inn i en bil med en fremmed mann som kan være en av dem er...

Heidi Nordby Lunde
2020-07-31 08:16:40

Det er ikke harry å spare penger på å handle i Sverige. Men norsk avgiftspolitikk fører til eksport av norske arbeidsplasser og tapte skatteinntekter til velferdsstaten vår. På tide å harmonisere norske avgifter slik at det ikke lenger lønner seg for nordmenn å dra på åtte millioner dagsturer for å handle i Sverige hvert år!

Heidi Nordby Lunde
2020-07-29 00:25:11

Det som er helt borti natta er at Sp ikke skjønner at Norge faktisk verken betaler inn til budsjettet til EU eller til krisepakka. At vi skal reforhandle EØS-midlene, som går til sosial utjevning og å bygge opp sivilsamfunnet i europeiske land utsatt for 70 år med sosialisme, er faktisk noe helt annet. Sp skjønner heller ikke at det er i norsk interesse at vårt største marked for varer og tjenester gjenreiser økonomien slik at de har råd til våre varer og tjenester - og dermed sikrer norske arbeidsplasser og bedrifter over hele landet. På samme måten som krisepakkene i...

Heidi Nordby Lunde
2020-07-27 16:30:37

Amen 🙏 - og tenner et lys 🕯!

Heidi Nordby Lunde
2020-07-20 16:10:33

Når Ap, Sp og SV nå sier at de går til valg på å reversere konkurranseutsetting av jernbane, går de i praksis til valg på et dårligere og dyrere tilbud til oss som kunder. Minner om denne glitrende kommentaren fra Andreas Slettvold i Aftenposten i forbindelse med jernbanereformen!

Heidi Nordby Lunde
2020-07-19 13:15:31

I likhet med demokrati, er markedsøkonomi sjelden perfekt, men det beste systemet vi har. Vi trenger ikke et nytt system, men fikse det som ikke funker. Helt enig med Kristin Clemet!

Heidi Nordby Lunde
2020-07-14 15:16:34

Private omsorgstjenester scorer som regel like bra eller bedre enn kommunale (uten at de kommunale nødvendigvis er dårlige av den grunn). Nå skyves de private ut, og vi har all grunn til å frykte at vi går tilbake til da alle tjenester var offentlige monopoler - dyrere og dårligere i mangel på dynamikken flere aktører bidrar til gjennom å lære av hverandre og konkurrere. Bare sorgen, som mormor ville sagt det...

Heidi Nordby Lunde
2020-07-13 17:57:21

Det er flere veier ut av krisen, skriver SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski i DN. Det er godt mulig. Men SVs politikk er ikke en av dem, svarer jeg. Koronapandemien har hatt samme effekt på norsk økonomi og næringsliv som SVs politikk ville hatt. SV vil bygge ned norsk olje og gass, forby deler av cruisenæringen, skattelegge flyreiser for å begrense flytrafikk og begrense bruken av privat sektor for å løse oppdrag på vegne av det offentlige. Et Norge i krisetilstand er jo det nærmeste vi kommer SVs program uten å ha SV i regjering!

Heidi Nordby Lunde
2020-07-13 11:27:12

Helt enig med min gode kollega Michael Tetzschner - Kina har brutt avtalen om «Ett land, to systemer» for Hongkong. Vi må gi asyl til demokratiforkjempere som nå er i fare. I tillegg må vi aktivt endre vår forhold til Kina og stille sterkere krav til samarbeid. Vesten må ikke utføre kowtow til et system som undergraver den liberale verdensordenen som har gitt oss fred, frihet, demokrati og økonomisk vekst siden 2. verdenskrig!

Heidi Nordby Lunde
2020-07-07 12:50:24

Jeg er så lei av de stadige angrepene på Oslo generelt, og spesielt troen på at å flytte etater og statlige arbeidsplasser herfra skal gjøre underverker for andre byer eller regioner. Har tidligere vært positiv til at etater og arbeidsplasser gjerne må legges andre steder - eller flyttes fra Oslo dersom det styrker både fagmiljøet og muligheter i regionen det flyttes til. Oslo har lavest andel offentlig sysselsatte, for her er det et høyproduktivt privat næringsliv, ikke offentlige etater, vi hovedsakelig lever av. Men med en gang noe flyttes ut av Oslo, så går det fra å være arbeidsplasser til...

Heidi Nordby Lunde
2020-07-07 10:16:37
Heidi Nordby Lunde sitt framsidebilete
Heidi Nordby Lunde
2020-07-06 15:32:56

Gladsak: «NHO sine tal viser at det var fleire med store hol i CV-en som fekk jobb midt under koronakrisa, enn på same tidspunkt i fjor.» #inkludering #arbeidsliv #degodenyhetene

Heidi Nordby Lunde
2020-07-03 11:15:57

Godt å vite hva eiendomsskatten i Oslo går til, da. Åpning av en bekk som naboene er imot til den nette prisen av 100 millioner kroner. Er det noen voksne hjemme i byrådet i Oslo?

Laster...
Laster...