Beta
Søket ga 424 treff.
Senterpartiet stiller ikke i fellesnemnd for Troms og Finnmark

– Det vil være helt galt av en statsråd å pålegge én fylkeskommune slik styring over en annen fylkeskommune i sak om sammenslåing, slik Mæland og regjeringen nå gjør, sier partiets gruppeleder Irene Lange Nordahl.

– Regjeringen oppfører seg som små unger

Senterpartiet betegner statstråd Monica Mæland som udemokratisk.

Flott fokus 👍

Bra noen tar samfunnsansvar!

Jusprofessor Peter Ørebech mener kommunalminister Monica Mæland tar feil når hun sier Finnmark bryter loven hvis de ikke oppnevner fellesnemnd. Nå må Mæland snu, krever Sp. Det nærmer seg klimaks i spørsmålet om tvangssammenslåing mellom fylkene Troms og Finnmark. Neste onsdag og torsdag møtes fylkestinget i Finnmark. Kommunalminister Monica Mæland har da pålagt dem å oppnevne deltakere til fellesmenda, det midlertidige "fylkestinget" som skal bygge Troms og Finnmark sammen. Fellesnemnda skal holde sitt første møte den 22. juni, altså dagen etter fylkestinget. - Jeg understreker at å velge medlemmer til fellesnemnda er en lovpålagt plikt etter inndelingsloven. Et vedtak i...

Frykter en horde av høytlønte politikere i ny region

Viken kan bli 40 millioner dyrere i året enn de tre gamle fylkene til sammen, viser notat. SV frykter flere politikere med millionlønn etter sammenslåingen.

Viktig sak i Stortinget i dag. Jeg ga en grundig begrunnelse for hvorfor det er nødvendig med en gransking. Arbeidet til kommisjonen som skal ledes av Dagfinn Høybråten, er en innrømmelse av at det har vært begått stor urett og overgrep mot den samiske og kvenske befolkning. "Alle i Norge skal kjenne til og lære om denne historien. Vi skal ikke bare rote opp i alt dette trasige og be om unnskyldning. Sannheten skal bringe forståelsen og støtten som er nødvendig for å utvikle disse".

Undres på hva tallene er for Finnmark?

– Debatten må ha vært rystende å høre på for dem i nord

– Det skumle er nå flyende står på bakken, skriver Kjersti Toppe.

Struktureringsminister Sandberg

Det er ikke markedet men myndighetene som skal bestemme hvor i landet fiskekvotene skal høre hjemme, skriver stortingsrepresentant Geir Adelsten Iversen fra Senterpartiet.

Senterpartiet og Børresen Børre St. Børresen kommenterer Senterpartitaktikk. Her kommer både ros og ris. Det siste leder ham inn i den forestillingsverden at SP er på kynisk velgerjakt, punktum. Det er taktikkeri som Børresen mener å avsløre så lett som ingenting. Han svinger om seg med begrep som «populisme», «populistiske skremsler» og «taktikk». Partiet tenker ikke på folkets ve og vel. Partiet er ikke mikrofonstativ for folkets røst, neida partiet skal i følge Børresen piske opp – «gjødsle» og «hause opp» – og ri på en stemningsbølge; dvs. «snakker folk etter munnen», som Børresen uttrykker det. Dette er dårlig gangsyn,...

Liv Signe Navarsete :-)

Kystopprøret - Gjenreis kystnorge

Sjark - Litt grundigere

Sandberg, sjarkflåtens «dødare»? I dag ble det kjent at Nærings- og fiskeridepartementet fremmer fire ulike modeller for strukturering av sjarkflåten. Alle disse vil medføre færre fartøyer og at eierskapet til fellesskapets fiskeressurser fordeles på færre fiskere. - Nå er jeg forbanna! sier Geir Adelsten Iversen fra Senterpartiet. Iversen sitter på Stortinget for Finnmark og er medlem av stortingets næringskomité. - Dette vil redusere antall sjarker langs kysten og vil gjøre det enda vanskeligere for ungdom å komme seg inn i næringa. Forslaget vil ramme distriktene hardt, og føyer seg inn i rekken av et uendelig antall distriktsfiendtlige endringer denne regjeringen...

Hva skjer? Hvorfor har Norge en slik sentral rolle ?

Bra vi har en ærlig helsepolitikker som har grundige kjennskap til hva dette dreier seg om..

Det er vanvittig at ikke stortinget behandlet Acer som grunnlovsforslag slik at det skulle ha vært 2/3 flertall for at det skulle vært vedtatt.

Den norske legeforening

Halvparten av landets kommuner har problemer med å rekruttere kvalifiserte fastleger. Ti av landets største kommuner melder at situasjonen har forverret seg dramatisk bare siden i fjor.

Laster...
Laster...