Beta
Søket ga 424 treff.

Norge er et av landene hvor det misbrukes minst narkotika. Likevel er flere tusen mennesker avhengige, og narkotikabruket rammer både enkeltpersoner, familier og samfunnet generelt. Mange rusavhengige lever i fattigdom, under uverdige forhold og sliter med psykiske og fysiske plager. Personer med ruslidelser har i dag vesentlig kortere levetid enn andre grupper i samfunnet. Alle rusavhengige har rett på et verdig liv og nødvendig helsehjelp. Forslagsstillerne mener det behov for å styrke helsetjenesten for å gi et godt helse- og omsorgstilbud til personer med rusproblemer og avhengighet. Det er også behov for å øke innsatsen for å forebygge rusbruk blant...

Ta av deg mannebrillene Reginiussen!

– Ser du ikke den unge fremadstormende Alta-kvinnen?Finnmark Senterparti krever nå en slutt på usynliggjøringen av ungdom og kvinner i politikken. iFinnmark og andre aviser gjentar til det kjedsommelige bløffen om at «Alta er ikke representert på Sps liste», og «Alta utelatt i politikken»...

Tror vi må kjøre dette opp i Stortinget nå

Innlegg fra 4. og 2. kandidatene på Senterpartiets stortingsliste! Maksim Guttormsen Råskhof, Senterungdom og Nancy Porsanger Anti. Veldig bra! https://www.sagat.no/mening/barn-og-unge-fortjener-en-god-psykisk-helse/19.26063?fbclid=IwAR0fiAGMsLgsWEi9q8IWfsO09cg1SecvydG5xogjT2XgCqKRkurQQWX-n1w

Hadsel og Bø sier ifra!

– Alta er en viktig del av Finnmark

– Folkeavstemninger betyr tydeligvis heller ingen ting for Alta Frp, skriver ForFinnmark.

Vi i Senterpartiet vil at det skal være enkelt å starte i fisket. Vi vil at alle som ønsker det skal få drahjelp slik at de ikke setter seg i bunnløs gjeld før de har fått om bord en eneste fisk. Som det heter i vårt program (2017-21); « Senterpartiet vil: – Styrke fiskenæringa ved å sikre en variert, lønnsom og fremtidsrettet fiskeflåte som gir grunnlag for rekruttering og fornying av flåten, nært knyttet til øvrig virksomhet langs kysten».

Hvem skal eie Norge ? Høyre sier det er ikke så nøye hvem som eier skogen. Den står jo der. Dette tar Sp et oppgjør på. Hør Lundteigen

Regjeringa og FrP kjører bare på

Folk Kan stole på dette!

Geir Iversen - Politiker fra Finnmark sitt framsidebilete

Kasta på land. Når rettighetene til å drive fiske ble kapitalisert ble Finnmarkingen kasta på land. Tiden fra krigsherjingene til nittitallet var for kort til at Finnmarksfolket hadde en fattig manns sjanse. Kyst og fjord folket ble ett lett bytte for den den politiske elite. Et åpent og makabert tyveri stjal levebrødet fra Finnmarkskysten og sendte livskraftige fiskevær på hode og rumpa ut. Linjene er hentet fra mitt eget minnearkiv og tilhører virkeligheten på 80 tallet. Min far sitt livsverk ble senket ved Altsula sør for Honningsvåg og oljeklærne spikret fast på bueloftet. Fra og fiske 400 tonn i året og sysselsette egnere, fiskere, landmenn og industri ble kvotene satt til under 10% av historisk bruk. 24 tonn ble resultatet og arbeidsnevene satt til bukselomme og ledighet. Resten er enkel matematikk og historie. En kyststripe på tvangsauksjon, flotte fartøy til havets bunn og enkle bytter for kapitalsterke samfunnsområder fra vårt eget land. Jeg husker enda tårene på fars kinnet når jeg så fiskeskøyta senkes til havets bunn. Det er tretti år siden MK Odd Helge ble kondemnert, tretti år siden familiens smykkeskrin ble sablet ned og tretti år siden det største sviket i moderne norsk fiskerihistorie ble vedtatt og forkynt. Den dag i dag – er Finnmarkingen et like lett bytte. Kapitalsvak, uten banker med villig risiko og dermed en fullført og for all tid en fremtidig politisk bestemt koloni for herredsfolket i sør. Dengang da vi blei – kasta på land. Bilde: MK Odd-Helge

Beredskap er viktig!

Vi nordmenn skal ikke lengre konkurrere om stillinger i eget land, men i hele EØS-området. Dette vil gjøre det svært vanskelig å komme i jobb for oss norske

Bruk litt tid på å høre dette intervjuet om ranet av fiskeri allmenningen med Peter Ørebech . Forslag til løsninger kommer også. Om det er vilje på stortinget så kan dette endres fort

– Hvem i all verden trenger en tillitsvalgt som Svein Roald Hansen?

– Svein Roald Hansen Stortingsrepresentant (Ap) sloss med nebb og klør for at Norge til evig tid skal forbli et lydrike under Superstaten EU, skriver Geir Adelsten Iversen (Sp) i denne kronikken.

Laster...
Laster...