Beta
Søket ga 488 treff.
Hårek Elvenes
2019-01-15 18:59:13

Mangel på soldater fra Finnmark gjør at Heimevernet starter egen rekruttskole på Porsangermoen. Ytterligere et tiltak for å styrke Forsvaret i Finnmark.

Hårek Elvenes
2019-01-15 15:06:44

NÅ KOSTER F-35 200 MILLIONER KR MINDRE PER FLY Nå koster Norges nye kampfly 200 millioner mindre per fly enn de første flyene. Anskaffelsen av 52 nye kampfly er i rute. I løpet av våren vil Norge ha mottatt 19 av flyene. F-35 blir et av Norges viktigste våpensystemer.

Hårek Elvenes
2018-12-21 21:40:28

Sjefen for Hæren oppsummerer 2019. Hærens operative evne forbedres steg for steg. Ta en kikk og hør:

Hårek Elvenes
2018-12-21 14:05:15

Jeg er urolig for at forsvarsminister Mattis avgang kan skape usikkerhet om USAs NATO-forpliktelser, og engasjement overfor Europa. Mattis har stått som en klippe og manifistert USAs sikkerhetsgaranti overfor Europa. Les mer:

Hårek Elvenes
2018-12-20 23:35:17

Ikke bra! USAs solide forsvarsminister takker for seg dagen etter Trump har bestemt å trekke USA ut av Syria..Mattis en god mann for NATO og Norge. Og en anstendig mann for USA.

Hårek Elvenes
2018-12-20 14:09:09

Hæren får nye bergningspanservogner. Med sine 63 tonn er «Wisent 2» det tyngste og best beskyttede kjøretøyet i Hæren. -Sannsynligvis verdens mest moderne bergningspanservogn, mener prosjektleder Cato Berg i Forsvarsmateriell.

Hårek Elvenes
2018-12-20 10:07:52

Tar et oppgjør med Senterpartiets påstander om svekkelse av landmakten. Regjeringen har bevilget milliarder til nytt materiell og mer trening i Hæren og Heimevernet. Arbeidet med å forsterke landmakten er godt i gang. Og realveksten i forsvarsbudsjettet er 27 prosent siden 2013. Les mer:

Hårek Elvenes
2018-12-19 19:07:06

Kystberedskapen og kontrollen med Norges store havområder styrkes. Nye jagerfly, nye kystvaktskip, nye maritime overvåkningsfly, nye redningshelikoptre, marinen seiler mer, bedret satelittsamband. Senterpartiet kritiserer. Og fortrenger at de lot Forvaret gå for lut og kaldt vann da partiet sist hadde regjeringsmakt.

Hårek Elvenes
2018-11-29 18:57:36

Forsvarspolitisk kveld i Rogaland Høyre i Stavanger. Generalløytnant Hjalmar Sunde (tv) ledet møtet. Diesen og jeg holdt foredrag og debatterte. Utfordret Diesen på hans argumentasjon om innretningen av Hæren, bla at han mener stridsvogner hører fortiden til. Interessant kveld, kan man trygt si👍!

Hårek Elvenes
2018-11-29 11:46:13

"Russerne tester grenser, vårt svar er fasthet". Kommenterer Russlands aggressive adferd i diverse medier i dag.

Hårek Elvenes
2018-11-29 08:23:03

Norge er avhengig av informasjon fra utlandet for å kunne avdekke og avverge digitale angrep. Angrep som kan ramme Norge hardt. Vi trenger et bedre forsvar mot digitale trusler. Skriver om dette i dag:

Hårek Elvenes
2018-11-21 19:31:02

KNM Maud, sjøforsvarets nye forsyningsskip er levert. Et hypermoderne forsyningsfartøy som skal etterforsyne norske og allierte styrker med drivstoff, proviant, ammunisjon, reservedeler og verkstedkapasitet.

Hårek Elvenes
2018-11-15 08:42:53

AP legger på penger på bordet til kjøp av en halv ny stridsvogn!! Kritikken mot regjeringen og stridsvogner faller med dette på steingrunn. Les mer:

Hårek Elvenes
2018-11-11 21:12:48

Arbeiderpartiet la ikke to pinner i kors for å styrke forsvarsbudsjettet i regjeringsperioden 2005-2013. Taktskiftet kom i 2014. Fra og med 2014 er forsvarsbudsjettet økt vesentlig utover generell prisvekst. Fra 2014 til 2016 økte forsvarsbudsjettet reelt med rundt seks milliarder kroner, en reell økning på 15 % på bare to år. Budsjettet utgjorde kun 1,4 % av BNP både i 2008, 2012 og 2013, på de rødgrønnes vakt.

Hårek Elvenes
2018-11-10 20:57:35

Dette er et trist syn. Dog kunne det gått så mye verre. Oppgaven blir nå raskest mulig å gjenopprette marinens reduserte operative evne. Det vil kreve tilleggsbevilgninger.

Hårek Elvenes
2018-11-06 17:59:17
NATO

Welcome to 🇳🇴#Norway! Here’s what you need to know: Norwegians are born with skis on, and they really love their fish. #TridentJuncture 18

Hårek Elvenes
2018-11-06 08:35:13

Skriver i dag om forsvarsøkonomien. Forsvarsbudsjettet er økt med 15,4 miliarder siden 2013, da regjeringen Solberg overtok. Steg for steg gjenreises forsvarsevnen. Store investeringer gjøres i nye våpensystemer og nytt materiell. Og ikke minst, det Forsvatet vi har settes i stand etter mange år med vedlikeholdsforfall.

Hårek Elvenes
2018-11-04 12:58:50

Da U.S Marine Corps øvde på å sette i land forsterkninger, heiste lokalbefolkningen flagget🇳🇴! USA er vår viktigste allierte.

Hårek Elvenes
2018-11-03 23:09:09

Det særegne flyet til høyre er et amerikansk sanitetsfly som henter ut «sårede» under «gjenerobringen» av Bynesset i Trondheim øvelsen Trident Juncture. NATO er bærebjelken i norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk og USA vår viktigste allierte.

Hårek Elvenes
2018-11-02 17:45:17

Krf holder fast på sin historiske plassering på den riktige siden av den politiske midtstreken. Svært viktig for det ikke-sosialistiske regjeringsalternativet, ja rett og slett avgjørende👍!

Laster...
Laster...