Beta
Søket ga 4702 treff.
Arbeiderpartiet
2017-11-16 16:19:12

Altfor mange rammes av vold i nære relasjoner. Det skulle bare mangle at vi som fellesskap stiller opp for de som trenger det aller mest. Derfor legger vi i vårt alternative statsbudsjett inn 730 millioner kroner mer til kampen mot vold i nære relasjoner enn det regjeringen har gjort.

Arbeiderpartiet
2017-11-16 09:26:44

Hundrevis av arbeidere streiket i går. Vi støtter streiken, og vil forby innleie i byggebransjen inntil man har fått rydda opp. For oss er det viktig å kjempe for et anstendig arbeidsliv med trygge, hele og faste stillinger!

Arbeiderpartiet
2017-11-15 09:40:19

Vi vil ha sterkere satsing på flere lærere og tidlig innsats, og fjerne økningen i maksprisen i barnehagen.

Arbeiderpartiet
2017-11-15 09:32:55

RT @MartinHenriksen: Ap vil ha sterkere satsing på flere lærere og tidlig innsats, og foreslår milliardsatsing i vårt alternative statsb… https://t.co/Ysawv1SA3G

Arbeiderpartiet
2017-11-14 16:11:58

I dag fikk vi gjennomslag for en fornyet vurdering av søknadene av alle enslige asylsøkere mellom 16 og 18 år som er vedtatt returnert til internflukt siden 1. oktober i fjor. Vi vil ha en streng, rettferdig og human asylpolitikk.

Arbeiderpartiet
2017-11-14 09:16:26
Jonas Gahr Støre

Arbeiderpartiet har lenge vært urolige for den kraftige veksten i antall enslige mindreårige asylsøkere med midlertidig opphold i Norge. Fra januar til oktober 2017 ble midlertidig opphold gitt til om lag 42 % prosent av de som fikk saken sin behandlet. Fra 2009 til og med 2015 var andelen kun fire prosent. Det som var en unntaksregel har blitt en hovedregel. Det har gjort at langt flere barn og ungdom får livene sine satt på vent i Norge - for så å sendes tilbake til hjemlandet sitt når de blir 18 år. Midlertidig opphold gis til asylsøkere mellom 16 og 18 år som har fått avslag på asylsøknaden og får opphold i Norge til de er 18 og kan returneres til hjemlandet. Denne utviklingen har vi vært i mot. Andelen enslige mindreårige asylsøkere med midlertidig opphold i Norge må ned. Regjeringen og innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (FrP) har økt bruken av midlertidighet mer enn det som var varslet da vi sammen med flertallet i Stortinget, fjernet det såkalte «rimelighetsvilkåret» 1. oktober 2016. Informasjonen Stortinget fikk tilsa ikke en så kraftig økning som det vi har sett siden høsten i fjor. Det var mot denne bakgrunnen Arbeiderpartiets landsmøte vedtok at det bør innføres nye sårbarhetskriterier. De skal anvendes i vurderingen av sakene til enslig mindreårige asylsøkere som returneres til såkalt internflukt i hjemlandet. Arbeiderpartiet følger nå opp dette vedtaket. Vi vil tirsdag foreslå endringer i regelverket som gjør at utlendingsmyndighetene må legge større vekt på unge asylsøkeres sårbarhet. Dette skal UDI og UNE gjøre i vurderingen av hvorvidt unge enslige asylsøkere ved fylte 18 år kan sendes tilbake til andre deler av hjemlandet enn der de opprinnelig kommer fra («internflukt»). Utlendingsmyndighetene skal, basert på disse kriteriene, gjør en ny gjennomgang av sakene til enslige mindreårige asylsøkere med virkning tilbake til 1. oktober i fjor. Dette gjelder de som har fått midlertidig opphold i Norge fordi de kan vises tilbake til andre deler av landet enn hjemstedet («internflukt»). Noen av de såkalte «oktoberbarna» som kom til Norge fra Afghanistan i 2015, er en del av denne gruppen som vil få søknaden behandlet på nytt. En ny gjennomgang av søknadene til denne gruppen enslige mindreårige asylsøkere må gjøres individuelt. Det vil ikke bety at alle får varig opphold i Norge. De som ikke har rett til beskyttelse, må returnere. Men gjennom forslagene vi fremmer i Stortinget tirsdag, sikrer vi at noen av de mest sårbare unge menneskene fra land som Afghanistan, på nytt får vurdert om de bør få opphold i Norge.

Arbeiderpartiet
2017-11-13 13:37:19

Kutt i kriminalomsorgen fører til færre folk på jobb i norske fengsler, mer isolasjon for innsatte, mindre tilbakeføringsarbeid, mer aggressive innsatte og en eksplosjon i antall volds- og trusselhendelser mot de ansatte. Det kan ikke Arbeiderpartiet være med på.

Arbeiderpartiet
2017-11-13 12:46:58

RT @Ap_utdanning: – Vi er uroa for at regjeringa satsar einsidig på verdsleiande forsking, seier @NinaSandberg. Ap lanserer tre nye f… https://t.co/zE3TShKoHu

Arbeiderpartiet
2017-11-13 10:52:44

RT @MartinHenriksen: Dyrere barnehager og lave ambisjoner er ikke godt nok. Ap sier nei til regjeringas økning i maksprisen. https://t.co/…

Arbeiderpartiet
2017-11-13 10:01:19

Vi vil ha egne hærhelikoptre på både Bardufoss og Rygge.

Arbeiderpartiet
2017-11-11 15:26:26

Regjeringens forslag om å øke maksprisen for en barnehageplass neste år er dårlig for barna, dårlig for foreldrene og dårlig for samfunnet. I vårt alternative budsjett legger vi derfor inn de 300 millioner kronene det vil koste å verne om maksprisen.

Arbeiderpartiet
2017-11-10 15:42:50

Folk fortjener fast jobb. Stadig flere har midlertidige kontrakter, og det vil vi gjøre noe med. Derfor foreslår vi å fjerne den generelle adgangen til midlertidige ansettelser som regjeringen har innført. Lik og del hvis du også mener fast jobb er best!

Arbeiderpartiet
2017-11-09 12:44:52
Jonas Gahr Støre

Til minne om Grete Berget (1954-2017) Det er med stor sorg vi i dag mottok budskapet om at tidligere statsråd Grete Berget er gått bort. Grete viet mange av sine yrkesaktive år til innsats for Arbeiderpartiet. Hun ble en pioner som Arbeiderpartiets barne- og familieminister på 1990-tallet da hun sammen med Gro Harlem Brundtland bar frem viktige familiepolitiske reformer, med utvidet permisjon for både mor og far. Hennes innsats har betydd svært mye for nye generasjoner av foreldre og barn. Grete hadde sine meningers mot. Hun var en aktiv generalsekretær i Europabevegelen og alltid en tydelig forkjemper for likestilling. Grete levde med sin kreftsykdom i mange år, og var alltid til stede med meninger og sitt brede samfunnsengasjement, liketil det siste. I dag sender vi våre varme tanker til Per og jentene og resten av familien. I Arbeiderpartiet lyser vi fred over Grete Bergets gode minne.

Arbeiderpartiet
2017-11-08 13:10:19

De eldre fortjener et godt kulturtilbud!👴🏻👵🏻🎹🎭

Arbeiderpartiet
2017-11-08 12:24:39

RT @helbir: Ap vil styrke Arbeidstilsynet kraftig i alt budsjett https://t.co/yJSd8eFLCi

Arbeiderpartiet
2017-11-07 22:08:19

RT @ingvildkjerkol: Det haster å løse fastlegekrisa! https://t.co/9XG6yRfKO9

Arbeiderpartiet
2017-11-07 15:36:47

Et anstendig og trygt arbeidsliv er viktig, derfor foreslår vi nå å forby innleie av arbeidskraft.

Arbeiderpartiet
2017-11-07 09:23:03

Fastlegene må ha mer tid til pasientene! Lik og del om du er enig.

Arbeiderpartiet
2017-11-03 14:19:57

I dag er det den europeiske likelønnsdagen. Lik og del for likelønn!

Arbeiderpartiet
2017-11-03 10:44:23

I dag fyller Odvar Nordli 90 år! Odvar var statsminister fra januar 1976 til februar 1981, og mange av reformene fra hans år som statsminister står i dag som helt sentrale i velferden vår. Vi nevner tre av dem: Full lønn fra første dag når du er syk. Kvinners rett til å bestemme over egen kropp gjennom selvbestemt abort. At verdiene av våre felles olje- og gassressurser skal tilhøre fellesskapet. Gratuler Odvar Nordli med dagen du også! 🎉🎈

Laster...
Laster...