Beta
Søket ga 953 treff.
Senterpartiet
2022-03-28 17:14:38

Trygve Slagsvold Vedum varslet i sin tale til landsstyret at regjeringa vil bygge opp en ny administrasjon for Statens pensjonsfond innland i Tromsø. Dette vil sikre verdier og arbeidsplasser i nord.🍀

Senterpartiet
2022-03-28 12:05:04

Trygve Slagsvold Vedum taler til landsstyret🍀

Senterpartiet
2022-03-25 13:35:11

Denne uka besøkte justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl Sagene brannstasjon. Regjeringa mener det nå er på tide med en ny helhetlig gjennomgang av brann- og redningsetaten – det er snart 13 år siden sist det ble gjort. Dette arbeidet skal starte til høsten.🍀\n\nVi er avhengige av et brann- og redningsvesen som er der folk bor og ferdes, og som gir rask bistand når folk trenger hjelp – uansett når på døgnet en brann eller annen ulykke oppstår.🚒

Senterpartiet
2022-03-24 15:00:36

Regjeringa gir 413 millionar til nye studentbustader!🍀\n\n– Å sørge for at det finst god tilgang på trygge og rimelege bustader for studentar over heile landet, er noko av det viktigaste vi kan gjere for studentøkonomien. For dei fleste studentar er husleige den største enkeltutgifta. I år aukar vi innsatsen særleg i Nord-Noreg, men også studentbustadprosjekt i sør, aust og vest får store tilskot denne gongen, seier forskings- og høgare utdanningsminister Ola Borten Moe.\n\nLes meir her: www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringa-gir-pengar-til-1130-nye-studentbustader/

Senterpartiet
2022-03-18 11:44:40

Regjeringen styrker forsvar og beredskap! Det blir bevilget 3,5 milliarder ekstra til Forsvaret og til sivil beredskap i 2022.🍀\n\nLes mer her: https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/Qy0ngR/milliarder-ekstra-til-forsvar-slik-blir-pengene-fordelt

Senterpartiet
2022-03-17 21:30:48

Senterpartiet fortsetter å styrke beredskapen i Norge! Regjeringen innfører nå teknologi som gjør at du får pushvarsel på mobilen hvis ulykker eller katastrofer rammer.📱\n\n– Nå kan vi nå ut med en gang hvis det skjer en ulykke eller noe annet befolkningen må varsles om, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.🍀

Senterpartiet
2022-03-14 09:22:49

Senterpartiet har i flere år kjempet for å etablere beredskapslagring av korn. Nå setter regjeringa i gang dette arbeidet!🌾🍀\n\n– Situasjonen i Russland og Ukraina aktualiserer viktigheten av beredskapslagre. Det er ikke spørsmål om vi skal ha lagre, men om å finne de beste metodene, sier landbruksminister Sandra Borch.

Senterpartiet
2022-03-08 14:44:23

Krigen i Ukraina har aktualisert behovet for styrket matvareberedskap. For å øke nasjonal selvforsyning vil regjeringa gi norske bønder økonomisk sikkerhet for å produsere matkorn gjennom å tilby økt målpris og økte tilskudd i vårens jordbruksoppgjør.🌾🍀

Senterpartiet
2022-03-08 07:30:52

Kvinnedagen er en påminning om at en rettferdig verden er en likestilt verden.💚🍀

Senterpartiet
2022-03-04 13:42:10

– Vi står midt i en alvorlig tid. Det er krig i Europa, og russisk aggresjon viser seg fra sin verste side. Folket i Ukraina opplever vold og lidelse. Det er nesten ikke til å tro, og jeg tror det føles utrygt for oss alle. Senterpartiet står bak den klare fordømmelsen av Russlands militære angrep på Ukraina. Angrepet er et alvorlig brudd på folkeretten. Norges holdning er klar: Vi skal stille opp for Ukraina i tida som kommer, sier Marit Arnstad. 💛💙

Senterpartiet
2022-03-03 14:33:39

– Det vi ser nå er at flyktningene har begynt å komme til Norge. Det er viktig for regjeringen å ta godt vare på de som trenger hjelp og omsorg nå. Derfor har vi satt i gang arbeidet med å oppskalere mottakskapasitet. Vi rigger apparatet for å håndtere de som eventuelt kommer til oss, sier Emilie Enger Mehl.

Senterpartiet
2022-02-28 18:16:23

I NRKs dokumentarserie «Folkevalgt» følger de ni unge politikere i tiden mot stortingsvalget i 2021, inkludert vår egen Maren Grøthe - Senterpartiet.🤩🍀\n\nFørste episode sendes på NRK1 i kveld klokka 20.15. Du kan også se hele serien her: https://tv.nrk.no/serie/folkevalgt

Senterpartiet
2022-02-25 14:02:20

De siste dagene har vist oss hvor viktig det er med nære allierte, og viktigheten av et sterkt nasjonalt forsvar. Uten medlemsskap i NATO ville også Norge stått aleine. \n\nForsvarsminister Odd Roger Enoksen

Senterpartiet
2022-02-24 10:08:16

👇🇺🇦

Senterpartiet
2022-02-21 08:53:30

Vi gratulerer vår kjære konge, H.M. Kong Harald med dagen!😀🎉 🍀\n\nFoto: Jørgen Gomnæs / Det kongelige hoff

Senterpartiet
2022-02-18 10:57:05

En ny rapport fra SSB viser at de som utdannet seg til barnehagelærer, lærer, sykepleier og sosialarbeider i større grad enn andre studerer i hjemfylket sitt, og blir boende der etter endt utdanning.\n\n– Vi trenger mange flere som kan jobbe i skoler, barnehager og helse- og sosialtjenestene. Rapporten peker på at det å ha høyere utdanningstilbud nært der folk bor er helt avgjørende for at vi skal kunne gi gode tilbud over hele landet. Regjeringen vil fortsette arbeidet med å gi enda flere tilgang til desentraliserte utdanninger, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe.🍀

Senterpartiet
2022-02-17 13:20:27

– Vi vil sammen med selskapene se om det kan etableres ordninger som kan gi større forutsigbarhet og hindrer pristoppene for norske forbrukere. En mulighet kan være et fastprissystem, som gjør at folk kan sikre seg mot store prisøkninger, sier Trygve Slagsvold Vedum.🍀

Senterpartiet
2022-02-15 10:35:08

– Den fellesskapsfølelsen vi har i Norge, er en av de store styrkene våre. Vi har tillit til hverandre og vi har felles identitet. Hele folkestyret er bygd på identitet, sier Trygve Slagsvold Vedum.🍀

Senterpartiet
2022-02-09 16:05:26

Regjeringa sett i gong ei storstilt satsing på havvind!\n\n– Målet vårt er å hindre at norske kundar blir utsette for store straumpristoppar. Når me no skal byggja ut havvind, vil me ikkje leggje til rette for nye mellomlandskablar som aukar eksportkapasiteten frå Fastlands-Noreg, seier Trygve Slagsvold Vedum.🍀\n\nLes meir her: www.senterpartiet.no/aktuelt/storstilt-satsing-pa-havvind

Senterpartiet
2022-02-09 10:41:16

– Senterpartiet er godt fornøyde med at det er dannet et flertall for å sikre strømstøtte til jordbruket og veksthusnæringen i en krevende situasjon med ekstraordinære høye strømpriser. For Senterpartiet er det viktig å sikre trygg mat basert på norske naturresurser. Derfor var det helt nødvendig å få på plass en støtteordning som avhjelper situasjonen for næringen, sier Jenny Klinge.👩‍🌾🧑‍🌾🍀

Laster...
Laster...