Beta
Søket ga 2478 treff.
Bjørnar Moxnes - Rødt
2022-05-24 15:37:59

Les mer på Rødt-bloggen: https://roedt.no/blogg/for-evig-og-alltid 👈

Bjørnar Moxnes - Rødt
2022-05-24 10:22:38

I et foredrag i regi av Nav arbeidslivssenter Oslo oppfordret rådgivende overlege at arbeidsgivere i større grad skal bestride sykmeldinger. \n\nRødts Emma Watne mener at utsagn som «dersom man er frisk nok til å møte på legekontoret, så er man frisk nok til å møte på jobben», eller at «bestridelse på sykemeldinger er arbeidsgivers viktigste verktøy og brukes for sjelden», er hårreisende: \n\n- Vi tror dessverre ikke dette er et enkelttilfelle, men et symptom på et større samfunnsproblem. Selv politikere fra ulike partier har bidratt til en mistenkeliggjøring av syke og uføre gjennom retorikk og stadig innstramminger i ytelser.

Bjørnar Moxnes - Rødt
2022-05-23 19:18:43

Sagenehjemmet har fått tredoblet strømutgiftene siden 2020. Nå frykter de å måtte kutte ned på velferdstilbudene til de 70 beboerne. I verste fall er det kroken på døra. Klar tale fra Sofie Marhaug: \n\n«Jeg mener det er helt bakvendt at staten tjener masse penger på dette. Det er en omfordeling av rikdom som er dypt urettferdig.»\n\nNå tar Rødt opp saken med olje- og energiminister Terje Lien Aasland.

Bjørnar Moxnes - Rødt
2022-05-23 14:34:24

Skal Norge gå med på at statsledere som Putin skal kunne straffeforfølges når de går til angrepskrig mot et annet land? Rødts klare svar er ja. Og nå utfordrer vi resten av Stortinget til å støtte forslaget vårt. \n\nHelt siden slutten av 2. verdenskrig har de som ledet rettsoppgjøret mot nazistene kjempet for å lovfeste at statsledere som står bak folkerettsstridig angrepskrig, skal kunne etterforskes og dømmes for dette av en internasjonal domstol. \n\nRødt mener det er på høy tid at også Norge, i tillegg til å gjenreise invasjonsforsvaret, styrker vårt rettsvern og sikrer at ledere som beordrer angrep på...

Bjørnar Moxnes - Rødt
2022-05-23 10:41:55

Vil vi ha fremmede makters militærbaser på norsk jord i fredstrid? Siden 1949 har svaret på dette vært nei, uttrykt gjennom basepolitikken. Målet var å hindre at Norge ble et militært oppmarsjområde og sikre lav spenning i det høye nord.\n\nMen nå er stortingsflertallet i ferd med å skrote hele prinsippet bak basepolitikken gjennom en ny avtale med USA. De andre partiene nekter for at politikken endres og sier «basepolitikken ligger fast». Nå går SV og Rødt sammen om en rekke forslag som slår ring rundt basepolitikken. Så blir det interessant å se hva de andre partiene stemmer.\n\n* at Stortinget skal...

Bjørnar Moxnes - Rødt
2022-05-20 20:50:40

Lobbyister for tobakksindustrien, sjømat og mektige organisasjoner har fri og evig tilgang til Stortinget fordi de er tidligere stortingsrepresentanter. Dette har blitt et gullkort for lobbyister. Nå foreslår Rødt å rydde opp - på tide stenge Stortingets svingdør og klippe gullkortet i to for lobbyistene!\n\nOg vi vil be landets hardeste PR-kritiker, Trygve Slagsvold Vedum, om støtte til ryddejobben. Før valget var Vedum en skarp kritiker av dem som bruker svingdøren mellom PR og politikk. Når vi ser at denne svingdøra er innebygd i Stortingets reglement, gjennom gullkortet for eks-representanter, må det tas grep.

Bjørnar Moxnes - Rødt
2022-05-20 13:58:16

Sunn fornuft fra NHO-foreningen Norsk Industri! Og samtidig synd at regjeringa legger seg til høyre for NHO og avviser å regulere nedtapping av vannmagasinene. Som Sofie Marhaug sier: \n\nHvis ikke det er tid for regulering nå, når da? Aaslands «vente-og-se»-strategi minner aller mest om handlingslammelse og manglende vilje til å regulere et dysfunksjonelt marked. \n\nRødt vil foreslå en slik regulering før sommeren, når Energimeldingen behandles.

Bjørnar Moxnes - Rødt
2022-05-20 10:16:25

Vi kan ikke godta at streikeretten undergraves. Når Ap skyver behandlinga av forslaget vårt til høsten, så forventer jeg at det er fordi at Ap ønsker å se grundig på forslaget - ikke bare stemme det ned til høsten når det ikke er lønnsoppgjør og samme fokus på arbeidsfolks rettigheter.

Bjørnar Moxnes - Rødt
2022-05-19 18:33:33

Når Norge som andre nordiske land har gitt Sverige og Finland en sikkerhetsgaranti, er det underlige at vi ikke gjorde det for mange år siden. Denne bør gjøres permanent og gjensidig, og ikke betinget av et Nato-medlemskap.

Bjørnar Moxnes - Rødt
2022-05-19 09:17:41

Viktig at LO nå kommer tungt på banen: Det er ikke bærekraftig at vi har et pensjonssystem som øker klasseskillene mellom pensjonister.\n\nSom Arne Larsen, tillitsvalgt i Nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbundet sier:\n- Det er et omvendt Robin Hood-prinsipp, hvor man tar fra de som har lite og gir til de som har mye. Det er sosialt og klassemessig veldig urettferdig\n\nDette er kjernen i Jens Stoltenbergs og Aps store pensjonsreform: \n\nMens de som har helse og en jobb de kan stå i til over fylte 70 år, får mer i pensjon enn de hadde i lønn(!), straffes folk i fysisk tunge yrker som...

Bjørnar Moxnes - Rødt
2022-05-18 21:11:31

Rødts sentralstyre har i dag diskutert hvordan Rødt skal stille seg til Sverige og Finlands Nato-søknader: \n\nStormaktsavhengighet gagner ikke fred og sikkerhet. Rødt vil stemme mot ratifisering av medlemskap i Nato for Finland og Sverige.\n\nEthvert land har rett til å søke de allianser de selv ønsker å inngå, og alle forstår frykten blant folk etter Putin-regimets brutale og folkerettsstridige angrepskrig mot Ukraina. Samtidig må medlemslandene gjøre selvstendige vurderinger av søknadene. \n\nVi mener det ikke vil gagne fred og sikkerhet i Norden at to nye nordiske land omfattes av Natos atomparaply og stormaktsavhengighet.\n\nDe nordiske landene har interesse av lav spenning i...

Bjørnar Moxnes - Rødt
2022-05-18 16:03:13

Det trengs hardere lut mot det om\nfattende samrøret mellom politikk og påvirkning. Dette undergraver - med rette - folks tillit til de folkevalgte, og det gir de pengesterke enda mer innflytelse over politikken.

Bjørnar Moxnes - Rødt
2022-05-18 11:26:26

I dag leverte Finland og Sverige sine Nato-søknader i Brussel. Ethvert land har sin selvsagte rett til å søke de allianser de selv ønsker å inngå. Og jeg tror alle forstår frykten blant folk etter Putin-regimets brutale og folkerettsstridige angrepskrig mot Ukraina, men hvordan vil det gavne fred og sikkerhet i Norden at to nye nordiske land kommer under amerikansk overkommando og atomparaply?\n\nVi som er Nato-motstandere har aldri vært for alenegang. Vi ønsker en nordisk forsvarssallianse som gjør oss i stand til å hevde vår suverenitet utenfor Nato. Problemet med Nato er at medlemskapet binder oss til den sterkeste imperialistmakten...

Bjørnar Moxnes - Rødt
2022-05-17 10:17:08

Hurra for selvstendigheten, Grunnloven og friheten - gratulerer med dagen! 🇳🇴

Bjørnar Moxnes - Rødt
2022-05-16 13:55:31

Viktig tekst av Vänsterpartiets Ali Esbati, i en tid der det svenske sosialdemokratiet fører landet inn i en atomvåpenallianse med Erdogan og Orban, under ledelse av verdens sterkeste militærmakt USA.

Bjørnar Moxnes - Rødt
2022-05-16 10:46:49

Klarere kan det ikke sies: Eks-statsrådene Monica Mæland (H) og Iselin Nybø (V) er ikke rekruttert for sine juridiske ferdigheter, men for «relevante relasjoner» og nettverk.\n\nNå trengs hardere lut mot det stadig mer omfattende samrøret mellom politikk og påvirkning. Dette undergraver - med rette - folks tillit til de folkevalgte, og det gir de pengesterke enda mer innflytelse over politikken.

Bjørnar Moxnes - Rødt
2022-05-13 15:09:08

Dagligvarebaronenes makt må brytes ned - til beste for kunder og bønder. Derfor viktig at hele opposisjonen nå går sammen: \n\n- Situasjonen i daglivarebransjen er at to familier eier nesten alle butikker i Norge. Det mener Rødt er et problem. Vi kunne tatt hardere i, men vi er veldig fornøyd med at flertallet går inn for det vi mener er gode skritt i riktig retning, sier Marie Sneve Martinussen

Bjørnar Moxnes - Rødt
2022-05-13 10:49:51

Forstår Ap problemet? Det spør Rødts Hege Bae Nyholt om. Velferdsprofitørene har jo for lengst gjort barnehage til «big business».\n\nTjent milliarder av kroner. Ikke minst gjennom salg av barnehageeiendommer, bygd med offentlig støtte, til utenlandske eiere. Nå går 800 millioner barnehagekroner i husleie til utenlandske selskaper hvert år.\n\nNå må regjeringa rydde opp og gjøre som et flertall i befolkninga og fagbevegelsen ber om: Felles skattepenger til felles velferd, ikke til privat profitt!\n\nI dette innlegget skriver Hege om hva som må gjøres: https://klassekampen.no/utgave/2022-05-11/debatt-forstar-ap-problemet/34pZw

Bjørnar Moxnes - Rødt
2022-05-12 13:36:01

Rødts reaksjon på Revidert Nasjonalbudsjett: \n\n– Folk må velge bort tannlegetimen eller avlyse barnebursdagen for å få råd til strømregninga. Vi har alle hørt historiene om barnefamilier, lavtlønte, uføre og andre som sliter med å få endene til å møtes, ikke minst på grunn av økende priser.\n\n– Etter måneder hvor regjeringa har sittet og sett på, hadde jeg forventet at det skulle komme konkrete tiltak i dag for å hjelpe vanlige folk i priskrisa, sier Marie Sneve Martinussen.\n\n– Det koker på toppen av norsk økonomi, de med høye inntekter har kjøpt rekordmange og rekorddyre hytter de siste årene. Det kan...

Bjørnar Moxnes - Rødt
2022-05-12 08:28:51

Spot on fra Marie Sneve Martinussen!\n\n«DEMP PRESSET I ØKONOMIEN! \n\nI dag legger regjeringa fram revidert nasjonalbudsjett. Å revidere betyr å endre basert på hvordan verden har utvikla seg siden statsbudsjettet ble vedtatt i høst. Så hva har endret deg? I tillegg til krig i Ukraina, som allerede er møtt med solide krisepakker, har et ekstremt prissjokk rammet både folk og småbedrifter. \n\nInflasjon er viktige greier, for all del, men heldigvis er det et politisk valg hvordan man unngå for høy inflasjon. Jeg forventer derfor at fellesskapet stiller opp for de som sliter med priser som vokser over øra på folk....

Laster...
Laster...