Beta
Søket ga 488 treff.
Hårek Elvenes
2018-11-01 13:39:34

BEDRE IVARETAKELSE AV NORSKE VETERANER Regjeringen har fått flertall for sitt forslag om klageadgang i erstatningssaker for veteraner som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner etter 2010. I enkelte artikler det siste døgnet har Rødt forsøkt å kuppe sakseierskapet. Rødts fremstilling er likevel feilaktig, på tross av at et av de opprinnelige forslagene ble fremmet av Bjørnar Moxnes. Dette fordi Rødts forslag ikke har flertall, i motsetning til regjeringens langt bedre forslag. Regjeringens forslag til hvordan dette skal løses er uten tvil best, da det spesifikt involverer veteranorganisasjonene og brukerne. Det er uansett svært gledelig at det blir slutt på forskjellsbehandling...

Hårek Elvenes
2018-10-30 20:38:28

Norge er et vakkert land, også sett fra lufta🇳🇴. Fjelltraktene nord i Østerdalen på grensa til Sør-Trøndelag, sett fra et av Forsvarets innleide helikoptre👍!

Hårek Elvenes
2018-10-30 14:20:54

Ta en kikk på denne!👍 Viser øvingsområdet for Trident Juncture og flott norsk natur sett fra helikopteret.

Hårek Elvenes
2018-10-30 11:47:06

Selbuvotten i Trident Juncture versjon👍😉!

Hårek Elvenes
2018-10-28 16:57:25

Syklet 🚴‍♂️ for full musikk🎺🎷🎸rett inn i vinteren herligheten, i dag😄👍. Det hvite gull har lagt seg!😄!

Hårek Elvenes
2018-10-25 11:30:56

HV får bedre utstyr og øver mer. HV er i dag er noe ganske annet enn for en del år siden. Forsvarsbudsjettet øker med 4 milliarder i 2019. Det vil HV også merke. Skriver om HV i dag:

Hårek Elvenes
2018-10-19 14:24:10

Aldrimer har intervjuet meg om beredskapsmessige forhold. Her kan du lese:

Hårek Elvenes
2018-10-12 11:21:07

Steg for steg gjenoppbygges forsvarsevnen.

Hårek Elvenes
2018-10-11 18:33:42

Forsvarsbudsjettet økes med 4 milliarder og har økt med 15,4 millliarder siden 2013. Steg for steg styrkes forsvarsevnen. Kursen er satt, men det vil kreve ytterligere økninger og flere år før forsvarsevnen er på det nødvendige nivået. Skriver om dette i dag:

Hårek Elvenes
2018-10-11 11:29:16

Ukas litterære høydepunkter; Oddvar Brå biografien og forsvarsbudsjettet👍. Kilder til inspirasjon🇳🇴👍

Hårek Elvenes
2018-10-06 18:41:28

Skriver i dag om forsterkningen av Landforsvaret av Finnmark. Garnisonen i Porsanger (GP) gjenopprettes, Grensevakten (GP) får tyngre våpen og et jegerkompani, og HV styrkes. Og Finnmark landforsvar gjenopprettes.

Hårek Elvenes
2018-10-06 18:34:22

Landforsvaret av Finnmark forsterkes. Garnisonen i Porsanger (GP) gjenopprettes, Grensevakten (GP) får tyngre våpen og et jegerkompani samt at HV styrkes. Og Finnmark landforsvar gjenopprettes. Les mer:

Hårek Elvenes
2018-10-06 11:30:47

Lørdagsritualet😄- 🚴‍♂️peisvarme, gjærbakst og vørter på Kikut👍!😄

Hårek Elvenes
2018-10-05 14:27:08

Sjøforsvaret styrkes ytterligere i nytt statsbudsjett. Tiden er forbi da fregattene lå ved kai og ikke kunne seile på grunn av mangel på reservedeler og mannskap. Årsak: vedlikehold, reservedelslager og besetninger er økt. Resultat: fartøyene seiler mer, særlig i Nordområdene.

Hårek Elvenes
2018-09-21 14:44:22

SV og Rødt vil avlyse NATO-øvelsen Trident Juncture. Det vil svekke Norges sikkerhet. Trident Juncture er en defensiv øvelse. Norske styrker trener på å forsvare Norge sammen med våre allierte i NATO. Norge viser fasthet i utenriks-og sikkerhetspolitikken. Det er svakhet som er farlig, ikke fasthet. Svakhet skaper usikkerhet om vår evne og vilje til å forsvare oss. Det kan igjen utnyttes av en motstander. Les mer:

Hårek Elvenes
2018-09-21 13:08:31

Skriver i Klassekampen i dag: SV og Rødt vil avlyse NATO-øvelsen Trident Juncture. Det er å svekke Norges sikkerhet. Trident Juncture er en defensiv øvelse. Norske styrker trener på å forsvare Norge sammen med våre allierte i NATO. Norge viser fasthet i utenriks-og sikkerhetspolitikken. Det er svakhet som er farlig, ikke fasthet. Svakhet skaper usikkerhet om vår evne og vilje til å forsvare oss. Det kan igjen utnyttes av en motstander. Les mer:

Hårek Elvenes
2018-09-01 16:51:13

Gutten på fire år satt lykkelig på sin trehjulssykkel da atombomben ble sluppet over Hiroshima i august 1945. Han ble momentant drept, -og 200 000 andre. Aldri mer! Never forget!

Hårek Elvenes
2018-09-01 11:22:04

Skriver i dag om terrorberedskapen som i løpet av de siste årene er blitt betydelig bedret. Bla gjennom et forsterket samarbeid mellom politiet og Forsvaret, samt økt personell og nytt utstyr til politiet.

Hårek Elvenes
2018-08-24 13:00:51

Regjeringens politikk er at landets samlede beredskapssressurser skal utnyttes best mulig. Behovet for rask respons er bakgrunnen for den nye Bistandsinstruksen som muliggjør rask støtte fra Forsvaret til politiet, dersom situasjonen skulle kreve det.

Hårek Elvenes
2018-08-23 18:48:16

Skriver i Dagbladet i dag: NATO har sikret fred i Europa i 70 år. Ingen grunn til at Norge skal reorientere seg bort fra NATO på grunn av Trumps alenegang og udiplomatiske opptreden.

Laster...
Laster...